Stormöte för det maritima nätverket

Stormöte för det maritima nätverket
Torsdag 15 december 2016 kl. 13-15.30 i Kaptenssalen på Hotell Arkipelag
Program
Finansminister Mats Perämaa hälsar välkommen
Information om pågående nätverksaktiviteter
 Cable fairways – projektansökan för Central Baltic-stöd; Per-Erik Cederkvist,
Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningen
 Koordinering av maritima mässor; Therese Ling, Ålands näringsliv
 Maritima nätverksluncher; Terese Flöjt, Mariehamns stad
 Onboard-Med; Ronny Eriksson, Högskolan på Åland
 Adapt – farledsprojekt; Jacob Nordlund, Ålands landskapsregering,
Infrastrukturavdelningen
 Synliggörandet av sjöfartsnäringen; Jörgen Pettersson, Ålands sjöfart
Kaffe och mingel
Branschaktörer berättar





Aktuellt från sjöförsäkringsmarknaden; Jan Limnell, Alandia Försäkring
Internationell kryssningsmarknadsföring; Sari Venho, Visit Åland
Aktuellt från Viking Line Marine Operations; Ulf Hagström, Viking Line
Godby Shipping vision 2020; Eva Mikkola-Karlström, Godby Shipping
Trender i den marina sektorn; Johan Nyström, Ecomar
Anmälan till [email protected] senast måndagen den 12 december 2016.
Välkommen!