Les hele saken

2
| 2Kommentarer
| |
| Kommentarer Mandag
16.25.
maidesember
2016 2016
søndag
Espen Egil Hansen
Sjefredaktør og administrerende direktør
Politisk redaktør Trine Eilertsen Nyhetsredaktør Håkon Borud
Kulturredaktør Sarah Sørheim Featureredaktør Lillian Vambheim
Redaktør Harald Stanghelle
Grunnlagt 1860 av Chr. Schibsted
Grunnlagt 1860 av Chr. Schibsted
Espen Egil Hansen
Sjefredaktør og administrerende direktør
Politisk redaktør Trine Eilertsen
Kulturredaktør Erik Tornes (fung.)
Redaktør Harald Stanghelle
Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen
Featureredaktør Lillian Vambheim
Utviklingsredaktør Eirik Hammersmark Winsnes
Leder mandag 16. mai 2016
Leder søndag 25. desember 2016
Kildekritikk må bli
Venezuela
på vei mot stupet
en nøkkelferdighet
FALSKE NYHETER har vokst frem som en stor
utfordring. Valgkampen i USA satte fenomenet
INTERNASJONALT markerte Venezuela seg som en
INGEN STEDER
i verdenog
har
de lave
oljeprisene
på spissen,
falske
nyheter
kan hautløst
påvirket velstøttespiller for den latinamerikanske venstresiden,
en så alvorlig
kriseOgså
somiiNorge
Venezuela.
landflere
som eksempler
sitter
gerne.
ser viEt
stadig
som regel koblet med en sterkt USA-kritisk retorikk.
på noen avpå
klodens
største
energireserver,
opplever
manipulasjon ved å bruke falske nyheter. En
Chávez la stor vekt på forholdet til Cuba, som han fornå mangel Facebookside
på vanlige forbruksvarer
fordi detmobiliserer
ikke finsom tilsynelatende
synte med billig olje.
nes pengermotstandere
til å betale foravimport.
flyseteavgiften, har utviklet seg
Skyggesidene var synlige lenge før Chávez døde av
Presidenttil
Nicolás
lite annet Trine
å bli etMaduro
sted forbidrar
sjikanemed
av Venstre-leder
kreft i 2013. Korrupsjonen blomstret, og det var tydeenn å gjenta
slagord
fraog
bedre
dager. Opposisjonen
Skei
Grande
en distributør
av manipulerte nylig at den venezuelanske økonomien var en boble
sliter på sinheter.
side med
å formulere
et programenkel.
som PersoneMetoden
er forstemmende
som ville briste. Likevel gikk hjulene rundt så lenge
forteller mer
deendrer
er imot.
Utgangen
dette
neenn
bak hva
siden
titler
i reellepå
nyhetsartikler
de kunne smøres med olje til mer enn 100 dollar fakan bli en voldelig
konfrontasjon.
fra etablerte
medier og skaper slik inntrykk av at
tet.
Trine Skei Grande mener ting hun ikke mener og
OLJEN begynte
som
en velsignelse
for Venezuela, men
har et
ansvar
hun ikke har.
ble med årene mer og mer en forbannelse. Enorme
ETTERFØLGEREN, Maduro, har møtt en hardere virkesummer strømmet
i statskassen
ogGrande
ga en handlighet. Han mangler også den personlige utstrålinFB-SIDENinn
som
rammer Skei
er bare ett
gen som Chávez hadde, og som gjorde at han kunne
lefrihet som
andre land
Latin-Amerika
kunne blir
eksempel,
ogimuligheten
forbare
å manipulere
appellere direkte til folket over hodet på sine kritidrømme om.
Menflere.
pengeflommen
gastater
også bruker
en følelse
stadig
Vi vet også at
falske nykere.
av at de økonomiske
tyngdelovene
var opphevet.
Det ligger
hetsformater
og den enorme
kraften som
Maduro står nå overfor en kampanje fra opposisjovar en farligi spredning
illusjon. i sosiale medier, til å plante propanen for å trekke tilbake hans mandat som president.
Personenganda.
som mer enn noen annen symboliserte
Det gikk raskt å samle inn det nødvendige antall undenne utviklingen,
var prøver
Hugo Chávez.
«boliva-ved å etaFacebook
å møteHans
fenomenet
derskrifter for å sette prosessen i gang. Men en folkerisme» var oppkalt
etter Simón
Bolívar,
frigjøringsblere ekstern
faktasjekk
og varsling
når saker som
avstemning krever nesten fire millioner signaturer.
helten somdeles
ledethar
opprøret
mot den
kolofått kritikk
for spanske
å spre gale
fakta. Det er
Alle navnene må kontrolleres, og det vil ta sin tid i et
nimakten tidlig
på 1800-tallet.
Chávezerkjenner
ville føre et
detansvar for
et fremskritt
at Facebook
der offentlige funksjonærer er satt på to dagers
revolusjonære
frigjøringsverket
videre. Men arbeidet med Kildekritikk er en ferdighet som blir stadig viktigereland
hva som
spres på plattformen.
når kampen om sannheten foregår i form
arbeidsuke.
å møte stadig større mengder informasjon, fra av nyhetsartikler. Foto: DADO RUVIC, ntb scanpix
PETROLEUMSPOPULISME
er det
beste
ordet
for å bestadig flere kilder
med
ulike
motiver,
starter ikke
har store muligheter
til å trenere
skrive Venezuelas
politikk
under
president
der. Det starter i arbeidet med å Chávez.
gjøre barna våre Det løftes frem som vesentlig i Kunnskapsløftet MYNDIGHETENE
å gjøre ukloke økonomiske
valg, helseskadelige
fremstøt
for bli
et maktskifte
i konstitusjonelle
forRegjeringen
brukte
summer
pågode
å subsidiere
i stand
tilstore
å skille
mellom
og dårlige kilder, og skal gjennomsyre mange fag. Utdanningsdi- alle
valg
og de kan
ofre for politisk
manipulering.
mer.
Men
Maduro
hadde
en klokere
politialle slags varer.
Bensin
var nestenog
gratis.
Sosiale tiltak
Evne
til åhvis
stille
spørsmål
vedvært
kildenes
motiver,
mellom
informasjon
propaganda,
mellom re- rektoratet har forsterket vektleggingen i flere
ville han åpnet
en nasjonal
dialog
omavgjøprobleble utbygd.elle
Forvitenskapelige
første gang opplevde
mennesetterrettelighet
ogfor
redelighet
er raskt
blitt
artiklermange
og falske
artikler, mel- fag som svar på at kildekritikk er en svakhet i be- ker,
ligger
større ansvar
på ham
for åSå
ta et
ker at de fikk
noe
fra det offentlige.
lom
manipulert
statistikk og reell statistikk.
svarelser fra elevene. Det er bra at direktoratet er mene.
rendeDet
viktig
foret
å orientere
seg som
borger.
initiativ
enn
på
opposisjonen.
Det var ikke bare budsjettene som vokste. Også det
oppmerksom
på
utfordringen,
men
kildekritikk
viktig
er
det
at
det
bør
løftes
opp
som
en
nøkkelVil man handle mat og andre varer til priser som er
Venezuelas
tragedie
er atha
partene
roper
hveranstatlige næringslivet
ekspanderte
kraftig. Det gametode
i før- for
bør
endablir
sterkere
som en
uniklang.
ferdig- ferdighet
KILDEKRITIKK
er en grunnleggende
som
barn skal
med seg
ut avtilskolen,
regulert
avvektlegges
myndighetene,
ventetiden
gjerne
avgrunn.
ser
det ut til at situaste omgangforskere
arbeid og
inntekt
til
mange,
enda
effektiog journalister og andre som jobber Mer enn
påover
linjeen
med
lesing,Dessverre
skriving og
regning.
het,
med
trening
bevisstgjøring
tidlig
al- dre
fire
timer
brukteog
denne
kvinnen påfra
å stå
i kø.
viteten og lønnsomheten
var heller
dårlig.
FOTO: ARIANA
CUBILLOS/AP/NTB
med å gjengi innhold
som
er skapt andre steder.
der. Falsk
informasjon SCANPIX
kan påvirke mennesker til sjonen må bli enda verre før den kan bli bedre.
Redaksjonen avsluttet arbeidet med denne avisen 23. desember.
© AFTENPOSTENS RETTIGHETER
Se: aftenposten.no/generellebetingelser
All utgivelse av stoff i Aftenpostens publikasjoner skjer kun i henhold til Aftenpostens
generelle vilkår for rettigheter til stoff. Innsendt stoff honoreres i alminnelighet ikke,
med mindre annet er avtalt. Publiseringsvilkårene gjelder for så vel honorert som ikke
honorert stoff. Vilkårene innebærer bl.a. at Aftenposten betinger seg rett til å arkivere og
utgi stoff i elektronisk form fra Aftenpostens elektroniske redaksjonsarkiv eller andre databaser som Aftenpostens har avtale med. Dette innebærer også publisering på Internett,
andre elektroniske distribusjonskanaler og lignende. Bruk av Aftenpostens stoff og annonser er ikke tillatt med mindre dette er hjemlet i lov eller særskilt avtalt. © Aftenposten
Aftenposten arbeider etter Vær Varsomplakatens regler for god presseskikk.
Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta
kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av
Norsk Presseforbund, som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål.
Adresse: PFU, Rådhusgt. 17, pb 46 Sentrum, 0101 Oslo
a
SENTRALBORD
22 86 30 00
Besøksadr: Akersgt. 55
Postadr: Boks 1, 0051 Oslo
TIPSTELEFON
REDAKSJONEN
0 22 86
SMS/MMS 2286
E-post: [email protected]
AUTOMATISK
SERVICETELEFON
Forsinket eller uteblitt avis
22 86 44 80
ABONNEMENT
0 50 40
Selvbetjening:
www.ap.no/kundesenter
ap.no/minside
ANNONSER
815 000 15
Man-fred. kl. 08.00–16.00
E-post: [email protected]
På ap.no/privatannonser
kan du selv legge inn din annonse
Bestilling av dødsannonser:
Man.-fred. før kl. 12.00
Tlf.: 98 29 48 09, fax: 22 33 27 78
E-post: [email protected]
Nekrologer:
Tlf.: 92 04 07 42
E-post: [email protected]
En stor konsertopplevelse med musikk av:
Rossini, Puccini, Glazunov, Verdi, Dvorak, Strauss dy, Beethoven,
Tsjaikovskij, Ravel, Curtis, Coates, Herbert og Elgar.
F
6. JANUAR 2017
redag
• KL. 19.00 I OSLO KONSERTHUS
Aftenpostens Nyttårskonsert med Kork
Markus Lehtinen
DIRIGENT
Marina Selvik
KLÁVER
Vigdis Unsgård
SOPRAN
Murat Karahan
TENOR
Esther Yoo
FIOLIN
BILLETTPRIS: Balkong med A-kortet: 370 kr (Ordinær pris 570,-)
Parkett med A-kortet: 450 kr (Ordinær pris 650,-) Billettavgift kommer i tillegg.
KJØP BILLETT PÅ: billettservice.no, telefon 815 33 133 www.okh.no, telefon 23 11 31 11
eller på Narvesen og 7-eleven. Mer informasjon www.a-kortet.no