2016 מבר דצ | מידע ומערכות המחשוב אגף ידיעון

‫ידיעון אגף המחשוב ומערכות מידע | דצמבר ‪2016‬‬
‫המ הל לחי וך התיישבותי‪ ,‬פ ימייתי ועליית ה וער‬
‫‪22/12/2016‬‬
‫תהליך מדידה והערכה בפרויקט מי הל דיגיטלי‬
‫א ו לקראת סיום פיתוח תהליך מדידה והערכה כחלק ממערכת "מ הל‬
‫דיגיטאלי"‪.‬‬
‫התהליך אופיין בשיתוף פעולה של כל אגפי המ הל ובסיוע מכון ברוקדייל‪.‬‬
‫התהליך מתבצע באמצעות שאלון ממוחשב שמטרתו לאבחן את פרופיל‬
‫התלמיד בממדים‪ :‬לימודיים‪ ,‬רגשיים‪ ,‬חברתיים‪ ,‬הת הגותיים‪ ,‬ולבצע בקרה‬
‫ומעקב אחר השי ויים שחלים בממדים האלו אחת לתקופה מוגדרת מראש‪.‬‬
‫ריכוז ממצאי השאלון מתורגם לתמו ת מצב התלמיד‪ .‬ממצאי השאלון מהווים‬
‫בסיס לעבודה שוטפת של ה הלת מקום החי וך וצוות הפיקוח‪ ,‬לב יית מטריצת‬
‫תו ים חיו יים לצורך יתוח הצרכים של התלמידים והמע ים להם‪.‬‬
‫הממצאים משמשים כבסיס לב יית ובקרת תכ ית צמיחה אישית לתלמיד‪.‬‬
‫תהליך קליטה מיטבית במערכת פורטל מוסדות‬
‫המערכת הותאמה לתמוך ב ושא הקליטה המיטבית כמ וף לצמיחת‬
‫התלמידים‪.‬‬
‫בשלב הראשון‪ ,‬תהליך הקליטה המיטבי יתבצע במערכת פורטל מוסדות‬
‫ובעתיד במערכת החדשה "מ הל דיגיטאלי"‪ .‬התהליך מיועד הן למועמדים‬
‫שיגיעו לאגף הקליטה במ הל והן למועמדים שיגיעו ישירות לכפרי ה וער‪.‬‬
‫מטרות התהליך הי ן להסדיר את ה הלים בקליטת המועמדים ולהקל על‬
‫המועמד בתהליך קליטתו‪.‬‬
‫כיום‪ ,‬מועמד עובר סדרה מקבילה של תהליכי קליטה הן במקומות החי וך והן‬
‫במחוז‪ .‬המערכת תמ ע הכפילות ותייעל את תהליך העבודה‪ .‬ב וסף‪ ,‬המערכת‬
‫תייצר סט דרטיזציה בשלב הקליטה וכן פיקוח מדויק יותר של אגף הקליטה‪.‬‬
‫הת עת מעבר מערכות המ הל לפרוטוקול המאובטח ‪HTTPS‬‬
‫‪ HTTPS‬הוא הגרסה המאובטחת של פרוטוקול ‪.HTTP‬‬
‫הפרוטוקול מאפשר למשתמשי דפדפ ים ולשרתי האי טר ט לתקשר ולהעביר‬
‫דפי אי טר ט וקבצים בצורה מאובטחת ומוצפ ת‪.‬‬
‫משמעות פרוטוקול ‪ ,HTTPS‬הי ה חיבור מוצפן‪ .‬התעבורה מתבצעת "במ הרה‬
‫וירטואלית ומאובטחת" שדרכה רק השרת והדפדפן יכולים לתקשר‪.‬‬
‫בכך‪ ,‬מידע אישי ורגיש יהיה מוגן ומאובטח יותר מפ י גורמים חיצו יים‬
‫ובלתי מורשים‪.‬‬
‫גיליון ‪4‬‬
‫עובדים יקרים‪,‬‬
‫בחציון הש י של ‪ 2016‬שקד האגף‬
‫על ש י פרויקטים מרכזיים‪:‬‬
‫במערכת פורטל מוסדות הוותיקה‬
‫פותחה יכולת המאפשרת לפ ימיות‬
‫לקחת חלק בתהליך הקליטה‪,‬‬
‫בפיקוח אגף הקליטה‪.‬‬
‫אושר פרויקט "מי הל דיגיטלי"‪,‬‬
‫פרויקט רב ש תי‪ ,‬שיאפשר למי הל‬
‫ולמקומות החי וך לתפקד באופן‬
‫הוליסטי‪ ,‬ויקדם מהפכה בהיבטי‬
‫הקשר לשטח‪ ,‬ה גשת תו ים‬
‫ודיוקם במימדים שו ים של‬
‫התלמיד ומקום החי וך‪ .‬בחודש‬
‫הקרוב תושק יכולת ראשו ית‬
‫שתאפשר גיבוש תוכ ית צמיחה‬
‫אישית לתלמידים בכפרי ה וער‪.‬‬
‫אגף המחשוב מודה לכל אילו‬
‫שתרמו מזמ ם ומ יסיו ם להצלחת‬
‫הפרויקטים‪.‬‬
‫ת ופת העידן הדיגיטלי הולכת‬
‫ותופסת מקום מרכזי בעשיית‬
‫משרדי הממשלה‪ .‬לידיעון ה וכחי‬
‫צרפ ו קישור שימושי לשירות‬
‫דיגיטלי שהושק ע"י משרד האוצר‬
‫והביטוח הלאומי‪.‬‬
‫בברכת חג ח וכה שמח‪,‬‬
‫אריק יקואל‬
‫ידיעון אגף המחשוב ומערכות מידע | דצמבר ‪2016‬‬
‫המ הל לחי וך התיישבותי‪ ,‬פ ימייתי ועליית ה וער‬
‫‪22/12/2016‬‬
‫גיליון ‪4‬‬
‫דגשי אבטחת מידע ‪ -‬המלצות לבחירת סיסמה כו ה‪:‬‬
‫בחירת סיסמה כו ה היא חלק חשוב בשמירה על המידע‬
‫‪ ‬אל תשתמשו בסיסמאות המתבססות על ימי הולדת או על שמות ב י משפחה‬
‫‪ ‬אל תשתמשו במילים ש יתן למצוא במילון‬
‫‪ ‬אל תשתמשו באותה סיסמה לכל האתרים שלכם‬
‫‪ ‬יש לבחור סיסמה חזקה המורכבת מ‪ 8-‬תווים לפחות‬
‫‪ ‬סיסמה בה לפחות אות אחת היא אות גדולה )‪(CAPITAL LETTER‬‬
‫‪ ‬רצוי להוסיף מספר כלשהו שקל לזכרו‬
‫‪ ‬להוסיף סימן מיוחד – כגון‪*&^%$#@! :‬‬
‫לדוגמא בוחרים משפט בעברית או בא גלית‪:‬‬
‫בוקרטובישראל!‪CUERYUCHARTK!2015 = 2015‬‬
‫ה העודדוגמאלסיסמה@‪[email protected] = 19‬‬
‫‪ ‬לעולם אל תשאירו פתק עם הסיסמה ליד המחשב‬
‫‪ ‬לעולם אל תשמרו סיסמאות בקובץ טקסט‪/‬וורד‪/‬אקסל על המחשב או תשלחו‬
‫אותן בדוא"ל‬
‫‪ ‬שם המשתמש והסיסמה הי ם אישיים ועליהם להיות חסויים – אל תמסרו‬
‫אותם לאף‪-‬אחד )לא בדוא"ל ולא בטלפון(‬
‫פרויקטי מחשוב במשרדי הממשלה‬
‫חיסכון לכל ילד‬
‫במסגרת התכ ית של משרד האוצר והביטוח הלאומי‪ ,‬החל מי ואר ‪ ,2017‬יפתח הביטוח הלאומי תכ ית חיסכון‪ ,‬עבור‬
‫ילדכם הזכאי לקצבת ילדים‪ ,‬שבה יופקדו ‪ ₪ 50‬לילד מדי חודש עד הגיעו לגיל ‪ ,18‬ב וסף לקצבת הילדים המשולמת‬
‫עבורו )ב‪ 20 -‬לכל חודש במועד תשלום קצבת הילדים(‪ .‬הכסף יועבר לחיסכון ייעודי על שמו של הילד בקופת גמל להשקעה‬
‫או בב ק בהתאם לבחירתכם‪ .‬אם לא תבחרו‪ ,‬הביטוח הלאומי יבחר עבורכם את הגוף שי הל את כספי החיסכון‪ ,‬כפי‬
‫שמפורט באתר‪.‬‬
‫בתכ ית החיסכון יופקדו גם כספים לתקופה רטרואקטיבית ממאי ‪ 2015‬ועד דצמבר ‪.2016‬‬
‫אפליקציית הגיליון‬
‫‪ – CAMSCANNER‬בח ות ההורדות‬
‫אפליקציה המשמשת לצילום‪ ,‬שמירת ושיתוף מסמכים פרטיים‪.‬‬
‫יתרו ה בטיוב אוטומטי של המסמך המצולם )יש לסמן ‪ V‬אחרי הצילום בכדי לבחור הטיוב האוטומטי(‬