prijavnico

PRIJAVNICA
NOGOMETNE PRIPRAVE 2017 - UMAG
PODATKI O OTROKU – IGRALCU
SELEKCIJA
TRENER
IME
PRIIMEK
Spodaj podpisani potrjujem, da se bo igralec udeležil priprav, kjer bo vadil pod
vodstvom trenerjev na lastno odgovornost.
Izjavljam, da bom znesek plačila poravnal (obkrožite):
1. v enem obroku (ob prijavi oz. najkasneje do 13. 1. 2017),
2. v dveh obrokih (prvi do 13. 1. 2017, drugi do 13. 2. 2017).
Podpis staršev/skrbnika:
Datum:
Osebni podatki člana ŠD Dren oz. NŠ Dren bodo obdelani in uporabljeni zgolj za nujne namene, za katere so pridobljeni v
skladu s to izjavo. Osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nezakonite ali uporabniku škodljive namene. Brez izrecne privolitve
jih ne bomo posredovali ali na drug način razkrili tretjim osebam, razen v primeru, ki jih določa zakon. Prav tako ne bomo
pošiljali nezaželene pošte ali drugih oblik oglaševanja.