15464/16 ADD 1 EE/cs,ss 1 GIP ADDENDUM NR 1 TILL

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 14 december 2016
(OR. en)
15464/16
ADD 1
OJ CRP1 41
PRELIMINÄR DAGORDNING
Ärende:
2609:e mötet i STÄNDIGA REPRESENTANTERNAS KOMMITTÉ
(Coreper I)
Datum:
Tid:
Plats:
16 december 2016
kl. 9.30
Bryssel
ADDENDUM NR 1 TILL PRELIMINÄR DAGORDNING
Mötet börjar kl. 9.30.
II
Följande punkt ska läggas till:
25.
Förberedelser inför rådets möte (miljö) den 19 december 2016
–
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG
för att främja kostnadseffektiva utsläppsminskningar och koldioxidsnåla investeringar
(första behandlingen) (lagstiftningsöverläggning)
=
Lägesrapport
15487/16 CLIMA 180 ENV 796 ENER 436 TRANS 495 IND 267 COMPET 656
MI 795 ECOFIN 1181 CODEC 1878
Denna punkt kommer att behandlas efter fastställandet av den preliminära dagordningen för
rådets möte (jordbruk och fiske).
15464/16 ADD 1
EE/cs,ss
GIP
1
SV