PDF version - Boplats Syd

Trollebergsvägen 24A
Lund, Lund tätort, Centrum
1
Beskrivning
Lägenheten kommer att genomgå en uppfräschning.
Alla köksluckor kommer att bytas ut.
Total badrumsombyggnad för både badrummen.
Säkerhetsdörr kommer att monteras.
Värd
Stena Fastigheter
Hyra
11 298 kr
Adress
Trollebergsvägen 24A
Jordfelsbrytare kommer att monteras.
Rum
4:a
Yta
100 m²
Hyresinformation
I hyran ingår värme och vatten. Angiven hyra avser
2016 års hyresnivå.
Antal boende
1-5
Våning
1 av 4
Badrum
Dusch
Balkong
Balkong finns
Hiss
Hiss finns
Tvätt
Tvätt i källare
Gård
Barnvänlig gård
Planlösning
Enkelsidig
Bredband
ComHem
Fastigheten
Fastigheten består av 4-5 våningshus i rött tegel. Alla
lägenheter, 2-5 rums, har balkong eller burspråk.
Trädgården är lummig och barnvänlig. Välplanerade
radhuslägenheter. Varm och kallgarage finns liksom
hiss.
Fastigheten är belägen intilll Centrala Idrottsplatsen. Nära centralstationen och ett stenkast från
Lunds livliga centrum. Parkeringsautomat finns där man kan lösa månadskort.
Omgivning
På gården finns det en lekplats med en sandlåda samt rutschkana.
I Stadsparken, ca 10 min bort, finns en större lekplats.
2
Särskilda krav
Ålderskrav
Min 18 år
Antal boende
1-5
Inkomstkrav
Minst 2 ggr hyran
Krav på inkomsttyp
Anställning/Eget Företag
Pension
Studiemedel
A-kassa
Den här lägenheten förmedlas i första hand till
sökande med överförd kötid, i nuvarande
lägenhet, från Stena Fastigheter.
För hyresgäster inom Stena Fastigheter med
aktivt lägenhetsavtal gäller följande, förutom
nedan nämnda krav:
Du ska ha bott i nuvarande lägenhet i minst 1 år
för att kunna tillgodoräkna dig din boendetid. Inga
betalningsanmärkningar ska finnas. Hyrorna ska
vara inbetalda i tid samt inga störningar ska ha
förekommit. Lägenheten ska vara skött och
välvårdad. Vi utför en förbesiktning av lägenheten,
eventuella kostnader ska vara reglerade innan vi
ger vårt godkännande.
Vid tilldelning av lägenheten är det din boendetid i
nuvarande lägenhet som avgör. Uppsägningstiden
hos Stena Fastigheter är alltid tre
kalendermånader även vid byte av lägenhet hos
Stena Fastigheter.
För att teckna kontrakt på en lägenhet ska man ha
fyllt 18 år.
För godkännande krävs någon form av varaktig
inkomst t.ex. tillsvidareanställning,
visstidsanställning, långtidsvikariat, egen rörelse,
frilansuppdrag, projektanställning, pension
3
sjukersättning, a-kassa och studiemedel. Vi
godkänner A-kassa som inkomst under
förutsättning att det finns minimum 150 A-kassa
dagar kvar från inflyttningsdatum. Vid studiemedel
kan borgen krävas. Försörjningsstöd accepteras
ej.
Hyresvärden tillämpar en inkomstregel som
innebär att för att bli godkänd skall den totala
årsinkomsten brutto motsvara lägst 3 gånger
årshyran. För att kunna söka lägenheten skall den
totala inkomsten efter skatt motsvara 2 gånger
månadshyran.
Hyresvärden kommer att kräva nyutfärdat
anställningsintyg med inkomstuppgifter. Ha intyget
i beredskap om du accepterar lägenheten. Vid
eget företag ska företaget varit verksamt i minst
ett år så deklarerad inkomst syns i
kreditupplysningen. Dessutom ska kopia av
aktuellt registreringsbevis uppvisas.
Hyresvärden accepterar inga
betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder.
Hyresvärden kommer att inhämta
boendereferenser. Inga anmärkningar från tidigare
hyresvärd accepteras. Inga hyresskulder eller
skuldsanering godkänns.
Hyresvärden har regler mot trångboddhet för att
förhindra osunda boendeförhållanden i
fastigheten. Antalet personer som ska bo i
lägenheten ska vara väl anpassade till
lägenhetens storlek. En 1:a är anpassad för max 2
personer, en 2:a för max 3 personer, en 3:a för
max 4 personer och en 4:a för max 5 personer,
osv.
Hyresvärden kräver att köande, medköande eller
ombud varit på visningen och sett den aktuella
lägenheten.
4