Preliminära leveranstider restade vacciner

Preliminära leveranstider restade vacciner
2016-12-12
De datum som anges är preliminära leveranstider och kan komma att ändras. Även tillgängligheten kan komma att ändras.
Vaccin
BCG-vaccin SSI
BCG-vaccin* japansk, (SB)
BCG-vaccin* bulgarisk, (SB)
Boostrix (GSK)
Boostrix Polio (GSK)
diTeBooster (SB)
- TD-Rix*
Difteri SSI* grund (SB)
Difteri SSI* påfyllnadsdos (SB)
diTekiBooster (SB)
Epaxal (Crusell)
- Havrix barn (GSK)
- Vaqta 25E (Sanofi Pasteur MSD), barn
- Havrix vuxna (GSK)
- Vaqta 50E (Sanofi Pasteur MSD), vuxna
InfanrixHexa (GSK)
Infanrix-polio-Hib (GSK)
Pentavac (Sanofi Pasteur MSD)
Stamaril (Sanofi Pasteur MSD)
Tetanus SSI* (SB)
- Tetanol Pur*
Tetravac (Sanofi Pasteur MSD)
Tetraxim (Sanofi Pasteur MSD)
Triaxis (Sanofi Pasteur MSD)
Tuberculin PPD (SB)
- Tubertest*
- Japansk Tuberculin PPD*
* Licensvara
SB - Scandinavian Biopharma
Preliminär leveranstid
Restnoterat
Tillgängligt
Tillgängligt
Tillgängligt
Tillgängligt
Tillgängligt, små lager
Förslag på alternativa produkter
Restnoterat, oklart när/om det återkommer
Restnoterat, oklart när/om det återkommer
Tillgängligt
Tillhandahålls ej längre
Tillgängligt
Restnoterat hela 2016
Restnoterat hela 2016
Restnoterat hela 2016
Ska finnas tillgängligt, sannolikt hela 2016
Restnoterat, nästa leverans kvartal 4, 2016
Tillhandahålls ej utan avtal
Tillgängligt
Restnoterat
Saknas
Saknas
LV har givit dispens att polsk 5-pack får användas
Havrix och Vaqta, barn resp. vuxna
TD-Rix*
Tetanol Pur*
Tillgängligt, f.n. kort hållbarhet (januari 2017)
Tillgängligt
Oviss
Restnoterat
Restnoterat
Tillgängligt
Tetravac och Tetraxim är identiska
Tubertest* (SanofiPasteurMSD), Japansk Tuberculin PPD*