Välkommen till vård- och omsorgsutbildningen!

Välkommen till vård- och omsorgsutbildningen!
Utbildningen inleds med introduktion måndag 9 januari kl. 10-14 i sal 129 på
Katedralskolan. Du får ditt schema på plats. Närvaro är obligatorisk. Skulle du av
någon anledning få förhinder meddelas detta till [email protected] Lektioner
enligt schema från 10 januari.
Arbetsplatsförlagt lärande (APL) sker under v. 8-12.
Terminsavslut 28 maj, 2017.
Kurslitteratur
Kurs: Vård och omsorgsarbete 1
Vård och omsorg 1-3 av Elina Linder, Åse Lundén-Welden, Anja Aronsson
Sanoma utbildning, 2015, ISBN: 978-91-523-2920-7
Kurs: Specialpedagogik 1
Specialpedagogik 1 av Monica Johansson
Liber, första upplagan (2013) ISBN978-91-47-10778-0
Kurs: Hälsopedagogik
Hälsopedagogik av Anna-Karin Axelsson
Sanoma utbildning, 2016, ISBN: 978-91-523-3117-0
Kurs: Medicin 1
Undervisningen utgår från internetlänkar, men om du vill ha en bok så
rekommenderas följande:
Medicin 1 av Maria Bengtsson, Ulla Lundström
Gleerup, 2015, ISBN: 978-91-40-68991-7
Om du redan nu vet att du kommer att välja fördjupning sjukvård så rekommenderas:
Medicin 1+2 av Maria Bengtsson, Ulla Lundström
Gleerup, 2011, ISBN: 978-91-40-67247-6