AC Svenska Bolag Combo SK

2016-12-21
Rapport
Autocall Svenska Bolag Combo Skyddad Kupong
ISIN: SE0006424982
Värdering
Marknadsvärde
Viktiga dokument
74,62%
Marknadsföringsmaterial »
78,79%
Slutliga villkor »
-41,21%
Månadsrapport »
2016-12-20 09:41
Teoretiskt slutvärde 2016-12-20
Indexutveckling
2016-12-20
Generell produktinformation
Kortnamn
UBSC BDIHB
Emittent
UBS AG, London Branch
Detaljerad produktinformation
Inlösenbarriär
90% av Startkurs
Kupongbarriär
90% av Startkurs
Nominellt belopp
10 000 kr
Riskbarriär
60% av Startkurs
Emissionskurs
100% av Nominellt belopp
Nästa observationsdag
2017-12-11
Kapitalskydd
Nej
Första inlösen
2015-12-11
Emissionsdag
2014-12-29
Kupong 1
10,75% (ackumulerande)
Återbetalningsdag
2020-01-03
Kupong 2
5% (skyddad och utbet.)
Underliggande tillgångar
Namn
Electrolux AB - B
••
•
Startkurs Utveckling
224,00
1,12%
92,70
LM Ericsson - B
-41,21%
AstraZeneca PLC
557,50
-8,88%
Swedbank AB - A
196,40
14,00%
Observationsdagar
Datum
Inlösenbarriär
Kupongbarriär
Avläsning
Händelse
2015-12-11
90%
90%
82,52%
Kupong
2016-12-12
90%
90%
55,99%
Kupong
2017-12-11
90%
90%
2018-12-11
90%
90%
2019-12-11
90%
90%
Detta dokument är enbart en rapport för en placering där teckningsperioden redan har stängts. Dokumentet utgör således inte någon investeringsanalys eller annan
rekommendation gällande investeringar. Dokumentet har därför inte utformats enligt kraven i de lagar, författningar och rekommendation som gäller för
investeringsanalyser och investeringsrekommendationer. Skandiabanken reserverar sig för felskrivningar på denna och alla tillhörande sidor. För fullständig information
hänvisas till beskrivningen av placeringen i prospektet samt slutliga villkor.