(Microsoft PowerPoint - 2. Renh\345llartr\344ffen Weine Wiqvist)

2016-12-05
Spelplanen
EN EUROPEISK UTBLICK
Sveriges Åkeriföretag – Renhållarträffen
25 november 2016
Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige
Regelverket
Cirkulär ekonomi
§
Avfall
Statistik
Upphandling
Energi
Strategin
Avfallsdirektivet
Mineral
Konkurrens
Förpacknings- Deponeringsdirektivet
direktivet
1
2016-12-05
Svåra frågor
Definitioner
När?
Hur mäta
återvinningen?
Återvinningsmålen
Deponiminskning
EU 2017–2018
Sverige 2019–2020
Energiåtervinningens
roll
Producentansvar
Kontakt
Adress
Telefon
Telefon
Mobil
E-post
Hemsida
Twitter
Weine Wiqvist
Avfall Sverige
Baltzarsgatan 25, 211 36 Malmö
040-35 66 00 (Växel)
040-35 66 05 (Direkt)
0708-93 15 99
[email protected]
www.avfallsverige.se
twitter.com/avfallsverige
@WeineWiqvist
2