Trond Steinvik Digitalisering for utvikling av et sterkere

Digitalisering for utvikling av et
sterkere Trøndelag?
Livskraft, bærekraft og konkurransekraft
Todelt fokus nødvendig
Den enkelte kommune:
Systematisk kunnskap om og
anvendelse av digitalisering
for utvikling
av tjenester og lokalsamfunn
Regionalt nivå / Trøndelag / nasjonalt:
Felles strategier, satsinger,
infrastruktur og prosesser
Fra «data» til IKT til digitalisering
– en ny virkelighetsforståelse
• Fra enkeltanskaffelser til helhetlig og
brukerfokusert tjenesteutvikling
• Fra frittstående løsninger til et sammenkoblet
økosystem
• Fra kjøp/drift av bokser og produkter til kjøp
av løsninger som en tjeneste
• Ledelse av utviklingsprosesser – kan ikke
overlates til IKT-avdelingen
Eksempel:
Læringsbrett til alle elever og lærere i Overhalla-skolene
Men:
Nasjonale
felleskomponenter
Kommuneledelsen sentral målgruppe
• Handler ikke om teknisk innsikt men kunnskap
om:
– Behov og metodikk for å avklare behov/gevinster
– Organisering og ledelse av systematisk
utviklingsarbeid
– Rammer og omgivelser (nasjonale føringer/ løsninger
mv.)
– Samhandling med andre (læring/deling, infrastruktur,
standardløsninger…)
– Ambisjoner for utvikling
• Digitaliseringsstrategi som redskap for utvikling
Hva kan Trøndelag gjøre?
Ambisjoner/strategier
Støtte og koordinering
Infrastruktur
• «Alle kommuner i
Trøndelag skal innen 2020
ha utarbeidet
digitaliseringsstrategi.»
• «Kompetansebygging
for systematisk
digitalisering.»
• Bredbånd/mobil
• «Felles arenaer/strukturer
for digital samhandling
skal innen … være
avklart.»
• «Tilrettelegge for
samhandling mellom
kommuner/fylke mv»
• Felles løsninger/
kompetansemiljøer?
• «Bidra til digitalisering i
trøndersk næringsliv
gjennom…» osv
…
…
Oppsummert
Ikke lenger bare mellom nabokommuner at
digitalt samarbeid kan foregå. Mange spennende
satsinger i Trøndelag kan bygges ut til å bli felles
systematikk/løsninger for alle kommuner i
Trøndelag.
Vi trenger en overbygning som kan forenkle og
styrke et felles utviklingsarbeid der vi skaper et
nytt og sterkere Trøndelag.