simulering och utveckling av ramgeometri

EXAMENSARBETE
PRODUKTUTVECKLING - SIMULERING OCH UTVECKLING AV
RAMGEOMETRI
PROJEKT ASKR
Projektet är på väg att ombildas till ett företag och har genom projektet utvecklat en ny typ av cykel.
Cykeln ska utmana den traditionella cykeln genom att använda en stomme av träkomposit.
UPPGIFT
Uppdragsgivaren vill ha mer hjälp för att optimera produktens olika komponenter och design. Detta
examensarbete handlar om att analysera framförallt cykelns ram i syfte att finna möjliga konstruktionsförbättringar. Detta innefattar bl.a. simulering och beräkning av ramens geometri, för att
optimera ramens vikt genom att identifiera svaga och starka punkter. De vill bland annat se hur
vridstyv ramen är och hur man kan förbättra vridstyvheten genom modifieringar av geometrin. I
uppgiften ingår även att se vilka justeringar man kan göra för att förbättra den vertikala flexibiliteten
samt styvheten vid vevlagret och styrlager.
Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på skolan samt kontaktperson på företaget. Både
student och företag ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.
Förkunskaper
Examensarbetet är lämpligt för dig som har kunskaper inom hållfasthetslära, FEM och konstruktion.
Omfattning
Examensarbetet kan skrivas av 2 personer på kandidatnivå eller en person på masternivå.
Ort
Dals Långed & Trollhättan
Reseersättning inom Västra Götaland
Diskuteras med uppdragsgivaren
Kontaktperson Miljöbron
Sandra Johansson, tel. 0766 – 12 17 53
Ansökan
Maila CV, personligt brev och kursförteckning till [email protected] Skriv tydligt i mailet vilket
ex-jobb det är du söker, ange även om du är intresserad av något av våra andra ex-jobb.
Skicka in din ansökan snarast, rekrytering sker löpande!
Miljöbron är en ideell organisation som förmedlar projekt mellan företag och studenter. Projekten
har miljö och hållbar utveckling gemensamt. Genom Miljöbron får studenter kontakter och
arbetslivserfarenhet, samtidigt får företag hjälp att utveckla sitt hållbarhetsarbete.