Inbjudan - Innebandy.se

Inbjudan
Luciacup
2016
IBK Luleå inbjuder till Luciacup i innebandy
IBK Luleå anordnar i år Luciacupen för 8:e året och ni är hjärtligt välkommen till Luleå Energi
Arena, cupen spelas i A- och B hallen. Vissa matcher kan komma att spelas i Hälsans hus.
När:
9-11 december 2016 (målet är att alla lag spelar sina matcher under en dag).
Plats:
Luleå Energi Arena A- och B-hall, samt Hälsans hus.
Klasser:
Röda klasser ålder ca: P03, F03, F04, P04 spelar med fem utespelare och stor plan, slutspel.
Blåa klasser ålder ca: P05, P06, P07, F06, F07 spelar med fem utespelare och stor plan.
Gröna klasser ålder ca: P08 spelar med fyra utespelare och målvakt på halvplan.
Anmälningsavgift: 1000 kr/lag för röd och blå lag, 600 sek/lag för gröna lag.
I avgiften ingår:
Minimum 3 matcher.
Diplom till samtliga deltagare.
Speltider:
Röd: 2x20 min
Blå och Grön: 2x15 min
Dispenser/tävlingsregler:
NIBF:s regler gäller. Ifyllt turneringsprotokoll lämnas till sekretariat innan första match.
Anmälan:
Anmälan skickas till [email protected] senast den 1 november. Anmälan är bindande.
Grupperna har begränsat antal lag varför först till kvarn gäller. Bekräftelse skickas därefter ut
till lagen. Deltagande lag ska betala avgiften senast den 29 november på plusgiro 4545322-2,
ange lagnamn och klass.
Information:
För ytterligare information ring 070-5318266 eller mejla [email protected]
Hemsida:
www.ibklulea.se Uppdateras löpande med information om cupen.
Välkomna med er anmälan! IBK Luleå Ungdomssektionen