Vad gör man som farmaceut inom landstinget?

Verksamhet läkemedel, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Inbjudan till informationsdag 2016-12-20
Vad gör man som farmaceut inom landstinget?
Tisdagen den 20:e december 2016
Plats: Sahlgrens aula
(Ingång Sahlgrenska Huvudentré, korridoren rakt fram, till höger.)
9.00-9.20
Farmaceuter i vården, introduktion
Sara Sjöberg
9.20-10.20
Vad gör apotekare på klinisk farmakologi?
Sara Sjöberg /
Susanne Mirshahi /
Anna Stoopendahl /
Kaveh Teimori
10.20-10.50
Fikapaus
10.50-11.10
Apotekare i det regionala arbetet (Horizon scanning, Ordnat införande)
Anna Lindhé
11.10-11.40
Hur fungerar Sjukhusapoteket regionalt och lokalt?
Ann Klintberg
11.40-12.00
Vad gör apotekarna inom Närhälsan?
Sofia Blom
12.00-13.30
Lunchpaus kombinerat med studiebesök i VNL
Petra Setterborg /
Jenny Wiklander /
Maria Johnsson
13.30-14.00
Examensarbeten
Niral Patel /
Matilda Bred /
Mayla Dzaee /
Mattias Olausson
14.00-14.15
Hur jobbar farmaceuter med läkemedelsförsörjning och
läkemedelshantering?
Åsa Olofsson
14.15-
Vad gör en iordningställande farmaceut?
Vad gör en klinisk farmaceut?
Johanna van Riemsdijk /
Kristina Sörensen /
Magnus Dahlander
FIKA
-15.45
Vad gör en klinisk farmaceut? Forts.
Dagen är även öppen för Apotekare T9 och Receptarier T5. Vi bjuder på fika under dagen (men inte lunch) och
behöver ta upp anmälan för att kunna dimensionera rätt (gäller även studenter på farmakoterapikursen):
Anmäl er via mail till [email protected] senast 12/12 2016
Hjärtligt Välkommen!
Verksamhet läkemedel, Sahlgrenska Univesitetssjukhuset
Vid frågor kontakta Sara Sjöberg via [email protected]
Verksamhet läkemedel
Sahlgrenska Universitetssjukhuset