Inbjudan till Individuella Veteran-DM 2017

Inbjudan
till
Individuella Veteran-DM 2017
Göteborgs Schackveteraner och Göteborgs Schackförbund inbjuder till 2017 års
individuella Veteran-DM. Tävlingen är öppen för spelare som är födda senast 1957.
Tid och plats: Tisdagar kl. 10.30.
Speldagar: Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7
Rond 8
Rond 9
Allégården, Södra Allégatan 4, ”Salen”.
Tisdagen den 10 januari Personlig anmälan i spellokalen kl 10.15
Tisdagen den 17 januari
Tisdagen den 31 januari
Tisdagen den 14 februari
Tisdagen den 28 februari
Tisdagen den 7 mars
Tisdagen den 21 mars
Tisdagen den 28 mars
Tisdagen den 11 april
Uppskjutna partier spelas tisdagarna den 24 januari, 21 februari, 14 mars
samt 4 april.
Spelform:
9 ronder Schweizer i en grupp.
Betänketid: 90 minuter utan dragserie plus 30 sekunder per drag.
Startavgift: 100 kr, som inbetalas på Göteborgs Schackveteraners
plusgiro 480 95 35 – 0 senast den 3 januari
plus 200 kr till Allégårdens Pensionärsförening som betalas efter
faktura.
Priser:
Beroende på antalet startande.
Anmälan:
via e-post till [email protected] eller till Rune Torstensson
0735 69 90 52 (även sms) senast söndagen den 8 januari.
Ange schackklubb, ratingtal och mobil-/telefonnummer samt
eventuell e-postadress.
Av utrymmesskäl är antalet deltagare begränsat. De 60
först anmälda är garanterade plats i turneringen.