Statistikuppgifter skjuten älg Verums älgskötselområde 2016.

Statistikuppgifter skjuten älg Verums älgskötselområde 2016.
För framtida beslut vad gäller älgförvaltningen inom vårt område kommer dessa statistikuppgifter så
småningom att vara av stort värde.
Jaktledaren inom resp. jaktlag ansvarar för att dessa uppgifter om skjutna älgar lämnas senast den
5 februari 2017 till
Anders Paulsson
Verums Mölleröd 4082
280 22 Vittsjö
alt
[email protected]
Avsändande jaktlag ________________________________________________________________
Uppgifter skjuten vuxen älg:
Fastighetsbeteckning där älgen sköts samt datum _________________________________________
Kön
Vad avser tjur taggantal
Slaktvikt
Uppgifter skjuten kalv:
Fastighetsbeteckning där kalven sköts, samt datum ________________________________________
Kön
Slaktvikt
Åldersbestämning av vuxen älg sker så att ena käkhalvan rensas och fryses direkt vid slakten.
Stinkande käkhalva kommer att avvisas. Jaktledaren ansvarar för att den sedan lämnas till Joakim
Nilsson som tar hand om käkarna, noterar jaktlag och sätter nummer på käken samt
vidarebefordrar den till Naturbruksgymnasiet i Osby där åldersbestämning sedan sker. Joakim ser
därefter till att föra in rätt ålder på den statistikblankett som jaktlagen redan tidigare lämnat. Vill
jaktlag åldersbestämma på annat sätt går det naturligtvis bra men uppgiften måste redovisas.
Joakim Nilsson nås på 0733 – 266 188. Kontaktman på Naturbruksgymnasiet är Mats Olsson 0709 –
31 80 39.
Kostnaden för åldersbestämning svarar älgskötselområdet för.