15.12.2016 Strokovni sodelavec za delo na področju pravnih zadev

Slovenske železnice, d.o.o.
Podpisnik: MAJA LEMUT
Izdajatelj: sigen-ca
Številka certifikata: 3B4981C1
Potek veljavnosti: 15.12.2020
Čas podpisa: 15.12.2016 07:42
Sektor za pravne zadeve in kadre
Služba za kadre
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
Tel.: 01 / 29 14 518
Faks: 01 / 29 14 807
E-pošta: [email protected]
Številka:
Signatura:
Datum:
Obvestilo 99/16
20103-1/2016-99
365.2
15. 12. 2016
OBVESTILO
Objavljamo potrebo po zaposlitvi delavca v Službi za pravne zadeve, SŽ, d.o.o. na delovnem
mestu:
STROKOVNI SODELAVEC (M/Ž) – za delo na področju pravnih zadev
(1 izvajalec)
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat (m/ž), so:
- visokošolska strokovna ali univerzitetna izobrazba ustrezne smeri (prednost: pravna
smer),
- usposobljenost za delo z računalniškimi programi MS Office.
Mesto nastopa dela: Ljubljana.
Prednost bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju gospodarskega prava in
dobrim znanjem angleškega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta s štirimesečnim poskusnim delom.
Rok za oddajo vlog je 20.12.2016. Vloge posredujte na elektronski naslov
[email protected] oziroma na naslov: SŽ, d.o.o., Služba za pravne zadeve in
kadre, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Dodatne informacije: [email protected]
Maja Lemut
vodja službe
Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani
Matična številka: 5142733000
Osnovni kapital: 205.274.421,23 EUR
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995
Opozorilo – soglasje za zbiranje osebnih podatkov
S prijavo na objavo za prosto delovno mesto kandidat:


dovoljuje družbi, da vzpostavi, zbira, vodi, uporablja, obdeluje in shranjuje osebne podatke v svojih zbirkah osebnih podatkov in druge podatke
o kandidatu z namenom povabila na razgovor v primeru nadaljnjih kadrovskih potreb,
je seznanjen, da lahko kadarkoli zahteva, da družba preneha uporabljati zbrane osebne podatke za namen povabila na razgovor v primeru
nadaljnjih kadrovskih potreb.
Varovanje osebnih podatkov
Družba se zavezuje varovati zbrane osebne podatke fizičnih oseb. Z namenom preprečitve nepooblaščenega dostopa do teh podatkov ali
njihovo razkritje, ohranjanje natančnosti osebnih podatkov in z namenom zagotovitve njihove ustrezne uporabe, uporabljamo ustrezne
tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov, ki jih določa Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
2