Kallelse dagordning

1 (1)
Landstingsstyrelsen
KALLELSE/DAGORDNING
2016-12-12
Landstingsstyrelsen kallas till extra sammanträde
Datum
Onsdagen den 21 december 2016
Tid
10.00
Plats
Gjörwellsalen, Landstingshuset
Förhinder
meddelas till
Annika Sabel
e-post: [email protected]
Ärenden
1
Justerare och justeringsdag
Landstingsstyrelsens ordförande
2
Valärende
LS 2016-1173 och 2016-1548
Handlingar senare
3
Övrigt
4
Nästa sammanträde
Torbjörn Rosdahl
Ordförande