Ukeplan 3. trinn, uke 51

Ukeplan 3. trinn, uke 51
8.15
mandag 19.12.
tirsdag 20.12.
onsdag 21.12.
Adventsstund
Adventsstund
Adventsstund
Norsk
Kl.10.00Julegudstjeneste/
alternativt
opplegg
9.15
10.15
Utetid
11.15
11.45
fredag 23.12.
Nissedisco
Juletregang i
hallen
Utetid
Mat
Mat
Julegrøt til alle
Ny uke
Matematikk
NORSK
Arbeidsplan
Avslutning i
klasserommet
med felles kakeog fruktbord
Avslutter dagen
kl. 12.45
12.45
Utetid
Utetid
14.00
Gjøre ferdig
arbeid fra
plan/juleverksted
Vi starter
juleferien 
slutt 13.15
torsdag 22.12.
Mat

LEKSEFRI! 
Informasjon
Onsdag skal vi ha nissedisco. Ta gjerne på deg nisselua, kle deg i rødt eller rett og
slett bare klistre på deg nissesmilet 
NB! Tirsdag serveres det julegrøt til alle elvene på skolen.
Onsdag 21.12. er siste skoledag før juleferien. Vi dekker til felles kake- og
fruktbord. All tar med seg en navnet boks eller fat med kaker og/eller frukt som kan
settes direkte på fellesbordet. Det er lov å ha med egen drikke. Lunch i kantina til
vanlig tid.
Første skoledag etter jul er mandag 2. januar til vanlig tid kl.08.15.
GOD JUL OG GODT NYTTÅR ØNSKES DERE ALLE FRA OSS PÅ 3. TRINN!