Driver ni Söderhamns bästa UF

Söderhamns bästa
UF-företag 2017
Driver ni Söderhamns bästa UF-företag 2017?
Det har återigen blivit dags att utse årets bästa UF-företag i Söderhamn. I
år i ny regi, tävlingsvärd är Swedbank! Tävlingen kommer att avgöras i samband med SM-veckan och Vinterkalaset som i år går av stapeln i just Söderhamn.
I samband med detta har ni som UF-företag också möjligheten att ställa ut
och sälja era produkter till alla SM-veckans besökare, ett exklusvt säljtillfälle! Anmäl er till tävlingen och utställningen senast den 11/1.
Tävlingsvärd:
Moment
Tävlingsförfarandet består av 2 moment. Tävlingen avgörs därefter på eftermiddagen den 1 februari i
samband med Schools Out Winter på Medal Plaza.
1.Affärsplan
Affärsplanen skickas till [email protected] senast den 18/1
2.Företagspresentation med intervju
Presentationen hålls inför en jury och publik den 1 februari i House of Gävleborg.
Kriterier
1. Affärsplan
Ska innehålla:
- UF-företagets namn och affärsidé
- Varan/tjänsten och produktionen
- Marknad, kunder och konkurrenter (inkl. resultat av marknadsundersökningen)
- UF-företagets organisation och rådgivare
- Målsättning och prissättning
- Marknadsplan/marknadsaktivitet
- Finansiering/lönsamhetsbedömning (likviditets- & resultatbudget)
- Ort, datum och UF-företagarnas namnunderskrifter
Juryn bedömer:
- Att likviditets- och resultatbudget är korrekt
- Att affärsplanen är realistisk och har verklighetsförankring, finns uppföljningsbara mål
- Att varan/tjänsten ”självständigt” skapar lönsamhet och är grunden i företaget. (Sponsring och övriga intäkter ska ej dominera budgeten d.v.s. ”vinsten” får ej bygga på sponsring)
- Hur UF-företaget har beskrivit och reflekterat över affärsplanens delar på ett utförligt och nyanserat
sätt, exempelvis kvalitén på marknadsundersökning samt resonemanget kring denna.
- Affärsplanen i sin helhet där design och layout vägs in samt att det finns en genomgående röd tråd
genom hela arbetet
2. Företagspresentation med intervju
Presentationen får max vara 5 minuter. Alla visuella hjälpmedel är tillåtna. Under er presentation
kommer ni inte att bli avbruten med frågor från juryn. När ni är klara får juryn 5 minuter för frågor och
feedback. Tänk på att lyfta fram företagets erfarenheter, framgångar och motgångar.
Juryn bedömer:
I presentationen
- Företagspresentationens relevans och innehåll
- Företagspresentationens struktur
- Företagspresentationens framförande
- Företagspresentationens visuella hjälpmedel och marknadsföringsmaterial
- Företagspresentationens originalitet
I intervjun
- Förmågan att ta tillvara och använda lärdomarna på nya situationer
- Personlig utveckling
- Team spirit/gruppdynamik
- Kunskap och förståelse om hur företag fungerar.