Lindeberg Aktivitetsskole uke 48

Lindeberg Aktivitetsskole uke 48
Aktivitetsskolen Lindeberg har egen facebook gruppe. Send oss en forespørsel, her kommer mye
informasjon og bilder fra aktivitetene som barna deltar på.
Mandag 28. nov
Tirsdag 29. nov
Onsdag 30. nov
Torsdag 01. des
Utetid
13.25-14.15
Aktivitetsdag
Utetid
13.40-14.00
Utetid
13.25-14.00
Matpakkedag
14.00-14.30
Mat: Brødmat
14.00-14.30
Mat: Korn
14.15-14.45
1. trinn
Ishall/Capoeira
1.trinn har utedag
Lesestund 1. trinn
14.45-16.00
Bokstavdryss
2.trinn 14.45-15.30
Matpakkedag
14.00-14.30
Begrepstrening
14.30-16.00
Mattemoro/
butikken
1.-2. trinn
14.30-15.30
Data 3.trinn
14.30-15.30
Ute eller innelek
15.30 -17.00
Utetid
13.25-14.00
Læringssenteret
13.25-14.00
Mat: Tomatsuppe
14.00-14.30
Engelsk 4. trinn
14.30-15.15
Film/spill
14.30-16.00
Husk å ha med
nok mat :-)
Sy med 3. trinn
14.30-16.00
Lekse mulighet
3.-4.trinn
14.30 -16.00
Fredag 02. des
Lesestund 2.trinn
14.30-15.15
Forming
14.30-16.00
14.30 -16.00
Ute gym
Mat og helse
3.-4.trinn
14.00-16.00
Bevegelse og dans
2.-4.trinn
14.30-16.00
Kor
16.00-17.00
Lesestund 2. trinn
14.30-15.15
4-klasse klubb og
Konstruksjon
14.30-16.00
Musikk og moro
14.30-17.00
Ute- eller innelek
16.00-17.00
Ute- eller innelek
14.30-17.00
Ute- eller innelek
15.30-17.00
Uteaktiviteter: Ballspill, lek med samspill, andre fysiske aktiviteter, løkka/grusbanen.
Ulike aktiviteter inne: Spill, tegne, frilek, Lego, dans, konstruksjon, data, lesestund, bokstavlek, kor.
Furuset Forum/gymsal: Ingen gymsal denne uken.
Mat og helse: Vi lager ulike retter, regler på kjøkkenet.