Kallelse till extra sammanträde med Social- och

KALLELSE
Sammanträdesdatum
2016-12-21
Kallelse till extra sammanträde med Social- och arbetsnämnden
Sammanträdesrum Centrum, Kommunhuset, Partille kl. 15:00
Val av justerare
Förslag: Marie Raask
Justeringsdag
2016-12-21
Ärende
Förslag
1.
Sammanträdets öppnande
2.
Val av justerare
Antecknas
3.
Justering av protokoll
Beslut
4.
Sammanträdets avslutande
Partille 2016-12-14
Anna Strand
Ordförande
KALLELSE
Sammanträdesdatum
2016-12-21
Sändlista
Ledamöter
Anna Strand (C)
Marie Raask (S)
Adam Algotsson (M)
Sofie Bichler (M)
Claes Neuman (L)
Ulla Lindgren (MP)
Vasvija Licina-Medic (V)
ordförande
vice ordförande
Ersättare
Vida Johansson (M)
Kristina Söderberg (M)
Eva-Christine Stenberg (L)
Markus Lund (KD)
Bahaddin Ali (S)
Katarina Bosetti Kristoffersson (S)
Oliver Hörberg (MP)
Förvaltningschef
Margareta Antonsson
Nämndsekreterare
Ylva Friggerdal
Revisor
Lars Lewander
Personalföreträdare
Kommunal
Vision
SACO