Materialavtal - IdrottOnline

Materialavtal
Verksamhetsåret: 20____/20____
Detta är ett avtal mellan föreningen Arctic Cheer Avalanches och nedanstående medlem. Avtalets syfte är
att säkra att ACA:s material inte försvinner, kommer till skada eller på annat sätt missköts under tiden
som medlemmen lånar materialet.
All material ägs av föreningen Arctic Cheer Avalanches och lånas ut till medlem under ett verksamhetsår i
taget. Ett nytt avtal tecknas för varje verksamhetsår.
•
Medlemmen är ersättningsskyldig om något av nedanstående ACA material kommer till skada,
försvinner eller på annat sätt missköts.
•
Medlemmen är skyldig att på bästa sätt förvara och ta hand om materialet samt följa gällande
tvättråd.
•
Medlem får inte låna ut sitt lånade material till någon annan då ACA inte vill att materialet ska
användas i fel syfte.
Vid avslutat medlemskap, eller av ACA:s styrelse uppkommen anledning/beslut, skall
medlemmen återlämna sitt material i ursprungligt skick till föreningen. Sker inte detta så kommer
följande att hända:
•
En faktura skickas till medlemmen på det totala värdet av den saknade/skadade/misskötta
materialen.
Betalas inte fakturan innan sista betalningsdatum så anlitas ett inkasso bolag.
Medlemsinifo:
Fullständigt namn:___________________________ Pers.nr:___________-______
Adress:______________________________ Post adress:____________________
Hem telefon:______________________Mob.tel:___________________________
Jag tillhör laget( 20___/20___):_________________________________________
Lånat ACA material ( ringa in ):
Tävlingsdräkt (topp,kjol/byxa) Värde: 2000:Rosett Värde: 250:-
Storlek topp:
Strl kjol/byxa:
Dansdräkt (body,leggins,pompoms) Värde 1500:-
Totala Värdet
Ovanstående material uppgår till en summa av:__________________kronor
Vid ersättning av material fördubblas det totala värdet. Detta på grund av hanteringskostnader.
Det tar tid att ersätta/beställa nytt material.
Härmed intygas att ovanstående uppgifter stämmer och att jag till fullo förstått innebörden av att låna material
som tillhör föreningen Arctic Cheer Avalanches. Och det ansvar som medföljer.
Underskrift lånare:____________________________
datum:___________________
Ort och
Målsmans underskrift:_________________________
datum:___________________
Ort och
Föreningens underskrift:_______________________
datum:___________________
Ort och