Graderingsregler - Göteborg Karate Akademi

Allmänna graderingsregler
1. För att man skall få gradera sig skall man träna regelbundet minst 2 gånger i vecka och
vara närvarande vid minst 90% av träningstillfällen. I slutändan är det alltid
chefsinstruktören som bestämmer tiden för gradering.
2. Klubbmedlem ska alltid ha ren dräkt, hår, kropp och fötter. Medlem med bristande hygien
kommer att avvisas tills man avhjälpt den påpekade bristen.
3. Enligt stilens regler ska alla Karate-Ka bära vitt karate-dräkt (=GI) vid alla tävlingar,
graderingar, kurser, seminarier och andra officiella tillställningar. Alla GI skall alltid vara
prydda med stilens märke på vänster sida av GI-jackan på brösten.
4. Medlem som kommer till gradering ska vara reglementsenligt klädd, ha sitt medlemskort
och ha betalat tränings och graderingsavgifter i tid.
5. Alla upptill 12 år gör en MON-gradering och får Monbälte, det s.k. barnbälte. Se även
kata och ålderskraven för att se vad som behövs vid gradering till de olika bältena.
6. Alla över 13 år gör en KYU-gradering, dvs vuxengradering och får Kyubälte.
7. När man fyller 13 år ska man ansöka om en tid för gradering till vuxenbälte, en sk. Montill-Kyu gradering.
8. I graderingsavgiften ingår ett nytt bälte när graderingen resulterar i bältesbyte.
9. Om man inte klarar den första graderingen, får man göra en omgradering kostnadsfritt.
Om man inte heller klarar första omgraderingen tar klubben ut en avgift på 100 kr för
varje omgradering därefter.
10. Från Grönt bälte för vuxna ingår gradcertifikat i graderingsavgiften.
11. Från grönt bälte är det obligatoriskt att vara hjälpinstruktör för att överhuvudtaget kunna
gradera sig till högre bälte. Man ska ha fyllt 13 år för att få vara hjälpinstruktör.
Göteborg Karate Akademi
Siamak Rezaie
Tel: 0704-44 10 25
E-post: [email protected]
Version 2013