Møteplan 2017

Møteplan 2017
Jan.
Feb.
Okt.
Nov.
Des.
Kommunestyret
-
2
9
6
11
15
-
-
14
5
9
14*
Formannskapet
24
28
28
-
2
13
-
-
5-26
31
28*
-
Kontrollutvalget
-
6
-
24
22
-
-
-
11
23
-
4
Hovedutvalg for administrasjon
24
28
28
-
2
13
-
-
5-26
31
28
-
Hovedutvalg for helse, omsorg
og sosiale tjenester
18
15
15
26
31
-
-
30
20
18
22
-
Hovedutvalg for læring og utvikling
19
16
16
27
-
1
-
31
21
19
23
-
Hovedutvalg for samfunn
19
16
16
27
-
1
-
31
21
19
23
-
Hovedutvalg for plan, bygg og miljø
18
15
22
26
10-31
14
-
23
20
18
15
6
Eldrerådet
16
13
-
24
29
-
-
28
18
16
20
-
Rådet for mennesker med nedsatt
funksjonsevne
16
13
-
24
29
-
-
28
18
16
20
-
Havnestyret
18
15
29
-
3
21
-
-
4
8
5
-
6
6
10
15
12
-
28
-
2
6
11
26
-
-
6
-
8
-
-
-
19
16
-
-
28
28
-
-
13
-
-
26
-
28
-
17
14
14
25
30
-
-
29
19
17
21
-
Utvalg
Ungdomsrådet
Arbeidsmiljøutvalget
Ankeutvalget
Innvandrerrådet
* Budsjettmøter – FSK 28.11 blir heldagsmøte
S:\MØTEPLAN\Møteplan 2017
Mars Apr. Mai
Juni
Juli Aug. Sept.
30