Resultaträkning Fastighetsnämnden, Mkr

Resultaträkning Fastighetsnämnden, Mkr
Bilaga 1
exkl.exploateringsverksamhet
Prognos 1
2016
Budget
2016
Utfall
2015
924,7
904,4
984,2
Kostnader
-692,5
-665,8
-684,7
Avskrivningar
-125,7
-125,7
-127,6
Rörelseresultat
106,5
112,9
171,9
Finansiella poster
-47,7
-54,1
-48,9
58,8
58,8
123,0
-54,2
-54,2
-113,2
Jämförelsestörande poster
66,7
0,0
457,3
Årets resultat
71,3
4,6
467,1
Intäkter
Resultat efter finansiella poster
Avkastningskrav