Klubbekonomi - Patrik Björklund

Föreningsekonomi
Tillsammans
Frivillig
Självkostnadsprincip
Glädje
Eget arbete
Engagemang
Patrik Björklund
[email protected]
073-7656275
Förutsättningar
Verksamhet
Utrustning
• Träningsverksamhet 2
kvällar i veckan majseptember
• Seglarskola 2 perioder
under sommaren
• Lägerverksamhet
• Tränare/instruktörer
arvoderas, övrigt ideellt
•
•
•
•
•
•
15 st egna optimister
2 st C55
1 st RIB 5m
1 st RIB 4m
3 st Styrpulperbåtar
Moderklubben arrenderar
en anläggning med några
egna jollebryggor och
bodar för segel mm
Verksamhetsplan
Träningsverksamhet (20-25 deltagare)
• Träning sker måndagar och torsdagar
– Optimist Grön – Början av maj – mitten av september (Carl)
– Optimist Blå – Början av april till mitten av oktober (William)
– C55 och E-jolle – Se Optimist Blå (Hugo)
SSF Seglarskola för ungdom
• Under sommarlovet arrangerar vi SSF-Seglarskola under
följande perioder
– Period 1, 13-17 juni (10 deltagare)
– Period 2, 8-12 augusti (15 deltagare)
Lägerverksamhet
• Vårläger i maj (15 deltagare)
• Höstläger i samarbete med regionen (35 deltagare)
Budget
Intäkter
Delt.avg Träningsgrupp
Delt.avg Seglarskola
Lägeravgift vår
Lägeravgift höst
LOK-stöd
Total intäkt per år
antal a pris
25
600
25
1 500
15
500
35
900
1
3 500
Total
15 000
37 500
7 500
31 500
3 500
95 000
Kostnader
Tränare grupper
Seglarskolechef
Seglarskoleinstruktör
Tränare läger
Lägerkostnader mat
Utbildning
Reservdelar/reparation
Förbrukningsmtrl
Total intäkt per år
Förslag: Kappseglande ungdomar erbjuds att söka
bidrag för kappseglingar och läger
antal a pris
72
200
2
3 500
6
1 500
14
900
100
80
2
2 500
Total
14 400
7 000
9 000
12 600
8 000
5 000
15 000
5 000
76 000
Glöm inte - Båtmaterial
Material
Kmpl optimist
Segel optimist
Kmpl C55
Segel C55
RIB 5m (60hp)
RIB 4m (30hp)
Styrpulpet 4m (20hp)
Banläggarbåt 5m (50hp)
Styrpulpet 5m (30hp)
Mindre roddbåt
Tävlings-/Träningsmaterial (bojar,
flaggor etc)
antal
15
15
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Nypris
15 000
3 000
160 000
20 000
200 000
150 000
50 000
125 000
75 000
10 000
Andel Livstid Nyprisvärde Årlig "kostnad"
100% 15
225 000
15 000
100%
5
45 000
9 000
100% 20
320 000
16 000
100%
5
40 000
8 000
80%
10
200 000
16 000
80%
10
150 000
12 000
80%
15
50 000
2 667
25%
15
125 000
2 083
50%
15
75 000
2 500
100% 10
10 000
1 000
25 000 100%
Total återanskaffningsvärde/år
10
30 000
1 270 000
2 500
86 750
Glöm inte - Anläggning
Material
antal Nypris Andel Livstid Nyprisvärde Årlig "kostnad"
Arrende
1
75 000 100%
1
75 000
75 000
Bryggor
2 100 000 100% 20
200 000
10 000
Ramp
1
50 000 100% 30
50 000
1 667
Segel/Jolle bod
1 150 000 100% 30
150 000
5 000
Årligt underhåll (färg, fönster, bryggor mm) 1
15 000 100%
1
15 000
15 000
Värme/Vatten/El
0
Sophämtning
0
Vägavgift
1
10 000 100%
1
10 000
10 000
0
0
0
0
Total återanskaffningsvärde/år
500 000
116 667
Sammanfattning Ekonomi
•
•
•
•
Verksamhetskostnader i balans
Planera investeringar över tid
Spara pengar för återinvesteringar
Sponsorpaket
Foto: Tommi Rotonen