Legemeldt fravær etter kommune, sykefraværsprosent

Legemeldt fravær etter kommune, sykefraværsprosent
3. kvartal
2015
2016
Endring, prosentpoeng
06 Buskerud
5,5
5,4
-0,04
0602 Drammen
5,3
5,5
0,18
0604 Kongsberg
4,4
4,5
0,10
0605 Ringerike
6,3
5,6
-0,76
0612 Hole
4,6
4,7
0,12
0615 Flå
4,6
4,1
-0,57
0616 Nes
5,0
4,2
-0,80
0617 Gol
4,4
4,1
-0,32
0618 Hemsedal
3,4
4,3
0,95
0619 Ål
4,4
4,7
0,29
0620 Hol
5,2
4,9
-0,25
0621 Sigdal
5,1
5,1
-0,01
0622 Krødsherad
5,9
5,3
-0,61
0623 Modum
5,2
5,6
0,41
0624 Øvre Eiker
5,7
6,1
0,43
0625 Nedre Eiker
6,5
6,2
-0,23
0626 Lier
5,4
5,0
-0,44
0627 Røyken
6,0
6,3
0,27
0628 Hurum
5,7
5,9
0,21
0631 Flesberg
5,8
5,1
-0,72
0632 Rollag
4,5
4,5
-0,03
0633 Nore og Uvdal
5,7
4,4
-1,27