JULETREFEST 2017

JULETREFEST 2017
På Harehjellhytta
fredag 6.januar kl. 18.00
Tradisjonell juletrefest med gang rundt juletre,
sang, musikk, bevertning, utlodning
og poser til barna
Alle hjertelig velkommen!
Hilsen Hyttestyret