A XV Tjänsteförslagsnämndens protokoll

ARKIV : UUA • Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens arkiv
Seriesignum
A XV
Serie: Tjänsteförslagsnämndens protokoll
Plats
Leverans
Volymnummer
Tid
Anmärkningar
Bundna volymer. Innehåller matematisk-datavetenskapliga,
fysiska och tekniska tjänsteförslagsnämnden
UH
C5
"
"
1
2
3
1988 - 1992
1992 - 1994
1994 - 1996