FoU-dag 2016

INBJUDAN
FoU-dag 2016
Det har blivit dags för årets FoU-dag
med presentation av genomförda och
pågående Forsknings- och Utvecklingsprojekt
av och med deltagare i årets FoU-kurs.
Torsdagen den 24 november 2016
Kl 09.30–15.00 (avslutning med fika)
Karstorps Säteri Hotell & Konferens i Skövde
Välkommen!
Anmälan via Regionkalendern senast 9 november
(För detaljerat program, se nästa sida)
Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
primärvård och tandvård i samverkan
Torggatan 17, 541 30 Skövde
[email protected]
www.narhalsan.se/fou-skaraborg
09.30-10.00
Samling med kaffe
10.00-10.10
Inledning
10.10-12.30
Presentation och redovisning av FoU-projekt
Mattias Perzon, Närhälsan Tidan vårdcentral
Klinisk undervisning av allmänmedicin på vårdcentral – en
fokusgruppsstudie av läkarstudenters upplevelser
Pablo Alvarez Jimenez, Närhälsan Mariestad vårdcentral
Förekomst av kronisk benign smärta bland patienter som förskrevs opioider
2015 vid Närhälsan Mariestad vårdcentral
Mårten Segerkvist, Vilan vårdcentral, Skara
Förskrivningen av protonpumpshämmare vid tre vårdcentraler. Riskerar
överförskrivningen att få konsekvenser?
Fruktpaus
Johan Edgar, Närhälsan Kyrkbyn vårdcentral, Göteborg
Fokusgrupper om Utmattningssyndrom. Vad anser läkare om
utmattningssyndrom?
Liana Tahrodi, Kärra vårdcentral, Göteborg
Följsamhet till regionala medicinska riktlinjer vid vitamin B12- och/eller
folatbrist i primärvården
Muna Al Battawi, Närhälsan Hjo vårdcentral
Behandling med blodfettsänkande läkemedel hos patienter med diabetes på
Närhälsan Hjo vårdcentral. En enkätstudie.
12.30
Lunch
Jeanette Larsson, Närhälsan Mariestad ungdomsmottagning
Användning och följsamhet vid spiral som
preventivmedel hos ungdomar i Skaraborg
Gösta Göthlund, Närhälsan Tidaholm vårdcentral
Handläggning av polymyalgia rheumatica på vårdcentralerna Norrmalm och
Tidaholm 2005-2011
Karin Rystedt, Närhälsan Södra Ryd vårdcentral, Skövde
CRP hos barn med luftvägsinfektion i primärvården
14.30
Avslutning (kursintyg, fotografering mm)
15.00
Eftermiddagsfika
Vid eventuella frågor, kontakta.
FoU-centrum, tel. 0500–47 85 94 eller [email protected]