ANSÖKAN OM STIPENDIUM SK VELIAS MINNESFOND

ANSÖKAN OM STIPENDIUM SK VELIAS MINNESFOND
- BROTTNINGSFÖRENING -
Förening:__________________________________________________________________
Telefon (dagtid):____________________________________________________________
Adress:___________________________________________________________________
Föreningstillhörighet:________________________________________________________
Motivering:
(Bifoga informationsmaterial om sådant finns)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Ytterligare upplysningar som kan styrka ansökan:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Uppgiftslämnarens namn:____________________________________________________
Telefon (dagtid):___________________________________________________________
Adress:__________________________________________________________________
Föreningstillhörighet:_______________________________________________________
ANSÖKAN SKICKAS SENAST DEN 28 FEBRUARI:
UPPLANDS IDROTTSFÖRBUND, Box 23062, 750 23 UPPSALA.