DVPZ-01_kanalinkl_8297 0603.indd

DVPZ-01
q
H
D
1
2
3
4
5
6
7
8
DVPA
DVPZ-01-bbbb-ccc-d
DVPZ-01
0300-060
0400-100
0700-150
H (d = 1)
1800-2400
1800-2400
1800-2400
H
A
1
2
A
5
Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
8297 2006.03
6
Specifications are subject to alteration without notice.
© Copyright Fläkt Woods Group 2006. All rights reserved.
Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.
1
DVPZ-01
q
DVPZ-03
3
DVPZ-02
8
7
4
6
5
8
2
© Copyright Fläkt Woods Group 2006. All rights reserved.
8297 2006.03