Folkhälsokommittén 161212

Förteckning över beslutsärenden vid folkhälsokommitténs (FHK) sammanträde den 12 december 2016.
Protokollet justeras inom två veckor efter mötet.
Ärende
Kontaktperson
Beslut
1. Plan för intern kontroll 2017
Ann-Sofie Mellqvist, nämndsekreterare
Mobil: 070-210 97 90
Folkhälsokommittén antar plan för intern
kontroll.
Elisabeth Bengtsson, regionutvecklare
folkhälsa
Mobil: 076-887 01 17
Folkhälsokommittén beslutar enligt förslag.
Annika Nilsson-Green, regionutvecklare
folkhälsa
Mobil: 070-893 17 17
Folkhälsokommittén beslutar enligt förslag.
Jörgen Hansson, enhetschef
Mobil: 072-251 20 23
Folkhälsokommittén beslutar enligt förslag.
Maria Gäbel, regionutvecklare folkhälsa
Mobil: 070-9170655
Folkhälsokommittén avsätter
1 500 000 kronor till studien under
2017.
FHK 2016-00097
2. Uppföljning av folkhälsokommitténs
internationella strategi
FHK 2016- 00057
3. Nytryck och översättning av tidningen
Bamse
FHK 2016-00153
Samverkan mellan livsmedelsbutiker och
VGR – ett pilotprojekt för att underlätta
hälsosamma val i butik
FHK 2016-00188
4. Kohortstudie – Om ungas livsvillkor och
hälsa i Västra Götaland
FHK 2016-00006
5. Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 –
NTF Västra Götaland
Marlene Nilsson, regionutvecklare folkhälsa
Mobil: 070-2299050
Folkhälsokommittén beviljar 6 812 000
kronor i verksamhetsbidrag för 2017-års
verksamhet.
Rutger Gram, regionutvecklare folkhälsa
Mobil: 0706 - 23 65 42
Folkhälsokommittén beviljar 535 000 kronor i
verksamhetsbidrag för 2017-års verksamhet.
Marlene Nilsson, regionutvecklare folkhälsa
Mobil: 070-2299050
Folkhälsokommittén beviljar 3 225 240 kronor
i verksamhetsbidrag för 2017-års verksamhet
och 75 000 kronor till förberedelser för
konferensen Förebygg.nu 2017.
FHK 2016-00180
6. Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 –
Kvinnojourer i Väst
FHK 2016-00183
7. Ansökan om verksamhetsbidrag 2017 –
Länsnykterhetsförbundet
FHK 2016-00184