לפי היקף עבודה , מועסקים

‫ לפי היקף עבודה‬,‫ מועסקים‬-.4 ‫לוח‬
TABLE 4.- EMPLOYED PERSONS, BY EXTENT OF WORK
‫נעדרו זמנית מעבודתם‬
Temporarily absent from work
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend Seasonally Original
adjusted
data
‫עבדו בהיקף חלקי‬
Worked part-time
‫מגמה‬
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Trend
Seasonally
Original
adjusted
data
‫מגמה‬
Trend
‫עבדו בהיקף מלא‬
Worked full-time
‫מנוכי‬
‫נתונים‬
‫עונתיות‬
‫מקוריים‬
Seasonally
Original
adjusted
data
‫סך הכל‬
Total
‫אלפים‬
Thousands
253.5
268.0
976.8
976.8
2,325.5
2,398.9
3,555.8
3,643.8
I-XII
I-XII
2014
2015
252.0
253.9
255.0
255.2
254.4
253.4
252.9
253.6
255.7
259.1
263.3
267.5
274.1
264.8
249.6
333.3
250.9
255.1
255.5
249.1
292.2
241.3
262.6
270.0
188.5
167.7
167.5
505.8
155.6
181.6
363.2
484.2
443.9
194.2
159.9
204.2
966.9
964.3
958.8
952.1
947.1
945.9
949.2
956.4
965.5
974.3
981.5
986.6
981.5
974.3
1,055.4
966.1
907.1
920.7
915.1
967.2
1,016.2
959.4
1,007.9
972.5
896.8
891.7
997.8
1,139.3
920.2
883.4
799.8
770.2
1,432.7
1,143.4
905.0
941.9
2,369.9
2,381.0
2,395.2
2,411.6
2,428.0
2,441.8
2,451.1
2,455.1
2,454.2
2,449.4
2,442.7
2,435.7
2,354.1
2,363.2
2,198.0
2,366.8
2,482.8
2,456.1
2,471.2
2,438.2
2,272.4
2,470.2
2,413.8
2,442.1
2,504.9
2,535.9
2,434.3
1,991.1
2,566.5
2,578.3
2,491.4
2,427.3
1,783.6
2,297.6
2,618.6
2,557.5
3,590.2
3,595.3
3,599.7
3,636.2
3,642.3
3,643.3
3,654.3
3,681.7
3,660.3
3,635.2
3,683.5
3,703.6
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
271.5
274.7
276.9
278.7
280.3
282.2
284.5
287.0
289.2
290.2
289.4
273.8
268.8
285.5
269.4
282.7
287.8
271.5
267.7
291.5
297.7
260.5
181.1
170.0
158.5
443.5
184.7
195.0
392.2
498.2
240.4
474.3
151.2
990.9
995.5
1,001.5
1,008.9
1,016.9
1,023.7
1,027.9
1,028.5
1,025.5
1,020.1
1,013.4
991.5
966.2
997.8
874.2
1,065.5
1,029.9
1,025.3
1,045.3
1,047.1
1,017.1
987.9
900.0
881.3
962.8
873.3
1,092.4
973.6
851.0
799.0
858.6
1,754.8
875.8
2,430.0
2,426.1
2,424.4
2,424.7
2,427.2
2,431.7
2,438.2
2,446.7
2,456.9
2,467.7
2,477.5
2,423.5
2,439.7
2,415.3
2,720.3
2,405.3
2,431.7
2,460.0
2,442.6
2,403.4
2,473.7
2,501.1
2,598.7
2,620.0
2,580.7
2,411.0
2,459.9
2,577.7
2,535.6
2,456.5
2,648.6
1,511.2
2,745.1
3,679.9
3,671.4
3,702.0
3,727.8
3,736.9
3,746.3
3,778.8
3,753.8
3,747.5
3,740.3
3,772.2
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
-68.1
-0.6
-2.9
-50.1
0.4
1.1
81.7
‫אחוז שינוי‬
0.9
‫טעות דגימה‬
9.76
2.89
Percentage of change
-0.3
-12.5
Sampling error
6.36
2.51
13.82
4.18
15.29
4.63
7.1
7.4
27.5
26.8
65.4
65.8
XI/2016- X/2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
100.0
100.0
I-XII
I-XII
2014
2015
‫אחוזים‬
Percentages
7.0
7.1
7.1
7.1
7.0
7.0
6.9
6.9
7.0
7.0
7.1
7.3
7.6
7.3
7.1
9.1
6.9
7.0
7.0
6.8
8.2
6.6
7.1
7.3
5.2
4.7
4.7
13.9
4.3
5.0
9.9
13.2
12.1
5.3
4.3
5.5
26.9
26.8
26.6
26.3
26.1
26.0
26.0
26.1
26.3
26.5
26.6
26.7
27.2
27.0
30.1
26.4
24.9
25.4
25.1
26.5
28.4
26.1
27.4
26.4
25.0
24.8
27.7
31.3
25.3
24.2
21.9
20.9
39.1
31.5
24.6
25.4
66.0
66.2
66.4
66.6
66.9
67.1
67.1
67.0
66.8
66.5
66.2
66.0
65.2
65.6
62.7
64.6
68.2
67.6
67.9
66.7
63.5
67.3
65.5
66.3
69.8
70.5
67.6
54.8
70.5
70.8
68.2
65.9
48.7
63.2
71.1
69.1
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2015
7.4
7.4
7.5
7.5
7.5
7.6
7.6
7.6
7.7
7.7
7.7
7.4
7.3
7.7
7.0
7.5
7.7
7.2
7.1
7.8
7.9
6.9
4.9
4.6
4.3
11.9
4.9
5.2
10.4
13.3
6.4
12.7
4.0
26.8
26.9
27.0
27.2
27.3
27.4
27.4
27.3
27.2
27.0
26.8
26.9
26.3
27.0
22.6
28.4
27.5
27.3
27.8
28.0
26.8
26.3
24.5
24.0
26.0
23.4
29.2
26.0
22.5
21.3
22.9
46.9
23.2
65.8
65.6
65.5
65.3
65.2
65.1
65.0
65.0
65.1
65.3
65.5
65.7
66.4
65.3
70.4
64.1
64.9
65.5
65.0
64.2
65.3
66.7
70.6
71.4
69.7
64.7
65.8
68.8
67.1
65.4
70.7
40.4
72.8
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
2016
Monthly
Annual
‫חודשית‬
‫שנתית‬
Sampling error
0.17
0.07
0.36
0.11
‫טעות דגימה‬
0.38
0.12