Fastighetsaffärer, Mkr

Fastighetsaffärer, Mkr
Försäljningar
Bilaga 5
Mkr
Förs.intäkt Bokf.värde Förs.omk
Resultat
Tomträtter småhus, 310 st
59,1
68,4
9,3
0,0
59,1
Tomträtter näringsliv, 2 st
4,5
4,6
0,1
0,0
4,5
Tomträtter flerbostadshus, 1 st
0,9
0,9
0,0
0,0
0,9
Tomträtter övrigt, 1 st
0,7
0,7
0,0
0,0
0,7
Alvesta 1:366
1,3
1,3
0,0
0,0
1,3
Västerås 4:91
0,2
0,2
0,0
0,0
0,2
Lycksta 6:37
0,0
0,1
0,1
0,0
0,0
66,7
76,2
9,5
0,0
66,7
Summa försäljning
Inköp
Stensjö 1:168
Mkr
2,1