Arbetsmiljö och säkerhet

Arbetsmiljö och säkerhet
Eddie Edwinsson, Robert Johansson, Martin Englund, Petrus Jönsson
Kemikalier är skadligt
Ruta som håller
Ruta som håller
Initierad spricka upp i högra
hörnet
En månad gammal olycka
Tillverkarens ansvar
Maskindirektivet 2006/42/EG
Nästa steg i utredningen
• Söka efter sprickor på
maskinernas rutor