Tack för att ni ger fler familjer mer tid tillsammans

Tack för att ni ger
fler familjer mer tid
tillsammans
Vi på Cancerfonden vill
framföra ett varmt tack till
Byggebo i Oskarshamn AB
för er julgåva 2016
Med vänlig hälsning
Ulrika Årehed Kågström, Generalsekreterare