סיכום תהליך החיטוי

‫מדריך‬
‫למשתמש‬
‫השם‪Clevo‬הוא סימן מסחרי רשום של‪Clevo‬‬
‫‪ Fujifilm‬השם‪Epson‬הוא סימן מסחרי רשום של‪Seiko Epson Kabushiki Kaisha‬‬
‫‪HEPA‬הוא סימן מסחרי רשום של‪ HEPA‬השם‪Fujifilm‬הוא סימן מסחרי רשום של‬
‫השם‬
‫השם‪Jun-Air‬הוא סימן מסחרי רשום של ‪Jun-Air A/S‬‬
‫הוא סימן‪Medivators‬השם ‪Medivators‬הוא סימן מסחרי רשום של‪Medivators‬‬
‫הוא סימן מסחרי‪Medivators‬השם ®‪Medivators ADVANTAGE‬מסחרי רשום של‬
‫הוא סימן מסחרי רשום‪ Olympus‬השם‪Medivators Intercept™ Detergent‬רשום של‬
‫הוא סימן מסחרי‪ Pentax Precision Instrument Corporation‬השם‪Olympus‬של‬
‫‪Windows‬הם סימנים מסחריים רשומים של‪ Microsoft‬השם‪Pentax‬רשום של‬
‫הוא סימן מסחרי רשום של‪XION Medical GmbH‬השמות ‪Windows‬ו‪Explorer-‬‬
‫השם‪XION‬‬
‫‪C 50098-095‬מהד׳ –‪ADVANTAGE PLUS‬‬
‫‪© 2015 Medivators Inc.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪ .‬פרסום זה מוגן בזכויות יוצרים‪ .‬העתקה או חשיפה של פרסום זה או שימוש בו אסורים ללא‬
‫הסכמה מפורשת בכתב של ‪.Medivators‬‬
‫רת ‪ Medivators‬שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים במפרטים המוצגים במסמך זה ללא הודעה או מחויבות‬
‫מצדה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה לנציג המקומי של ‪ Medivators‬או לשירות הלקוחות של ‪.Medivators‬‬
‫‪2‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫פרק ‪1‬‬
‫שימוש במדריך ‪5............................................................................................................................‬‬
‫בטיחות‪6.......................................................................................................................................‬‬
‫בטיחות המפעיל‪7...........................................................................................................................‬‬
‫התקנה ותחזוקה‪9..........................................................................................................................‬‬
‫הנחיות לחיטוי אמין ‪10..................................................................................................................‬‬
‫הנחיות מקצועיות ‪12......................................................................................................................‬‬
‫מפרטי התקן המחדוש ‪13................................................................................................................‬‬
‫מידות ומרווחי בטיחות ‪14..............................................................................................................‬‬
‫מפרטי התקנה ‪15...........................................................................................................................‬‬
‫אחסון ‪16......................................................................................................................................‬‬
‫הובלה ‪16......................................................................................................................................‬‬
‫סימנים וסמלים‪17.........................................................................................................................‬‬
‫סיכום אזהרות ‪18..........................................................................................................................‬‬
‫פרק ‪2‬‬
‫רכיבים עיקריים ‪22........................................................................................................................‬‬
‫מערכת התוכנה‪33..........................................................................................................................‬‬
‫הדפסה ‪41 ...................................................................................................................................‬‬
‫גיבוי ‪43 .......................................................................................................................................‬‬
‫מערכת הנוזלים ‪44.........................................................................................................................‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הפעלת המערכת‪54.........................................................................................................................‬‬
‫שירות יומי‪54................................................................................................................................‬‬
‫הכנת האנדוסקופ‪62.......................................................................................................................‬‬
‫סיכום תהליך החיטוי ‪68.................................................................................................................‬‬
‫הרצת תוכנית החיטוי ‪69.................................................................................................................‬‬
‫הפסקות מחזור‪74..........................................................................................................................‬‬
‫דגימת חומר חיטוי – בדיקת רמת ה‪77....................................................................................MRC-‬‬
‫השלמת תהליך החיטוי ‪79...............................................................................................................‬‬
‫דוחות‪81.......................................................................................................................................‬‬
‫כיבוי ‪85........................................................................................................................................‬‬
‫סיכום ההליך ‪86............................................................................................................................‬‬
‫זמן דמימה‪86................................................................................................................................‬‬
‫פרק ‪4‬‬
‫תחזוקה יומית‪88...........................................................................................................................‬‬
‫תחזוקה שבועית ‪88........................................................................................................................‬‬
‫תחזוקה חודשית‪89........................................................................................................................‬‬
‫החלפת מסנן האוויר ‪89..................................................................................................................‬‬
‫החלפת מסנן המים ‪92....................................................................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪5‬‬
‫מבוא ‪100......................................................................................................................................‬‬
‫סקירת שגיאות ‪104........................................................................................................................‬‬
‫שגיאות מערכת ‪109........................................................................................................................‬‬
‫שגיאות ברקוד ‪113.........................................................................................................................‬‬
‫שגיאות אנדוסקופ ‪114....................................................................................................................‬‬
‫שגיאות מחזור מחדוש ‪119..............................................................................................................‬‬
‫שגיאות בקרה (‪126................................................................................................................ )SCU‬‬
‫שגיאות אזהרה ‪130........................................................................................................................‬‬
‫פרק ‪6‬‬
‫תוכנת מערכת ה‪138.................................................................... Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫תוכנית ניהול ‪140...........................................................................................................................‬‬
‫רישום אנדוסקופ‪145......................................................................................................................‬‬
‫רישום משתמש (מפעיל) ‪150............................................................................................................‬‬
‫רישום רופא‪/‬אסיסטנט ‪153.............................................................................................................‬‬
‫דוחות ‪155.....................................................................................................................................‬‬
‫אירועים ‪159..................................................................................................................................‬‬
‫מערכות‪161...................................................................................................................................‬‬
‫יישום פעולת המומחה בתוכנית ה‪163....................................................................................... LIO-‬‬
‫רישות ‪167.....................................................................................................................................‬‬
‫נספח א ‪171.................................................................................................................................................‬‬
‫טופסי רישום‬
‫נספח ב‪179.....................................................................................................................................‬‬
‫מק״טים לחלקי חילוף‬
‫נספח ג ‪181.....................................................................................................................................‬‬
‫אחריות‬
‫‪4‬‬
‫פרק ‪1‬‬
‫מבוא‬
‫פרק זה מתאר את התקן מחדוש האנדוסקופים של מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫שימוש במדריך‬
‫מדריך זה מתאר את תכונותיו של התקן מחדוש האנדוסקופים ‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS‬כולל חומרה‪,‬‬
‫תוכנה‪ ,‬התקנה‪ ,‬הפעלה‪ ,‬בטיחות‪ ,‬תחזוקה והליכי איתור תקלות‪ .‬חשוב להקפיד על ההוראות כדי לשמור את מערכת‬
‫ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬במצב פעולה תקין ולהבטיח חיטוי נאות של אנדוסקופים‪.‬‬
‫מדריך זה איננו מדריך שירות ואינו כולל הוראות שירות מפורטות מעבר לתחזוקה כללית‪ .‬להוראות שירות‪ ,‬עיין במדריך‬
‫השירות של המערכת‪ .‬למידע נוסף על השירות‪ ,‬פנה לנציג השירות שלך‪.‬‬
‫תכונות‬
‫ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬תוכננה להיות קלה לשימוש ולתחזוקה בחיטוי של אנדוסקופים‪ .‬תכונותיה‬
‫כוללות‪:‬‬
‫•‬
‫ניטור פרטני לגבי חיבורי צינורות וסתימת צינורות‪.‬‬
‫•‬
‫קוטל חיידקים לשימוש חד‪-‬פעמי‪ :‬תמיסת חומר חיטוי חדשה לכל אנדוסקופ‪.‬‬
‫•‬
‫פעולה אסינכרונית של אגני מחדוש כפולים עם מכסי זכוכית שקופים‪.‬‬
‫•‬
‫מחשב אישי ייעודי להפעלת מערכת במחזור מחדוש‪ ,‬כולל רישום מחזור‪ ,‬דיווח ממצה על הבטחת איכות‪ ,‬ביצוע‬
‫גיבויים בקלות‪ ,‬כינון רישות זמין ואפשרות לאבחנה מרחוק‬
‫•‬
‫מאגרים קלים למילוי של חומר ניקוי ואלכוהול‬
‫•‬
‫יחידות חיבור ייעודיות לכל משפחת אנדוסקופים מבטיחות חיבוריות נכונה וקצבי זרימה העומדים במפרטי היצרנים‬
‫•‬
‫אבחנות לצורך סיוע למפעיל ואיתור תקלות‬
‫•‬
‫שלב ניקוי מאומת לביטול ניקוי ידני של אנדוסקופים לפני מחדוש (יש לבצע ניקוי מקדים של האנדוסקופים מיד‬
‫לאחר כל הליך)‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫בטיחות‬
‫שימוש מיועד‬
‫מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מיועדת לניקוי ולחיטוי ברמה גבוהה של אנדוסקופים ואבזריהם‪.‬‬
‫מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מאושרת לשימוש בידי ‪ Medivators‬רק עם חומר החיטוי ברמה גבוהה‬
‫‪ Rapicide PA‬או חומר הניקוי ‪.Intercept‬‬
‫הוראות שימוש במערכת ה‪:ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫מערכת מחדוש האנדוסקופים של ‪ Medivators ADVANTAGE PLUS‬בודקת‪ ,‬מנקה‪ ,‬מחטאה ורוחצת אנדוסקופים‪ ,‬כגון‬
‫אנדוסקופים סיבים אופטיים ווידאו‪ ,‬בין שימושים במטופלים‪ .‬מערכת ה‪ ADVANTAGE PLUS-‬מומלצת כדי להבטיח‬
‫חיטוי ברמה גבוהה של אנדוסקופים חצי‪-‬קריטיים רגישים לחום ואבזרים נלווים‪ .‬לא נדרש ניקוי ידני של אנדוסקופים‬
‫לפני הכנסה למערכת ה‪ .ADVANTAGE PLUS-‬יש לבצע ניקוי מקדים של האנדוסקופים מיד לאחר שימוש‪.‬‬
‫מערכת מחדוש האנדוסקופים ‪ ADVANTAGE PLUS‬משתמשת בחומר החיטוי ברמה גבוהה ‪ Rapicide PA‬כדי להבטיח‬
‫חיטוי ברמה גבוהה לאנדוסקופים כל עוד השימוש בו נעשה בהתאם להוראות‪ .‬המערכת משתמשת בחומר ניקוי ‪Intercept‬‬
‫בריכוז של ‪ 0.5%‬במחזור הניקוי שלה‪.‬‬
‫משתמשים ברצועות מבחן ‪ Rapicide PA‬לאחר מחזור חיטוי כדי להבטיח כי חומר החיטוי שבו נעשה שימוש נמצא ברמת‬
‫‪ MRC‬של ‪ 850‬חל״מ חומצה פראצטית או יותר – דבר המבטיח כי חומר החיטוי היה מעל לרמת ה‪ MRC-‬המינימלית‬
‫במהלך מחזור החיטוי כולו‪ .‬יש להשתמש ב‪ Rapicide PA-‬במערכת ה‪ ADVANTAGE PLUS-‬בתנאי המגע הבאים‪*:‬‬
‫משך מגע‪:‬‬
‫‪ 5‬דקות‬
‫טמפרטורה‪:‬‬
‫‪‎30°C‬‬
‫‪:MRC‬‬
‫‪ 850‬חל״מ‬
‫תנאי השימוש יכולים להשתנות לפי המדינה‪ .‬למידע נוסף‪ ,‬פנה למפיץ ‪ Medivators‬המקומי‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬כאשר משתמשים במחזור הניקוי‪ ,‬יש לבצע ניקוי מקדים של האנדוסקופים בהתאם להנחיות ‪ SGNA‬והמתקן‪.‬‬
‫לא נדרש ניקוי ידני של האנדוסקופים‪ .‬מומלץ כי מחדוש המבוסס על מחזור ניקוי יבוצע תוך שעה לאחר ההליך‪ .‬אם לא‬
‫נבחר מחזור הניקוי‪ ,‬יש לנקות ידנית את האנדוסקופים לפני הכנסתם להתקן המחדוש לחיטוי‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫עמידה בתקנות‬
‫מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬עומדת בתקני התאימות האלקטרומגנטית (‪ )EMC‬‏‪.EN 60601-1-2‬‬
‫התקן המחדוש מאושר לפי ‪ ETL‬ו‪ cETL-‬ורשום לעניין בטיחות בהתאם לתקן ‏‪ ,IEC 61010-1‬תקן ‏‪ UL 61010-1‬והתקן‬
‫הקנדי ‪ CAN/CSA-C22.2‬מס׳ ‪ 61010-1‬עבור ציוד מעבדה‪.‬‬
‫הערות‪ ,‬הודעות זהירות ואזהרות‬
‫לאורך המדריך מופיעות הערות‪ ,‬הערות שירות‪ ,‬הודעות זהירות ואזהרות‪ .‬הן מספקות מידע חשוב ועליך להתייחס אליהן‬
‫בכובד ראש‪ .‬להלן דוגמאות‪.‬‬
‫הערה‪ :‬הערה מתייחסת למידע חשוב שעליך להתייחס אליו בכובד ראש‪.‬‬
‫שירות‪ :‬הערת שירות מתייחסת לפעולות או תיקונים שרק טכנאי שירות מוכשר יכול לבצע‪.‬‬
‫זהירות‪ :‬הודעת זהירות מתארת פעולות או תנאים שעשויים לגרום לנזק לציוד או להרוס אותו‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬הודעת אזהרה מתארת פעולות ותנאים שעשויים לגרום לפציעה חמורה או מוות של המפעיל או המטופל‪.‬‬
‫בטיחות המפעיל‬
‫•‬
‫יש לאפשר רק למפעילים מוכשרים להפעיל את הציוד‪ ,‬ויש להשתמש בו רק לשימוש המיועד שלו‪ .‬לעולם אין‬
‫להשתמש בהתקן המחדוש למטרה שונה מהמטרה המיועדת הספציפית של היצרן‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬למניעת זיהום ביולוגי וכוויות כימיות‪ ,‬לבש תמיד ציוד מגן אישי (‪ )PPE‬מתאים כאשר אתה מטפל‬
‫באנדוסקופים או בתמיסות חיטוי‪.‬‬
‫•‬
‫בתמיסות ניקוי וחיטוי יש להשתמש בהתאם לתקנות המסדירות את השימוש בהן ואת הבטיחות ואורך חיי המדף‬
‫שלהן‪.‬‬
‫•‬
‫אין לנסות לפתוח את מכסה התקן המחדוש במהלך פעולה‪.‬‬
‫•‬
‫אין להניח חפצים כבדים על מכסי הזכוכית‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫•‬
‫להנחיות טיפול באמצעות חומר חיטוי מבוסס חומצה פראצטית (‪ ,)PAA‬עיין בשיטות העבודה המומלצות של התקן‬
‫האמריקני הלאומי שכותרתו ׳‪Chemical Sterilants and High Level Disinfectants‬׳ (חומרי עיקור כימיים וחומרי‬
‫חיטוי ברמה גבוהה)‪ :‬מדריך לבחירה ושימוש (‪)AAMI TIR7:1999‬׳ ו‪/‬או ׳שימוש בטוח וטיהור ביולוגי של מכשירים‬
‫רפואיים לשימוש חוזר במתקני שירותי בריאות ובסביבות לא‪-‬קליניות (‪)AAMI/ANSI ST35:2003‬׳‪ .‬המסמכים‬
‫זמינים מהאגודה לקידום מכשור רפואי‪.‬‬
‫•‬
‫במקרה של דליפה של חומר חיטוי או חומר כימי אחר‪ ,‬השתמש בציוד מגן אישי (ביגוד‪ ,‬כפפות ומשקפי מגן) ופעל לפי‬
‫הנחיות יצרן חומר החיטוי לגבי ניקוי חומר שנשפך‪.‬‬
‫•‬
‫הצב את ההנחיות לניקוי חומר חיטוי במקום גלוי לעין קרוב להתקן המחדוש כדי להבטיח למשתמשים גישה למידע‬
‫לכשיזדקקו לו‪.‬‬
‫•‬
‫מומלץ שהמתקן יעביר הדרכות קבועות של כל העובדים הקשורים בהפעלה ובתחזוקה של ציוד זה‪ ,‬כולל הליכי‬
‫חירום לחומר רעיל‪ ,‬דליק או פתוגני שהשתחרר לסביבה‪ .‬יש לנהל רישום של השתתפות בהדרכות‪ .‬על המשתתפים‬
‫להוכיח הבנת החומר‪.‬‬
‫טיפול באלכוהול איזופרופילי ‪ 70%‬ואחסונו‪.‬‬
‫טיפול‬
‫מנע מגע ממושך או חוזר עם העור‪ .‬כבה כל להבה גלויה‪ .‬סלק מקורות הצתה‪ .‬מנע ניצוצות‪ .‬אסור לעשן‪ .‬נקוט אמצעי‬
‫זהירות נגד פריקות סטטיות‪ .‬הארק את כל הציוד‪ .‬אין לרוקן למערכת הניקוז‪.‬‬
‫טמפרטורות טיפול‬
‫טמפרטורת הסביבה‪.‬‬
‫אחסון‬
‫הרחק מקרני השמש וממקורות אחרים של חום או הצתה‪ .‬אסור לעשן באזורי אחסון‪ .‬החזק את המכל כשהוא סגור‬
‫היטב במקום מאוורר‪.‬‬
‫טמפרטורות אחסון‬
‫טמפרטורת הסביבה‪.‬‬
‫העברת החומר‬
‫נקוט אמצעי זהירות נגד פריקות סטטיות‪ .‬הארק את כל הציוד‪ .‬הימנע ממילוי עם התזה‪.‬‬
‫הגנה על הנשימה‬
‫אין אמצעים ספציפיים‪.‬‬
‫הגנה על העיניים‬
‫משקפי מגן‪.‬‬
‫הגנה על הגוף‬
‫בגדי עבודה תקניים‪ .‬נעלי בטיחות או מגפיים העמידים בחומרים כימיים‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫התקנה ותחזוקה‬
‫תחזוקה נאותה מבטיחה חיטוי יעיל ומאריכה את חיי התקן המחדוש‪.‬‬
‫•‬
‫את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬יש להאריק בהתאם לתקנות התקפות‪.‬‬
‫•‬
‫ברירת המחדל של המערכת נקבעת בבית החרושת לזמן הטבילה הספציפי של ‪.Rapicide PA‬‬
‫•‬
‫כל וסתי הלחץ מכוונים מראש בבית החרושת‪ .‬אין לשנות את הכווונונים‪ .‬פנה לסיוע לנציג התמיכה הטכנית‪.‬‬
‫•‬
‫אין לאפשר לתמיסת השטיפה לגעת ברכיבים מתכתיים‪.‬‬
‫•‬
‫אין להשתמש באלכוהול או במוצרים מבוססי אלכוהול לניקוי תא התקן המחדוש‪.‬‬
‫•‬
‫חיבורי אנדוסקופים של ‪ Medivator‬לא נועדו לשימוש באוטוקלב‪ .‬החיבורים מחוטאים באופן אוטומטי עם כל‬
‫שימוש כתוצאה מחשיפתם למחזור החיטוי כולו; לא נדרשים חיטוי או שטיפה נוספים לפני השימוש הבא שלהם‪.‬‬
‫•‬
‫אין להסיר מכסים‪ ,‬דלתות או לוחות מהודקים בברגים בשעה שהתקן המחדוש בשימוש‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לשמור על האחריות‪ ,‬יש להזמין חלקי חילוף מהיצרן‪.‬‬
‫•‬
‫אין לחסום פתחי אוורור‪.‬‬
‫•‬
‫בדוק באופן קבוע את כל הכבלים‪ ,‬הצינורות והנקזים לנזק או לדליפות‪.‬‬
‫•‬
‫אין לבצע תחזוקה שאינה מתוארת במדריך זה‪.‬‬
‫•‬
‫ודא כי החיבור למקור המתח נגיש למקרה שנדרש ניתוק חירום‪.‬‬
‫•‬
‫לפני שאתה ניגש לפעולת שירות או תחזוקה כלשהי‪ ,‬או כאשר אתה מאפס את ה‪ ,GFI-‬ודא כי מערכת ה‪Medivators-‬‬
‫‪ ADVANTAGE PLUS‬מנותקת ממקור המתח הראשי‪ .‬לפני שאתה ניגש לפעולת שירות או תחזוקה של מערכת‬
‫המים‪ ,‬ודא כי מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מבודדת ממקור המים הראשי‪.‬‬
‫בשאלות שירות או קשורות בשירות‪ ,‬פנה לשירות הטכני של ‪ Medivators‬בטלפון ‪ 1-800-444-4729‬בארצות הברית או‬
‫למפיץ המקומי של ‪.Medivators‬‬
‫‪9‬‬
‫הנחיות לחיטוי אמין‬
‫איכות המים‬
‫התקן המינימלי הוא מי שתייה‪ ,‬אולם ‪ Medivators‬ממליצה על שימוש במערכת סינון קדם איכותית כדי לסנן את‬
‫המים הנכנסים ברמה מינימלית של ‪ 0.1‬מיקרון‪ .‬מערכת טיפוסית של סינון מקדים של המים‪ ,‬כמו זו המוצעת על‪-‬ידי‬
‫‪ ,Medivators‬מסננת את המים הנכנסים דרך סדרת מסננים של ‪ 1‬מיקרון‪ 0.4 ,‬מיקרון ו‪ 0.1-‬מיקרון‪.‬‬
‫•‬
‫מסנן המים עתיר הביצועים של ‪ 0.1‬מיקרון (דירוג מוחלט) הכלול בהתקן המחדוש יעיל מאוד בסילוק מיקרואורגניזמים‬
‫וחלקיקים הגדולים מ‪ 0.1-‬מיקרון‪ .‬כדי לשמור על הביצועים של מסנן זה דרושים סינון מקדים נאות וחיטוי קבוע‪.‬‬
‫•‬
‫לוח הזמנים לתחזוקה רגילה ממליץ להחליף את מסנן המים של ‪ 0.1‬מיקרון כל שישה חודשים או מוקדם יותר‪ ,‬תלוי‬
‫במערכת הסינון המקדים ובאיכות המים הנכנסים‪ .‬אם המסנן נסתם עד שהוא הופך לבלתי יעיל‪ ,‬התקן המחדוש‬
‫יתריע על כך ויפסיק לפעול עד להחלפת המסנן‪.‬‬
‫תמיסת ניקוי‬
‫בשלב הניקוי של מחזור המחדוש יש להשתמש בחומר הניקוי ‪ .Intercept‬חומר הניקוי ‪ Intercept‬לא מעלה קצף רב‬
‫והנוסחה שלו מתאימה לשימוש בכלים רפואיים‪ Intercept .‬הוא בעל ‪ pH‬ניטראלי וגם תכונות בקטריוסטטיות המעכבות‬
‫התפתחות בקטריות במאגר ובצינורות של חומר הניקוי‪.‬‬
‫ניטור עוצמת חומר החיטוי‬
‫היעילות של הליך חיטוי קשורה ישירות בתמיסת החיטוי בה נעשה שימוש ובמשך הזמן שהאנדוסקופ חשוף לתמיסה זו‪.‬‬
‫•‬
‫יש לנטר את עוצמת ה‪ Rapicide PA-‬בכל מחזור מחדוש בהתאם להוראות במדריך זה‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש ברצועות המבחן של ‪ Rapicide PA‬לבחינת עוצמת התמיסה‪ .‬אם עוצמת התמיסה נמוכה מרמת ה‪MRC-‬‬
‫המינימלית‪ ,‬סלק אותה ולאחר מכן החלף אותה בתמיסה חדשה‪.‬‬
‫•‬
‫לעולם אין להשתמש בחומר חיטוי בעל רמת עוצמה בלתי קבילה‪.‬‬
‫תמיסת חיטוי‬
‫השתמש רק בחומר חיטוי ברמה גבוהה של ‪( Rapicide PA‬חלק א ‪ +‬חלק ב)‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫ניקוי וחיטוי של אנדוסקופים‬
‫מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מתאימה לשימוש עם אנדוסקופים גמישים ניתנים לטבילה מכל תוצרת‬
‫וגודל שניתן לחטא פנימית וחיצונית‪ .‬נדרש חיטוי נאות של האנדוסקופ כיוון שלאנדוסקופים שסתומים וצינורות פנימיים‬
‫מרובים שעשויים לשמש משכן למיקרואורגניזמים שעלולים להדביק מטופלים‪ .‬איכות המחדוש תלויה במידה רבה‬
‫בשטיפה יסודית של כל הצינורות‪ ,‬השסתומים ואבזרים בהם עשוי להתרחש זיהום‪.‬‬
‫התקן מחדוש זה כולל מחזור ניקוי שאפשר להשתמש בו לביטול ניקוי ידני של האנדוסקופים‪ .‬אנדוסקופים משומשים‬
‫צריכים לעבור לפני מחדוש ניקוי מקדים בהתאם לקווים המנחים של היצרן וההליכים הפנימיים של המתקן שלך‪.‬‬
‫פעל בהתאם להוראות יצרן האנדוסקופ והקווים המנחים המקצועיים המקובלים בעת ביצוע ניקוי מקדים וחיטוי של‬
‫אנדוסקופים‪ .‬בדוק לדליפה את כל האנדוסקופים לפני החיטוי‪.‬‬
‫אם לא נבחר מחזור הניקוי‪ ,‬יש לנקות ידנית את האנדוסקופים לפני הכנסתם להתקן המחדוש לחיטוי‪.‬‬
‫חומר הניקוי של ‪ Intercept‬הוא היחידי שאושר לשימוש במחזור הניקוי‪ .‬מומלץ שניקוי ומחדוש יבוצעו תוך שעה לאחר‬
‫סיום ההליך‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫הנחיות מקצועיות‬
.‫הארגונים הבאים פרסמו הנחיות מומלצות לניקוי ולחיטוי של אנדוסקופים‬
Assoc. for Professionals in Infection
Society of Gastroenterology N
‎ urses
Control and Epidemiology, Inc.
and Associates, Inc.‎
)‫(האגודה לצוותי בקרת זיהומים ואפידמיולוגיה‬
1275 K Street NW, Suite 1000
Washington, DC 20005-4006
USA
‎202-789-1890 :‫טלפון‬
‎202-789-1899 :‫פקס‬
www.apic.org
American Society for
Testing and Materials
)‫(החברה האמריקנית לבדיקה וחומרים‬
100 Barr Harbor Dr.
West Conshohocken, PA 19428-2959
USA
‎610-832-9585 :‫טלפון‬
‎610-832-9555 :‫פקס‬
www.astm.org
‫(החברה לאחיות ואנשי צוות בתחום‬
)‫הגסטרואנטרולוגיה‬
401 North Michigan Ave.
Chicago, IL 60611-4267
USA
‎800-245-7462 :‫טלפון‬
‎312-527-6658 :‫פקס‬
www.sgna.org
American Society for
Gastrointestinal Endoscopy
‫(החברה האמריקנית לאנדוסקופיה‬
)‫של המעי והקיבה‬
1520 Kensington Rd., Suite 202
Oak Brook, IL 60523-2141
USA
‎630-573-0600 :‫טלפון‬
‎630-573-0691 :‫פקס‬
www.asge.org
Canadian Society of Gastroenterology
Nurses & Associates
‫(החברה הקנדית לאחיות ואנשי צוות בתחום‬
)‫הגסטרואנטרולוגיה‬
27 Nicholson Dr.
Lakeside, NS B3T 1B3
CANADA
‎902-473-4406 :‫פקס‬
www.csgna.com
Association of periOperative
Registered Nurses, Inc.‎
)‫ניתוחיות רשומות‬-‫(האגודה לאחיות סב‬
Société Française d‫׳‬Hygiène Hospitalière S.F.H.H.
)‫(החברה הצרפתית לגהות במצבי אשפוז‬
British Society of Gastroenterology
)‎‫(החברה הבריטית לגסטרואנטרולוגיה‬
3 St. Andrews Place
Hôpital de la Croix-Rousse
Unité d‫׳‬Hygiène Hospitalière-Épidémiologie
93 Grande Rue de la Croix-Rousse
69317 Lyon Cdx04
FRANCE
‎04 72 07 19 83 :‫טלפון‬
‎04 72 07 19 85 :‫פקס‬
2170 S. Parker Rd., Suite 300
Denver, CO 80231-5711
USA
‎800-755-2676 :‫טלפון‬
‎303-750-3462 :‫פקס‬
www.aorn.org
Regents Park
London NW1 4LB
ENGLAND
3534 7387 20)0( )+44( :‫טלפון‬
www.bsg.org.uk
www.sfhh.net
12
‫מפרטי התקן המחדוש‬
‫מפרטים כלליים‬
‫המפרטים הבסיסיים של התקן המחדוש הדרושים להתקנה והפעלה של מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫מסוכמים בטבלה ‪.1‬‬
‫טבלה ‪ 1‬מפרטי התקן מחדוש‬
‫סוג ציוד‬
‫דירוג חשמלי‬
‫דירוג הספק‬
‫טווח לחצי האוויר‬
‫טווח לחצי המים‬
‫טווח זרמי מים‬
‫טווח העבודה של טמפרטורות מים‬
‫תחום לחות לעבודה‬
‫תחום טמפרטורות לעבודה‬
‫סביבה‬
‫קטגוריית התקנה ‪ /‬מתח יתר‬
‫רמת זיהום‬
‫חיבור למקור מתח‬
‫מידות‬
‫משקל‬
‫ציוד מעבדה‬
‫‪ 100‬עד ‪ 240‬וולט ז״ח‪ 50/60 ,‬הרץ‬
‫‪ 1000‬ואט‬
‫‪ 87psi‬עד ‪145psi‬‏(‪ 6‬עד ‪ 10‬בר)‬
‫‪ 35psi‬עד ‪87psi‬‏(‪ 2‬עד ‪ 6‬בר)‬
‫‪ 2‬עד ‪ 8‬ליטר‪/‬דקה‬
‫‪ 30ºC‬עד ‪ ,40ºC‬כוון את שסתום הערבוב ל‪35ºC-‬‬
‫‪ ‎20%‬עד ‪ ,80%‬לא מעבה‬
‫‏‪– 50°F‬‏‪80.6°F‬‏ (‪)10°C – 27°C‬‬
‫לשימוש פנימי בלבד‬
‫‪II‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור בכבל‬
‫‪ 45‬אינץ׳ רוחב × ‪ 31‬אינץ׳ קוטר × ‪ 62‬אינץ׳ גובה‬
‫‪ 114‬ס״מ רוחב × ‪ 79‬ס״מ קוטר × ‪ 157‬ס״מ גובה‬
‫‪ 400‬ליב׳ (‪ 182‬ק״ג)‬
‫‪13‬‬
‫מידות ומרווחים‬
‫‪ 49‬אינץ׳ (‪ 124‬ס״מ)‬
‫‪ 45‬אינץ׳ (‪ 114‬ס״מ)‬
‫איור ‪ 1‬מידות חזית‬
‫‪ 36‬אינץ׳ (‪ 91‬ס״מ)‬
‫‪ 42‬אינץ׳ (‪ 107‬ס״מ)‬
‫‪ 31‬אינץ׳ (‪ 79‬ס״מ)‬
‫‪ 62‬אינץ׳‬
‫(‪ 157‬ס״מ)‬
‫‪ 62‬אינץ׳‬
‫(‪ 157‬ס״מ)‬
‫‪ 45‬אינץ׳‬
‫(‪ 114‬ס״מ)‬
‫‪ 39‬אינץ׳‬
‫(‪ 99‬ס״מ)‬
‫מדחס אוויר‬
‫‪14‬‬
‫איור ‪ 2‬מידות צד ומרווחים‬
‫‪ 45‬אינץ׳‬
‫(‪ 114‬ס״מ)‬
‫‪ 39‬אינץ׳‬
‫(‪ 99‬ס״מ)‬
‫מפרטי התקנה‬
‫חשמל‬
‫יש לחבר את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לשקע חשמל יחיד המסוגל לספק ‪ 1000‬ואט במתח של ‪100‬‬
‫עד ‪ 240‬וולט ז״ח‪ 50/60 ,‬הרץ‪ .‬השקע צריך להיות מוארק‪.‬‬
‫מים‬
‫התקן המינימלי הוא מי שתייה‪ .‬לביצועים מיטביים‪ ,‬חייבת להיות מסוגלת לספק בקצב זרימה מינימלי של ‪ 1.32‬גלון‪/‬‬
‫דקה (‪ 5‬ליטר‪/‬דקה) ובלחץ דינמי של ‪ 2( 30psi‬בר) במהלך מילוי האגן‪ .‬לביצועים מיטביים‪ ,‬יש לספק את המים ב‪35ºC-‬‬
‫באמצעות שסתום ערבוב (דרוש)‪ .‬על המתקן לרכוש את שסתום הערבוב בנפרד ולהתקין אותו‪ .‬יש לרכוש בנפרד התקן‬
‫למניעת גישות חוזר ולהתקין אותו בין צינור המים והתקן המחדוש כדי למנוע זיהום הספקת המים במקרה של נפילה‬
‫פתאומית בלחץ המים‪.‬‬
‫ניקוז‬
‫לביצועים מיטביים יש לחבר את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬למערכת ניקוז סניטרית מאווררת‬
‫המסוגלת לנקז בקצב מינימלי של ‪ 12‬ליטר‪/‬דקה (‪ 3.17‬גלונים לדקה)‪.‬‬
‫אוורור החדר‬
‫את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬יש להתקין בחדר עם מערכת אוורור המסוגלת לספק לפחות עשרה‬
‫מחזורי חילוף אוויר בשעה‪.‬‬
‫מערכת ניהול אדים אופציונלית זמינה לסילוק עשן ללא צינור‪.‬‬
‫אוויר‬
‫לפעולה תקינה‪ ,‬יש לחבר את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬להספקת אוויר‪ .‬מערכת ה‪ADVANTAGE-‬‬
‫‪ PLUS‬כוללת מדחס אוויר הדורש שירות יעודי של ‪VAC 120‬‏‪ 20 ,‬אמפר או ‪VAC 230‬‏‪ 10 ,‬אמפר‪ .‬מדחס האוויר מספק‬
‫זרמי אוויר ולחץ אוויר נכונים לפעולה תקינה של המערכת‪.‬‬
‫אם דגם ‪ ADVANTAGE PLUS‬שנרכש לא כלל את מדחס האוויר‪ ,‬המערכת יכולה להשתמש באוויר דחוס של המתקן‬
‫(יבש ונטול שמן)‪ ,‬שצריך לעמוד במפרטים הבאים של לחץ אוויר‪ :‬בלחץ של ‪ 58psi‬עד ‪ 125psi‬בנפח זרימה מינימלי של‬
‫‪ ,1.5CFM‬גודל החלקיקים המקסימלי הוא ‪ 5‬מיקרון‪ ,‬נקודת הטל המקסימלית היא ‪ 7°C‬‏(‪ )45°F‬וריכוז השמן המקסימלי‬
‫הוא ‪ 5‬מ״ג‪/‬מ״ק‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫אחסון‬
‫אם אין מפעילים את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬במשך תקופה ארוכה‪ ,‬יש לבצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫הסר את מכסי הצד‪ ,‬רוקן את כל הנוזלים מהמערכת ולאחר מכן החזר את המכסים‪.‬‬
‫•‬
‫הנח כיסוי על היחידה כדי להגן עליה מאבק ורטיבות‪.‬‬
‫•‬
‫אסור שטמפרטורת האחסון תהיה מתחת ‪ 0°C‬‏(‪ )32°F‬או מעל ‪ 60°C‬‏(‪.)140°F‬‬
‫•‬
‫אסור שהלחות היחסית המקסימלית תעלה על ‪ 80%‬במהלך אחסון‪.‬‬
‫הובלה‬
‫ניתן להעביר את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬בלי סכנה על רצפה חלקה וישרה‪ .‬עם זאת‪ ,‬אם קיימים‬
‫ספים או שינויים בגובה הרצפה‪ ,‬יש להסיר את מכסה הבסיס כדי למנוע נזק‪ .‬להעברה אחרת כלשהי‪ ,‬הצב את מערכת‬
‫ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬על משטח המחופה בקרטון‪.‬‬
‫לפני העברת מערכת ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬ודא כי כבל החשמל‪ ,‬צינור הניקוז והספקת המים נותקו או‬
‫שאורכם מאפשר שינוי מיקום המכונה‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫סימנים וסמלים‬
‫סמל‬
‫פירוש הסמל‬
‫סמל‬
‫פירוש הסמל‬
‫קיצור דרך לתוכנית ה‪LIO-‬‬
‫ביטול‬
‫קיצור דרך לתוכנת ניהול‬
‫הבא‬
‫קיצור דרך של תוכנת שרת‬
‫שחרר הכול‬
‫פעולת מומחה (‪Expert‬‬
‫‪)Operation‬‬
‫התחל‬
‫ביטול‬
‫עצור‬
‫תפריט‬
‫דוח פעיל‪ ,‬מסנן הוחל‪.‬‬
‫פתח‪/‬סגור‬
‫ערוך‬
‫‪OK/Enter‬‬
‫הרחב‬
‫גלול מטה‬
‫יצא נתונים‬
‫גלול מעלה‬
‫סנן נתונים‬
‫התחל‬
‫הפק דוח‬
‫עצור‬
‫מזער את פרטי הדוח‬
‫יבא נתונים‬
‫חדש‬
‫הסמלים באזור האפור מיועדים לאנשי השירות בלבד‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫סיכום אזהרות‬
‫אזהרה מכשירי קשר נישאים וניידים עשויים להפריע לציוד רפואי מופעל חשמלית‬
‫אזהרה‪ :‬חיבור מכל כימי עם נוזל לא נכון עשוי לגרום לחיטוי לא תקין של האנדוסקופ‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬אין להשתמש‬
‫באנדוסקופ במטופלים‪.‬‬
‫אזהרה לבש ציוד מגן אישי (‪( )PPE‬ביגוד‪ ,‬מסכה‪ ,‬כפפות ומשקפיים)‪.‬‬
‫אזהרה יש לבדוק לבלאי באופן תקופתי את כל חיבורי האנדוסקופ‪ .‬סלק והחלף חיבורים שניזוקו כדי שלא להביא‬
‫למצב של אנדוסקופ שלא עבר חיטוי ולכן אינו ראוי לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי כל החיבורים לאנדוסקופ מהודקים ושהצינורות לא נשזרו‪ .‬הימנעות מפעולה זו עלולה להביא לכך‬
‫שהאנדוסקופ יהיה לא מחוטא ולכן לא ניתן לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי צינורות החיבור אינם מפריעים לראש ההזלפה וכי פונקציית ההזלפה פועלת במהלך המחזור‪ .‬אי‬
‫ביצוע פעולה זו עלול להביא למצב של אנדוסקופ שלא עבר חיטוי ולכן אינו ראוי לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לפני הוצאת האנדוסקופ‪ ,‬ודא כי כל החיבורים לאנדוסקופ מהודקים‪ .‬אם מתאם רפוי או מנותק‪ ,‬החיטוי‬
‫לא הושלם ויש לחזור עליו‪ .‬הימנעות מפעולה זו עלולה להביא לכך שהאנדוסקופ יהיה לא מחוטא ולכן לא ניתן‬
‫לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬דווח לממונה על כל שגיאת מערכת‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לבש כפפות נקיות כדי למנוע לכלוך האנדוסקופ המחוטא‪.‬‬
‫אם אירעה שגיאת ריצה או שקיימים צינור סתום או דליפה באנדוסקופ‪ ,‬אין לאשר את האנדוסקופ לשימוש‬
‫במטופלים‪ .‬אם קיים ספק כלשהו לגבי החיטוי הנכון של האנדוסקופ‪ ,‬יש לחטא אותו שוב לפני שימוש‪ .‬פנה לממונה‬
‫להוראות נוספות‪.‬‬
‫ודא כי כל חיבורי האנדוסקופ מהודקים‪ .‬הימנעות מפעולה זו עלולה להביא לכך שהאנדוסקופ יהיה לא מחוטא ולכן‬
‫לא ניתן לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מנע אפשרות לכוויות כימיות‪ .‬לבש ציוד מגן אישי (‪( )PPE‬ביגוד‪ ,‬מסכה‪ ,‬כפפות ומשקפיים)‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫אזהרה‪ :‬השתמש אך ורק בנוזלים שאושרו על‪-‬ידי חברת ‪. Medivators‬‬
‫בדוק כל יום את תאריך התפוגה של חומר החיטוי בהתקן המחדוש‪.‬‬
‫לעולם אין להשתמש בחומר חיטוי לאחר תאריך התפוגה שקבע היצרן‪ ,‬גם אם רמת ה‪ MRC-‬שלו קבילה‪ .‬לעולם‬
‫אין להשתמש בחומר חיטוי שהבדיקה מראה כי הוא מתחת לרמת ה‪ MRC-‬הקבילה‪ ,‬גם אם טרם הגיע תאריך‬
‫התפוגה שלו‪.‬‬
‫כאשר אתה מחליף חומר חיטוי‪ ,‬לבש ציוד מגן אישי )‪) (PPE‬ביגוד‪ ,‬מסכה‪ ,‬כפפות ומשקפיים(‪ .‬יצרני חומר החיטוי‬
‫וחומר הניקוי עשויים להמליץ על הגנה נוספת‪.‬‬
‫אם קיימת דליפת נוזל ואתה חושש שמדובר בחומר חיטוי‪ ,‬קרא את הוראות היצרן ופעל בהתאם להן לפני כל‬
‫ניסיון לנקות את החומר‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי התקן המחדוש מותקן ומוחזק במקום שמאפשר גישה לכבל החשמל לצורך ניתוק חירום אם נדרש‪.‬‬
‫לעולם אין להשתמש בציוד בדרך שאינה תואמת להנחיות היצרן‪ .‬שימוש בציוד בדרך שלא תואמת את הקווים‬
‫המנחים של היצרן עשוי לפגוע בהגנות שתוכננו במכשיר ועשוי לגרום לפגיעה גופנית למשתמש‪.‬‬
‫יש לשטוף מכלים של ‪ Rapicide PA‬שלוש פעמים לפני השלכתם‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫הערות‬
‫‪20‬‬
‫פרק ‪2‬‬
‫פקדי מפעיל‬
‫פרק זה מתאר את פקדי המפעיל של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬וכיצד להגדיר ולתכנת את התקן המחדוש‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫רכיבים עיקריים‬
‫רכיבים חיצוניים‬
‫התקן המחדוש של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מורכב משתי יחידות מחדוש בלתי תלויות‪ .‬לכל אחת‬
‫יש אגן‪ ,‬מכסה אוטומטי‪ ,‬חיבורי אנדוסקופ והמשאבות ושסתומים הדרושים כדי לנקות‪ ,‬לחטא‪ ,‬לרחוץ ולייבש את‬
‫מרבית הדגמים של אנדוסקופים גמישים ניתנים לטבילה‪.‬‬
‫איור ‪ 1‬מבט קדמי על מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .1‬מחשב‪ :‬מריץ במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬את התוכניות שמחטאות את המכונה והאנדוסקופים‪.‬‬
‫‪ .2‬צג המחשב‪ :‬מציג הודעות‪ ,‬בחירות תפריט והסטטוס התפעולי‪.‬‬
‫‪ .3‬מכסה האגן‪ :‬מכסה עבור האגן השמאלי או הימני של מערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬פתח את המכסה‬
‫כדי להוסיף או להוציא אנדוסקופים‪.‬‬
‫‪ .4‬לוח בקרה‪ :‬משמש לבחירת כיוונים‪ ,‬להפעלת התקן המחדוש ולהצגת הודעות מערכת‪ ,‬שגיאות ואזהרות‪.‬‬
‫‪ .5‬דלת גישה‪ :‬נפתחת כדי לאפשר גישה למאגרים‪ ,‬מסננים‪ ,‬שסתומי העברה ומדי לחץ‪.‬‬
‫‪ .6‬מתג רגל‪ :‬לחיצה על מתג הרגל הימני פותחת את מכסה האגן הימני ולחיצה על מתג הרגל השמאלי פותחת את מכסה‬
‫האגן השמאלי‪.‬‬
‫‪ .7‬הזנות זרוע ההזלפה‪ :‬מספקות את הנוזל לזרועות ההזלפה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫איור ‪ 2‬מבט אחורי על מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .1‬מחשב‪ :‬מריץ במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬את התוכניות שמחטאות את התקן המחדוש‬
‫והאנדוסקופים‪.‬‬
‫‪ .2‬צג המחשב‪ :‬מציג הודעות‪ ,‬בחירות תפריט וסטטוס הפעולה‪.‬‬
‫‪ .3‬מעטה הבסיס‪ :‬מכסה ומגן על תחתית מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .4‬גלגילונים‪ :‬גלגלים המקלים על הזזת מערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬ניתן לנעול את הגלגלונים‪.‬‬
‫‪ .5‬כניסות הספקת המים‪ :‬כניסה למים מסוננים‪ ,‬אחת לכל יחידה (מתאם חוד ‪ 3/8‬אינץ׳ עם חבק צינור‪ ,‬מסופק)‪.‬‬
‫‪ .6‬הספק המערכת‪ :‬חיבור להספקת החשמל‪.‬‬
‫‪ .7‬פריקה‪ :‬יציאת הנוזלים לביוב (מתאם קרס ‪ 1‬אינץ׳)‪.‬‬
‫‪ .8‬מדחס אוויר מותקן במכשיר (אבזר אופציונלי לא מוצג)‪ :‬מספק אוויר דחוס למערכת במקרה שצינור אוויר‬
‫דחוס מהמתקן אינו זמין‪.‬‬
‫‪ .9‬חיבור לאוויר דחוס‪ :‬מתחבר לצינור האוויר הדחוס של המתקן‪ ,‬אם לא נרכש אבזר האוויר הדחוס המותקן במכשיר‬
‫(‪ 1/4‬אינץ׳ ‪.)NPT‬‬
‫‪ .10‬מפסק אוטומטי ‪ /‬מתג חשמל‪ :‬מתג הסט מפעיל ומכבה את ‪.Medivators ADVANTAGE PLUS‬‬
‫‪ .11‬פתח אוורור‪ :‬פולט אדים כימיים הנוצרים בחלק הפנימי‪.‬‬
‫‪ .12‬פתח חיטוי עצמי‪ :‬מתחבר למערכת סינון צינור המים לחיטוי צינור המים‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫רכיבים פנימיים‬
‫איור ‪ 3‬מבט עלי על מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .1‬מכסה האגן‪ :‬מכסה עבור האגן השמאלי או הימני של מערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬פתח את‬
‫המכסה להכנסה או הוצאה של אנדוסקופים‪.‬‬
‫‪ .2‬אגן‪ :‬מכלים שבהם נעשה מחדוש האנדוסקופים‪.‬‬
‫‪ .3‬כניסת נוזלים‪ :‬פתח למינון נוזלים באגן‪.‬‬
‫‪ .4‬ראש הזלפה‪ :‬מפזר זרם דק של נוזל לתוך האגן‪.‬‬
‫‪ .5‬סעפת התחברות‪ :‬מחברת את יחידת חיבור האנדוסקופים למערכת‪.‬‬
‫‪ .6‬ניקוז‪ :‬פתח יציאה שדרכו מסולקים השפכים‪.‬‬
‫‪ .7‬חומר עודף‪ :‬מוצא המשמש לניקוז נוזלים עודפים‪.‬‬
‫‪ .8‬לוח הבקרה‪ :‬משמש לבחירת כיוונים‪ ,‬להפעלת התקן המחדוש ולהצגת הודעות מערכת‪ ,‬שגיאות ואזהרות‪.‬‬
‫‪ .9‬זרוע הזלפה‪ :‬מאפשר הזלפת נוזלים לחיטוי ולשטיפה של המשטחים החיצוניים באנדוסקופים‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫איור ‪ 4‬מאגרים כימיים‬
‫‪ .1‬מד לחץ ראשי (גבוה)‪ :‬מודד את לחץ האוויר במערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬יש לכוון אותו‬
‫ל‪ 45psi-‬‏(‪ 3‬בר)‪ .‬רק טכנאים מיומנים של ‪ Medivators‬מורשים לכוונן אותו‪.‬‬
‫‪ .2‬מכל חומר חיטוי‪ :‬מכיל חומר חיטוי חלק א המשמש בתהליך החיטוי‪.‬‬
‫‪ .3‬מכל חומר חיטוי‪ :‬מכיל חומר חיטוי חלק ב המשמש בתהליך החיטוי‪.‬‬
‫‪ .4‬מאגר חומר ניקוי‪ :‬מכיל חומר ניקוי בשימוש בתהליך השטיפה‪.‬‬
‫‪ .5‬מאגר אלכוהול‪ :‬מכיל אלכוהול לצורך שימוש בתהליך הטיהור אלכוהול‪/‬אוויר‪.‬‬
‫‪ .6‬מד לחץ (נמוך) למבחן הדליפה‪ :‬מודד את לחץ האוויר במעטפת האנדוסקופ ובמערכת ‪ .MDS‬יש לכוון אותו‬
‫ל‪ 3.75psi-‬‏(‪ 0.25‬בר)‪ .‬רק טכנאים מיומנים של ‪ Medivators‬מורשים לכוונן אותו‪.‬‬
‫‪ .7‬פתחי דגימה‪ :‬מנפק חומר חיטוי ברמה גבוהה ‪ Rapicide PA‬כדי לבדוק את רמת ה‪ MRC-‬בסוף כל מחזור‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫צג המחשב וחיבורי המחשב‬
‫איור ‪ 5‬צג המחשב וחיבורי המחשב‬
‫‪ .1‬מתג הדלקה‪/‬כיבוי‪ :‬מפעיל ומכבה את המחשב‪.‬‬
‫‪ .2‬יציאות ‪ :USB‬מחבר בין המחשב לבין הציוד ההיקפי החיצוני (העכבר והמקלדת)‬
‫‪ .3‬חיבור לחשמל‪ :‬תחתית הצג מאחור (לא מוצג)‬
‫‪ .4‬יציאת אודיו‪ :‬מחבר יציאת אודיו לצורך חיבור לצג הניטור‬
‫‪ .5‬יציאת וידיאו ‪ :DVI‬מחבר ‪ DVI-I‬לצורך חיבור לצג‬
‫‪ :USB .6‬חיבור ‪ USB‬נוסף לאבזרים (מדפסת או סורק ברקוד)‬
‫‪ .7‬אתרנט‪ :‬חיבור אתרנט לרשת או לאינטרנט‪.‬‬
‫‪ .8‬מפסק חשמל ראשי‪ :‬מפסק אוטומטי ‪ 10‬אמפר עם מפסק חשמל ראשי משולב‪.‬‬
‫‪ .9‬מסנן מים‪ OX/‬שמאל‪ :‬יציאת מתח נמוך לחיבור למערכת סינון מים או לצד שמאל של תיבת הבקרה ‪.Sterilox‬‬
‫‪ OX .10‬ימין‪ :‬יציאת מתח נמוך לחיבור לצד ימין של תיבת הבקרה ‪.Sterilox‬‬
‫‪ .11‬כניסת ז״ח‪ :‬מחבר כניסה ‪ IEC 60320 C20‬לחיבור לכוח כניסה ראשי‪.‬‬
‫‪ .12‬יציאת ז״ח‪ :‬מחבר יציאה ‪ IEC 60320 C13‬לכוח עזר‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫לוח הבקרה‬
‫לוח הבקרה מאפשר למפעיל לבחור כיוונים‪ ,‬להפעיל התקן המחדוש ולהציג הודעות מערכת‪ ,‬שגיאות ואזהרות‪ ,‬ומידע על‬
‫המחזור‪ .‬הוא מורכב מחמש קבוצות עיקריות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחצני בקרת אגני שמאל וימין‬
‫‪ .2‬לחצני פונקציות‬
‫‪ .3‬לחצני משטח מגע ועכבר‬
‫‪ .4‬לחצני בחירה‬
‫‪ .5‬נוריות ‪ LED‬של אגני שמאל וימין‬
‫איור ‪ 6‬לוח הבקרה‬
‫‪27‬‬
‫לחצני בקרת האגנים‬
‫כל יחידה מבוקרת על‪-‬ידי קבוצת לחצנים משלה‪ .‬הקבוצה המוצגת באיור ‪ 7‬היא עבור היחידה הימנית‪.‬‬
‫התחל‬
‫פתח‪/‬סגור‬
‫תפריט‬
‫‪LED‬‬
‫ביטול‬
‫איור ‪ 7‬לחצני בקרת האגנים‬
‫‪28‬‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫•‬
‫בכל פעם שיש לך סיבה לעצור תוכנית חיטוי‪ .‬אם חומר החיטוי נמצא במגע עם האנדוסקופ‬
‫לחץ על לחצן ביטול‬
‫כאשר לוחצים על הלחצן‪ ,‬התוכנית תרוץ עד שהתנאים יהיו בטוחים‪.‬‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן תפריט‬
‫•‬
‫נורית ה‪ LED-‬תדלוק בצבע ירוק כאשר המערכת פועלת באופן תקין‪ .‬הנורית תהבהב בירוק עם סיום מחזור‪ .‬אם‬
‫הנורית אדומה‪ ,‬אירעה שגיאת מערכת‪ .‬בדוק את מצב השגיאה‪ .‬ייתכן כי האנדוסקופ לא חוטא‪ .‬אין להשתמש‪.‬‬
‫לפתיחה או סגירה של מכסה האגן‪ .‬שים לב‪ :‬המכסים לא ייפתחו במהלך חיטוי‪.‬‬
‫כדי להתחיל תוכנית חיטוי‪ .‬הלחצן משמש גם להפעלה מחדש של תוכנית לאחר שגיאה‪.‬‬
‫כדי להיכנס‪ ,‬לבחור תוכניות ולהזין נתונים‪.‬‬
‫לחצני משטח מגע ועכבר‬
‫איור ‪ 8‬משטח מגע ולחצנים‬
‫משטח המגע פועל כמו עכבר להזנת מידע‪ .‬העברת אצבע על המשטח גורמת לסמן לנוע בצג‪ .‬הקשה על המשטח או לחיצה‬
‫על לחצן שמאל שוות ערך ללחיצה על לחצן שמאל של עכבר‪ .‬שני הלחצנים מתאימים ללחצני שמאל וימין של עכבר‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫לחצני פונקציות‬
‫לחצן הפונקציות‬
‫מקלדת‬
‫עזרה‬
‫איור ‪ 9‬לחצני פונקציות‬
‫טבלה ‪ 1‬לחצני פונקציות‬
‫מקש‬
‫פונקציה‬
‫‪F1‬‬
‫אגן שמאל‬
‫‪F1‬‬
‫אגן ימין‬
‫‪F1‬‬
‫שני האגנים‬
‫‪F1‬‬
‫‪F2‬‬
‫‪F3‬‬
‫‪F4‬‬
‫‪F5‬‬
‫‪ABC‬‬
‫‪ABC‬‬
‫עזרה (?)‬
‫‪30‬‬
‫לחץ על הלחצן‬
‫(מספר הפעמים)‬
‫‪1‬‬
‫‪ I/O‬קלטים‪/‬פלטים‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ I/O‬קלטים‪/‬פלטים‪,‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ I/O‬קלטים‪/‬פלטים‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫–‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫–‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫–‬
‫פותח מחדש את חלון התוכנית‬
‫–‬
‫פותח את הפרמטרים של המערכת‪ .‬לחץ שוב כדי לסגור‪.‬‬
‫דוח היסטוריה ליום הנוכחי‪ .‬לחץ שוב כדי לסגור‪.‬‬
‫–‬
‫הראה את המקלדת בצג‬
‫סגור את מסך המקלדת‬
‫–‬
‫תוצאה‬
‫לחצני בחירה‬
‫• לחיצה על לחצן ‪OK‬‬
‫שוות ערך ללחיצה על לחצן‬
‫•‬
‫לחצן ביטול‬
‫•‬
‫לחיצה על לחצן גלול מעלה‬
‫•‬
‫לחיצה על לחצן גלול מטה‬
‫מתאים ללחצן‬
‫בתוכנה‪.‬‬
‫בתוכנה‪.‬‬
‫מאפשרת לגלול מעלה ברשימה המוצגת בצג‪.‬‬
‫מאפשרת לגלול מטה ברשימה המוצגת בצג‪.‬‬
‫גלול מעלה‬
‫‪OK‬‬
‫ביטול‬
‫גלול מטה‬
‫איור ‪ 10‬מקשי בחירה‬
‫‪31‬‬
‫יחידות מחברים‬
‫צינורות האנדוסקופ מחוברים לסעפת הצינורות של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬באמצעות יחידת‬
‫מחברים‪ .‬כל דגם של אנדוסקופ דורש יחידת מחברים ייחודית כדי להבטיח השגת חיטוי נאות‪ .‬עיין במדריך השימוש של‬
‫החיבור לזיהוי יחידת המחברים הנכונה לשימוש עם האנדוסקופ שיש למחדש‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לפני מחדוש סוג חדש של אנדוסקופ או אם יש לך שאלות לגבי יחידה מחברת‪ ,‬פנה לנציג השירות המקומי בשטח‪.‬‬
‫אבזרים‬
‫במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬אפשר לחטא אבזרים‪ ,‬לחצנים ושסתומים של אנדוסקופים‪ .‬השתמש‬
‫בשקית הרשת המסופקת‪.‬‬
‫הזנת נתונים‬
‫קורא ברקוד‬
‫אפשר להשתמש בסורק ברקוד להזנה אוטומטית של נתונים במקום להזין אותם ידנית באמצעות לוח הבקרה‪ .‬מנהלן‬
‫המערכת יכול להגדיר רשימה לכל אחד מהפריטים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫שם משתמש של מפעיל‬
‫•‬
‫קוד אנדוסקופ‬
‫•‬
‫מס׳ זיהוי רופא‪/‬מומחה‬
‫•‬
‫מס׳ זיהוי אסיסטנט‬
‫•‬
‫מספר מטופל‬
‫איור ‪ 11‬קורא ברקוד עבור שם המשתמש של המפעיל ומס׳ זיהוי האנדוסקופ‬
‫‪32‬‬
‫מערכת תוכנה‬
‫תוכניות זמינות‬
‫שלוש תוכניות נפרדות מפקחות על מערכת ה‪:Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .1‬תוכנית ה‪( LIO-‬קלט‪/‬פלט לוגי) היא התוכנה העיקרית שבה משתמש המפעיל כדי לבצע ולהריץ מחזור אנדוסקופ‪.‬‬
‫חלק זה של התוכנה שולט במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬והוא גם זה שרץ ומוצג בצג המחשב‪ .‬זו‬
‫התוכנית העיקרית שבשימוש יומיומי של מפעילי התקן המחדוש‪.‬‬
‫‪ .2‬׳ניהול׳ היא תוכנית התוכנה המנהלת אנדוסקופים‪ ,‬משתמשים ומידע על המחזור‪ .‬היא מאפשרת למנהלן גישה‬
‫לנתוני קלט ודוחות תהליך‪ ,‬וכן יכולה לנהל כמה התקני מחדוש של מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .3‬׳שירות הדפסה׳ מדפיס באופן אוטומטי תעודה במדפסת יומן המחזור היעודית לכל התקן מחדוש‪ .‬התעודה מכילה‬
‫מידע על המערכת ופרטים על מחזור המחדוש המתייחסים למחזור מחדוש ספציפי‪.‬‬
‫איור ‪ 12‬תוכניות מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪33‬‬
‫הפעלה מחדש של ה‪LIO-‬‬
‫לפני שימוש בתוכנית ה‪ ,LIO-‬עליך להיות בעל ידע תפעולי במחשבים אישיים ובמערכת ההפעלה ‪ .Windows‬ודא כי‬
‫אתה יודע להשתמש בלוח הבקרה‪ ,‬כולל משטח המגע ולחצניו‪ .‬אם אינך בטוח איך לפעול‪ ,‬פנה לסיוע לממונה או למנהלן‬
‫המערכת‪ .‬תוכנית ה‪ LIO-‬והשרת מאותחלים במהלך הדלקה רגילה של המחשב‪.‬‬
‫‪ .1‬ודא כי המחשב דולק וכי מערכת ‪ Windows‬פועלת‪.‬‬
‫‪ .2‬חפש את תיקיית מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬על שולחן העבודה של ‪ Windows‬ולחץ לחיצה כפולה‬
‫עליה‪ .‬שמה הוא ׳‪ADV‬׳‪.‬‬
‫איור ‪ 13‬תיקיית מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬על שולחן העבודה‬
‫‪34‬‬
‫‪ .3‬לחץ לחיצה כפולה על סמל ה‪ LIO-‬כדי להפעיל את תוכנית ההפעלה של מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .4‬לחץ לחיצה כפולה על סמל שרת ההדפסה (‪ )Print Server‬כדי להפעיל את שירות ההדפסה של יומן המחזור‪.‬‬
‫איור ‪ 14‬תוכנית ה‪ LIO-‬בחלון מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪35‬‬
‫מסך משתמש‬
‫הצג מראה את כל המידע הדרוש להפעלה ותחזוקה של מערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬השתמש בלחצנים‬
‫של לוח הבקרה כדי לגשת למסכים שונים‪ ,‬תוכניות שונות ופונקציות שונות‪.‬‬
‫פעולת מומחה‬
‫(‪Expert‬‬
‫‪)Operation‬‬
‫מידע על‬
‫אגן שמאל‬
‫מידע על‬
‫אגן ימין‬
‫סטטוס‬
‫מחזור חיטוי‬
‫דופק‬
‫סטטוס מאגר‬
‫הודעות מחזור‬
‫מידע על המערכת‬
‫איור ‪ 15‬מסך תוכנית טיפוסי‬
‫‪36‬‬
‫גירסת‬
‫תוכנה‬
‫שורת תפריטים‬
‫לכל תוכנית מספר גירסה משלה המוצג בפינה השמאלית העליונה של המסך‪ .‬במקרה של שגיאת מערכת‪ ,‬הודעה באדום‬
‫מוצגת כאן עד לפתרון השגיאה‪.‬‬
‫סמל יישום פעולת המומחה (‪ )Expert Operation‬מופיע בפינה הימנית העליונה של סרגל התפריטים‪ .‬לחיצה כפולה על‬
‫הסמל תציג תיבת דו‪-‬שיח לביצוע כניסה‪ .‬לאחר הכניסה‪ ,‬יוצג בצד שמאל סרגל צדי עם הסמלים הבאים‪ .‬היישום פעולת‬
‫מומחה (‪ )Expert Operation‬זמין רק למפעילים בעלי רמה מתאימה של הרשאות משתמש‪.‬‬
‫סרגל צדי‬
‫איור ‪ 16‬סרגל צדי עם סמלים‬
‫‪37‬‬
‫סטטוס יחידה ותוכנית‬
‫הסטטוס של כל יחידה מצוין בחלק העיקרי של המסך‪ .‬פעולות תוכנית עבור היחידה השמאלית מופיעות בצד שמאל של‬
‫המסך‪ .‬פעולות עבור היחידה הימנית מופיעות בצד ימין של המסך‪.‬‬
‫פעולות התוכנית המופעלת לגבי כל יחידה מצוינות בחלק זה‪ .‬המידע המסופק כולל‪:‬‬
‫•‬
‫שם המפעיל‬
‫•‬
‫זמן ריצה שנותר‬
‫•‬
‫מס׳ זיהוי אנדוסקופ‬
‫•‬
‫נפח‬
‫•‬
‫שם התוכנית‬
‫•‬
‫טמפרטורה‬
‫•‬
‫סט פרמטרים‬
‫•‬
‫מד התקדמות תוכנית‬
‫•‬
‫מספר מחזורים‬
‫•‬
‫מד התקדמות שלב‬
‫•‬
‫סטטוס תוכנית‬
‫•‬
‫מד התקדמות הפעולה‬
‫•‬
‫זמן ריצה צפוי‬
‫•‬
‫הודעות מחזור‬
‫דופק‬
‫מחוון הדופק האדום מהבהב כדי לציין שהתוכנית הנוכחית פעילה‪ .‬לכל יחידה מחוון דופק משלה‪.‬‬
‫הודעות תוכנית‬
‫הודעות תוכנית והוראות למפעיל מוצגות בחלק התחתון של המסך‪ .‬ההודעות מוצגות באמצעות טקסט וצבע‪ .‬במקרה של‬
‫שגיאה מושמעת גם התרעה קולית‪.‬‬
‫הטקסט מציג את זמן התרחשות ההודעה מהפעלת התוכנית‪ ,‬את קוד ההודעה ותיאור של ההודעה או הוראות פעולה‬
‫למפעיל‪ .‬למטרות איתור תקלות‪ ,‬קודי ההודעות ופרטים נוספים על ההודעות מפורטים בפרק ‪ :5‬איתור תקלות‪ .‬משמעותו‬
‫של כל צבע מסך מוסברת בטבלה ‪:2‬‬
‫טבלה ‪ 2‬צבע מסך וסטטוס תוכנית‬
‫‪38‬‬
‫צבע המסך‬
‫סטטוס תוכנית‬
‫‪1‬‬
‫אפור‬
‫תוכנית בהמתנה‬
‫‪2‬‬
‫כתום‬
‫בהמתנה‪ ,‬עם מכסה פתוח או קיימת אזהרה‬
‫‪3‬‬
‫כחול‬
‫מחזור בתהליך‬
‫‪4‬‬
‫אדום‬
‫שגיאה או מחזור נכשל‪ ,‬האנדוסקופ לא עבר חיטוי‬
‫‪5‬‬
‫ירוק‬
‫המחזור הושלם בהצלחה‪ ,‬האנדוסקופ חוטא‬
‫סטטוס מאגר‬
‫אחוז האלכוהול וחומר הניקוי שנותר במאגרים מופיע בתחתית המסך‪.‬‬
‫מידע על המערכת‬
‫הסרגל בתחתית המסך כולל פרטים על תקשורת המערכת‪ ,‬זיהוי התקן המחדוש וגירסת התוכנה עבור השפה שנבחרה‪.‬‬
‫לתוכנה של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬שתי אפשרויות התחברות של המערכת‪:‬‬
‫‪ .1‬ממחשב מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬למערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‏(יחידת ה‪SCU-‬‏)‬
‫‪ .2‬ממחשב מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬ליישום בשרת (יכול להיות ברשת)‬
‫השדה השמאלי של הסרגל מציין אם התקן המחדוש מחובר לשרת‪ .‬השדה הבא מימין מציין אם המחשב מחובר נכון‬
‫ליחידת ה‪SCU-‬‏ של התקן המחדוש‪ .‬אם המחשב מנותק‪ ,‬השדה מופיע באדום‪.‬‬
‫שם משתמש וסיסמה‬
‫רבים מתהליכי מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬דורשים הזנת שם משתמש וסיסמה‪ .‬פרטים אלה מאשרים‬
‫שיש לך הרשאה להריץ כל תוכנית‪ .‬הנתונים הנאספים מכל תהליך‪ ,‬כולל שם המפעיל‪ ,‬מאוחסנים בבסיס הנתונים‬
‫ומודפסים בדוחות‪.‬‬
‫להזנת שם המשתמש שלך‪ ,‬העבר את הסמן לחלון‪ .‬לחץ על החץ מטה בצד ימין וגלול מטה עד שיסומן שם המשתמש שלך‪.‬‬
‫לחץ על השם כדי לבחור בו‪.‬‬
‫איור ‪ 17‬בחירת שם משתמש‬
‫‪39‬‬
‫כדי להזין את הסיסמה שלך‪ ,‬לחץ על לחצני הספרות המתאימים בחלון‪ .‬אם הזנת סיסמה שגויה‪ ,‬לחץ על לחצן ‪CLR‬‬
‫והזן אותה שוב‪ .‬לחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫כדי להמשיך‪.‬‬
‫איור ‪ 18‬הזנת סיסמה‬
‫‪40‬‬
‫הדפסה‬
‫תוכנית עזר להדפסה‬
‫‪ .1‬חפש את סמל המדפסת במגש המערכת‪ .‬תוכנית העזר לשרת הדפסה תומכת בהדפסת יומני המחזורים במדפסת‬
‫התעודות‪.‬‬
‫איור ‪ 19‬מגש המערכת‬
‫‪ .2‬אם הסמל אינו מופיע‪ ,‬הצג את שולחן העבודה של ‪ Windows‬על‪-‬ידי מזעור כל התוכניות הפתוחות‪.‬‬
‫‪ .3‬פתח את תיקיית מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬על‪-‬ידי לחיצה כפולה על הסמל ‪.ADV‬‬
‫איור ‪ 20‬פרטי שולחן העבודה‬
‫‪ .4‬לחץ לחיצה כפולה על הסמל ‪( PrintService‬שירות הדפסה)‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫איור ‪ 21‬תיקיית מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .5‬הסמל ‪( PrintService‬שירות הדפסה) אמור להופיע כעת במגש המערכת‪.‬‬
‫הגדר את מדפסת ברירת המחדל‬
‫‪ .1‬לחץ על התחל > הגדרות > מדפסות (‪.)Start > Settings > Printers‬‬
‫איור ‪ 22‬בחירת מדפסת‬
‫‪ .2‬לחץ לחיצה כפולה על הסמל של מדפסת יומן המחזור שלך‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫‪ .3‬בתיבת הדו‪-‬שיח של המדפסת‪ ,‬לחץ לחיצה כפולה על קבע כמדפסת ברירת מחדל (‪ .)Set As Default Printer‬סימן‬
‫ביקורת מופיע מעל לסמל המדפסת ובתפריט המשנה בפעם הבאה שניגשים אליו‪.‬‬
‫איור ‪ 23‬קבע כמדפסת ברירת מחדל‬
‫גיבויים‬
‫המחשב ב‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מצויד בדיסקים קשיחים משוקפים‪ .‬דיסקים קשיחים משוקפים מורכבים‬
‫מדיסק קשיח ראשי ודיסק קשיח משני המכיל עותק מדויק של הראשון‪ .‬תצורה זו מספקת גיבוי של מערכת המחשב‬
‫כולה‪.‬‬
‫מערכת ‪ Medivators ADVANTAGE PLUS‬משתמשת ב‪ Microsoft SQL Server 2008 Express-‬ליצירת קובצי בסיס‬
‫הנתונים‪.‬‬
‫יש לגבות את בסיסי הנתונים באופן קבוע‪ .‬אמנם‪ ,‬הדיסקים הקשיחים המשוקפים מעניקים הגנה בפני כשל אחד של‬
‫דיסק קשיח‪ ,‬אך גיבויים קבועים של בסיס הנתונים במיקום מרוחק (תקליטור‪ ,‬כרטיס ‪ Memory Stick‬או שרת מרוחק)‬
‫יגנו נגד השחתת בסיס הנתונים או כשל כללי של המערכת‪ .‬פעל בהתאם להליכים שנקבעו על‪-‬ידי המתקן שלך לתזמון‬
‫ואחסון גיבויים‪.‬‬
‫חברת ‪ Medivators‬מספקת תוכנית עזר לגיבוי‪ ,‬שמכונה בשם ‪ ,SQLBackupAndFTP‬המותקנת מראש במערכת‬
‫ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬יש להגדיר את תצורתה של תוכנית עזר זו‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫מערכת הנוזלים‬
‫סטטוס מאגרי הנוזלים‬
‫המערכת מנטרת את השימוש בחומר חיטוי‪ ,‬אלכוהול וחומר ניקוי‪ .‬אחוז הנוזל שנותר מופיע בתחתית כל המסכים‪.‬‬
‫איור ‪ 24‬מפלסי מאגרים‬
‫אזהרה‪ :‬מילוי המכל בנוזל לא נכון עשוי לגרום לחיטוי לא תקין של האנדוסקופ‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬אין להשתמש‬
‫באנדוסקופ במטופלים‪.‬‬
‫לבש ביגוד מגן‪ ,‬כפפות ומשקפי מגן‪ .‬יצרני חומר החיטוי וחומר הניקוי עשויים להמליץ על הגנה נוספת‪.‬‬
‫אם סטטוס מאגר הנוזל מציין שנפח חומר הניקוי או האלכוהול נמוך‪ ,‬עליך לפעול על‪-‬פי תהליך המילוי של אלכוהול או‬
‫חומר ניקוי כדי למלא את מאגר הנוזל המתאים‪.‬‬
‫הערה‪ :‬תוכנית לא עוצרת אם מגיעים במהלך מחזור לנפח של ‪ .0%‬מופיעה הודעת שגיאה ועליך להחליף את הנוזלים‪.‬‬
‫מפלסי הנוזלים במאגרי חומר הניקוי והאלכוהול מנוטרים באמצעות מתגי ציפה‪ .‬לא ניתן להפעיל מחזור אם אין מספיק‬
‫נוזל זמין‪ .‬יש להריץ את תוכניות השירות של החלפת נוזל ברגע שאותר חוסר בנוזל למרות שהמאגרים מולאו מחדש‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫חומר ניקוי ואלכוהול (אופציונלי)‬
‫מאגרי חומר הניקוי והאלכוהול משרתים את היחידה השמאלית והיחידה הימנית כאחד‪ .‬כל מאגר מוברג בראש שבוי‬
‫ומוסר על‪-‬ידי הברגה החוצה של הגוף‪ .‬האלכוהול חייב להיות ‪ 70%‬איזופרופיל‪ .‬חומר הניקוי צריך להיות ‪Medivators‬‬
‫‪ Intercept‬המיוצר על‪-‬ידי חברת ‪.Minntech‬‬
‫חומר ניקוי‬
‫אלכוהול‬
‫חומר ניקוי‬
‫אלכוהול‬
‫איור ‪ 25‬מאגרי אלכוהול וחומר ניקוי‬
‫הערה‪ :‬לאחר מילוי מחדש של מאגר חומר הניקוי או האלכוהול‪ ,‬יש להריץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‪ .‬אם אותר‬
‫מצב של מכל ריק‪ ,‬יש להריץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים כדי לתקן את מצב השגיאה‪.‬‬
‫מאחר ששני המאגרים זהים‪ ,‬עליך לשים לב לתוויות כדי להבטיח שבכל מאגר נמצא הנוזל הנכון‪ .‬למניעת שגיאות‪ ,‬סיים‬
‫למלא מאגר אחד לפני הסרת השני‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬למניעת החלפה מקרית בין מאגרי האלכוהול וחומר הניקוי‪ ,‬תמיד הסר‪ ,‬מלא והחלף כל בקבוק מאגר‬
‫בנפרד‪ .‬החזר את המאגר (בקבוק) למקומו המקורי על‪-‬ידי התאמת תווית המאגר לתווית שמעל לראש המאגר‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מילוי המכל בנוזל לא נכון עשוי לגרום לחיטוי לא תקין של האנדוסקופ‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬אין להשתמש‬
‫באנדוסקופ במטופלים‪.‬‬
‫לבש ציוד מגן אישי (‪( )PPE‬ביגוד‪ ,‬מסכה‪ ,‬כפפות ומשקפיים)‪ .‬יצרני חומר החיטוי וחומר הניקוי עשויים להמליץ‬
‫על הגנה נוספת‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫חומר חיטוי‬
‫‪ Rapicide PA‬חלק א וחלק ב‬
‫שני המכלים של חומר חיטוי משרתים הן את היחידה השמאלית והן את היחידה הימנית‪ .‬מכל אחד מכיל חלק א ואילו‬
‫השני מכיל חלק ב של תמיסות החיטוי‪ .‬מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מערבבת באופן אוטומטי את שני‬
‫החלקים עם מים בזמן המתאים במהלך מחזור החיטוי‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לאחר שהוחלפו מכלי ‪ Rapicide PA‬חלק א וחלק ב יש להריץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‪ .‬לא ניתן להפעיל‬
‫מחזור מחדוש אם התגלה מצב של חוסר חומר חיטוי‪ .‬לניקוי מצב השגיאה‪ ,‬הרץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‪.‬‬
‫חלק א‬
‫חלק ב‬
‫איור ‪ 26‬חלקים א ו‪-‬ב‬
‫חלק א משתמש במכסה כחול וממוקם משמאל כשאתה מסתכל לחזית מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫חלק ב משתמש במכסה לבן וממוקם מימין כשאתה מסתכל לחזית מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫חלקים א ו‪-‬ב ימוקמו תמיד במקום הנכון במכונה ויחוברו תמיד למכסה בצבע הנכון‪ .‬כדי להקל על החיבור הנכון‪,‬‬
‫המכסה הכחול גדול מהלבן ומתאים רק למכל של חלק א‪ .‬המכסה הלבן הקטן יותר מתאים רק למכל של חלק ב‪.‬‬
‫משך המגע‬
‫לפני החלפת חלק א או חלק ב יש להריץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‪ .‬דרוש מידע מהמכלים‪ .‬משך המגע והטמפרטורה‬
‫של חומר החיטוי מוגדרים מראש בעת הייצור‪ .‬שדה משך המגע והטמפרטורה אינו ניתן להגדרה‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫אזהרה‪ :‬השתמש אך ורק בנוזלי ניקוי וחיטוי שאושרו על‪-‬ידי חברת ‪.Minntech‬‬
‫חיטוי צינור המים ומסנן המים‬
‫תקן ‪( ISO 15883-4:2008‬שוטפים‪-‬מחטאים חלק ‪ )4‬של איכות המים דורש שהחיטוי הכימי של מערכת הטיפול (סינון)‬
‫והספקה של מים יבוצע על בסיס שבועי ובכל פעם שמחליפים את מסנן עצירת חיידקי ‪ 0.1‬מיקרון‪ .‬תקן זה דורש שכל מי‬
‫השטיפה המסופקים לשוטף‪/‬מחטא יכילו לא יותר מ‪( 10 cfu-‬יחידות יוצרות קולוניות) ל‪ 100-‬מיליליטר‪.‬‬
‫האיכות המיקרוביולוגית משתנה משמעותית‪ ,‬אפילו זו של מי שתייה‪ .‬אם אינך בטוח באיכות המיקרוביולוגית של המים‬
‫המסופקים לשוטף‪/‬מחטא שלך‪ ,‬עליך לבדוק אותם לפי ההנחיות המקומיות או הפנימיות‪.‬‬
‫התוכנית או תוכנית העזר לחיטוי צינור המים משמשת לחיטוי צינור המים ומסנן המים כאחד‪ .‬הפעלת תוכנית עזר זו‬
‫ממלאה את צינור המים ומסנן המים בחומר חיטוי ומזרימה אותו דרך הצינורות והאגן‪.‬‬
‫‪ .1‬ודא כי מאגרי חומר החיטוי מלאים ושברז המים פתוח‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את המכסה על‪-‬ידי לחיצה על לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬אם יש בפנים אנדוסקופים‪ ,‬הוצא אותם‪.‬‬
‫‪ .4‬התקן יחידת חיטוי על סעפת החיבור של כל אגן‪.‬‬
‫איור ‪ 27‬יחידת חיטוי‬
‫‪ .5‬לחץ על לחצן תפריט‬
‫‪ PLUS‬מפקח על תוכנית עזר זו‪.‬‬
‫של היחידה השמאלית בלוח הבקרה‪ .‬צד שמאל של מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫‪ .6‬היכנס למערכת‪.‬‬
‫‪ .7‬כאשר מופיע המסך בחירת תוכנית (‪ ,)Program Selection‬לחץ על בחירת תוכנית ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫איור ‪ 28‬בחירת תוכנית‬
‫‪ .8‬בחר את חיטוי צינור המים (‪ )Water Line Disinfect‬ממסך בחירת תוכנית (‪ )Program Selection‬ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫איור ‪ 29‬חיטוי צינור המים‬
‫‪ .9‬כאשר נפתח המסך בחירת ערכת תוכניות (‪ ,)Program Set Selection‬בחר במחזור החיטוי העצמי ולאחר מכן לחץ על‬
‫לחצן ‪: OK‬‬
‫‪S‬‬
‫‪48‬‬
‫חיטוי‬
‫‪ 4‬שעות‬
‫איור ‪ 30‬בחירת ערכת תוכניות‬
‫‪ .10‬בחר התחלה רגילה (‪ )Normal Start‬או התחלה מושהית (‪ )Delayed Start‬ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫איור ‪ 31‬התחלה רגילה‬
‫‪49‬‬
‫איור ‪ 32‬התחלה מושהית‬
‫‪ .11‬אם נבחרה התחלה מושהית‪ ,‬נפתח מסך המכונה ׳בחר את הזמן׳ (‪ .)Select the Time‬הוא מפרט זמני התחלה‬
‫במרווחים של ‪ 15‬דקות לשבעת הימים הבאים‪ .‬שים לב‪ :‬התאריכים מפורטים בתבנית ‪ ,MM/DD/YYYY‬כאשר‬
‫‪ = M‬חודש‪ = D ,‬יום‪ = Y ,‬שנה‪ .‬גלול מטה לבחירת זמן ההתחלה הרצוי ולחץ על לחצן ‪. OK‬‬
‫איור ‪ 33‬בחר זמן להתחלה המושהית‬
‫‪ .12‬מוצג מסך מידע כדי לאמת שהותקנו יחידות החיטוי‪ .‬לחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫כדי להתקין את יחידות חיטוי צינור המים‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫אם היחידות במקום או על ביטול‬
‫איור ‪ 34‬מסך סיכום‪/‬מידע‬
‫‪ .13‬לחץ על לחצן התחל‬
‫(‪ )Start‬כדי להפעיל את חיטוי צינור המים‪ .‬חומר חיטוי מוזרם דרך צינור המים ומתבצע‬
‫מילוי מים‪ .‬חומר החיטוי נשאר במסנן המים ובצינורות המים בעת חיטוי המערכת‪ .‬צינורות המים והמסנן נשטפים‪,‬‬
‫האגן נרחץ ותוכנית העזר מסיימת את פעולתה‪.‬‬
‫‪51‬‬
‫הערות‬
‫‪52‬‬
‫פרק ‪3‬‬
‫הפעלה‬
‫פרק זה מסביר איך להכין ולחטא אנדוסקופ במערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪53‬‬
‫הפעלת המערכת‬
‫‪ .1‬ודא כי מחשב מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬ומקור המתח הראשי פועלים‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את השסתום המפסק אל צינור המים הנכנסים‪ .‬לביצועים מיטביים‪ ,‬מערכת הספקת המים חייבת להיות‬
‫מסוגלת לספק ‪ 1.32‬גלון‪/‬דקה ( ‪ 5‬ליטר‪/‬דקה) לפחות בלחץ של ‪ 35psi‬‏(‪ 2‬בר)‪.‬‬
‫‪ .3‬הפעל את מקור האוויר החיצוני (אם ישים)‪ .‬מערכת הספקת האוויר החיצוני חייבת להיות מסוגלת לספק אוויר‬
‫דחוס (יבש‪ ,‬ללא שמן) בקצב מינימלי של ‪ 10.58‬גלון‪/‬דקה (‪ 40‬ליטר‪/‬דקה) בלחץ של ‪ 87psi‬‏(‪ 6‬בר)‪.‬‬
‫שירות יומי‬
‫לחצי אוויר של המערכת‬
‫לחץ האוויר הראשי ולחץ האוויר למבחן הדליפה נשמרים על‪-‬ידי וסתים‪ .‬פקדי כוונון לחץ האוויר והמדים המתאימים‬
‫ממוקמים מאחורי דלת הגישה הקדמית‪ ,‬בדיוק מעל למאגרי חומר החיטוי‪.‬‬
‫לחץ אוויר ראשי‬
‫בדיקת דליפה‬
‫איור ‪ 1‬פקדי לחץ אוויר‬
‫לפעולה נכונה של התקן מחדוש מערכת ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לחץ האוויר צריך להיות מכוון לערכים‬
‫המוצגים בטבלה להלן ולשמור על ערכים אלה‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫טבלה ‪ 1‬טווחי לחץ קבילים‬
‫בקרת לחץ‬
‫טווח לחצים קביל‬
‫לחץ אוויר ראשי‬
‫‪ 42psi‬עד ‪45psi‬‏(‪ 2.8‬עד ‪ 3.0‬בר)‬
‫לחץ אוויר לבדיקת דליפה‬
‫‪ 3.6psi‬עד ‪3.75psi‬‏(‪ 0.24‬עד ‪ 0.25‬בר)‬
‫חיבוריות צינורות‬
‫‪ 25.5psi‬עד ‪30psi‬‏(‪ 1.7‬עד ‪ 2.0‬בר)‬
‫אם קריאות פקד הלחץ לא נמצאים בטווחים הקבילים‪ ,‬פנה לשירות הטכני‪ .‬אין לנסות לכוונן את ההגדרות באופן‬
‫עצמאי‪ ,‬כיוון שהדבר עלול לגרום לנזק למערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫טבעות אטימה‬
‫בדוק את סעפות החיבור כדי לוודא כי כל טבעות האטימה נמצאות במקום ולא ניזוקו‪ .‬הסעפות ממוקמות בכל אגן‬
‫ומשמשות כיתדות שיחידת המחברים מחליקה עליהן ונאטמת‪.‬‬
‫סעפת‬
‫טבעת אטימה‬
‫איור ‪ 2‬סעפת חיבור‬
‫מסנני ניקוז‬
‫אם מסנני אגן השטיפה מלוכלכים מאוד‪ ,‬החלף אותם (ראה נספח ב‪ ,‬מק״טים לחלקי חילוף)‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫איור ‪ 3‬מסנני ניקוז‬
‫נוזלים‬
‫אזהרה‪ :‬מילוי מאגר בנוזל לא נכון עשוי לגרום לחיטוי לא תקין של האנדוסקופ‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬אין להשתמש‬
‫באנדוסקופ במטופלים‪.‬‬
‫לבש תמיד ציוד מגן אישי (‪ )PPE‬מתאים כאשר אתה מטפל באנדוסקופים או בתמיסות חיטוי‪ .‬יצרני חומר החיטוי‬
‫וחומר הניקוי עשויים להמליץ על הגנה נוספת‪.‬‬
‫מילוי אלכוהול (אופציונלי)‬
‫האלכוהול מוגדר כתכונה אופציונלית וייתכן כי לא הוגדר במערכת‪ .‬אם מוגדר‪ ,‬האלכוהול צריך להיות ‪ 70%‬איזופרופיל‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן תפריט‬
‫של לוח הבקרה‪.‬‬
‫‪ .2‬היכנס למערכת‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר מופיע המסך בחירת תוכנית (‪ ,)Program Selection‬בחר החלפת נוזלים (‪ )Replace Fluids‬ולחץ על לחצן‬
‫‪. OK‬‬
‫‪56‬‬
‫איור ‪ 4‬מסך בחירת תוכנית‬
‫‪ .4‬כאשר מופיע המסך בחר סוג נוזל (‪ ,)Select Fluid Type‬בחר אלכוהול (‪ )Alcohol‬ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫איור ‪ 5‬מסך בחירת סוג נוזל‬
‫‪ .5‬הזן את הקוד המופיע על מכל היצרן ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪prre Endoscope‬‬
‫‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫איור ‪ 6‬קוד מכל‬
‫‪ .6‬הוצא את המאגר‪ ,‬מלא אותו והחזירו למקומו‪.‬‬
‫מילוי חומר ניקוי (אופציונלי)‬
‫חומר ניקוי מוגדר כתכונה אופציונלית וייתכן כי לא הוגדר במערכת‪.‬‬
‫הערה‪ :‬שלב הניקוי של ‪ Medivators ADVANTAGE PLUS‬דורש שימוש בחומר הניקוי ‪.Intercept‬‬
‫‪58‬‬
‫הוצא את מאגר חומר הניקוי‪ ,‬מלא אותו והחזר אותו למקומו‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן תפריט‬
‫של לוח הבקרה‪ .‬היכנס למערכת‪.‬‬
‫‪ .2‬כאשר מופיע המסך בחירת תוכנית (‪ ,)Program Selection‬בחר החלפת נוזלים (‪ )Replace Fluids‬ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫איור ‪ 7‬מסך בחירת תוכנית‬
‫‪ .3‬כאשר מופיע המסך בחר סוג נוזל (‪ ,)Select Fluid Type‬בחר חומר ניקוי (‪ )Detergent‬ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫איור ‪ 8‬מסך בחירת סוג נוזל‬
‫‪ .4‬הזן את הקוד המופיע על מכל היצרן ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫‪59‬‬
‫איור ‪ 9‬קוד מכל‬
‫‪ .5‬הוצא את המאגר‪ ,‬מלא אותו והחזר אותו למקומו‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫מילוי חומר חיטוי‬
‫אזהרה‪ :‬השתמש רק בחומר חיטוי ברמה גבוהה של ‪.Rapicide PA‬‬
‫בדוק כל יום את תאריך התפוגה של חומר החיטוי במכונה‪.‬‬
‫לעולם אין להשתמש בחומר חיטוי לאחר תאריך התפוגה שקבע היצרן‪ ,‬גם אם רמת ה‪ MRC-‬שלו קבילה‪.‬‬
‫לעולם אין להשתמש בחומר חיטוי שהבדיקה מראה כי הוא מתחת לרמת ה‪ MRC-‬הקבילה‪ ,‬גם אם טרם הגיע‬
‫תאריך התפוגה שלו‪.‬‬
‫כאשר אתה מחליף חומר חיטוי‪ ,‬לבש תמיד ביגוד מגן‪ ,‬כפפות ומשקפי מגן‪ .‬יצרן חומר החיטוי עשוי להמליץ על‬
‫הגנה נוספת‪.‬‬
‫אם קיימת דליפת נוזל ואתה חושש שמדובר בחומר חיטוי‪ ,‬קרא את הוראות היצרן ופעל בהתאם להן לפני כל ניסיון‬
‫לנקות את החומר‪.‬‬
‫שירות‪ :‬אם אתה נתקל בנוזלים שדלפו‪ ,‬פנה לטכנאי שירות מוכשר‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן תפריט‬
‫של לוח הבקרה‪.‬‬
‫‪ .2‬היכנס למערכת‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר מופיע המסך בחירת תוכנית (‪ ,)Program Selection‬בחר החלפת‬
‫על לחצן ‪. OK‬‬
‫נוזלים (‪ )Replace Fluids‬ולחץ‬
‫איור ‪ 10‬מסך בחירת תוכנית‬
‫‪ .4‬כאשר מופיע המסך בחר סוג נוזל (‪ ,)Select Fluid Type‬בחר חומר חיטוי (‪ )Disinfectant‬ולחץ על לחצן ‪.OK‬‬
‫‪ .5‬הזן את הקוד המופיע על מכל היצרן ולחץ על ‪. OK‬‬
‫‪ .6‬הוצא וסלק את המכלים הריקים של תמיסות חלק א וחלק ב‪.‬‬
‫‪ .7‬הצב את המכלים החדשים של תמיסות חלק א וחלק ב במכונה‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫הכן את האנדוסקופ‬
‫זהירות‪ :‬כאשר משתמשים במחזור הניקוי‪ ,‬יש לבצע ניקוי מקדים של האנדוסקופים בהתאם להנחיות ‪ SGNA‬והמתקן‪.‬‬
‫לא נדרש ניקוי ידני של האנדוסקופים‪ .‬מומלץ כי מחדוש המבוסס על מחזור ניקוי יבוצע תוך שעה לאחר ההליך‪ .‬אם לא‬
‫נבחר מחזור הניקוי‪ ,‬יש לנקות ידנית את האנדוסקופים לפני הכנסתם להתקן המחדוש לחיטוי‪.‬‬
‫הכנס את האנדוסקופ לאגן‬
‫‪ .1‬האנדוסקופים נכנסים טוב ביותר במכונה אם מתקינים אותם בדרך מסוימת‪ .‬התנוחה הסופית של האנדוסקופ באגן‬
‫השטיפה תלויה בעיקר בסוג האנדוסקופ‪ .‬גם מותג האנדוסקופ משפיע‪ ,‬במידה פחותה‪ ,‬על התנוחה הסופית באגן‪ .‬אין‬
‫לעקם בכוח את האנדוסקופ כדי שייכנס‪ .‬כאשר הוא מוצב נכון‪ ,‬האנדוסקופ יתאים היטב לאגן‪.‬‬
‫‪ .2‬החזק את בית הפקד ביד שמאל ואת צינור ההכנסה ומוביל האור ביד ימין‪.‬‬
‫‪ .3‬הכנס את בית הפקד לאגן עם בקרי הזיוות כלפי מעלה‪.‬‬
‫איור ‪ 11‬הכנס את בית הפקד לאגן‬
‫‪ .4‬מקם את צינור ההכנסה לסיבוב עם כיוון השעון באגן‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫איור ‪ 12‬מקם את צינור ההכנסה באגן‬
‫‪ .5‬התאם את צינור מוביל האור בסיבוב נגד כיוון השעון באגן‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר את היחידה המחברת ומפריד הצינורות הנכונים ממדריך החיבור של האנדוסקופ‪.‬‬
‫איור ‪ 13‬התאם את צינור מוביל האור לאגן‬
‫התקן את מפריד הצינורות‬
‫הערה‪ :‬ראה את מדריך השימוש של חיבור האנדוסקופ לגבי מפריד הצינורות הנכון‪.‬‬
‫בחר במפריד הצינורות הנכון עבור האנדוסקופ שיש לחטא‪ .‬מקם את המתאם כך שהנחיר עם טבעת האטימה ייכנס‬
‫בצורה נכונה לשסתום המים‪/‬אוויר‪.‬‬
‫מאחר ועיצוב השסתום יכול להשתנות לפי מותג וסוג האנדוסקופ‪ ,‬חיבור המתאמים יכול להשתנות‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫איור ‪ 14‬התאמת המפריד‬
‫התקן את יחידת המחברים‬
‫‪ .1‬החזק את יחידת המחברים עם הידית מימין באיור ‪.15‬‬
‫איור ‪ 15‬התאמת יחידת המחברים‬
‫‪ .2‬הנח את היחידה בצורה שאינה מכבידה מעל לסעפת‪ ,‬כמוצג באיור ‪ ,16‬והקפד כי אף אחד מהצינורות הגמישים אינו‬
‫דולף ואינו נלחץ מתחת ליחידה‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫איור ‪ 16‬דחף את היחידה מעל הסעפת‬
‫‪ .3‬נעל את יחידת המחברים במקום על‪-‬ידי הזזת הידית שמאלה כפי שמוצג באיור ‪.17‬‬
‫איור ‪ 17‬סגור את הידית‬
‫אזהרה‪ :‬בדוק את ההושבה של יחידת המחברים על הסעפת‪ .‬אי הבטחה של חיבור נאות עלולה להביא למצב של‬
‫אנדוסקופ שלא עבר חיטוי ולכן אינו ראוי לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫‪65‬‬
‫חיבור צינורות האנדוסקופ‬
‫‪ .1‬חבר את צינורות האנדוסקופ‪ .‬את שמות החיבורים של הצינורות השונים אפשר למצוא במדריך למשתמש של‬
‫האנדוסקופ‪ .‬ראה איור ‪ 18‬לפרטים על אופן חיבור האנדוסקופ למחברים‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר כל צינור מהפתח נושא התווית ביחידת המחברים לצינור האנדוסקופ המתאים‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬יש לבדוק את כל חיבורי האנדוסקופ באופן תקופתי לנזק ולהחליף אותם אם ניזוקו‪ ,‬אחרת התוצאה יכולה‬
‫להיות אנדוסקופ שלא חוטא ולכן אינו ראוי לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫איור ‪ 18‬חיבור הצינורות‬
‫‪ .3‬ודא כי לצינורות הגמישים אין כיפופים חדים או פיתולים‪.‬‬
‫‪ .4‬הצב את צינורות החיבור הגמישים באופן כזה שלא ייתפסו על‪-‬ידי מגדל ההזלפה‪.‬‬
‫בדוק את החיבורים‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי כל החיבורים לאנדוסקופ מהודקים‪ .‬הימנעות מפעולה זו עלולה להביא לכך שהאנדוסקופ יהיה לא‬
‫מחוטא ולכן לא ניתן לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫•‬
‫לפני סגירת מכסה האגן‪ ,‬בדוק את החיבור כדי לוודא כי כל החיבורים נעשו נכון ושהצנרת לא מפריעה למזלף‪.‬‬
‫•‬
‫האנדוסקופ צריך להיות מספיק נמוך באגן כדי שיהיה משוקע באופן מלא‪.‬‬
‫•‬
‫כל הצינורות צריכים להיות מחוברים נכון‪.‬‬
‫•‬
‫מפריד הצינורות צריך להיות מותקן‪.‬‬
‫•‬
‫צנרת מבחן הדליפה צריכה להיות מהודקת מתחת לאנדוסקופ כדי שהיא לא תצוף או לא תפריע למזלף‪.‬‬
‫•‬
‫אסור שצינורות החיבור הגמישים יהיו מפותלים‪.‬‬
‫•‬
‫הזז צינורות מחברים הרחק מראש המזלף כדי שיוכל להסתובב באופן חופשי‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי צינורות החיבור אינם מפריעים לראש ההזלפה וכי פונקציית ההזלפה פועלת במהלך המחזור‪ .‬אי‬
‫ביצוע פעולה זו עלול להביא למצב של אנדוסקופ שלא עבר חיטוי ולכן אינו ראוי לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫איור ‪ 19‬המזלף צריך להסתובב בחופשיות‬
‫‪67‬‬
‫סיכום תהליך החיטוי‬
‫מחזור המחדוש המלא של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬כולל כמה שלבים ספציפיים המיועדים להבטיח‬
‫חיטוי נאות של האנדוסקופ‪ .‬שלבים אלה כוללים הפעלה‪ ,‬שטיפה‪ ,‬חיטוי‪ ,‬רחיצה‪ ,‬אלכוהול ואוויר‪ .‬יש לבצע את כל‬
‫השלבים בסדר הנכון ואין לשנות אותם מעבר להמלצות היצרן‪.‬‬
‫שלב הפעלת המחזור‬
‫במהלך שלב ההפעלה‪ ,‬התוכנה קוראת ומנטרת את כל חיישני המערכת‪ .‬אם מתגלה שגיאה‪ ,‬מוצגת הודעה והתהליך‬
‫נעצר‪ .‬מפעיל המערכת צריך אז לפתור את השגיאה לפני שיהיה אפשר להמשיך במחזור‪.‬‬
‫לאחר מכן מופעל מבחן הדליפה‪ .‬האנדוסקופ נמצא תחת לחץ והלחץ מנוטר במשך פרק זמן מסוים‪ .‬אם הלחץ נופל מתחת‬
‫לקריאה מוגדרת‪ ,‬מוצגת הודעה והתהליך נעצר‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬אם המכונה מגלה דליפה במערכת‪ ,‬אין להשתמש באנדוסקופ במטופלים‪.‬‬
‫עיין בפרק ‪ :5‬איתור תקלות להוראות לפתרון שגיאות‪.‬‬
‫שלב ניקוי (אופציונלי)‬
‫במהלך שלב הניקוי‪ ,‬חומר ניקוי ומים נכנסים לאגן‪ .‬נוזל אגן זה מוזרם לאחר מכן דרך צינורות האנדוסקופ‪ .‬עם סיום‬
‫השלב‪ ,‬האגן מנוקז וצינורות האנדוסקופ נשטפים במים נקיים‪ .‬לאחר מכן בא פרק זמן של השריית שטיפה ללא חומר‬
‫ניקוי‪ .‬שלב הניקוי הידני ניתן לביטול אם מתוכנת שלב ניקוי באמצעות חומר הניקוי ‪.Intercept‬‬
‫שלב החיטוי‬
‫במהלך שלב החיטוי‪ ,‬צינורות האנדוסקופ נשטפים בחומר חיטוי‪ .‬האגן ממולא בתמיסות חומר חיטוי והאנדוסקופ‬
‫מושרה למשך זמן המגע עם חומר החיטוי המומלץ על‪-‬ידי יצרן חומר החיטוי‪ .‬לאחר ההשריה‪ ,‬חומר החיטוי‬
‫מנוקז מהאגן‪.‬‬
‫שלב השטיפה‬
‫במהלך שלב השטיפה‪ ,‬האגן ממולא חלקית במים ולאחר מכן מנוקז כדי לסלק שאריות קצף מפנים האנדוסקופ ומהאגן‪.‬‬
‫האגן ממולא לאחר מכן במים נקיים בעוד שצינורות האנדוסקופ נשטפים‪ .‬לאחר שהאגן מלא‪ ,‬מים מוזרמים דרך צינורות‬
‫האנדוסקופ‪ .‬לאחר מכן האגן מנוקז והצינורות מטוהרים במים נקיים‪.‬‬
‫שלב ניקוי באלכוהול (אופציונלי)‬
‫האנדוסקופ‬
‫‬
‫במהלך שלב האלכוהול‪ ,‬אלכוהול מוזרק דרך צינורות האנדוסקופ‪ .‬האלכוהול משמש לסייע בטיהור‬
‫מנוזלים שנותרו‪.‬‬
‫שלב טיהור באוויר‬
‫‬
‫לסייע‬
‫שלב האוויר הוא פשוט זמן מתוכנת שבמהלכו אוויר מוזרם דרך צינורות האנדוסקופ‪ .‬האוויר משמש‬
‫בייבוש האנדוסקופ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫הרצת תוכנית החיטוי‬
‫התחלה רגילה‬
‫את הזנת הנתונים יש לבצע בזהירות‪ .‬המפעיל חייב לבדוק ולאשר כל בחירה או הזנה‪ .‬הזנה של מידע שגוי עשויה להביא‬
‫לתקלות של המכונה או לחיטוי לא מספיק של צינור של אנדוסקופ‪.‬‬
‫‪ .1‬סגור את מכסה האגן על‪-‬ידי לחיצה על לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן תפריט‬
‫או על לחצן הרגל‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר מופיע החלון בחירת מפעיל (‪ ,)Operator Selection‬בחר בשם המשתמש שלך באמצעות הלחצן גלול מטה‪ ,‬או‬
‫השתמש במשטח המגע או קורא הברקוד‪ .‬לאחר מכן לחץ על לחצן ‪. OK‬‬
‫‪ .4‬אם נפתח חלון ההרשאה (‪ .)Authorization‬הזן את הסיסמה שלך באמצעות משטח המגע או קורא הברקוד ולאחר‬
‫מכן לחץ על לחצן ‪( OK‬אופציה)‪.‬‬
‫‪ .5‬כאשר נפתח חלון בחירת תוכנית (‪ ,)Program Selection‬סמן את האפשרות בחירת אנדוסקופ (‪Endoscope‬‬
‫‪ )Selection‬ולחץ על לחצן ‪. OK‬‬
‫איור ‪ 20‬בחירת תוכנית‬
‫‪69‬‬
‫‪ .6‬מחלון בחירת אנדוסקופ (‪ ,)Endoscope Selection‬בחר את קוד המכשיר או האנדוסקופ שברצונך לחטא באמצעות‬
‫לחצני הגלילה או קורא הברקוד‪ .‬לחץ על לחצן ‪. OK‬‬
‫הערה‪ :‬קוד האנדוסקופ או מספר הזיהוי שלו דרוש להרצת תוכנית החיטוי‪ .‬אם מנהלן המערכת הזין קודי אנדוסקופים‬
‫מתוכנתים מראש‪ ,‬תוכנית החיטוי הספציפית לאנדוסקופ זה נבחרת באופן אוטומטי‪.‬‬
‫איור ‪ 21‬בחירת אנדוסקופ‬
‫‪ .7‬בחר את סט הפרמטרים הנכון מחלון בחירת סט הפרמטרים לסוג האנדוסקופ ( ‪Endoscope type Parameter Set‬‬
‫‪ )Selection‬על‪-‬ידי גלילה מעלה או מטה באמצעות הלחצן גלול מטה או גלול מעלה ‪ .‬לאחר מכן לחץ על לחצן‬
‫‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫איור ‪ 22‬סט פרמטרים‬
‫‪70‬‬
‫אזהרה‪ :‬ודא כי נבחר סט הפרמטרים הנכון לסוג האנדוסקופ שיש לחטא‪ .‬אנדוסקופ לא עבר חיטוי ואין להשתמש‬
‫בו במטופלים אם במחזור מסוים נעשה שימוש בסט פרמטרים שגוי‪.‬‬
‫‪ .8‬מופיע החלון קוד המטופל (‪ .)Patient Code‬הזן את מס׳ זיהוי המטופל באמצעות משטח המגע או קורא הברקוד ולחץ‬
‫על לחצן ‪. OK‬‬
‫איור ‪ 23‬קוד המטופל‬
‫‪ .9‬כאשר מופיע החלון בחירת רופא (‪ ,)Physician Selection‬בחר את השם הרצוי על‪-‬ידי גלילה עם לחצן גלול מטה‬
‫או השתמש בקורא הברקוד‪ .‬לאחר מכן לחץ על לחצן ‪. OK‬‬
‫‪ .10‬כאשר מופיע החלון בחירת אסיסטנט לרופא (‪ ,)Physician Assistant Selection‬בחר את השם הרצוי על‪-‬ידי גלילה עם‬
‫לחצן גלול מטה או השתמש בקורא הברקוד‪ .‬לאחר מכן לחץ על לחצן ‪. OK‬‬
‫הערה‪ :‬קוד המטופל‪ ,‬קוד הרופא וקוד האסיסטנט במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬ניתנים להגדרה‪.‬‬
‫אם מנהלן המערכת קבע שאין לעקוב לאחר פריטים אלה‪ ,‬המסכים לא יוצגו‪.‬‬
‫‪ .11‬אם המערכת מוגדרת להפעלה אוטומטית‪ ,‬המפעיל לא צריך לעשות דבר נוסף והמחזור יתחיל‪ .‬אם היא לא הוגדרה‬
‫כך‪ ,‬יופיע החלון התחל תוכנית (‪ .)Start Program‬ודא כי תאריך ההתחלה במסך נכון‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪ .‬נורית ה‪ LED-‬של התהליך צריכה להפוך לירוקה‪.‬‬
‫‪ .12‬מתבצעת בדיקת מערכת‪ .‬אם בתחתית המסך מופיע דוח שגיאה אדום‪ ,‬נסה לתקן את השגיאה על‪-‬ידי עיון בפרק ‪:5‬‬
‫איתור תקלות‪.‬‬
‫‪ .13‬מופיע מסך התוכנית (‪ )Program Screen‬שמאפשר לעקוב לאחר התקדמות תהליך החיטוי‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫איור ‪ 24‬חלון תהליך‬
‫התחלה מושהית‬
‫כאשר בוחרים בהתחלה מושהית‪ ,‬האנדוסקופ מוצב באגן אך מחזור החיטוי יתחיל רק בזמן שהוגדר מראש‪ .‬זוהי‬
‫פונקציית מנהלה והיא זמינה רק במשך פרק הזמן שהוגדר והותר על‪-‬ידי מנהלן המערכת‪.‬‬
‫‪ .1‬הכן וחבר את האנדוסקופ כמתואר בסעיף ׳הרצת תוכנית החיטוי׳‪ ,‬שלבים ‪ 1‬עד ‪ 12‬לצורך התחלה רגילה כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .2‬מופיע החלון בחר בזמן (‪ .)Select the Time‬בחר התחלה מושהית (‪ )Delayed Start‬ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫החלון בחר את הזמן לא נפתח‪ ,‬תכונות ההתחלה המושהית אינן זמינות‪.‬‬
‫איור ‪ 25‬התחלה מושהית‬
‫‪72‬‬
‫‪ .‬אם‬
‫‪ .3‬כאשר מופיע החלון בחר את הזמן (‪ ,)Select the Time‬גלול מטה לבחירת התאריך והשעה הרצויים‪ .‬לחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫איור ‪ 26‬בחר את הזמן‬
‫‪ .4‬נפתח חלון התוכנית השהה התחלה (‪ .)Delay Start‬ודא כי הנתונים במסך נכונים‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על לחצן התחל‬
‫(‪. )Start‬‬
‫איור ‪ 27‬התקדמות ההתחלה המושהית‬
‫‪73‬‬
‫‪ .5‬כאשר מגיע הזמן שנקבע‪ ,‬מתבצעת בדיקת מערכת‪ .‬אם בתחתית המסך מופיע דוח שגיאה צהוב‪ ,‬נסה לתקן את‬
‫השגיאה על‪-‬ידי עיון בפרק ‪ :5‬איתור תקלות‪.‬‬
‫‪ .6‬מחזור המחדוש מופעל בזמן ההתחלה שנבחר‪.‬‬
‫הפסקות מחזור‬
‫מבוא‬
‫בהפעלה ובמהלך מחזור תוכנית החיטוי‪ ,‬מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מנטרת את פרמטרי התהליך‬
‫של האנדוסקופ‪ ,‬המכונה והתוכנה כדי להבטיח חיטוי מדויק של האנדוסקופ‪ .‬דוחות‪ ,‬שגיאות תוכנית ושגיאות מערכת‬
‫מופיעים במסך כדי לדווח לך על התקדמות המחזור‪.‬‬
‫הודעות למפעיל ושגיאות תוכנית מופיעות בתחתית המסך בשדה ׳דוחות׳ (‪ .)Reports‬מוצגים מס׳ קוד ותיאור קצר של‬
‫הדוח או השגיאה‪ .‬מוצג גם הזמן לאחר ההתחלה שבו נוצרה ההודעה או השגיאה‪.‬‬
‫שגיאות מערכת מופיעות בראש המסך באותיות לבנות על רקע אדום‪.‬‬
‫דוחות שגיאה מפורטים ופעולות לאיתור תקלות מופיעים בפרק ‪.5‬‬
‫אזהרה‪ :‬במקרה של הפסקת חשמל במהלך מחזור מחדוש‪ ,‬המערכת לא תשלים את מחזור המחדוש עם חידוש‬
‫הספקת החשמל‪ .‬האנדוסקופ אינו מחוטא ואין להשתמש בו במטופלים‪ .‬עליך להתחיל מחדש את מחזור המחדוש‬
‫כדי שהאנדוסקופ יהיה מחוטא כהלכה‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫שגיאות תוכנית‬
‫הפעלה מחדש של תוכנית‬
‫במקרים מסוימים‪ ,‬אפשר להפעיל מחדש תוכנית לאחר שמוצגת שגיאה להפעיל מחדש את התוכנית‪ ,‬אם מתקיימים‬
‫התנאים הבאים‪:‬‬
‫להפעלה מחדש של התוכנית‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן התחל‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬אם התוכנית מתחילה מחדש ומתקדמת ללא שגיאות נוספות‪ ,‬מחזור החיטוי תקף‪.‬‬
‫‪ .3‬אם התוכנית אינה מתחילה מחדש או אם מופיעות שגיאות נוספות – אחת או יותר – לחץ על לחצן ביטול‬
‫הקפד על ההוראות שלהלן לגבי הפעולות לביצוע בשלב הבא‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫אם תוכנית נעצרת על‪-‬ידי מצב שגיאה ונמשכת מעל ל‪ 60-‬דקות‪ ,‬לא ניתן להפעיל אותה מחדש‪ ,‬נורית ה‪ LED-‬הופכת‬
‫לאדומה וסטטוס התוכנית הוא ‪( ASC‬דחה)‪.‬‬
‫ביטול תוכנית‬
‫אם לחצת על לחצן ביטול‬
‫‪ ,‬התוכנית תרוץ עד שתגיע למצב בטוח‪.‬‬
‫נשמעת התרעה קולית ומופיעה הודעת ביטול בחלק הדיווח של המסך‪.‬‬
‫בכל פעם שתלחץ על לחצן ביטול‬
‫‪ ,‬השלב הנוכחי בתוכנית ייעצר ויתחיל השלב הבא ברצף הביטול‪ .‬לחיצה מספר‬
‫מאפשרת לאלץ את התוכנית לדלג לסוף המחזור‪ .‬עם זאת‪ ,‬דרושה זהירות כי צינורות‬
‫פעמים על לחצן ביטול‬
‫האנדוסקופ נשארים אז מלאים בנוזל‪.‬‬
‫במסך מופיעה אחת משתי הודעות סטטוס‪ .‬פעל בהתאם להוראות להלן בהתאם להודעת הסטטוס בצג‪.‬‬
‫סטטוס‪ :‬התאוששות מתקלה‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן ביטול‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר בשם המשתמש שלך ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .4‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך‪.‬‬
‫‪ .5‬מכסה האגן נפתח‪.‬‬
‫‪ .6‬הוצא את האנדוסקופ או תקן את סיבת השגיאה‪.‬‬
‫‪ .7‬הפעל מחדש את תוכנית החיטוי‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫סטטוס‪ :‬כיבוי‬
‫לא ניתן להוציא את האנדוסקופ מהמכונה‪ .‬המשך בתוכנית החיטוי‪.‬‬
‫לאחר שהתוכנית הנוכחית מסתיימת‪ ,‬הרץ שוב את תוכנית החיטוי‪ .‬מלבד שם המשתמש של המפעיל‪ ,‬כל הנתונים שהוזנו‬
‫מועתקים אוטומטית מן הריצה הקודמת – אם מבצעים את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בשם המשתמש שלך ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .3‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך‪.‬‬
‫‪ .4‬מכסה האגן נפתח‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על לחצן תפריט‬
‫תוך ‪ 30‬שניות‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר בשם המשתמש שלך ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .7‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך‪.‬‬
‫‪ .8‬בחר חזור על הריצה האחרונה (‪ )Repeat last run‬ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫שגיאות מערכת‬
‫אם מתרחשת שגיאת מערכת במצב המתנה‪ ,‬הודעת אזהרה מופיעה ברגע שהשגיאה מתרחשת אך נעלמת עם תיקון‬
‫המצב‪.‬‬
‫אם השגיאה מתרחשת במהלך מחזור חיטוי‪ ,‬התוכנית מסיימת והנוזלים מנוקזים מהאגן‪ .‬תוכנית התאוששות רצה עד‬
‫שהיא מגיעה למצב בטוח ואפשר להוציא את האנדוסקופ‪ .‬המפעיל אינו יכול לעצור את תוכנית ההתאוששות‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬דווח לממונה על כל שגיאת מערכת‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫דגימת חומר חיטוי – בדיקת רמת‬
‫ה‪MRC-‬‬
‫בסיומו של מחזור‪ ,‬המערכת תנחה אותך לאסוף חומר חיטוי‪.‬‬
‫‪ .1‬פתח את הדלת המרכזית כדי לגשת לפתח הדגימה‪.‬‬
‫‪ .2‬כשאתה לובש כפפות מגן‪ ,‬קח דגימה מחומר החיטוי דרך פתח הדגימה על‪-‬ידי לחיצת כוס דגימה מול חוד המתכת‪.‬‬
‫איור ‪ 28‬דגימת חומר חיטוי‬
‫‪ .3‬סגור את דלת הגישה‪.‬‬
‫‪ .4‬בדוק את הדגימה באמצעות רצועת מבחן ‪ Rapicide PA‬כדי לוודא כי ריכוז חומר החיטוי הוא מעל ה‪.MRC-‬‬
‫‪77‬‬
‫‪ .5‬עקוב אחר המנחה במסך המציין אם רמת ה‪ MRC-‬במצב עובר‪/‬נכשל‪.‬‬
‫אם רצועת המבחן נכשלת‬
‫‪ .1‬אם רצועת המבחן מצביעה על כשל‪ ,‬הרץ את המחזור מחדש וודא כי‪:‬‬
‫‪ .2‬אם רצועת המבחן מצביעה שוב על כשל‪ ,‬פתח בקבוק חדש של רצועות מבחן וודא שוב את הריכוז עם רצועת מבחן חדשה‪.‬‬
‫‪ .3‬במקרה של כשל נוסף‪ ,‬פנה לתמיכה הטכנית של ‪ Medivators‬או למפיץ ‪ Minntech‬המקומי‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫השלם את תהליך החיטוי‬
‫בסיום תהליך החיטוי‪ ,‬נורית ה‪ LED-‬של התהליך מהבהבת בירוק‪ ,‬ההודעה ׳הסתיים׳ (‪ )Completed‬מופיעה במסך‬
‫ה‪ LCD-‬ונשמעת התרעה קולית‪.‬‬
‫טבלה ‪ 2‬סטטוס תוכנית לאחר החיטוי‬
‫סטטוס‬
‫פעיל‬
‫נכון‬
‫נכון!!!‬
‫עצירה (תקלה)‬
‫עצירה (‪)ASC‬‬
‫עצירה (מפעיל)‬
‫עצירה (‪)LIO‬‬
‫כיבוי (תקלה)‬
‫כיבוי (מפעיל)‬
‫כיבוי (‪)ASC‬‬
‫‪( ASC‬דחייה)‬
‫‪( LIO‬דחייה)‬
‫תיאור‬
‫התוכנית מתקדמת נכון‪.‬‬
‫חיטוי האנדוסקופ נעשה ללא כל תקלות או הפסקות בתוכנית‪.‬‬
‫האנדוסקופ עבר חיטוי עם שגיאות שדווחו‪.‬‬
‫התוכנית נעצרה בגלל שגיאה‪.‬‬
‫תוכנית בקרת הבטיחות עצרה את התוכנית‪.‬‬
‫המפעיל עצר את התוכנית ללא דוח תקלה‬
‫התוכנית נעצרה באופן אוטומטי לאחר דוח שגיאה או הגעה לזמן השגיאה המקסימלי‬
‫(‪ 50‬דקות)‪.‬‬
‫לאחר שגיאה‪ ,‬האנדוסקופ נשטף כדי שיהיה ניתן להוציאו באופן בטוח‪.‬‬
‫המפעיל עצר את התוכנית‪ .‬סיים את התוכנית‪.‬‬
‫תוכנית בקרת הבטיחות עצרה את החיטוי‪ .‬תוכנית סיום‪.‬‬
‫תוכנית בקרת הבטיחות דחתה את החיטוי‪ .‬פתח את המכסה כדי לסגור את התוכנית‪.‬‬
‫החיטוי נדחה עקב עצירת תוכנית אוטומטית‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫טבלה ‪ 3‬סטטוס המכשיר לאחר החיטוי‬
‫סטטוס‬
‫מחוטא‬
‫לא ישים‬
‫לא מתאים לשימוש‬
‫תיאור‬
‫האנדוסקופ עבר תוכנית חיטוי מלאה‪.‬‬
‫התוכנית אינה תוכנית חיטוי אנדוסקופ‪ .‬אזהרה‪ :‬אפשר להשתמש באנדוסקופ רק‬
‫אם המחברים מחוברים נכון לאחר התוכנית‪.‬‬
‫האנדוסקופ אינו מחוטא מספיק‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לבש כפפות נקיות כדי למנוע לכלוך האנדוסקופ המחוטא‪.‬‬
‫אם אירעה שגיאת ריצה או שקיימים צינור סתום או דליפה באנדוסקופ‪ ,‬אין לאשר את האנדוסקופ לשימוש‬
‫במטופלים‪ .‬אם קיים ספק כלשהו לגבי החיטוי הנכון של האנדוסקופ‪ ,‬יש לחטא אותו שוב לפני שימוש‪ .‬פנה לממונה‬
‫להוראות נוספות‪.‬‬
‫ודא כי כל החיבורים לאנדוסקופ מהודקים‪ .‬הימנעות מפעולה זו עלולה להביא לכך שהאנדוסקופ יהיה לא מחוטא‬
‫ולכן לא ניתן לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫‪ .1‬פתח את מכסה האגן על‪-‬ידי לחיצה על לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫ונפתח החלון בחירת מפעיל‪.‬‬
‫או באמצעות לחצן הרגל‪ .‬דוח סטטוס הריצה נעלם‬
‫‪ .2‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך‪.‬‬
‫‪ .3‬ודא כי כל המתאמים מחוברים עדיין לחיבורי הצינור‪ .‬אם מתאם רפוי או מנותק‪ ,‬החיטוי לא הושלם ויש לחזור עליו‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬לפני הוצאת האנדוסקופ‪ ,‬ודא כי כל החיבורים לאנדוסקופ מהודקים‪ .‬אם מתאם רפוי או מנותק‪ ,‬החיטוי‬
‫לא הושלם ויש לחזור עליו‪ .‬הימנעות מפעולה זו עלולה להביא לכך שהאנדוסקופ יהיה לא מחוטא ולכן לא ניתן‬
‫לשימוש במטופלים‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫‪ .4‬נתק את מתאמי הצינורות‬
‫‪ .5‬הוצא את מפרידי הצינורות‪.‬‬
‫‪ .6‬הוצא את יחידת המחברים מהאגן ותלה אותה לייבוש‪.‬‬
‫‪ .7‬הוצא את האנדוסקופ מהאגן‪.‬‬
‫‪ .8‬אם מתאים‪ ,‬התאם את השסתומים‪.‬‬
‫‪ .9‬האנדוסקופ מוכן עתה לבדיקה חדשה‪ .‬אם לא ייעשה בו שימוש מיידי‪ ,‬יש לאחסן אותו בארון אוורור או על מתלה‪.‬‬
‫‪ .10‬אם הדפסה אוטומטית של יומן המחזור זמינה‪ ,‬היומן מודפס‪.‬‬
‫דוחות‬
‫נתוני ריצה שנרשמו‬
‫הנתונים הבאים נרשמים ומאוחסנים בדיסק הקשיח של המחשב עבור כל ריצה של תוכנית החיטוי‪:‬‬
‫•‬
‫מס׳ זיהוי מכונה‬
‫•‬
‫מס׳ ריצה‬
‫•‬
‫תאריך ושעה‬
‫•‬
‫קוד אנדוסקופ‬
‫•‬
‫מס׳ זיהוי מפעיל‬
‫•‬
‫מס׳ זיהוי מטופל‬
‫•‬
‫זמני פעולות התהליך‬
‫•‬
‫שגיאות‬
‫•‬
‫רמת ה‪ MRC-‬של חומר החיטוי במצב עובר‪/‬נכשל‬
‫•‬
‫מידע נוסף כפי שהוגדר על‪-‬ידי מנהלן המערכת‬
‫‪81‬‬
‫הדפסת דוחות‬
‫הדוח הנוכחי‬
‫יומן מחזור מודפס באופן אוטומטי בכל פעם שמכסה יחידת מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬נפתח בסוף‬
‫מחזור חיטוי‪ .‬כדי להציג שוב את יומן המחזור הנוכחי‪ ,‬לחץ לחיצה כפולה על סמל המדפסת במגש המערכת‪.‬‬
‫דוחות קודמים‬
‫אפשר להציג ולהדפיס מחדש בכל זמן מתוכנית הניהול את יומני כל המחזורים שהושלמו‪.‬‬
‫‪ .1‬הצג את שולחן העבודה של ‪ Windows‬על‪-‬ידי מזעור כל התוכניות הרצות‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ לחיצה כפולה על סמל ‪ ADV‬של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬כדי לפתוח את התיקייה‪.‬‬
‫איור ‪ 29‬תיקייה בשולחן העבודה של מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .3‬לחץ לחיצה כפולה על סמל ניהול (‪.)Management‬‬
‫‪82‬‬
‫איור ‪ 30‬סמל ניהול‬
‫‪ .4‬היכנס למערכת הניהול‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ בסרגל הצדי של מסך ניהול (‪ )Management‬על הכרטיסייה כללי (‪.)General‬‬
‫צור סמל‬
‫תאריכים‬
‫כרטיסיית ׳כללי׳‬
‫מחזורים‬
‫איור ‪ 31‬מסך ניהול‬
‫‪ .6‬בסרגל הצידי‪ ,‬לחץ על סמל מחזורים (‪.)Cycles‬‬
‫‪ .7‬במסך הריק דוחות מחזור (‪ ,)Cycle Reports‬הגדר את הפרמטרים מתאריך (‪ )From Date‬ועד תאריך (‪)To Date‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על סמל צור (‪ )Generate‬בסרגל הכלים‪.‬‬
‫‪ .8‬נפתח המסך דוחות מחזור (‪ .)Cycle Reports‬לחץ לחיצה כפולה על המחזור הרצוי‪ .‬לחץ על הסמל‬
‫להצגת דוח המחזור (‪ )Cycle Report‬המפורט‪.‬‬
‫מסך יומן המחזור (‪ .)Cycle Log Screen‬לחץ על‬
‫להצגת‬
‫‪83‬‬
‫איור ‪ 32‬מסך יומן מחזור‬
‫איור ‪ 33‬מסך דוחות מחזור‬
‫‪ .9‬מופיע המסך פרטי מחזור‪ .‬לחץ על סימן פלוס משמאל לכל שורה כדי להרחיב את הדוח‪ .‬לחץ על סמל המדפסת‬
‫להדפסת עותק של הדוח‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫איור ‪ 34‬המסך פרטי מחזור‬
‫כיבוי‬
‫השתמש בתהליך הבא לכיבוי התקן המחדוש בסוף יום העבודה‪.‬‬
‫‪ .1‬נקה את המערכת על‪-‬ידי ניגוב כל המשטחים עם חומר ניקוי לא משפשף‪ .‬השתמש בחומר ממיס סיד ולא משפשף‬
‫לאגן השטיפה ובתוך המכסים‪ .‬השתמש במים וסבון לניקוי אטמי הגומי‪.‬‬
‫אזהרה‪ :‬מנע אפשרות לכוויות כימיות‪ .‬לבש תמיד ציוד מגן אישי (כפפות‪ ,‬משקפי מגן) כאשר אתה מטפל בחומר‬
‫חיטוי ו‪/‬או בחומר ניקוי‪.‬‬
‫‪ .2‬ודא כי מפלסי מאגרי חומר הניקוי והאלכוהול מניחים את הדעת‪ .‬מלא אותם אם נדרש‪.‬‬
‫‪ .3‬נקה את המכסה‪ ,‬מסגרת ומאגר של חומר הניקוי‪ .‬שטוף את המאגר באופן יסודי במים חמים‪ .‬מלא את מאגר חומר‬
‫הניקוי לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ .4‬סגור את השסתום המפסק של צינור המים הנכנסים (אלא אם אתה עומד להריץ תוכנית עם התחלה מושהית‪ ,‬מחזור‬
‫חיטוי צינור המים או מחזור מחדוש אנדוסקופ)‪.‬‬
‫‪85‬‬
‫סיכום ההליך‬
‫‪ .1‬פתח את המכסה‪.‬‬
‫‪ .2‬חבר את האנדוסקופ‪.‬‬
‫‪ .3‬סגור את המכסה‪.‬‬
‫‪ .4‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך וכן את מס׳ זיהוי האנדוסקופ‪ ,‬מספר המטופל‪ ,‬מס׳ זיהוי הרופא ומס׳ זיהוי‬
‫האסיסטנט‪.‬‬
‫‪ .5‬התחל את התוכנית‪.‬‬
‫‪ .6‬לאחר החיטוי‪ ,‬פתח את מכסה האגן‪.‬‬
‫‪ .7‬הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך‪.‬‬
‫‪ .8‬בדוק את המזלף והחיבורים‪.‬‬
‫‪ .9‬נתק את יחידת המחברים‪.‬‬
‫‪ .10‬הוצא את האנדוסקופ מהאגן‪.‬‬
‫‪ .11‬הדפס דוח‪.‬‬
‫זמן דמימה‬
‫זמן דמימה קצר‬
‫•‬
‫אם לא ייעשה שימוש במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לפרק זמן קצר – פחות משבעה ימים – יש‬
‫להשאיר אותה תחת מתח‪.‬‬
‫•‬
‫למניעת לחות במערכת בחינת הדליפה‪ ,‬התאם גושי חיטוי במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬כאשר היא‬
‫אינה בשימוש‪.‬‬
‫זמן דמימה מתמשך‬
‫‪86‬‬
‫•‬
‫אם לא ייעשה שימוש במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬במשך למעלה משבעה ימים‪ ,‬יש לנתק אותה‬
‫מהמתח‪.‬‬
‫•‬
‫הצנרת‪ ,‬גושים ומסננים במכונה מכילים המון מים בהם יכולים להתפתח חיידקים‪ .‬לאחר זמן דמימה ממושך‪,‬‬
‫החלף את מסנן החיידקים וחטא את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לפני הרצת כל הליך של חיטוי‬
‫אנדוסקופ‪.‬‬
‫•‬
‫לכיבוי מערכת ‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS‬סגור את כל התוכניות הרצות לפני שתלחץ על מתג ההדלקה‬
‫הראשי של המחשב‪ .‬אי הקפדה על נוהל זה עשויה להביא לשגיאות תוכנה‪.‬‬
‫•‬
‫למידע נוסף‪ ,‬עיין בפרק האחסון‪.‬‬
‫פרק ‪4‬‬
‫תחזוקה‬
‫פרק זה מתאר הליכי שירות בסיסיים הדרושים לתחזוקת מערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬הקפדה על‬
‫מילוי דרישות אלה מבטיחה איכות מתמשכת מיטבית במחדוש אנדוסקופים‪ .‬אי ביצוע תחזוקה דרושה עשוי להביא‬
‫לפגיעה גופנית או מוות של המפעיל או המטופל‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫תחזוקה יומית‬
‫פרטים והוראות לגבי דרישות התחזוקה היומית כלולים בפרק ‪ :3‬הפעלה‪.‬‬
‫בתחילת כל יום יש לבצע את הליכי התחזוקה היומית הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫ודא כי וסת לחץ האוויר הראשי מכוון לטווח של ‪ 42psi‬עד ‪ 45psi‬‏(‪ 2.8‬עד ‪ 3.0‬בר)‪.‬‬
‫•‬
‫ודא כי וסת לחץ האוויר של בדיקת הדליפה לטווח של ‪ 3.6psi‬עד ‪ 3.75psi‬‏(‪ 0.24‬עד ‪ 0.25‬בר)‪.‬‬
‫•‬
‫ודא כי יש זרימת מים מספקת באגן או החלף את מסנני המערכת‪.‬‬
‫•‬
‫ודא כי כל טבעות האטימה בעמודי החיבור נוכחות ושהן לא ניזוקו‪.‬‬
‫•‬
‫אם הרשתות באגן השטיפה מלוכלכות‪ ,‬החלף אותן‪.‬‬
‫בסוף כל יום‪ ,‬נקה את מערכת ה‪:Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫•‬
‫לניקוי המכסה העליון ומכסי הצד‪ ,‬השתמש בחומר ניקוי שאינו שוחק או שורט‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש בחומר ניקוי לא משפשף וממיס סיד עבור אגן האנדוסקופ והמכסים הפנימיים‪.‬‬
‫•‬
‫השתמש בסבון ומים לניקוי אטמי המכסים ומניעת הידבקות שלהם‪.‬‬
‫תחזוקה שבועית‬
‫ביקורת‬
‫בדוק את הבאים על בסיס שבועי‪ .‬רק לטכנאי שירות מוכשר מותר לבצע שינויים או כוונונים‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫•‬
‫חיבורי יחידות מחברים‪ :‬בדוק קיום סדקים בצינורות הגמישים של החיבור‪ ,‬במיוחד בחיבורים ליחידת המחברים‪.‬‬
‫אם נוצרו סדקים‪ ,‬יש להחליף את הצינור הגמיש‪.‬‬
‫•‬
‫כיסויי זכוכית‪ :‬מכסי האגן צריכים להיפתח ולהיסגר בקלות‪.‬‬
‫•‬
‫דלת‪ :‬הדלת הקדמית צריכה להיפתח ולהיסגר בקלות‪.‬‬
‫•‬
‫צנרת‪ ,‬חיבורים‪ ,‬מתאמים‪ ,‬הידראוליקה ומערכת מינון של מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫‪ :PLUS‬בדוק לקיום בלאי ודליפה והחלף לפי הצורך‪.‬‬
‫סיכת טבעות האטימה‬
‫‪ .1‬ייבש את טבעות האטימה על עמודי החיבור באמצעות מטלית‪ .‬בדוק לקיום בלאי והחלף לפי הצורך‪.‬‬
‫‪ .2‬קח כמות קטנה של גריז טבעות אטימה בין האגודל והאצבע המורה ומרח אותה באלכסון על הלוח המחבר לאורך‬
‫שני העמודים הראשונים‪.‬‬
‫‪ .3‬חזור על שתי הפעולות האלה לגבי שלושת זוגות העמודים האחרים‪.‬‬
‫‪ .4‬מרח את הגריז לאורך טבעות האטימה באמצעות האגודל והאצבע המורה‪.‬‬
‫תחזוקה חודשית‬
‫רשת ניקוז האגן‬
‫הוצא את הרשת באמצעות וו רשת ונקה אותה‪ .‬בדוק לקיום בלאי והחלף לפי הצורך‪.‬‬
‫החלפת מסנן האוויר‬
‫מערכת ה‪ ADVANTAGE PLUS-‬מצוידת בארבעה (‪ )4‬מסנני אוויר‪ .‬יש להחליף כל מסנן כל שישה חודשים‪.‬‬
‫‪ .1‬רכוש מכללי מסנן מובנים חדשים (ראה נספח ב‪ ,‬מק״טים לחלקי חילוף)‪.‬‬
‫‪ .2‬פתח את הדלתות הכחולות הימנית והשמאלית ואתר את המסננים‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫איור ‪ 1‬מיקום המסננים‬
‫‪ .1‬הוצא מסנן אחד בכל פעם‪ .‬הרחק את המסנן מהמכונה כדי לאפשר גישה למתאמים‪.‬‬
‫איור ‪ 2‬אבזר חיבור מהיר (‪)Quick Connect‬‬
‫‪90‬‬
‫‪ .4‬לחץ על החיבור המהיר (‪ )Quick Connect‬כדי לשחרר את המסנן‪.‬‬
‫איור ‪ .3‬לחיצה על לחצן החיבור המהיר (‪.)Quick Connect‬‬
‫‪ .5‬הוצא והשלך את מכלל המסנן‪.‬‬
‫‪ .6‬החלף את המסנן על‪-‬ידי הצמדת אבזרי החיבור המהיר (‪ .)Quick Connect‬ודא התאמת המתאמים לפי‬
‫הסימון בצבע‪.‬‬
‫‪ .7‬סגור את הדלתות‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫החלפת מסנני מים‬
‫אזהרה‪ :‬החלפת מסנן מים אחד בכל פעם‪ .‬כשאתה מחליף מסנן מים‪ ,‬ודא כי המסנן החדש זהה למסנן המוחלף‪.‬‬
‫מערכת סינון המים מסירה ממי ההספקה חלקיקים ומזהמים ביולוגיים קטנים עד כדי ‪ 0.1‬מיקרון‪ .‬במהלך הליך חיטוי‬
‫צינור המים‪ ,‬מבוצע חיטוי של כל מערכת סינון המים וצינור המים הנכנסים עבור מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫‪.PLUS‬‬
‫הערה‪ :‬יש לבצע תהליך חיטוי של צינור המים ומערכת סינון המים בכל פעם שמוחלף מסנן מים‪ .‬עיין בפרק ‪ :2‬חיטוי‬
‫צינור המים ומסנן המים‪.‬‬
‫איור ‪ 4‬מערכת סינון המים‬
‫‪92‬‬
‫‪.1‬‬
‫כניסת מים (‪NPT‬‏‪ 1/2‬אינץ׳)‬
‫‪.7‬‬
‫מסנן ‪ 1‬מיקרון‬
‫‪.12‬‬
‫שסתום שתת‬
‫‪.2‬‬
‫מד לחץ כניסה‬
‫‪.8‬‬
‫מסנן ‪ 0.4‬מיקרון‬
‫‪.13‬‬
‫יציאת שסתום שתת‬
‫‪.3‬‬
‫מד לחץ ביציאה של מסנן ‪ 1‬מיקרון‬
‫‪.9‬‬
‫כניסת חומר החיטוי‬
‫‪.14‬‬
‫מסנן ‪ 0.1‬מיקרון‬
‫‪.4‬‬
‫מד לחץ ביציאה של מסנן ‪ 0.4‬מיקרון‬
‫‪.10‬‬
‫צינור הזנה של מסנן המים‬
‫‪.5‬‬
‫מד לחץ בכניסה של מסנן ‪ 0.1‬מיקרון‬
‫‪.11‬‬
‫מחבר כבל תקשורת‬
‫‪.6‬‬
‫יציאת מים‬
‫מסנני המים יוחלפו לפחות פעם בשלושה חודשים (מסנני ‪ 1.0‬מיקרון ו‪ 0.4-‬מיקרון) ופעם בשלושה חודשים (מסנני‬
‫‪ 0.1‬מיקרון)‪ .‬אם לחץ המים יורד מתחת ל‪ ,40psi-‬או אם ההפרש בין המדים עולה על ‪ ,5psi‬יש להחליף את המסנן‬
‫המתאים‪.‬‬
‫התנאים הבאים צריכים להתקיים לפני שמחליפים מסנן‪:‬‬
‫•‬
‫אין מחזורי מחדוש אנדוסקופ פעילים‪.‬‬
‫•‬
‫אין הליך פעיל לחיטוי צינור מים‪.‬‬
‫•‬
‫ברז כניסת המים סגור‪.‬‬
‫תזדקק לחומרים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫מכל לקליטת מים‪.‬‬
‫•‬
‫מפתח לקערת המסנן‪.‬‬
‫•‬
‫קרבי המסנן הדרושים (ראה טבלה ‪( )1‬ראה נספח ב‪ ,‬מק״טים לחלקי חילוף)‪.‬‬
‫טבלה ‪ 1‬קרבי מסננים‬
‫מקש‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫נקבוביות סינון‬
‫‪ 0.1‬מיקרון‬
‫‪ 0.4‬מיקרון‬
‫‪ 1‬מיקרון‬
‫סוג מסנן‬
‫סיב חלול‬
‫מקופלל‬
‫מקופלל‬
‫לוח זמנים מינימלי להחלפה‬
‫‪ 6‬חודשים‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫‪ 3‬חודשים‬
‫איור ‪ 5‬קרבי מסננים‬
‫‪93‬‬
‫איור ‪ 6‬קרבי המסננים במקומם‬
‫‪ .1‬שחרר את הלחץ במערכת הסינון על‪-‬ידי פתיחת שסתום השתת במערכת הסינון (סובב כלפי מטה)‪.‬‬
‫‪ .2‬בדוק את מד לחץ הכניסה כדי לוודא כי הלחץ הוא אפס‪.‬‬
‫‪ .3‬הצב מכל ריק מתחת לבית המסנן ‪ 1‬מיקרון ונתק את אבזר החיבור המהיר (‪ )Quick Connect‬בתחתית הבית‪ .‬אפשר‬
‫לכל המים להתרוקן‪.‬‬
‫‪ .4‬השתמש במפתח לקערת המסנן כדי להוציא את בית המסנן ‪ 1‬מיקרון וסלק את קרב המסנן המשומש‪.‬‬
‫איור ‪ 7‬שחרר את בית המסנן‬
‫‪94‬‬
‫איור ‪ 8‬הוצא את הבית ואת המסנן‬
‫‪ .5‬הכנס לבית מסנן חדש וודא כי טבעת האטימה במקום‪.‬‬
‫איור ‪ 9‬בדוק את טבעת האטימה‬
‫‪ .6‬הברג הבית על הראש והדק ביד בלבד‪.‬‬
‫‪ .7‬חזור על ההליך להחלפת מסנני ה‪ 0.4-‬מיקרון וה‪ 0.1-‬מיקרון‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫איור ‪ 10‬פתח את שסתום השתת‬
‫‪ .8‬להוצאת המסנן ‪ 0.1‬מיקרון‪ ,‬סובב את קרב המסנן המשומש נגד כיוון השעון‪ ,‬משוך כלפי מטה וסלק‪.‬‬
‫‪ .9‬להתקנת מסנן ‪ 0.1‬מיקרון חדש‪ ,‬הכנס קרב מסנן חדש לתוך ראש הבית וסובב עם כיוון השעון עד שהלשוניות יינעלו‬
‫במקומן איור ‪.11‬‬
‫איור ‪ 11‬לשוניות הרכבת המסנן‬
‫‪ .10‬החזר את שסתום השתת למצב סגור (סובב כלפי מעלה)‪.‬‬
‫‪ .11‬פתח את שסתום הספקת המים הראשי באופן אטי ובדוק אם קיימות דליפות‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫‪ .12‬הרץ את תוכנית העזר לדגימת מים‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן התפריט‬
‫•‬
‫קוד כניסה‬
‫•‬
‫בחר‪ :‬תוכנית‬
‫•‬
‫בחר‪ :‬תוכנית עזר‬
‫•‬
‫בחר‪ :‬קח דגימת מים‬
‫‪ .13‬הצב מכל מתחת לצינור היציאה של שסתום השתת ופתח את שסתום השתת באופו אטי (‪ 13‬איור ‪ .)4‬אפשר למים‬
‫לזרום עד שהזרם מתייצב‪.‬‬
‫‪ .14‬סגור את שסתום השתת‪.‬‬
‫‪ .15‬לחץ על לחצן הביטול כדי לעצור את תוכנית העזר למים או אפשר לה לסיים את פעולתה‪ .‬אין צורך לקחת דגימה בפועל‪.‬‬
‫‪ .16‬בצע הליך חיטוי של צינור המים ומערכת סינון המים‪ .‬עיין בפרק ‪.2‬‬
‫‪97‬‬
‫הערות‬
‫‪98‬‬
‫פרק ‪5‬‬
‫איתור תקלות‬
‫פרק זה מפרט את הודעות השגיאה בהן אתה עשוי להיתקל במהלך שימוש במערכת ה‪Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫‪ .PLUS‬אם הפעולה המוצעת לא פותרת בעיה או אם השגיאה חוזרת‪ ,‬פנה לנציג השירות הטכני‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫מבוא‬
‫דוחות שגיאה‬
‫המערכת של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬יכולה להציג ולדווח על סוגים שונים של שגיאות המזהות‬
‫ומצביעות על תחומים ספציפיים הזקוקים לתשומת לב‪ .‬סוגי השגיאות כוללים‪:‬‬
‫‪100‬‬
‫•‬
‫שגיאות מערכת‪ :‬בעיית תקשורת המזוהה על‪-‬ידי התחילית ‪ C‬עם שגיאות בטווח של ‪ C-001‬עד ‪ .C-099‬זוהי שגיאה‬
‫הנגרמת בידי מחשב ה‪ Windows-‬או בידי מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫•‬
‫שגיאות ברקוד‪ :‬בעיית ברקוד המזוהה על‪-‬ידי התחילית ‪ M‬עם שגיאות בטווח של ‪ M-910‬עד ‪.M-940‬‬
‫•‬
‫שגיאות אנדוסקופ‪ :‬בעיית אנדוסקופ המזוהה על‪-‬ידי התחילית ‪ S‬עם שגיאות בטווח של ‪ S-102‬עד ‪.S-177‬‬
‫•‬
‫שגיאות מחזור המחדוש‪ :‬בעיה שאותרה במהלך מחזור חיטוי האנדוסקופ והמזוהה על‪-‬ידי התחילית ‪ S‬עם שגיאות‬
‫בטווח של ‪ S-201‬עד ‪ S-297‬ושל ‪ S-511‬עד ‪S-832‬‬
‫•‬
‫שגיאות בקרה (‪)SCU‬‏‪ :‬מפרט חריגות מתוכנית החיטוי כפי שהן מנוטרות בידי בקר יחידת ה‪ SCU-‬ומזוהות‬
‫בתחילית ‪ ,S‬כולל שגיאות בטווח של ‪ S-300‬עד ‪.S-399‬‬
‫•‬
‫שגיאות אזהרה‪ :‬התרעה או אזהרה מזוהה כך שהמפעיל יהיה מודע לכך שקיים במכונה מצב המחייב את תשומת‬
‫לבו‪ .‬אזהרות מזוהות על‪-‬ידי התחילית ‪ W‬והן בטווח של ‪ W-701‬עד ‪.W-821‬‬
‫התקדמות תוכנית במסך‬
‫תוכנית החיטוי מורכבת מכמה שלבים ופעולות‪ .‬בכל מחזור חיטוי‪ ,‬שמות השלבים‪ ,‬הסטטוס וקודי הריצה מופיעים בצג‪.‬‬
‫מידע על היחידה השמאלית מופיע בצד שמאל של המסך; מידע על היחידה הימנית מופיע בצד ימין‪.‬‬
‫פעולת מומחה‬
‫(‪)Expert Operation‬‬
‫התוכנית‬
‫הסתיימה‬
‫מידע על אגן‬
‫ימין‬
‫סטטוס‬
‫מחזור חיטוי‬
‫דופק‬
‫סטטוס‬
‫מאגר‬
‫מידע על‬
‫אגן שמאל‬
‫גירסת תוכנה‬
‫התוכנית‬
‫פעילה‬
‫מידע על‬
‫המערכת‬
‫איור ‪ 1‬תוכנית חיטוי בתהליך‬
‫‪101‬‬
‫מידע על התוכנית‬
‫שדה זה מציג מידע על המפעיל והאנדוסקופ יחד עם ההתקדמות הרגילה של תוכנית החיטוי‪ .‬זמן הסיום הצפוי של כל‬
‫חלון קבוע (מופיע משמאל)‪ .‬הזמן הנותר‪ ,‬בצד ימין‪ ,‬נמדד מהתחלת המחזור‪ .‬מונה זה יורד במצב רגיל עם התקדמות‬
‫המחזור‪ ,‬אך עשוי לגדול או להישאר במצב קבוע במקרה של שגיאה‪ .‬התקדמות של פעולות לפני קוצבי הזמן מומחשת‬
‫בפסי זמן כחולים‪ .‬זמן האמת נמדד מתחילתם של כל פעולה או שלב‪.‬‬
‫מידע למומחה‬
‫שדה זה גלוי ופעיל למפעילים ומנהלני מערכת בעלי סיסמה תקפה‪ .‬הוא מוסר מידע נוסף לצורך תחזוקה ואיתור תקלות‪.‬‬
‫שגיאות מחזור ותוכנית‬
‫הודעות למפעיל ושגיאות מופיעות בשדה ׳דוחות׳ (‪ )Reports‬ומדווחות על התקדמות המחזור‪ .‬מושמעת גם התרעה קולית‬
‫במטרה להעביר מסר מסוים‪.‬‬
‫מוצגים מס׳ קוד ותיאור קצר של הדוח או השגיאה‪ ,‬יחד עם הזמן שחלף עד שהוא הופק‪ .‬ההודעה האחרונה היא בראש‬
‫השדה‪ .‬משמעותו של כל צבע במסך מוסברת בטבלה להלן‪:‬‬
‫טבלה ‪ 1‬צבע מסך וסטטוס תוכנית‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪102‬‬
‫צבע המסך‬
‫אפור‬
‫כתום‬
‫כחול‬
‫אדום‬
‫ירוק‬
‫סטטוס תוכנית‬
‫תוכנית בהמתנה‬
‫בהמתנה‪ ,‬עם מכסה פתוח או קיימת אזהרה‬
‫מחזור בפעולה‬
‫שגיאה או מחזור נכשל‪ ,‬האנדוסקופ לא עבר חיטוי‬
‫המחזור הושלם בהצלחה‪ ,‬האנדוסקופ חוטא‬
‫שגיאות מערכת‬
‫שגיאות מערכת נוכחיות מופיעות בראש המסך באותיות לבנות על רקע אדום‪ .‬ההודעה נעלמת עם תיקון השגיאה‪.‬‬
‫אם מתרחשת שגיאת מערכת במצב המתנה‪ ,‬הודעת אזהרה מופיעה ברגע שהשגיאה מתרחשת אך נעלמת עם תיקון‬
‫המצב‪.‬‬
‫אם השגיאה מתרחשת במהלך מחזור חיטוי‪ ,‬התוכנית מסיימת את פעולתה והנוזלים נשאבים מהאגן‪ .‬תוכנית התאוששות‬
‫רצה עד שהיא מגיעה למצב בטוח ואפשר להוציא את האנדוסקופ‪ .‬המפעיל אינו יכול לעצור את תוכנית ההתאוששות‪.‬‬
‫מידע על המערכת‬
‫הסרגל בתחתית המסך כולל פרטים על תקשורת המערכת‪ ,‬זיהוי המכונה וגירסת התוכנה‪.‬‬
‫לתוכנה של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬שתי אפשרויות התחברות של המערכת‪:‬‬
‫‪ .1‬ממחשב מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬למערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‏(יחידת ה‪SCU-‬‏)‬
‫‪ .2‬ממחשב מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לשרת חיצוני (אופציונלי)‬
‫שני השדות הקיצוניים בצד שמאל של הסרגל מציינים אם מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מחוברת לבסיס‬
‫הנתונים‪ .‬השדה הבא מימין מציין אם המחשב מחובר נכון ליחידת ה‪ SCU-‬של ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫נוריות המחוון העגולות ירוקות כאשר נוצר חיבור ואפורות כאשר לא קיים חיבור‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫סקירת שגיאות‬
‫דוחות ושגיאות במסך מסוכמות בטבלאות הבאות לפי קטגוריה ומספר‪ .‬בהמשך כלול מידע ספציפי יותר‪ ,‬כולל סיבות‬
‫אפשריות ופעולות לכל שגיאה‪ .‬במקרה של בעיות מורכבות מומלץ להודיע למחלקת התחזוקה ו‪/‬או לממונה‪.‬‬
‫שגיאות מערכת‬
‫קוד‬
‫תיאור‬
‫‪C‬‬
‫‪ -001‬‬
‫‪%‬‬
‫שגיאת ‪SCU‬‏‪‎ d: %S :‬‬
‫‪C-012‬‬
‫לא התקבלה הגדרת חומרה‪ .‬החומרה לא אותחלה‬
‫‪C-015‬‬
‫השרת מנותק‪ .‬הבחירה בוטלה‬
‫‪C-016‬‬
‫לא היה ניתן להגדיר את הריצה‪ ,‬בדוק את החיבור לשרת ה‪SQL-‬‬
‫‪C-017‬‬
‫לא היה ניתן לאחזר נתוני משתמש‪ ,‬בדוק את החיבור לשרת ה‪SQL-‬‬
‫‪C‬‬
‫‪ -019‬‬
‫השעון סונכרן עם מחשב השרת‬
‫‪C‬‬
‫‪ -021‬‬
‫בקרת המומחה נסגרה אוטומטית‪ ,‬ועליך להתחבר פעם נוספת‬
‫‪C-030‬‬
‫הריצה הקודמת הסתיימה באופן שגוי‪ .‬התוכנית בוטלה למצב בטוח‬
‫‪C-032‬‬
‫אירעה תקלה במהלך ביצוע ריצה‪ .‬התוכנית בוטלה למצב בטוח‬
‫‪C-033‬‬
‫התוכנית בוטלה למצב בטוח אך לסט פרמטרים שגוי‬
‫‪C‬‬
‫‪ -040‬‬
‫הגדרת החומרה מכילה אות בלתי ידוע‪%d :‬‬
‫‪C-042‬‬
‫הגדרת החומרה שנבחרה אינה נכונה עבור הסוג ׳‪%s‬׳‬
‫‪C‬‬
‫‪ -052‬‬
‫התחלה אוטומטית של תוכנית אינה אפשרית במצב הנוכחי‬
‫‪C-053‬‬
‫התחלה אוטומטית של תוכנית אינה אפשרית כיוון שתוכנית אחרת פעילה כבר‬
‫‪C‬‬
‫‪ -054‬‬
‫התחלה אוטומטית של תוכנית אינה אפשרית‬
‫‪C-060‬‬
‫התחלה מושהית של תוכנית אינה אפשרית במצב הנוכחי‬
‫‪C-080‬‬
‫קורא התוויות אינו זמין‬
‫‪C-099‬‬
‫כשל ‪ LIO‬פנימי‬
‫שגיאות ברקוד‬
‫‪104‬‬
‫קוד‬
‫תיאור‬
‫‪M-910‬‬
‫ברקוד לא ידוע‬
‫‪M-920‬‬
‫תווית מפעיל לא ידוע‬
‫‪M-922‬‬
‫התווית שנסרקה היא קוד אנדוסקופ לא ידוע‬
‫‪M-930‬‬
‫א‬
‫ברקוד לא נמצ ‬
‫‪M-940‬‬
‫הקוד \׳‪%s‬׳\ אינו הקוד ‪ %s‬הנכון‬
‫שגיאות אנדוסקופ‬
‫קוד‬
‫תיאור‬
‫‪S‬‬
‫‪ -102‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת החיבור‬
‫‪S-103‬‬
‫אנדוסקופ דולף או לא מחובר נכון‬
‫‪S‬‬
‫‪ -104‬‬
‫דליפה שולית באנדוסקופ‪ ,‬המחזור ממשיך בבטחה‬
‫‪S-105‬‬
‫הוכנס אוויר לבדיקת הדליפה אך הלחץ נותר גבוה‬
‫‪S-106‬‬
‫היחידה אינה תחת לחץ או שאינה מחוברת‬
‫‪S‬‬
‫‪ -112‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר יחידת חיבור‬
‫‪S‬‬
‫‪ -113‬‬
‫אין זרימה‪ :‬צינור אוויר‬
‫‪S‬‬
‫‪ -114‬‬
‫צינור אוויר סתום‬
‫‪S‬‬
‫‪ -115‬‬
‫אין לחץ‪ :‬צינור אוויר‬
‫‪S‬‬
‫‪ -116‬‬
‫צינור האוויר מנותק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -117‬‬
‫צינור האוויר מנותק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -122‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת החיבור‬
‫‪S-123‬‬
‫אין זרימה‪ :‬צינור ביופסיה‬
‫‪S-124‬‬
‫צינור ביופסיה סתום‬
‫‪S‬‬
‫‪ -125‬‬
‫אין לחץ בצינור ביופסיה‬
‫‪S‬‬
‫‪ -126‬‬
‫צינור ביופסיה מנותק‬
‫‪S-127‬‬
‫צינור הביופסיה‪/‬יניקה מנותק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -132‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת החיבור‬
‫‪S-133‬‬
‫אין זרימה‪ :‬צינור שטיפה‬
‫‪S-134‬‬
‫צינור שטיפה סתום‬
‫‪S-135‬‬
‫אין לחץ‪ :‬צינור שטיפה‬
‫‪S‬‬
‫‪ -136‬‬
‫צינור שטיפה מנותק‬
‫‪S-137‬‬
‫צינור שטיפה לא מחובר‬
‫‪S-142‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת ההתחברות‬
‫‪S‬‬
‫‪ -143‬‬
‫אין זרימה‪ :‬צינור יניקה‬
‫‪S‬‬
‫‪ -144‬‬
‫צינור יניקה סתום‬
‫‪S‬‬
‫‪ -145‬‬
‫אין לחץ‪ :‬צינור יניקה‬
‫‪S-146‬‬
‫צינור יניקה מנותק‬
‫‪S-147‬‬
‫צינור יניקה‪/‬ביופסיה מנותק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -152‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת החיבור‬
‫‪S-153‬‬
‫אין זרימה‪ :‬צינור מים‬
‫‪S-154‬‬
‫צינור מים סתום‬
‫‪S-155‬‬
‫אין לחץ‪ :‬צינור מים‬
‫‪105‬‬
‫‪S‬‬
‫‪ -156‬‬
‫צינור מים מנותק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -157‬‬
‫צינור מים מנותק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -162‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת החיבור‬
‫‪S‬‬
‫‪ -163‬‬
‫אין זרימה‪ :‬צינור נוסף‬
‫‪S-164‬‬
‫צינור נוסף סתום‬
‫‪S‬‬
‫‪ -165‬‬
‫אין לחץ‪ :‬צינור נוסף‬
‫‪S-166‬‬
‫צינור נוסף מנותק‬
‫‪S-167‬‬
‫צינור נוסף מנותק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -172‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת החיבור‬
‫‪S-173‬‬
‫אין זרימה‪ :‬צינור הרמה‬
‫‪S-174‬‬
‫צינור ההרמה סתום‬
‫‪S-175‬‬
‫אין לחץ‪ :‬צינור הרמה‬
‫‪S-176‬‬
‫צינור הרמה מנותק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -177‬‬
‫צינור הרמה מנותק‬
‫שגיאות מחזור המחדוש‬
‫‪106‬‬
‫קוד‬
‫תיאור‬
‫‪S‬‬
‫‪ -201‬‬
‫דליפה פנימית של נוזל מכונה‪ ,‬בדוק את מגש הטפטוף‬
‫‪S-203‬‬
‫יחידת חיבור לא נכונה‬
‫‪S-211‬‬
‫מכסה פתוח‬
‫‪S‬‬
‫‪ -222‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬בדוק את חיישן לחץ חומר הניקוי‬
‫‪S‬‬
‫‪ -223‬‬
‫אין זרימת חומר ניקוי‬
‫‪S-224‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬מפלס חומר הניקוי נמוך‬
‫‪S‬‬
‫‪ -242‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬ערך חיישן האלכוהול גבוה‬
‫‪S‬‬
‫‪ -243‬‬
‫אין זרם אלכוהול‬
‫‪S-244‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬מפלס אלכוהול נמוך‬
‫‪S‬‬
‫‪ -271‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬נוזל באגן‬
‫‪S‬‬
‫‪ -272‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬האגן לא ריק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -273‬‬
‫האגן מתרוקן לפתע‬
‫‪S‬‬
‫‪ -274‬‬
‫האגן אינו מתרוקן‬
‫‪S-275‬‬
‫מפלס האגן ירד‬
‫‪S-276‬‬
‫מפלס האגן לא הגיע לרמה המינימלית‬
‫‪S‬‬
‫‪ -241‬‬
‫חיישן האלכוהול מקולקל‬
‫‪S‬‬
‫‪ -281‬‬
‫אין זרימה פנימה של מים‬
‫‪S-282‬‬
‫זרם כניסת המים חזק מדי‬
‫‪S-283‬‬
‫זרם המים פנימה חלש מדי‬
‫‪S‬‬
‫‪ -285‬‬
‫אין הספקת מים‬
‫‪S‬‬
‫‪ -286‬‬
‫מדידת נפח ‪V1 > V2‬‬
‫‪S‬‬
‫‪ -287‬‬
‫מדידת נפח ‪V1 < V2‬‬
‫‪S-288‬‬
‫זוהתה כניסת מים ללא בקשה‬
‫‪S‬‬
‫‪ -289‬‬
‫שסתום הספקת המים החיצוני כשל‬
‫‪S‬‬
‫‪ -292‬‬
‫תקלה בחיישן טמפרטורת האגן‬
‫‪S‬‬
‫‪ -293‬‬
‫טמפרטורת האגן גבוהה מדי‬
‫‪S‬‬
‫‪ -294‬‬
‫טמפרטורת האגן נמוכה מדי‬
‫‪S‬‬
‫‪ -297‬‬
‫טמפרטורת האגן גבוהה מדי‬
‫‪S‬‬
‫‪ -511‬‬
‫זמן המגע שנמדד קצר מדי‬
‫‪S‬‬
‫‪ -660‬‬
‫אימות רמת ה‪ MRC-‬נכשל‬
‫‪S-671‬‬
‫בקרת המכונה ננעלה בידי הצד השני‬
‫‪S-672‬‬
‫הצד הלא נכון של המערכת‬
‫‪S‬‬
‫‪ -810‬‬
‫בדוק מכל חלק א‪ ,‬הרץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‬
‫‪S-811‬‬
‫בדוק מכל חלק ב‪ ,‬הרץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‬
‫‪S‬‬
‫‪ -814‬‬
‫חיישני המילוי של חלק א נבדלים בקריאה‬
‫‪S-815‬‬
‫חיישני המילוי של חלק ב נבדלים בקריאה‬
‫‪S‬‬
‫‪ -819‬‬
‫מאגר מינון א ריק‪ ,‬הרץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‬
‫‪S-820‬‬
‫מכל חלק א ריק‪ ,‬הרץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‬
‫‪S-821‬‬
‫מכל חלק ב ריק‪ ,‬הרץ את תוכנית העזר להחלפת נוזלים‬
‫‪S‬‬
‫‪ -824‬‬
‫מאגר מינון א אינו ריק‬
‫‪S-825‬‬
‫מאגר מינון ב אינו ריק‬
‫‪S‬‬
‫‪ -831‬‬
‫בלון אוויר דחוס לא טוען‬
‫‪S-832‬‬
‫בלון אוויר דחוס לא נפרק‬
‫‪107‬‬
‫שגיאות בקרה (‪)SCU‬‬
‫קוד‬
‫תיאור‬
‫‪S‬‬
‫‪ -300‬‬
‫הודעת ‪F.../S.../T...‎:SCU‬‬
‫‪S‬‬
‫‪ -301‬‬
‫ה‪ SCU-‬במצב ‪OK‬‬
‫‪S-302‬‬
‫‪ :SCU‬תצורה שגויה‬
‫‪S-304‬‬
‫‪ :SCU‬אין חיבור‬
‫‪S‬‬
‫‪ -310‬‬
‫מהירות זרוע הזלפה מתחת למינימום‬
‫‪S‬‬
‫‪ -311‬‬
‫מהירות זרוע ההזלפה מעל למקסימום‬
‫‪S-350‬‬
‫בקרה ידנית פעילה‬
‫‪S-360‬‬
‫נעצר על‪-‬ידי המפעיל‬
‫שגיאות אזהרה‬
‫‪108‬‬
‫קוד‬
‫תיאור‬
‫‪W-701‬‬
‫‪ :SCU‬אין חיבור‬
‫‪W-702‬‬
‫‪ :SCU‬תצורה שגויה‬
‫‪W-703‬‬
‫‪ :SCU‬סטטוס שגוי ומכסה לא פעיל‬
‫‪W-704‬‬
‫‪ :SCU‬סטטוס שגוי‬
‫‪W-705‬‬
‫‪ :SCU‬מצב ‪OK‬‬
‫‪W‬‬
‫‪ -711‬‬
‫המכסה פתוח‪.‬‬
‫‪W‬‬
‫‪ -712‬‬
‫המכסה לא נפתח‬
‫‪W-713‬‬
‫המכסה לא נסגר‬
‫‪W-715‬‬
‫האגן אינו ריק‬
‫‪W-716‬‬
‫אותרה דליפת נוזל‬
‫‪W-721‬‬
‫תקלה בחיישן טמפרטורת המים‬
‫‪W-743‬‬
‫חיישן ‪ :S03‬מפלס חומר ניקוי גבוה‬
‫‪W-744‬‬
‫חיישן ‪ :S17‬למפלס מינימלי גבוה‬
‫‪W-749‬‬
‫חיישן ‪ :S24‬מפלס אלכוהול גבוה‬
‫‪W-751‬‬
‫חיישן ‪ :S11‬לערך בדיקת דליפה גבוה‬
‫‪W-753‬‬
‫חיישן ‪ S25‬גבוה‬
‫‪W-754‬‬
‫חיישן ‪ S26‬גבוה‬
‫‪W-757‬‬
‫חיישן ‪ S33‬גבוה‬
‫‪W‬‬
‫‪ -764‬‬
‫חיישן צינור ‪ S04‬גבוה (אוויר)‬
‫‪W-765‬‬
‫חיישן צינור ‪ S05‬גבוה (ביופסיה)‬
‫‪W‬‬
‫‪ -766‬‬
‫חיישן צינור ‪ S06‬גבוה (שטיפה)‬
‫‪W‬‬
‫‪ -767‬‬
‫חיישן צינור ‪ S07‬גבוה (יניקה)‬
‫‪W‬‬
‫‪ -768‬‬
‫חיישן צינור ‪ S08‬גבוה (מים)‬
‫‪W‬‬
‫‪ -769‬‬
‫חיישן צינור ‪ S09‬גבוה (נוסף)‬
‫‪W‬‬
‫‪ -770‬‬
‫חיישן צינור ‪ S10‬גבוה (הרמה)‬
‫‪W-800‬‬
‫בקרה ידנית פעילה‬
‫‪W-801‬‬
‫ניקוי בפעולה‬
‫‪W-802‬‬
‫צינור אלכוהול באוורור‪ ,‬סגור מכסה‬
‫‪W-803‬‬
‫פורק בלון אוויר דחוס‪ ,‬סגור מכסה‬
‫‪W-805‬‬
‫צד שמאל מווסת את חומר החיטוי לצינור המים‬
‫‪W-810‬‬
‫פתח מכסה כדי לסיים מחזור‬
‫‪W-820‬‬
‫חומר חיטוי באגן (מכסה נעול)‬
‫‪W‬‬
‫‪ -821‬‬
‫חומר חיטוי בקווי הספקה (מכסה נעול)‬
‫שגיאות מערכת‬
‫שגיאת ‪:Asi‬‏‪:%d‬‏‪%s‬‬
‫‪C-001‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫קיימת הפסקה זמנית בחיבור בין יחידת ה‪ SCU-‬לבין מכונת ה‪.Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק את ההודעה בתחתית המסך מצד ימין‪ .‬אם מופיע הכיתוב ׳יחידת ה‪ SCU-‬מחוברת׳ (‪,)SCU connected‬‬
‫או על לחצן התחל‬
‫פירוש הדבר שהחיבור חודש‪ .‬כדי להמשיך‪ ,‬לחץ על לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫‪ .‬מופיע‬
‫הכיתוב ׳‪ ASI‬מנותק׳ (‪ ,)ASi disconnected‬נסה את הפעולה המצוינת להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיימת הפסקת חשמל במכונה או שהתקע משוחרר‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק את התקע‪ .‬אם הוא אינו משוחרר‪ ,‬דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫לא התקבלה הגדרת חומרה‪ .‬החומרה לא אותחלה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫‪C-012‬‬
‫שגיאה זו מופיעה אם קיימת בעיה בתוכנת הבקרה של יחידת ה‪ .SCU-‬הגדרה זו עוסקת במערך יחידת‬
‫ה‪SCU-‬‏ ונקבעת על‪-‬ידי תצורת המכונה‪ .‬הרשימה הבאה מפרטת בעיות אפשריות‪:‬‬
‫• לא נמצאה התקנה של מערך ה‪.SCU-‬‬
‫• תוכנית ה‪ LIO-‬הותקנה באופן שגוי‪.‬‬
‫• בעיית תוכנה‪.‬‬
‫• בעיית תקשורת עם ממשק ‪.ASI‬‬
‫דווח על השגיאה למנהל מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪109‬‬
‫השרת מנותק‪ .‬הבחירה בוטלה‪.‬‬
‫סיבות‪:‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫החיבור לבסיס הנתונים נותק‪.‬‬
‫• תוכנית ה‪ LIO-‬אינה יכולה לאחזר את רשימות הסקירה הכללית ומסך הבחירה ריק‪.‬‬
‫• החיבור לשרת נותק במצב המתנה‪.‬‬
‫• לא ניתן להתחיל תוכנית‪.‬‬
‫דווח על השגיאה למנהל המערכת‪ .‬כל עוד האפשרות ׳מנותק מהשרת׳ (‪ )Disconnected from server‬מופיעה‬
‫בתחתית המסך‪ ,‬לא ניתן להתחיל מחדש את התוכנית‪.‬‬
‫לא היה ניתן להגדיר את הריצה‪ ,‬בדוק את החיבור לשרת ה‪SQL-‬‬
‫סיבות‪:‬‬
‫המערכת אינה יכולה לאחזר מידע מבסיס הנתונים כדי להגדיר ריצה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למנהל מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫לא היה ניתן לאחזר נתוני משתמש‪ ,‬בדוק את החיבור לשרת ה‪SQL-‬‬
‫סיבות‪:‬‬
‫המערכת אינה יכולה לאחזר מידע מבסיס הנתונים כדי להגדיר ריצה‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למנהל מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫השעון סונכרן עם המחשב שרת (‪)%s‬‬
‫‪C-016‬‬
‫‪C-017‬‬
‫‪C-019‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫אם קיים הבדל של יותר מ‪ 30-‬שניות בין שעון מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬ושעון השרת‪,‬‬
‫הבדיקה תסונכרן‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לא נדרשת כל פעולה‪.‬‬
‫בקרת המומחה נסגרה אוטומטית‪ ,‬ועליך להתחבר פעם נוספת‬
‫‪110‬‬
‫‪C-015‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫מסך היישום נסגר בפסק זמן‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫כדי להמשיך להשתמש בפונקציות של יישום פעולת המומחה‪ ,‬היכנס פעם נוספת‪.‬‬
‫‪C-021‬‬
‫הריצה הקודמת הסתיימה באופן שגוי‪ .‬התוכנית בוטלה למצב בטוח‪.‬‬
‫‪C-030‬‬
‫במקרה של שגיאת מערכת‪ ,‬לא ניתן להפיק דוח ריצה נכון‪ .‬אם השגיאה מתוקנת‪ ,‬הודעת השגיאה נעלמת ותוכנית‬
‫ההתאוששות רצה באופן אוטומטי כדי לשטוף את האנדוסקופ במים ולאפשר את הוצאתו הבטוחה מהמכונה‪ .‬לא ניתן‬
‫לעצור תוכנית זו והאנדוסקופ אינו מחוטא‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫מסך שחור פירושו שהתוכנית אינה ניתנת לראייה‪ .‬להלן סיבות אפשריות‪:‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫• המחשב כובה‪.‬‬
‫• קיימת תקלה במחשב‪.‬‬
‫• הייתה הפסקת חשמל‪.‬‬
‫נסה ללחוץ על מתג הדלקה‪/‬כיבוי של המחשב‪ .‬אם הדבר אינו פותר את הבעיה‪ ,‬פנה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיימת בעיית תקשורת‪ ,‬ולכן התוכנית אינה יכולה לרוץ בצורה נכונה‪ .‬להלן סיבות אפשריות‪:‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫• קיימת תקלת כבל‪.‬‬
‫• יש כבל רופף‪.‬‬
‫• קיימת שגיאת תוכנית‪.‬‬
‫• יחידת הבקרה של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬פגומה‪.‬‬
‫• קיים נתיך שרוף או פגום‪.‬‬
‫פנה למחלקת התחזוקה ולמנהל המערכת‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיימת בעיית תקשורת עם ממשק יחידת ה‪ SCU-‬וההודעה ‪ W-701‬גם מופיעה במסך‪ .‬להלן סיבות אפשריות‪:‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫• קיימת תקלה בממשק ה‪.SCU-‬‬
‫• כבל רשת מנותק‪.‬‬
‫• קיים כבל פגום‪.‬‬
‫• קיימת בעיית תקשורת עם השרת‪.‬‬
‫• קיימת בעיית שרת‪.‬‬
‫בדוק את חיבור הכבל בין הרשת והמכונה‪ .‬אם אפשר‪ ,‬חדש את החיבור והפעל שוב את תוכנית המכונה‪ .‬אם‬
‫אינך יכול לתקן את החיבור‪ ,‬דווח על השגיאה למנהל המערכת‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫תוכנית ה‪ LIO-‬הופסקה‪ .‬גם הודעה ‪ W-703‬מופיעה במסך והמכסה נעול‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫הפעל את תוכנית ההתאוששות‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫אירעה תקלה במהלך ביצוע ריצה‪ .‬התוכנית בוטלה למצב בטוח‪.‬‬
‫‪C-032‬‬
‫במקרה של שגיאת ‪ ,SCU‬לא ניתן לבצע מחזור חיטוי נכון‪ .‬אם השגיאה מתוקנת‪ ,‬הודעת ‪ C-032‬זו מופיעה ותוכנית‬
‫ההתאוששות נבחרת באופן אוטומטי‪ .‬האנדוסקופ נשטף במים כדי שיהיה אפשר להוציא אותו באופן בטוח ממערכת‬
‫ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬אך הוא לא יחוטא‪ .‬תוכנית ההתאוששות פועלת באופן אוטומטי ולא ניתן לעצור‬
‫אותה‪.‬‬
‫יש להריץ את האנדוסקופ דרך תוכנית חיטוי מלאה לפני השימוש‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיימת בעיית תקשורת פנימית עם המחשב‪ .‬להלן סיבות אפשריות‪:‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫• קיימת תקלת כבל‪.‬‬
‫• יש כבל רופף‪.‬‬
‫• קיימת שגיאת תוכנית‪.‬‬
‫• ממשק ה‪ SCU-‬במערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬פגום‪.‬‬
‫• נתיך נשרף או פגום‪.‬‬
‫דווח על הבעיה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הופעלה תוכנית חדשה בעת שתוכנית אחרת כבר הייתה פעילה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן התחל כדי להפעיל את תוכנית ההתאוששות‪.‬‬
‫התוכנית בוטלה למצב בטוח אך לסט פרמטרים שגוי‬
‫סיבה‪:‬‬
‫סט פרמטרים שגוי נבחר לחיטוי המכונה או לתוכנית ההתאוששות‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בחר בסט הפרמטרים הנכון לתוכנית ההתאוששות‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫תוכנית ה‪ LIO-‬הופסקה או נסגרה במהלך ריצה‪ .‬גם הודעה ‪ W-703‬מופיעה ולא ניתן לפתוח את המכסה‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫הפעל תוכנית התאוששות‪.‬‬
‫הגדרת החומרה מכילה אות בלתי תקף ‪%d‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫כתובת שגויה נכנסת לבקר מתוך יחידת ה‪.SCU-‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪ .‬רשום את מספר האות הלא ידוע‪.nn :‬‬
‫הגדרת החומרה שנבחרה אינה נכונה עבור הסוג ׳‪%s‬׳‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫לא נבחרו הפרמטרים של הגדרת המערכת עבור סוג היחידה שמאל‪/‬ימין‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למנהל מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫התחלה אוטומטית של תוכנית אינה אפשרית במצב הנוכחי‬
‫‪112‬‬
‫‪C-033‬‬
‫‪C-040‬‬
‫‪C-042‬‬
‫‪C-052‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיים טקסט אזהרה בשדה הדוח‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫ודא כי טופלו כל הודעות השגיאה‪ .‬בחר בהתחלה אוטומטית של חיטוי מכונה‪ .‬אם נחוץ‪ ,‬היוועץ במנהל‬
‫מערכת ‪.Medivators ADVANTAGE‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫כבר הוגדרה התחלה אוטומטית לחיטוי אנדוסקופ‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בטל את ההתחלה האוטומטית של חיטוי האנדוסקופ‪.‬‬
‫תוכנית אחרת פעילה‬
‫‪C-053‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫חיטוי המכונה היה אמור להתחיל אבל יש מחזור פעיל שרץ‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫אפשר לתוכנית הנוכחית לרוץ עד לסיום‪ .‬כאשר מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מוכנה ומכסה‬
‫האגן עדיין פתוח‪ ,‬הכנס את יחידת חיטוי המכונה וסגור את המכסה‪ .‬חיטוי המכונה יתחיל באופן אוטומטי‪.‬‬
‫התחלה מושהית של תוכנית אינה אפשרית במצב הנוכחי‪.‬‬
‫‪C-060‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫הודעות אזהרה (מספרים ‪ )W700-W799‬קיימות במסך במהלך התחלה אוטומטית של תוכנית חיטוי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫ודא כי ההודעות נפתרו‪ .‬בחר בהפעלה מחדש אוטומטית‪ .‬היוועץ במחלקת התחזוקה אם נחוץ‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫התחלה אוטומטית של תוכנית אחרת מוגדרת כבר‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫להתחלה מושהית‪ ,‬תחילה יש לכבות את התוכנית האחרת‪.‬‬
‫קורא התוויות אינו זמין‬
‫‪C-080‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫מערכת הזיהוי פגומה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה ולמנהל מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬כדי שינתקו את‬
‫מערכת השבבים (=‪.)Tag‬‬
‫כשל ‪ LIO‬פנימי ‪%s :‬‬
‫‪C-099‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫בוצעה בחירה שגויה בעת הגדרת הפרמטרים של מערכת המכונה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למנהל מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬כדי שיתקן את ההגדרות‪ .‬לאחר מכן‬
‫הפעל מחדש את התוכנית‪.‬‬
‫שגיאות ברקוד‬
‫ברקוד לא ידוע‬
‫‪M-910‬‬
‫אם המערכת מוגדרת לדרוש את השימוש בקורא הברקוד‪ ,‬בחירה ידנית באמצעות הסמן אינה אפשרית‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הברקוד שייך לפריט אחר שיש לקרוא‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק אם סוג הברקוד זהה לזה של שדה הקלט שנבחר במסך‪ .‬סרוק שוב את הברקוד הנכון‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הברקוד לא הוזן למערכת הניהול‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למנהל מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬בתוספת בקשה להוסיף את הברקוד‬
‫עבור הפריט שנבחר‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫‪M-920‬‬
‫תווית מפעיל לא ידוע‬
‫המערכת מוגדרת לדרוש את השימוש במערכת הזיהוי האוטומטי לזיהוי המפעיל‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫התווית שנקראה הוזנה לא נכון או שהיא לא מדווחת בבסיס הנתונים של הניהול‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על המצב למנהל מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬בתוספת בקשה להוסיף את קוד התווית‬
‫הנכון לרשימת המפעילים‪.‬‬
‫‪M-922‬‬
‫התווית שנסרקה היא קוד אנדוסקופ לא ידוע‬
‫המערכת מוגדרת לדרוש את השימוש במערכת הזיהוי האוטומטי לבחירת אנדוסקופ‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫התווית שנקראה הוזנה לא נכון או שהיא לא מדווחת בבסיס הנתונים של הניהול‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על המצב למנהל מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬בתוספת בקשה להוסיף את קוד התווית‬
‫הנכון לרשימת האנדוסקופים‪.‬‬
‫‪M-930‬‬
‫ברקוד לא נמצא‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הברקוד נקרא אך לא לחצת על לחצן ‪OK‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫לחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫הקוד \׳‪%s‬׳\ אינו הקוד ‪ %s‬הנכון‪.‬‬
‫‪M-940‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הוזן קוד או מספר סדרה שגוי במהלך ביצוע תוכנית העזר להחלפת נוזלים עבור חומר הניקוי או האלכוהול‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫הרץ שוב את תוכנית העזר להחלפת נוזלים והזן קוד תקף‪.‬‬
‫שגיאות אנדוסקופ‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת ההתחברות‬
‫‪S-102‬‬
‫הודעה זו מופיעה אם אין תוכנית חיטוי פעילה וחיישן בדיקת דליפה מופעל‪ .‬כאשר הודעה זו מופיעה‪ ,‬לא ניתן להתחיל‬
‫כל תוכנית חיטוי‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫אם האנדוסקופ מאוורר מהר מדי‪ ,‬הוא נשאר תחת לחץ‪ ,‬דבר הגורם לחיישן בדיקת הדליפה לפעול‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫עצור את התוכנית ונתק את יחידת נקודות החיבור כדי להוריד את הלחץ‪ .‬הדבר גורם להיעלמות הודעת‬
‫‪ .W-751‬אם הודעת השגיאה נשארת‪ ,‬עיין בסיבה ובפעולה הדרושה להלן‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫חיישן לא תקין ממשיך להציג קריאה לא נכונה‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על המצב למחלקת התחזוקה לצורך תיקון‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫שסתום האוויר דולף‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪S-103‬‬
‫אנדוסקופ דולף או לא מחובר נכון‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫האנדוסקופ או צינור החיבור הגמיש דולף בצורה חמורה‪ .‬חיבור בדיקת הדליפה אינו תקין‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫השתמש במבדק דליפה ידני (עם מד לחץ) כדי לראות אם האנדוסקופ דולף‪ .‬אם כן‪ ,‬שלח את האנדוסקופ‬
‫לתיקון‪ .‬אם אין דליפה‪ ,‬בדוק את חיבור האנדוסקופ והפעל מחדש את התוכנית‪ .‬אם הדוח מופיע שוב‪,‬‬
‫היוועץ במחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫היחידה לא מיושרת עם לוח החיבור באגן השטיפה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫עצור את התוכנית‪ ,‬נתק והצב מחדש את היחידה‪ .‬הפעל את התוכנית מחדש‪.‬‬
‫‪S-104‬‬
‫דליפה שולית באנדוסקופ‪ ,‬המחזור ממשיך בבטחה‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫דליפה זעירה מאוד באנדוסקופ‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫באמצעות מד הלחץ‪ ,‬נפח את האנדוסקופ כדי להעלות את הלחץ הפנימי ובדוק אם הוא דולף‪ .‬אם קיימת‬
‫דליפה‪ ,‬דווח עליה למחלקת התחזוקה‪ .‬אם האנדוסקופ לא דולף‪ ,‬ראה סיבות אחרות לדליפה להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫דליפה חלשה מאוד במערכת בדיקת הדליפה של מערכת ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬במחבר‬
‫הקצה או ביחידת החיבור‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בקש ממחלקת התחזוקה לתקן את הדליפה‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫הפסקת חשמל מאווררת את האנדוסקופ והודעת השגיאה באה בעקבותיה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫אם המכונה התחילה באופן אוטומטי לאחר שגיאה‪ ,‬לא נדרשת פעולה נוספת‪ .‬אם לא‪ ,‬פנה למחלקת‬
‫התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫אם האנדוסקופ נשאר תחת לחץ‪ ,‬קיים חיישן פגום‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על המצב למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪S-105‬‬
‫הוכנס אוויר לבדיקת הדליפה אך הלחץ נותר גבוה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫ייתכן כי קיים פגם בשסתום אוויר אם אוויר לא יוצא מהאנדוסקופ במהלך תהליך האוורור‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫נסה להתחיל את התהליך פעם נוספת בלחיצה על לחצן התחל‬
‫עצור‬
‫‪ .‬הוצא את יחידת החיבור ובדוק אם אוויר נפלט (נשמעת אוושה)‪ .‬אם כן‪ ,‬דווח על כך למחלקת‬
‫התחזוקה‪ .‬אם אין פליטת אוויר‪ ,‬עיין להלן בסיבות אפשריות אחרות לשגיאה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן בדיקת הדליפה פגום או לא מיושר‪ .‬הדבר גורם לאות להישאר גם לאחר הסרת היחידה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח למחלקת התחזוקה לצורך תיקון‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫שסתום האוויר המווסת את הזרימה מזוהם או לא מיושר‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫נסה לבצע שלב זה בתהליך פעם נוספת על‪-‬ידי לחיצה על לחצן התחל‬
‫משירות התחזוקה ליישר את השסתום‪.‬‬
‫‪ .‬אם השגיאה מופיעה שוב‪ ,‬בקש‬
‫‪115‬‬
‫היחידה בלי ויסות לחץ או שאינה מחוברת‬
‫‪S-106‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫האנדוסקופ אינו מחובר נכון‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫עצור את המכונה ובדוק אם חיבורי בדיקת הדליפה ויחידת נקודות החיבור מוצבים נכון‪ .‬חבר שוב את‬
‫בדיקת הדליפה והיחידה‪ .‬התחל את התוכנית‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫תקלת מכונה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫היוועץ במחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬אוורר את יחידת ההתחברות‬
‫‪,S-122, S-132 ,S-112‬‬
‫‪,S-162 ,S-152 ,S-142‬‬
‫‪S-172‬‬
‫דוח זה מופיע לגבי הצינורות הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫אוויר‬
‫•‬
‫יניקה‬
‫•‬
‫ביופסיה‬
‫•‬
‫זרם‬
‫•‬
‫נוסף‬
‫•‬
‫מים‬
‫• הרמה‬
‫שגיאות אלה מופיעות אם נבחרה תוכנית חיטוי וחיישן הצינור הספציפי מופעל‪ .‬כאשר הודעה זו מופיעה‪ ,‬לא ניתן להתחיל‬
‫כל תוכנית חיטוי‪.‬‬
‫עצור את התוכנית ופתח את המכסה‪ .‬מופיעה אזהרת אנדוסקופ (‪ W-764‬עד ‪ .)W-770‬יש לנקות הודעה זו לפני ניסיון‬
‫הפעלה מחדש‪.‬‬
‫‪116‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫צינור האנדוסקופ סתום‪ ,‬דבר הגורם לחיישן להיות מופעל‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫נתק את המחבר מהצינור באנדוסקופ‪ .‬אם ההודעה נעלמת‪ ,‬דווח על האנדוסקופ הסתום למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫אם ההודעה נשארת‪ ,‬עיין להלן בסיבות אפשריות אחרות לשגיאה‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫יחידת החיבור סתומה כאשר האנדוסקופ אינו מחובר‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫נתק את יחידת החיבור והחלף אותה באחרת‪ .‬אם ההודעה נעלמת‪ ,‬פנה אל מחלקת התחזוקה כדי לפתוח את‬
‫החסימה ביחידה‪ .‬אם ההודעה נשארת‪ ,‬עיין להלן בסיבות אפשריות אחרות לשגיאה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן הצינור פגום או לא מיושר‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על החיישן הלא תקין למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪,S-133 ,S-123 ,S-113‬‬
‫‪,S-163 ,S-153 ,S-143‬‬
‫‪S-173‬‬
‫אין זרימה‪ :‬צינור‬
‫דוח זה מופיע לגבי הצינורות הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫אוויר‬
‫•‬
‫יניקה‬
‫•‬
‫ביופסיה‬
‫•‬
‫זרם‬
‫•‬
‫נוסף‬
‫•‬
‫מים‬
‫• הרמה‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫תחילה‪ ,‬נסה לבצע שלב זה בתהליך פעם נוספת על‪-‬ידי לחיצה על לחצן התחל‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫מחבר הצינור לא מחובר‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫סיבה‪:‬‬
‫ידית יחידת נקודות החיבור של המחברים לא מחוברת או שהיחידה לא מיושרת‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫ופתח את המכסה‪ .‬הצב את יחידת נקודות החיבור וודא כי הידית מהודקת בפיני‬
‫הנעילה בשני הצדדים‪ .‬התחל את התוכנית פעם נוספת‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫נבחרה תוכנית שגויה עבור המכשיר‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫ודא כי מספר חיבורי הצינורות (למעט בדיקת הדליפה) מתאים להודעה במסך לאחר ׳סט פרמטרים׳‪ .‬במקרה‬
‫של אנומליה או ספקות‪ ,‬עצור את התוכנית ודווח על השגיאה ישירות למנהל המערכת‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫יחידה שגויה‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫ודא כי מספר הצינורות הגמישים ביחידה (למעט בדיקת הדליפה) זהה למספר חיבורי הצינורות באנדוסקופ‪.‬‬
‫במקרה של סטייה‪ ,‬החלף את היחידה ביישום הנכון והתחל שוב את התוכנית‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫מעט מדי לחץ ניפוח או שחיישן הצינור לא תקין‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫היוועץ במחלקת התחזוקה‪ .‬לאחר הפעלה מחדש‪ ,‬ערך חיישן הצינור אינו נעשה גבוה‪ .‬לחץ על לחצני ‪ F1‬או‬
‫‪ F2‬כדי לראות את יחידות האות‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫המזלף פגום‪ ,‬מה שגורם לאובדן של יותר מדי לחץ (זרימה) לאורך המסב‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫עם הפעלה מחדש אפשר לראות תבנית הזלפה אופקית של המים הדולפים‪ .‬דווח על השגיאה למחלקת‬
‫התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫חיישן הצינור לא מיושר‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫לאחר הפעלה מחדש‪ ,‬האות מהבהב יותר מדי ואינו יציב‪ .‬לחץ על לחצני ‪ F1‬ליחידות האות‪ .‬דווח על המצב‬
‫למחלקת התחזוקה כדי שיבצעו כיול‪.‬‬
‫‪ .‬אם הדוח מופיע שוב‪,‬‬
‫וחבר את האנדוסקופ‪ .‬התחל את התוכנית פעם נוספת‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫‪,S-134 ,S-124 ,S-114‬‬
‫‪,S-164 ,S-154 ,S-144‬‬
‫‪S-174‬‬
‫צינור סתום‬
‫דוח זה מופיע לגבי הצינורות הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫אוויר‬
‫•‬
‫יניקה‬
‫•‬
‫ביופסיה‬
‫•‬
‫זרם‬
‫•‬
‫נוסף‬
‫•‬
‫מים‬
‫• הרמה‬
‫נסה להתחיל שוב את התהליך על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ׳התחל׳‪ .‬ניתן לעשות זאת פעם אחת‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬יש‬
‫ללחוץ על לחצן עצור‬
‫‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫צינור גמיש של חיבור מפותל או לחוץ‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק את כל הצינורות הגמישים‪ .‬אם יש צינור גמיש מפותל או לחוץ‪ ,‬יישר אותו והתחל שוב את התוכנית‪.‬‬
‫אם אף אחד מהצינורות הגמישים אינו מפותל או לחוץ‪ ,‬עיין בסיבות אפשריות אחרות לשגיאה להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הצינור סתום‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫אם הצינור סתום‪ ,‬דאג שהאנדוסקופ ייבדק או יתוקן‪ .‬אם אין סתימה‪ ,‬נסה את האנדוסקופ במערכת‬
‫ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬אחרת‪ .‬אם השגיאה חוזרת‪ ,‬בדוק את יחידת החיבור‪ .‬ראה סיבות‬
‫אפשריות אחרות לשגיאה להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫יחידת החיבור חסומה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ צינור גמיש מתאים היטב של משאבת מפוח קטנה (בדיקת דליפה ידנית) בחורים בחלק התחתון של‬
‫יחידת נקודות החיבור‪ .‬לחץ את המפוח‪ .‬אוויר אמור לצאת מחיבור הצינור‪ .‬אם קיימת חסימה‪ ,‬עיין במדריך‬
‫השירות של המכשיר כדי לשחרר את יחידת החיבור‪ .‬אם היחידה אינה חסומה‪ ,‬כנראה שקיימת תקלה‬
‫במכונה‪ .‬היוועץ במחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪,S-135 ,S-125 ,S-115‬‬
‫‪,S-165 ,S-155 ,S-145‬‬
‫‪S175‬‬
‫אין לחץ‪ :‬צינור‬
‫דוח זה מופיע לגבי הצינורות הבאים‪:‬‬
‫‪118‬‬
‫•‬
‫אוויר‬
‫•‬
‫יניקה‬
‫•‬
‫ביופסיה‬
‫•‬
‫זרם‬
‫•‬
‫נוסף‬
‫•‬
‫מים‬
‫• הרמה‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫לחץ האוויר אינו מספיק כדי לסלק את הלחות מהצינורות‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן‬
‫עצור‬
‫‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיים צינור גמיש מנותק‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫ודא כי כל הצינורות הגמישים מחוברים עדיין לאנדוסקופ ולאחר מכן התחל בתוכנית פעם נוספת‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫סט פרמטרים שגוי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫אם קיים ספק או אם הוגדר פרמטר שגוי‪ ,‬דווח על הבעיה למנהל מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫‪.PLUS‬‬
‫׳התחל׳ כדי לנסות לבצע שלב זה פעם נוספת‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫‪,S-136 ,S-126 ,S-116‬‬
‫‪,S-166 ,S-156 ,641-S‬‬
‫‪S-176‬‬
‫צינור מנותק‬
‫בקרה זו בודקת צינורות אנדוסקופ מחוברים ביניהם וההודעה נמסרת לפי צינור‪ ,‬לדוגמה‪:‬‬
‫•‬
‫אוויר‬
‫•‬
‫יניקה‬
‫•‬
‫ביופסיה‬
‫•‬
‫זרם‬
‫•‬
‫נוסף‬
‫•‬
‫מים‬
‫• הרמה‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫קיים מחבר רופף באנדוסקופ‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫אם אתה רואה חיבור רופף‪ ,‬לחץ על לחצן עצור‬
‫מחדש את המחזור‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫לא ברור אם כל הצינורות מחוברים‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫נסה להתחיל את התהליך פעם נוספת בלחיצה על לחצן התחל‬
‫מופיעה שוב‪ ,‬עליך ללחוץ על לחצן עצור‬
‫ולקרוא לתחזוקה‪.‬‬
‫‪ .‬סגור את התוכנית‪ ,‬חבר את החיבור הרופף והפעל‬
‫‪ .‬ניתן לנסות זאת פעם אחת‪ .‬אם ההודעה‬
‫‪,S-137 ,S-127 ,S-117‬‬
‫‪,S-167 ,S-157 ,S-147‬‬
‫‪S-177‬‬
‫הצינור אינו מנותק‬
‫בקרה זו בודקת צינורות אנדוסקופ קטנים וההודעה ניתנת לפי צינור‪ ,‬כלומר‪:‬‬
‫•‬
‫אוויר‬
‫•‬
‫יניקה‬
‫•‬
‫ביופסיה‬
‫•‬
‫זרם‬
‫•‬
‫נוסף‬
‫•‬
‫מים‬
‫• הרמה‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫קיים מחבר רופף באנדוסקופ‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫אם אתה רואה חיבור רופף‪ ,‬לחץ על לחצן עצור‬
‫מחדש את המחזור‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫לא ברור אם כל הצינורות מחוברים‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫נסה להתחיל את התוכנית פעם נוספת בלחיצה על לחצן התחל‬
‫מופיעה שוב‪ ,‬עליך ללחוץ על לחצן עצור‬
‫ולקרוא לתחזוקה‪.‬‬
‫‪ .‬סגור את התוכנית‪ ,‬חבר את החיבור הרופף והפעל‬
‫‪ .‬ניתן לנסות זאת פעם אחת‪ .‬אם ההודעה‬
‫שגיאות מחזור המחדוש‬
‫דליפה פנימית של נוזל מכונה‪ ,‬בדוק את מגש הטפטוף‬
‫‪S-201‬‬
‫אם רואים את דוח השגיאה‪ ,‬לא ניתן לעצור את התוכנית‪ .‬לאחר הייבוש‪ ,‬יעברו אפילו ‪ 5‬עד ‪ 10‬דקות עד שהודעת החיישן‬
‫תיעלם‪ .‬אם החיישן משוחרר‪ ,‬ניתן לעצור רק את התוכנית‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיים נוזל בחזית המכונה כתוצאה מדליפה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫אם אפשר‪ ,‬סגור את ברז כניסת המים והתייעץ עם מחלקת התחזוקה‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫אם המגש יבש‪ ,‬קיים חיישן לא מיושר‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫הוצא את שני המכלים וייבש את החיישן הירוק עם מטלית‪ .‬אם ההודעה נשארת‪ ,‬דווח על השגיאה למחלקת‬
‫התחזוקה ובקש ליישר את החיישן או לסיים את התוכנית לצורך שירות טכני‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫‪S-203‬‬
‫יחידת חיבור לא נכונה‬
‫חיטוי המכונה התחיל באופן אוטומטי ובדק אם יחידת המים החמים הותקנה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫אין יחידת חיבור‪:‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫הצב את יחידת החיבור של חיטוי המכונה ולאחר מכן לחץ על לחצן ׳התחל׳‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫יחידת חיבור האנדוסקופ מותקנת‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫החלף יחידה זו ביחידת חיבור של חיטוי המכונה ולחץ על לחצן ׳התחל׳‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫יחידת החיבור של חיטוי המכונה מותקנת‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫נסה ללחוץ שוב על לחצן התחל‬
‫‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬היוועץ במחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪S-211‬‬
‫מכסה פתוח‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫המכסה סגור‪ :‬במהלך התוכנית‪ ,‬חיישן המכסה כשל וכעת הוא מציין כי המכסה פתוח‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫ניתן לעצור את התוכנית רק דרך יישום פעולת המומחה‪ .‬דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה ובקש לכוונן‬
‫את החיישן לפי הצורך‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫המכסה נפתח במהלך התוכנית‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫סגור את המכסה ולחץ על לחצן התחל‬
‫כדי להמשיך בתוכנית‪.‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬בדוק את חיישן לחץ חומר הניקוי‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫חיישן חומר הניקוי לא מיושר או לא תקין‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫אין זרימת חומר ניקוי‬
‫‪S-223‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫מאגר חומר הניקוי ריק‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק אם מאגר חומר הניקוי ריק‪ .‬אם כן‪ ,‬מלא אותו‪ .‬אם קיים מספיק חומר ניקוי במאגר‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫׳התחל׳‪ .‬אם השגיאה חוזרת‪ ,‬עיין להלן בסיבה החלופית‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫החיישן או המשאבה של חומר הניקוי פגומים‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה לשירות המכשירים‪.‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬מפלס חומר הניקוי נמוך‪.‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬מפלס אלכוהול נמוך‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫‪S-222‬‬
‫‪S-224‬‏‪S-244 ,‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫המאגר ריק‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק את מפלס הנוזל במאגר‪ .‬אם הוא ריק‪ ,‬מלא או החלף אותו‪ .‬אם יש מספיק נוזל במאגר‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫התחל‬
‫‪ .‬אם השגיאה חוזרת‪ ,‬עיין להלן בסיבה החלופית‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫החיישן במאגר פגום‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה לתחזוקה‪.‬‬
‫חיישן האלכוהול מקולקל‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן האלכוהול לא מיושר או לא תקין‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‬
‫התחלה אסורה‪ :‬בדוק חיישן לחץ אלכוהול‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫חיישן האלכוהול לא מיושר או לא תקין‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫אין זרם אלכוהול‬
‫‪S-241‬‬
‫‪S-242‬‬
‫‪S-243‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫מאגר האלכוהול ריק‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק אם מאגר האלכוהול ריק‪ .‬אם כן‪ ,‬מלא אותו‪ .‬אם קיים מספיק אלכוהול במאגר‪ ,‬לחץ על לחצן התחל‬
‫‪ .‬אם השגיאה חוזרת‪ ,‬עיין להלן בסיבה החלופית‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫החיישן או המשאבה של האלכוהול פגומים‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה לשירות המכשירים‪.‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬נוזל באגן‬
‫‪S-271‬‬
‫הודעה זו מופיעה אם אין תוכנית חיטוי פעילה וחיישן המפלס מופעל‪ .‬כאשר דוח זה מופיע‪ ,‬לא ניתן להתחיל תוכנית‬
‫חיטוי‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫מים באגן השטיפה גורמים לחיישן המפלס לדווח על נוזל‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫המתן עד שהאגן מתרוקן‪ .‬ודא כי המכסה סגור כדי שהאגן יוכל לרוץ ריק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן מפלס האגן אינו תקין‪ ,‬דבר הגורם לו להישאר גבוה גם כאשר האגן ריק‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על התקלה לשירות המכשירים לצורך תיקון‪.‬‬
‫התחלה אסורה‪ :‬האגן אינו ריק‬
‫‪S-272‬‬
‫הודעה זו מופיעה אם אין תוכנית חיטוי פעילה והחיישן לאגן ריק מופעל‪ .‬כאשר הודעה זו מופיעה‪ ,‬לא ניתן להתחיל‬
‫תוכנית חיטוי‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫מים באגן השטיפה גורמים לחיישן המפלס לדווח על נוזל‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫המתן עד שהאגן מתרוקן‪ .‬ודא כי המכסה סגור כדי שהאגן יוכל לרוץ ריק באופן אוטומטי‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫דוח הנפח במסך אינו אפס‪ ,‬כך שהמערכת אינה משוחררת‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫סגור את המכסה והמתן עד שההודעה עוברת לאפס‪ .‬הדבר עשוי לקחת מספר דקות‪ .‬אם המצב אינו משתנה‪,‬‬
‫עיין להלן בסיבה הבאה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫החיישן לאגן ריק אינו תקין‪ ,‬דבר הגורם לו לקרוא ערך גבוה כאשר האגן ריק‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה לשירות המכשירים לצורך תיקון‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫‪S-273‬‬
‫האגן מתרוקן לפתע‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫שסתום הניקוז דולף עקב זיהום‪ .‬אגן השטיפה מתרוקן במהלך שטיפה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק אם נשאר נוזל באגן‪ .‬אם האגן ריק‪ ,‬לחץ על לחצן עצור‬
‫האגן מלא‪ ,‬עיין בסיבה להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן האגן ריק אינו תקין‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫ודווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪ .‬אם‬
‫ודווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪S-274‬‬
‫האגן אינו מתרוקן‬
‫נסה שוב את התהליך על‪-‬ידי לחיצה על לחצן ׳התחל׳‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬לחץ על לחצן ׳עצור׳‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫צינור הניקוז סתום‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק אם אגן השטיפה מתרוקן נכון‪ .‬אם הוא לא עושה זאת‪ ,‬פנה למחלקת התחזוקה‪ .‬אם הוא עושה זאת‪,‬‬
‫עיין בסיבות המפורטות להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫שסתום הניקוז אינו תקין אם רמת הנפח אינה יורדת‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫אם הרמה לא יורדת‪ ,‬דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪ .‬אם היא יורדת‪ ,‬עיין בסיבות המפורטות להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הצינור הגמיש של הניקוז שוקע‪ ,‬דבר הגורם לאגן השטיפה להתרוקן לאט מדי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק את צינור הניקוז‪ .‬אם הוא שוקע‪ ,‬דווח על המצב למחלקת התחזוקה‪ .‬אם הצינור הגמיש אינו שוקע‪,‬‬
‫עיין בסיבה המפורטת להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן האגן ריק אינו תקין‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה לשירות המכשירים‪.‬‬
‫מפלס האגן ירד‬
‫סיבה‪:‬‬
‫נוזל נזל מהאגן בגלל זיהום באטם השסתום‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪ .‬אם המכל מלא‪ ,‬לחץ על לחצן התחל‬
‫התוכנית‪ .‬אם המכל ריק‪ ,‬החלף אותו והפעל מחדש את התוכנית‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫שסתום הניקוז נפתח עקב בקרה שגויה‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫חיישן מפלס אגן השטיפה פגום או מזוהם‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫מפלס האגן לא הגיע לרמה המינימלית‬
‫‪S-275‬‬
‫כדי לנסות להריץ את‬
‫‪S-276‬‬
‫כדי לבדוק אם יחידת החיבור היא הנכונה דרושים מים באגן השטיפה‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫שסתום הניקוז דולף‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫כדי לראות אם מים מתנקזים מהאגן‪ .‬אם הם לא מתנקזים‪ ,‬פנה למחלקת‬
‫התחזוקה‪ .‬אם מים מתנקזים‪ ,‬עיין בסיבה להלן‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן האגן ריק לא תקין ולכן בקרת היחידה מתבצעת באופן שגוי‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪S-281‬‬
‫אין זרימה פנימה של מים‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫קיימים מים באגן השטיפה אך הנפח אינו נמדד‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫‪ .‬היוועץ במחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫זרם כניסת המים חזק מדי‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫עצור‬
‫‪.‬‬
‫‪S-282‬‬
‫כדי לנסות להריץ שלב זה בתהליך פעם נוספת‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫סיבה‪:‬‬
‫אגן השטיפה מתמלא מהר מדי כיוון שלחץ הספקת המים גבוה מדי‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫ודווח על המצב למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫זרם המים פנימה חלש מדי‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫עצור‬
‫‪.‬‬
‫‪S-283‬‬
‫כדי לנסות להריץ שלב זה בתהליך פעם נוספת‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬לחץ על לחצן‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫האגן מתמלא לאט מדי כיוון שלחץ הספקת המים נמוך מדי או שהמסנן מזוהם‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫כדי להמשיך בתוכנית ושים לב למים כשהם נכנסים לאגן‪ .‬אם הזרם חלש‪ ,‬דווח על‬
‫כך למחלקת התחזוקה‪ .‬אם הזרם תקין‪ ,‬עיין להלן בסיבה האפשרית‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫מד הנפח מזוהם או לא תקין‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫ודווח על המצב למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫אין הספקת מים‬
‫‪S-285‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫ברז המים סגור‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק את ברז המים‪ .‬אם הוא פתוח‪ ,‬עיין בסיבה האפשרית להלן‪ .‬אם הברז סגור‪ ,‬פתח אותו ולחץ על לחצן‬
‫התחל‬
‫‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫שסתום הספקת המים אינו תקין‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על המצב למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫מדידת נפח ‪V1 > V2‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫מדידת הנפח ובקרת הנפח מצביעים על ערכים שונים‬
‫פעולה‪:‬‬
‫עצור את התוכנית ודווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪ .‬יש לכייל מחדש את מדי הזרם‪.‬‬
‫מדידת נפח ‪V1 < V2‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫מדידת הנפח ובקרת הנפח מצביעים על ערכים שונים‬
‫פעולה‪:‬‬
‫עצור את התוכנית ודווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪ .‬יש לכייל מחדש את מדי הזרם‪.‬‬
‫זוהתה כניסת מים ללא בקשה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫שסתום הספקת המים דולף ומוהל את חומר החיטוי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪S-286‬‬
‫‪S-287‬‬
‫‪S-288‬‬
‫‪123‬‬
‫שסתום הספקת המים החיצוני כשל‬
‫סיבה‪:‬‬
‫שסתום הספקת המים ביחידת המסנן דולף‪ ,‬ולכן לא ניתן לבצע את חיטוי המכונה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫תקלה בחיישן טמפרטורת האגן‬
‫‪S-289‬‬
‫‪S-292‬‬
‫שגיאה זו מופיעה ללא תלות בתוכנה ומהווה מצב קיצוני‪ .‬לחיצה על לחצן ׳עצור׳ אינה משפיעה‪ .‬עצירת התוכנית מומלצת‬
‫רק לאחר שטכנאי שקל את המצב‪ .‬ניתן לעצור את התוכנית דרך יישום פעולת המומחה‪ .‬לאחר פתרון התקלה‪ ,‬התוכנית‬
‫יכולה להמשיך לפעול‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫אם הודעת הטמפרטורה במסך גבוהה מ‪ ,100°C-‬פירוש הדבר שחיישן הטמפרטורה אינו תקין‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫טמפרטורת האגן גבוהה מדי‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫‪S-293‬‬
‫כדי להתחיל שלב זה בתהליך פעם נוספת‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬לחץ על לחצן עצור‬
‫‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫יחידת הניקוז חמה מדי לאחר תוכנית חיטוי‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫המתן ‪ 5‬דקות‪ ,‬או שפוך מים קרים באגן השטיפה כדי לראות אם הטמפרטורה המוצגת במסך יורדת‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הכוונון אינו תקין או ששסתום הערבוב מקולקל‪ ,‬דבר הגורם למים המסופקים להיות חמים מדי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫ובדוק או כוונן את כיוון שסתום הערבוב‪ .‬המתן זמן מה עד שהמים במכונה יתקררו‪.‬‬
‫לאחר מכן התחל שוב את התוכנית‪.‬‬
‫טמפרטורת האגן נמוכה מדי‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫‪S-294‬‬
‫כדי להתחיל שלב זה בתהליך פעם נוספת‪ .‬אם ההודעה מופיעה שוב‪ ,‬לחץ על לחצן עצור‬
‫‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הכוונון אינו תקין או ששסתום הערבוב מקולקל‪ ,‬דבר הגורם למים המסופקים להיות קרים מדי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫פנה למחלקת התחזוקה‪ .‬לחץ על לחצן עצור‬
‫ובדוק או כוונן את שסתום הערבוב‪ .‬התחל את התוכנית‬
‫ובדוק אם הטמפרטורה המצוינת במסך נכונה עבור התוכנית‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הספקת המים החמים פסקה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן עצור‬
‫והיוועץ במחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫טמפרטורת האגן גבוהה מדי‬
‫‪S-297‬‬
‫לא משפיעה‪ .‬עצירת התוכנית‬
‫שגיאה זו מופיעה ללא תלות בתוכנה ומהווה מצב קיצוני‪ .‬לחיצה על לחצן עצור‬
‫מומלצת רק לאחר שטכנאי שקל את המצב‪ .‬ניתן לעצור את התוכנית דרך יישום פעולת המומחה‪ .‬לאחר פתרון התקלה‪,‬‬
‫התוכנית יכולה להמשיך לפעול‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫‪124‬‬
‫טמפרטורת המים באגן השטיפה גבוהה מדי‪:‬‬
‫•‬
‫חיטוי המכשיר‪.50°C> :‬‬
‫•‬
‫חיטוי המכונה‪.90°C> :‬‬
‫עצור את התוכנית ודווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫זמן המגע שנמדד קצר מדי‬
‫‪S-511‬‬
‫זמן המגע המומלץ הוא סכום הזמנים של הפעולות השונות‬
‫(‪ = SV + SS + SC + RS‬אופציה)‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חל שינוי בזמן הניקוז וזמן המילוי של האגן‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה למחלקת התחזוקה לצורך כיול מחדש‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫פרמטרי התוכנית שונו‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה למנהלן המערכת‪.‬‬
‫אימות רמת ה‪ MRC-‬נכשל‬
‫‪S-660‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫בסוף המחזור‪ ,‬המפעיל קבע כי דגימת חומר החיטוי נכשלה בבדיקת אימות רמת ה‪ MRC-‬ולחץ על לחצן‬
‫העצירה בהתאם להנחיות‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫החלף את מכלי חלק א וחלק ב והרץ את המחזור מחדש‪.‬‬
‫בקרת המכונה ננעלה בידי הצד השני‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫תוכנית חיטוי המכונה פעילה‪ .‬לא ניתן להשתמש בצד זה של המכונה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫המתן עד שהתוכנית תסיים את ריצתה‪.‬‬
‫הצד הלא נכון של המערכת‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫תוכנית חיטוי המכונה הופעלה מצד ימין במקום מצד שמאל‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫בטל את הבחירה בצד ימין והפעל את התוכנית מחדש בצד שמאל‪.‬‬
‫בלון אוויר דחוס לא טוען‬
‫‪S-671‬‬
‫‪S-672‬‬
‫‪S-831‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫הבלון משמש לבדיקת חיבוריות מהאנדוסקופ אל ‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS‬הבלון אינו מלא‪ ,‬ולכן‬
‫לא ניתן לבצע את הבדיקה‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫זוהי הפעולה האחרונה של מחזור החיטוי‪ .‬כאשר כל הצינורות מחוברים עדיין‪ ,‬האנדוסקופ מחוטא כהלכה‪.‬‬
‫בצע בדיקה חזותית של החיבור ודווח על השגיאה לתחזוקה‪.‬‬
‫בלון אוויר דחוס לא נפרק (בלון תחת לחץ)‬
‫‪S-832‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫הבלון משמש לבדיקת חיבוריות מהאנדוסקופ אל ‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS‬לא ניתן לאוורר את‬
‫הבלון לאחר ביצוע הבדיקה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על השגיאה לתחזוקה‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫שגיאות בקרה‬
‫(‪)SCU‬‬
‫‪S-300‬‬
‫‪SCU‬‬
‫להלן קודי הדוח‪:‬‬
‫•‬
‫‪ = F‬מספר שגיאה‬
‫•‬
‫‪ = S‬מספר הפעולה שבה אירעה השגיאה בתוכנית‬
‫לאחר שגיאה ‪ ,S-300‬השלב נעצר והתוכנית מדלגת באופן אוטומטי לשלב שלאחר שטיפה (תהליך של סיום בטוח)‪.‬‬
‫השגיאות האפשריות מפורטות בטבלה ‪ 2‬להלן‪.‬‬
‫טבלה ‪ 2‬פרטי שגיאת בקרה ‪S-300‬‬
‫‪126‬‬
‫מספר שגיאה‬
‫‪F012‬‬
‫תיאור‬
‫פעולה שגויה‬
‫‪F013‬‬
‫רצף פעולות שגוי‬
‫‪F014‬‬
‫‪F015‬‬
‫‪F021‬‬
‫‪ S14‬מחוץ לטווח כיול‬
‫‪ S16‬מחוץ לטווח כיול‬
‫זמן מינימלי‬
‫‪F022‬‬
‫‪F031‬‬
‫זמן מקסימלי‬
‫מכסה פתוח‬
‫‪F032‬‬
‫מכסה פתוח‬
‫פרטים נוספים‬
‫שגיאה בתוכנת מחשב‪ .‬לא תוכנת שלב פעיל של התוכנית ביחידת‬
‫ה‪.SCU-‬‬
‫לחצן ׳עצור׳ נלחץ לאחר כשל ריצה‪ .‬התוכנית דילגה על פעולות כדי‬
‫לסיים את הריצה‪ .‬סיים את התוכנית באמצעות הלחצן ׳פתח‪/‬סגור׳‬
‫ובחירת מפעיל‪.‬‬
‫מדידת הנפח אינה מיושרת בגלל זיהום‪ ,‬מד פגום או כיול לא נכון‪.‬‬
‫הזמן הדרוש לשלב תוכנית ה‪ LIO-‬חורג מזמן הבקרה הדרוש‬
‫לתוכנית ה‪ ,SCU-‬או שדוח שגיאה כלשהו נשאר זמן רב מדי לפני‬
‫הלחיצה על לחצן ׳התחל׳ או ׳עצור׳‪.‬‬
‫במהלך תוכנית חיטוי‪ ,‬חיישן המכסה כבוי או ששסתום האוויר‬
‫מופעל ידנית‪ .‬פגם מכני של אחד הרכיבים עלול ליצור מצב לא‬
‫בטוח‪.‬‬
‫מספר שגיאה‬
‫‪F041‬‬
‫‪F042‬‬
‫‪F043‬‬
‫‪F044‬‬
‫‪F045‬‬
‫‪F046‬‬
‫‪F047‬‬
‫‪F051‬‬
‫תיאור‬
‫צינור אוויר‬
‫צינור ביופסיה‬
‫צינור שטיפה‬
‫צינור יניקה‬
‫צינור מים‬
‫צינור נוסף‬
‫צינור הרמה‬
‫אגן ריק‬
‫‪F052‬‬
‫מפלס מינימלי‬
‫פרטים נוספים‬
‫כדי לווסת את הזרם‪ ,‬הקריאה בחיישן הצינור המתאים צריכה להיות‬
‫גבוהה או נמוכה לפרק זמן מינימלי‪ .‬שגיאת ׳ערך גבוה׳ מתרחשת אם‬
‫משאבה או שסתום כלשהם מקולקלים או אם החיישן פגום או מהבהב‪.‬‬
‫שגיאת ׳נמוך׳ יכולה להיגרם על‪-‬ידי צינור או יחידת נקודות חיבור‬
‫סתומים חלקית‪.‬‬
‫החיישן לאגן הריק אינו מגלה את ניקוז אגן השטיפה‪ .‬אם קיימים מים‬
‫באגן‪ ,‬החיישן פגום או שהצינור הגמיש של הניקוז סתום‪ .‬אם החיישן‬
‫אגן ריק לא מופעל כשמוסיפים חומר ניקוי‪ ,‬החיישן לא מיושר‪ ,‬פגום‪ ,‬או‬
‫שבית האנדוסקופ חוסם את זרימת חומר הניקוי‪.‬‬
‫החיישן אגן מלא אינו מופעל כשהאגן מתמלא‪ .‬החיישן מזוהם או‬
‫הספקת המים אטית מדי‪ .‬במהלך שטיפה כאשר מפלס האגן מלא‪,‬‬
‫קריאת החיישן שגויה עקב דליפת שסתום‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫מספר שגיאה‬
‫‪F053‬‬
‫‪F054‬‬
‫‪F055‬‬
‫‪F056‬‬
‫‪F057‬‬
‫‪F058‬‬
‫‪F062‬‬
‫תיאור‬
‫מאגר מינון א אינו ריק‬
‫מאגר מינון ב אינו ריק‬
‫מאגר מינון א אינו מלא‬
‫מאגר מינון ב אינו מלא‬
‫משאבת מינון א‬
‫משאבת מינון ב‬
‫חומר ניקוי‬
‫‪F072‬‬
‫‪F073‬‬
‫‪F074‬‬
‫‪F075‬‬
‫משאבת חומר ניקוי‬
‫צינורות משאבה‬
‫משאבת אלכוהול‬
‫מהירות מינימלית של זרוע‬
‫ההזלפה‬
‫מהירות מקסימלית של זרוע‬
‫ההזלפה‬
‫שסתום ניקוז‬
‫כניסת מים‬
‫שינוי נפח‬
‫‪F092‬‬
‫נפח מינימלי‬
‫‪F094‬‬
‫‪F095‬‬
‫‪F101‬‬
‫‪F102‬‬
‫‪F103‬‬
‫‪V1 > V2‬‬
‫‪V1 < V2‬‬
‫הטמפרטורה מעל למקסימום‬
‫הטמפרטורה מתחת למינימום‬
‫טמפרטורת אגן‬
‫‪F076‬‬
‫‪F081‬‬
‫‪F082‬‬
‫‪F091‬‬
‫‪128‬‬
‫פרטים נוספים‬
‫מאגר מינון חלק א לא התרוקן בסוף החלוקה‬
‫מאגר מינון חלק ב לא התרוקן בסוף החלוקה‬
‫מאגר מינון חלק א אינו מלא בתחילת החלוקה‬
‫מאגר מינון חלק ב אינו מלא בתחילת החלוקה‬
‫משאבת מילוי חלק א מופעלת במהלך החלוקה‬
‫משאבת מילוי חלק ב מופעלת במהלך החלוקה‬
‫החיישן המתאים מופעל כאשר הדבר אינו ישים במסגרת הפעולה‪ .‬בעת‬
‫הוספה של חומר חיטוי או חומר ניקוי‪ ,‬מוצגת הודעה אם לא מושג זמן‬
‫המינון המינימלי או אם הייתה חריגה מזמן המינון המקסימלי‪.‬‬
‫המשאבה פועלת בזמן שגוי עקב שגיאת תוכנה או אלקטרוניקה‪.‬‬
‫ערך משאבת האלכוהול גבוה במהלך הפעולה‬
‫זרוע הזלפה מסתובבת בפחות מ‪ 15-‬סל״ד‬
‫זרוע הזלפה מסתובבת ביותר מ‪ 250-‬סל״ד‬
‫השסתום נפתח בשלב הלא נכון עקב שגיאת תוכנה או שגיאת‬
‫אלקטרוניקה‪.‬‬
‫מד הנפח סופר פעימות בשלב הלא נכון‪ ,‬אולי עקב שסתום הספקה‬
‫דולף‪.‬‬
‫כאשר ממלאים את אגן השטיפה‪ ,‬הנפח המדוד נמוך מהמינימום או‬
‫גבוה מהמקסימום שהוגדרו‪.‬‬
‫במהלך מילוי‪ ,‬מד ה‪ V2-‬מאמת את הכמות שנמדדה במד ה‪.V1-‬‬
‫הסטייה בין שני המדים עולה על ‪.15%‬‬
‫המים חמים מהגבול העליון (‪ )40°C‬או קרים מהגבול התחתון (‪.)30°C‬‬
‫כוונון טמפרטורת המים נעשה חיצונית‪.‬‬
‫חיישני הטמפרטורה נבדלים ביותר מ‪3ºC-‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫תוכנית ה‪ SCU-‬מגלה שגיאה‪ .‬ייתכן כי חיישן או שסתום היו בסטטוס שגוי למשך פרק זמן קצר ולכן התוכנית‬
‫נדחתה כלא בטוחה‪ .‬אם התקלה אירעה בסוף של שלב‪ ,‬ההודעה תופיע בדוח הריצה של השלב הבא‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫תיאור נכון חשוב לניתוח יעיל‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫• שים לב לקודים ולטקסט‪.‬‬
‫• דווח על התקלה והתיאור למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫• המתן עד שהתוכנית נעצרה‪.‬‬
‫• לחץ על לחצן פתח‪/‬סגור ‪.‬‬
‫• התחל תוכנית שחזור‪.‬‬
‫• הפעל מחדש את חיטוי האנדוסקופ‪.‬‬
‫שגיאת מחשב משבשת את התוכנית‪ .‬ה‪ ASC-‬מאותת על המצב הלא בטוח ושולח הודעת שגיאה‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫רשום את הקוד והתיאור‪ .‬הערך אם המחשב פועל‪ .‬דווח על התקלה והתיאור למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫ה‪ SCU-‬במצב ‪OK‬‬
‫‪S-301‬‬
‫‪ :SCU‬תצורה שגויה‬
‫‪S-302‬‬
‫המחשב מתקשר עם ממשק ההפעלה של יחידת ה‪ SCU-‬במערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬ממשק זה מעביר‬
‫אות כל ‪ 20‬מילי‪-‬שניות לבדיקת סטטוס האות הנכנס והיוצא של המחשב‪ .‬השגיאה מופיעה אם התקשורת מופסקת או‬
‫נקטעת‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫תוכנית בקרת הבטיחות גילתה תקלה באחד הרכיבים האלקטרוניים או שהבקר אינו פועל‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪ :SCU‬אין חיבור‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫‪S-304‬‬
‫אירעה שגיאת תקשורת בין המחשב לבין בקר כונן האלקטרוניקה‪.‬‬
‫‪ .1‬אין חיבור טורי עם המחשב‬
‫‪ .2‬החשמל או התקע מנותק‬
‫‪ .3‬בקר הכונן פגום‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫ודא כי כל הכבלים מחוברים למחשב ולתקע של ‪ 230‬וולט‪ .‬דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫בקרה ידנית פעילה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הבקרה הידנית במסך יישום פעולת המומחה פעילה ולא שוחררה‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫לחץ על לחצן ׳שחרר הכול׳ (‪ )Release All‬במסך יישום פעולת המומחה‪.‬‬
‫‪S-350‬‬
‫‪129‬‬
‫‪S-360‬‬
‫נעצר על‪-‬ידי המפעיל‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הלחצן עצור‬
‫פעולה‪:‬‬
‫ההודעה מאוחסנת באופן אוטומטי בדוח הריצה‪.‬‬
‫נלחץ במהלך תוכנית פעילה‪.‬‬
‫שגיאות אזהרה‬
‫‪ :SCU‬אין חיבור‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫‪W-701‬‬
‫אירעה שגיאת תקשורת בין המחשב לבין בקר כונן האלקטרוניקה‪.‬‬
‫‪ .1‬אין חיבור טורי עם המחשב‬
‫‪ .2‬החשמל או התקע מנותק‬
‫‪ .3‬בקר הכונן פגום‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫ודא כי כל הכבלים מחוברים למחשב ולתקע של ‪ 230‬וולט‪ .‬דווח על התקלה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪W-702‬‬
‫‪ :SCU‬תצורה שגויה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫תוכנית בקרת הבטיחות גילתה תקלה באחד הרכיבים האלקטרוניים או שהבקר אינו פועל‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על התקלה‪ ,‬כולל מספר התקלה‪ ,‬למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪ :SCU‬סטטוס שגוי ומכסה לא פעיל‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫‪W-703‬‬
‫תוכנית בקרת הבטיחות דחתה את הריצה הקודמת ונעלה את המכסה‪ .‬נורית ה‪ LED-‬אדומה‪ .‬המכסה נשאר‬
‫סגור במצבים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫אירעה שגיאה במהלך תוכנית התאוששות‪.‬‬
‫•‬
‫הייתה הפסקת חשמל‪.‬‬
‫•‬
‫קיימת שגיאת תוכנה‪.‬‬
‫•‬
‫תוכנית ה‪ LIO-‬נסגרה‪.‬‬
‫•‬
‫קיימת שגיאת אלקטרוניקה‪.‬‬
‫מחלקת התחזוקה יכולה לגשת לשירות המומחה כדי לכבות את התהליך לצורך ביצוע תיקון‪.‬‬
‫•‬
‫הרץ את תוכנית החיטוי עד למצב בטוח על‪-‬ידי הפעלת תוכנית התאוששות‪.‬‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן תפריט‬
‫‪.‬‬
‫•‬
‫בחר במס׳ זיהוי המפעיל שלך‬
‫•‬
‫בחר את התאוששות התוכנית לאחר התוכנית שבוטלה‪.‬‬
‫•‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫‪.‬‬
‫• אם התוכנית מוכנה‪ ,‬אפשר לפתוח את המכסה כדי להוציא את האנדוסקופ באופן בטוח‪ .‬ההודעה‬
‫נעלמת לאחר פתיחת המכסה ונורית ה‪ LED-‬האדומה נכבית‪ .‬הודעת הסטטוס ׳‪( ASC‬דחייה)׳ (‪ASC‬‬
‫‪ )[rejection]‎‬ישימה לגבי התוכנית‪ .‬סטטוס המכשיר ׳לא מתאים לשימוש׳ (‪)not appropriate for use‬‬
‫ישים לאנדוסקופ‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫‪W-704‬‬
‫‪ :SCU‬סטטוס שגוי‬
‫סיבה‪:‬‬
‫תוכנית בקרת הבטיחות דחתה את הריצה ונורית ה‪ LED-‬אדומה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫פתח את המכסה כדי שההודעה תיעלם ונורית ה‪ LED-‬האדומה תכבה‪ .‬הדבר אורך ‪ 4‬שניות‪ .‬תוכנית הבקרה‬
‫היא עתה במצב המתנה‪.‬‬
‫‪ :SCU‬מצב ‪OK‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫סטטוס ה‪ SCU-‬במצב ‪.OK‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫ללא‪.‬‬
‫‪W-705‬‬
‫‪W-711‬‬
‫מכסה פתוח‬
‫הודעה זו מופיעה אם אין תוכנית חיטוי פעילה וחיישן המכסה מופעל‪ .‬לא ניתן להתחיל כל תוכנית חיטוי‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫המכסה פתוח‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן ׳פתח‪/‬סגור׳‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיים פגם בחיישן המכסה‪ ,‬דבר הגורם להופעת ההודעה למרות שהמכסה סגור‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על המצב למחלקת התחזוקה לצורך תיקון‪.‬‬
‫ולאחר מכן על לחצן ׳התחל׳‬
‫‪.‬‬
‫‪W-712‬‬
‫המכסה לא נפתח‬
‫פעולה‪:‬‬
‫נסה לפתוח את המכסה על‪-‬ידי לחיצה על לחצן התחל‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫לחץ האוויר נמוך מדי לפתיחת המכסה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫פתח את המכסה הקדמי ובדוק את מדי הלחץ‪ .‬דווח על קריאות לא רגילות לשירות המכשירים‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫המכסה חסום‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫בדוק אם אפשר להבחין בחסימה בעין‪ ,‬גם בצד האחורי‪ ,‬ונסה להסיר אותה אם אפשר‪ .‬אם זה לא עובד‪ ,‬דווח‬
‫על הבעיה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫שסתום בקרה בעייתי גורם לתקלה בבלון המכסה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על המצב למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫בוצעה לחיצה ארוכה מדי על לחצן פתח‪/‬סגור‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על הלחצן פעם נוספת‪ ,‬אבל לזמן קצר יותר‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫‪W-713‬‬
‫המכסה לא נסגר‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על לחצן התחל‬
‫הוא זז‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫המכסה חסום‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫ראה אם אפשר לראות את החסימה ונסה להסיר אותה‪ .‬אם לא רואים חסימה‪ ,‬דווח על הבעיה למחלקת‬
‫התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫חיישן המכסה פגום או לא מיושר‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫היוועץ במחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫פעולה‪:‬‬
‫לחץ על הלחצן פעם נוספת‪ ,‬אבל לזמן קצר יותר‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫יש שסתום אוויר פגום או לחץ האוויר הדחוס נמוך מדי לפתיחת המכסה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על המצב למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫כדי לסגור את המכסה או סגור את המכסה ביד בזהירות ובדוק לראות אם‬
‫נלחץ מטה במשך זמן ארוך מדי‪.‬‬
‫האגן אינו ריק‬
‫סיבה‪:‬‬
‫התוכנית בוטלה ועדיין קיים נוזל באגן‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫פתח את המכסה כדי לכבות את התוכנית ולנקז את האגן באופן אוטומטי‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫קיים נוזל באגן כיוון שצינור הניקוז סתום או שהשסתום פגום‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫בדוק אם צינור הניקוז משומש ודווח על הבעיה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫אין נוזל באגן השטיפה‪ .‬קיים פגם בחיישן האגן‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על הבעיה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫אותרה דליפת נוזל‬
‫‪W-716‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫נשפך נוזל בעת החלפת מאגר‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫הוצא את הנוזל וייבש בזהירות את החיישן (הפקק הירוק)‪ .‬איפוס החיישן עשוי לארוך כמה דקות‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫במצב המתנה התגלה נוזל בתחתית המכונה‪ .‬סיבות אפשריות הן דליפה או חיישן שכוון למפלס לא נכון‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על המצב למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫תקלה בחיישן טמפרטורת המים‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫אם הקריאה >‪ ,100°C‬יש תקלה בחיישן הטמפרטורה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על הבעיה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫חיישן ‪ S03‬למפלס חומר ניקוי גבוה‬
‫‪132‬‬
‫‪W-715‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן לא מיושר או מערכת מינון חומר הניקוי סתומה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על האזהרה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫‪W-721‬‬
‫‪W-743‬‬
‫חיישן ‪ S17‬למפלס מינימלי גבוה‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫קיימים מים באגן השטיפה או פגם בחיישן‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫סגור את המכסה כדי לאפשר לאגן להתרוקן‪ .‬דווח על האזהרה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫חיישן ‪ :S24‬מפלס אלכוהול גבוה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן לא מיושר או שמערכת מינון האלכוהול סתומה‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על האזהרה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫חיישן ‪ S11‬לערך בדיקת דליפה מס׳ ‪ 1‬גבוה‬
‫‪W-744‬‬
‫‪W-749‬‬
‫‪W-751‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫מחזור החיטוי נכשל או המשתמש לחץ על לחצן הביטול כדי לסיים את המחזור‬
‫פעולה‪:‬‬
‫פתח את מכסה האגן ונתק את יחידת הצינורות מסעפת הצינורות‪ .‬הלחץ אמור להשתחרר והודעת האזהרה‬
‫להיעלם‪ .‬החזר את יחידת הצינורות למקומה וסגור את מכסה האגן‪ .‬אפשר עתה להתחיל מחזור חדש‪.‬‬
‫חיישן ‪ S25‬גבוה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן מילוי מאגר המינון של חלק א לא מיושר או לא תקין‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על האזהרה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫חיישן ‪ S26‬גבוה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫חיישן מילוי מאגר המינון של חלק א לא מיושר או לא תקין‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על האזהרה למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫חיישן ‪ S33‬גבוה‬
‫‪W-753‬‬
‫‪W-754‬‬
‫‪W-757‬‬
‫הודעה זו מופיעה אם אין תוכנית חיטוי פעילה‪ .‬יש לנקות האזהרה לפני הפעלה מחדש של תוכנית‪.‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫חיישן בלון האוויר לא מיושר או לא תקין‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫דווח על השגיאה לתחזוקה‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫‪,W-764‬‬
‫‪,W-766‬‬
‫‪,W-768‬‬
‫‪W-770‬‬
‫חיישן גבוה‬
‫‪,W-765‬‬
‫‪,W-767‬‬
‫‪,W-769‬‬
‫הודעה זו מופיעה כשהמכונה במצב המתנה ואחד מחיישני הצינורות גבוה‪ .‬דוח זה מופיע לגבי הצינורות הבאים‪:‬‬
‫• אוויר‬
‫• יניקה‬
‫• ביופסיה‬
‫• זרם‬
‫• נוסף‬
‫• חוט הרמה‬
‫• מים‬
‫סיבה‪:‬‬
‫יחידת החיבור חסומה‪ ,‬והאנדוסקופ אינו מחובר‪.‬‬
‫פעולה ‪:‬‬
‫נתק את היחידה‪ .‬אם ההודעה נעלמת‪ ,‬דווח על היחידה החסומה למחלקת התחזוקה‪ .‬אם ההודעה נשארת‪,‬‬
‫עיין בסיבה האפשרית הבאה‪.‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫קיים פגם בחיישן צינור‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫דווח על החיישן הפגום למחלקת התחזוקה‪.‬‬
‫בקרה ידנית פעילה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫פונקציה אחת או יותר הוגדרו ידנית‪ .‬פירוש הדבר שלא ניתן להתחיל תוכנית חיטוי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫פנה למחלקת התחזוקה בבקשה לבטל את ההגדרה‪.‬‬
‫ניקוי בפעולה‬
‫‪W-801‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫הודעה זו מופיעה כאשר המכונה בהמתנה ומבוצעת נשיפה דרך מערכת בדיקת דליפה של המכונה‪ .‬זוהי‬
‫שגרה אוטומטית שמתרחשת פעם בשעה ונמשכת דקה אחת‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫המתן עד שההודעה נעלמת והתחל בתוכנית‪.‬‬
‫צינור אלכוהול באוורור‪ ,‬סגור מכסה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫צינורות האלכוהול תחת לחץ בשעה שהיחידה דוממת‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫המתן עד שתהליך האוורור יסתיים והתחל מחזור‪.‬‬
‫פורק בלון אוויר דחוס‪ ,‬סגור מכסה‬
‫סיבה‪:‬‬
‫בלון אוויר תחת לחץ בעת שהיחידה דוממת‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫המתן עד שתהליך האוורור יסתיים והתחל מחזור‪.‬‬
‫צד שמאל מווסת את חומר החיטוי לצינור המים‬
‫‪134‬‬
‫‪W-800‬‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫צד ימין אינו יכול לפקח על מחזור חיטוי צינור המים‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫השתמש בלוח הבקרה של צד שמאל לפיקוח על מחזור חיטוי צינור המים‪.‬‬
‫‪W-802‬‬
‫‪W-803‬‬
‫‪W-805‬‬
‫פתח מכסה כדי לסיים מחזור‬
‫‪W-810‬‬
‫סיבה‪:‬‬
‫התוכנית הסתיימה‪ .‬דוח זה מציין כי יש לכבות את התוכנית‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫ופעל בהתאם להוראות המופיעות במסך‪ .‬לאחר בחירה במס׳ זיהוי המפעיל‬
‫לחץ על לחצן פתח‪/‬סגור‬
‫הנכון‪ ,‬המכסה נפתח באופן אוטומטי והתוכנית נסגרת‪.‬‬
‫חומר חיטוי באגן (מכסה נעול)‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫מחזור חיטוי צינור המים נכשל בעת שבאגן היה חומר חיטוי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫הפעל מחדש את מחזור חיטוי צינור המים‪.‬‬
‫חומר חיטוי בצינור הספקה (מכסה נעול)‬
‫סיבה ‪:‬‬
‫מחזור חיטוי צינור המים נכשל בעת שבצינורות הספקת המים היה חומר חיטוי‪.‬‬
‫פעולה‪:‬‬
‫הפעל מחדש את מחזור חיטוי צינור המים‪.‬‬
‫‪W-820‬‬
‫‪W-821‬‬
‫‪135‬‬
‫הערות‬
‫‪136‬‬
‫פרק ‪6‬‬
‫ניהול המערכת‬
‫פרק זה מיועד לשימוש מנהלי בלבד‪ .‬הוא מראה למנהלן המערכת איך להגדיר ולנהל את כל הנתונים הספציפיים לתהליך‪,‬‬
‫יחד עם הפעולות היום‪-‬יומיות של המכונות‪ ,‬השרת והתוכניות של ‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS‬מנהלן המערכת‬
‫צריך להיות בעל רקע מבוסס במחשבים אישיים ובמערכת ההפעלה ‪ .Windows‬אם אינך בטוח איך לפעול‪ ,‬פנה למרכז‬
‫הנתונים של בית החולים או התקשר לתמיכה הטכנית לסיוע‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫תוכנת מערכת‬
‫ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫תוכנת מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מורכבת משלוש תוכניות עיקריות‪:‬‬
‫‪ .1‬תוכנית ה‪( LIO-‬קלט‪/‬פלט לוגי) היא התוכנה העיקרית שבה משתמש המפעיל כדי לתקשר עם מערכת ה‪Medivators-‬‬
‫‪ .ADVANTAGE PLUS‬התוכנה גם מפקחת על מכונת ‪ Medivators ADVANTAGE PLUS‬ועל תהליכי החיטוי‪.‬‬
‫תוכנית זו רצה על כל מחשב שאליו מחוברת מכונת ‪.Medivators ADVANTAGE PLUS‬‬
‫‪ .2‬ניהול הוא בסיס הנתונים של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬של מידע על משתמשים וריצת‬
‫מחזורים‪ .‬מנהלן המערכת מחזיק בהרשאות גישה לנתוני קלט ודוחות תהליך‪ ,‬והוא יכול לנהל כמה מכונות‬
‫‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS‬תוכנית זו רצה על מחשב אחד בלבד‪ ,‬בדרך כלל שרת של מערכת ה‪Medivators-‬‬
‫‪.ADVANTAGE PLUS‬‬
‫איור ‪ 1‬מבנה הספרייה של מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪138‬‬
‫קוד כניסה של מנהלן בית חולים‬
‫הגישה לבסיס הנתונים של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬אפשרית רק מחשבון של מנהלן בית חולים‪.‬‬
‫חשבון של מנהלן בית חולים נוצר במהלך התקנת מערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מנהלן בית חולים יכול‬
‫להוסיף ולעדכן‪:‬‬
‫•‬
‫משתמשים‬
‫•‬
‫רופאים‪/‬אסיסטנטים‬
‫•‬
‫מכשירים‬
‫•‬
‫לשנות וליצור סטים של פרמטרים‬
‫•‬
‫לשנות פרמטרי מערכת שאינם קריטיים‬
‫•‬
‫הפעל את תוכנית השרת‪ ,‬אם היא טרם מופעלת‪.‬‬
‫כדי להיכנס כמנהלן בית חולים‪:‬‬
‫‪ .1‬הפעל את תוכנית השרת‪ ,‬אם היא טרם מופעלת‪.‬‬
‫‪ .2‬הפעל את תוכנית הניהול על‪-‬ידי בחירה בהתחל > כל התוכניות > ‪ > MDS‬ניהול (‪Start > All‬‬
‫‪ )Programs > MDS > Management‬או על‪-‬ידי לחיצה כפולה על קיצור הדרך ׳ניהול׳ (‪ )Management‬בתיקיית מערכת‬
‫ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬על שולחן העבודה של המחשב‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר מופיע חלון ההרשאה‪ ,‬לחץ על החץ מטה כדי לבחור בשם המשתמש שלך‪.‬‬
‫איור ‪ 2‬חלון הרשאה‬
‫‪ .4‬הזן את הסיסמה המספרית שלך‪ .‬אם טעית וברצונך להזין שוב את הסיסמה‪ ,‬לחץ על לחצן ‪ .CLR‬לסגירת תוכנית‬
‫הניהול מבלי ליצור את הסיסמה שלך לחץ על לחצן ביטול‪ .‬כדי להשלים את הזנת הסיסמה ולעבור לתוכנית הניהול‪,‬‬
‫לחץ על לחצן ‪.OK‬‬
‫הערה‪ :‬למניעת גישה לא מורשית לתוכנית הניהול‪ ,‬סגור את התוכנית לאחר שסיימת את עבודתך‪.‬‬
‫בנסיבות מסוימות ניתן להנפיק סיסמה זמנית שתאפשר לך להיכנס כמנהלן מערכת‪ .‬פנה לשירות הטכני כדי לתאר את‬
‫הבעיה‪ .‬אם תקבל סיסמה‪ ,‬היא תהיה תקפה רק לתאריך שבו הוענקה ורק ליישומים ספציפיים‪.‬‬
‫‪139‬‬
‫תוכנית ניהול‬
‫מבנה‬
‫תוכנית הניהול מחולקת ליישומים כלליים ויישומי הגדרת תצורה‪ .‬אלה זמינים כקישורים במסך הניהול‪.‬‬
‫סרגל לחצנים‬
‫שם התוכנית שרצה כעת‬
‫כרטיסיית ׳כללי׳‬
‫תוכנית (יישום)‬
‫כרטיסיית ׳תצורה׳‬
‫איור ‪ 3‬מסך ניהול‬
‫‪140‬‬
‫יישומים כלליים‬
‫קיימים חמישה יישומים כלליים‪:‬‬
‫‪ .1‬מחזורים אוסף מידע מתוכניות החיטוי‪ .‬אפשר למשוך נתונים ספציפיים מבסיס הנתונים באמצעות אפשרויות‬
‫המיון והחיפוש‪.‬‬
‫‪ .2‬אירועים אוסף נתונים מפעילויות לא של תוכנית‪ ,‬כמו החלפות נוזלים‪.‬‬
‫‪ .3‬מכשירים שומר על נתונים הקשורים למכשירים ואנדוסקופים‪.‬‬
‫‪ .4‬משתמשים מאחסן נתונים של מפעילי תוכנית ‪ Medivators ADVANTAGE PLUS‬ועובדים מורשים אחרים‬
‫שעשויים לעבוד עם מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬או עם חומרה או תוכנה היקפית כלשהי‪.‬‬
‫‪ .5‬רופא‪/‬אסיסטנטים הוא בסיס נתונים המשמש לזיהוי רופאים ואנשי צוות רפואי אחרים המשתמשים באנדוסקופים‬
‫לבדיקות של מטופלים‪.‬‬
‫יישומי הגדרת תצורה‬
‫קיימים שני יישומי הגדרת תצורה‪:‬‬
‫‪ .1‬התכונה תוכניות מאפשרת סקירה כללית של התוכניות ושל ההגדרות הרלוונטיות‪.‬‬
‫‪ .2‬מערכות הוא המקום שבו מוזנות כל הגדרות המכונה‪ .‬הגדרות אלה משמשות בעיקר לצורך תחזוקה וכיול‪.‬‬
‫התקנה‬
‫תוכנת הניהול מסופקת עם הגדרות בסיסיות רבות מוגדרות מראש‪ .‬עם זאת‪ ,‬לפני שאפשר לשחרר את מערכת‬
‫ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לשימוש‪ ,‬על מנהלן המערכת או טכנאי השירות להזין נתונים ספציפיים ללקוח‬
‫עבור הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫מכשירים (אם הם שונים מאלה שמופיעים כבר בהגדרות הבסיסיות)‬
‫•‬
‫משתמשים‬
‫•‬
‫רופאים‪/‬אסיסטנטים‬
‫זמינות רשת של תוכנית הניהול של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬היא באחריות מרכז הנתונים של‬
‫בית החולים‪ .‬מנהלן בית החולים הוא המזין שמות משתמשים‪ ,‬אפשרויות גישה והרשאות גישה‪ .‬אתה גם מגדיר את‬
‫הסיסמאות שמחולקות למשתמשים אחרים‪ .‬באחריותך לשמור על סודיות הסיסמאות כדי להגן על הנתונים ולמלא את‬
‫כל חובותיך על‪-‬פי דין‪ .‬המערכת מסופקת עם טפסים המאפשרים לאסוף את כל המידע הדרוש‪ ,‬אם הנתונים אינם זמינים‬
‫במקום אחד‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫הערה‪ :‬תייק את הטפסים במקום בטוח כדי לשמור על עותק של הסיסמאות שאתה מקצה‪ .‬אין שיטה זמינה אחרת‬
‫לאחזור סיסמאות‪.‬‬
‫החלקים הבאים כוללים הוראות מפורטות שיסייעו לך בהזנת נתונים ספציפיים למתקן שלך‪.‬‬
‫ניווט‬
‫בדרך כלל‪ ,‬שם הלחצן מופיע כשמעבירים עליו את סמן העכבר‪ .‬מידע על התפקיד של לחצנים שהם ייחודיים לתוכנית‬
‫מופיע להלן‪ .‬לחצנים בעלי תפקיד שמובן מאליו‪ ,‬כמו שמור‬
‫‪ ,‬לא מכוסים‪.‬‬
‫בחר‪ :‬לחץ על החץ בפינה השמאלית העליונה של רשימה כדי לבחור מרשימה נפתחת‪.‬‬
‫מיין‪ :‬מיין את המידע בעמודה כלשהי על‪-‬ידי לחיצה על החץ בפינה השמאלית העליונה של העמודה‪.‬‬
‫לחיצה נוספת על החץ הופכת את הסדר‪ .‬לדוגמה‪ ,‬מיין לפי סדר האלף‪-‬בית מ‪-‬א׳ עד ת׳ או מ‪-‬ת׳ עד א׳‪.‬‬
‫יצא‪ :‬שלח עותק של הנתונים לתקליטור או למדיה חיצונית אחרת‪.‬‬
‫יבא‪ :‬אחזר נתונים מאוחסנים ממקום אחר‪.‬‬
‫הדפסה‬
‫להדפסת רשימות ספציפיות מיישומים שונים‪ ,‬לחץ על לחצן הדפסה‬
‫למידע נוסף‪ ,‬עיין במדריך המשתמש של המדפסת‪.‬‬
‫‪ .‬תכונות והגדרות הן ספציפיות למדפסת שלך‪.‬‬
‫ניהול נתונים‬
‫זהירות יבוא או שינוי של נתונים עלול לגרום לכך שיאבדו‪ .‬גבה את הנתונים באופן קבוע וודא כי רק יישום ניהול אחד‬
‫פעיל בעת שינוי נתונים‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫גיבויים‬
‫יש לגבות את כל הנתונים באופן קבוע‪ .‬פעל בהתאם להליכים שנקבעו על‪-‬ידי המתקן שלך לתזמון ואחסון גיבויים‪.‬‬
‫נתוני מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מאוחסנים בדיסק הקשיח של המחשב‪ .‬ניתן לשמור גיבויים‬
‫בתקליטור‪ ,‬תקליטון‪ ,‬כרטיס ‪ Memory Stick‬או שרת חיצוני‪ :‬בהתאם ליישום‪ ,‬גיבויים נוצרים באמצעות הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן שמור‬
‫או שמור כ‪-‬‬
‫‪ .2‬העתק את הקובץ או הקבצים למקום הרצוי באמצעות הסייר של ‪.Windows‬‬
‫יבוא נתונים‬
‫אפשר לייבא רק קבצים הספציפיים למערכת ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬כמו סטים של פרמטרים של‬
‫תוכניות‪ ,‬קודי אנדוסקופים ומידע על משתמשים‪ .‬זמינות שתי תבניות קבצים‪:‬‬
‫•‬
‫‪ = XLS‬קובצי ‪Microsoft Excel‬‬
‫•‬
‫‪ = TXT‬קובצי טקסט מופרד בפסיקים (‪)CSV‬‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן יבוא נתונים‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬כאשר מופיע מסך אשף יבוא נתונים (‪ ,)Import Data Wizard‬בחר בתבנית הקובץ של היישום המקורי‪ .‬לדוגמה‪ ,‬כדי‬
‫לאפס את הרשימה שעברה עריכה‪ ,‬יש לתת את קובץ היעד המקורי כקובץ מקור‪:‬‬
‫•‬
‫עבור ‪Data file-1-MDS.xls :Excel‬‬
‫•‬
‫עבור ‪Data file-1-MDS.txt :Word‬‬
‫‪ .3‬אם פרמטרי המערכת השתנו‪ ,‬יש להפעיל מחדש את כל יישומי תוכנית ה‪.LIO-‬‬
‫‪143‬‬
‫איור ‪ 4‬אשף יבוא נתונים‬
‫יצוא נתונים‬
‫אפשר לייצא נתונים רק אם לחצן יצוא נתונים‬
‫‪ .1‬לחץ על לחצן יצוא נתונים‬
‫מופיע בסרגל הלחצנים‪.‬‬
‫כך שמסך דו‪-‬שיח יצוא (‪ )Export Dialog‬יופיע‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר באמצעות התפריט את התבניות המתאימות ליישום (תוכנית) אליו יועבר הקובץ‪ .‬שם הקובץ מוזן בשורת הקלט‬
‫מתחת ל׳קובץ יעד׳ (‪ .)Destination File‬לדוגמה‪ ,‬כדי לעבד קובץ נתונים הניתן לייבוא מאוחר יותר‪ ,‬אפשר להשתמש‬
‫בשם הקובץ כשם קובץ היעד‪:‬‬
‫‪144‬‬
‫•‬
‫עבור ‪Data file-1-MDS.xls :Excel‬‬
‫•‬
‫עבור ‪Data file-1-MDS.txt :Word‬‬
‫איור ‪ 5‬חלון דו‪-‬שיח ליצוא‬
‫ברקודים‬
‫‪ ADVANTAGE PLUS‬מסופק עם קבוצת תוויות ברקוד לשימוש עם האנדוסקופים‪ ,‬מפעילים‪ ,‬רופאים ואסיסטנטים‪.‬‬
‫יש להציב את תווית הברקוד של האנדוסקופ על‪-‬ידית ראש הבקרה בצד הכפתור כדי שיהיה ניתן לראות אותה כאשר‬
‫האנדוסקופ מוצב באגן‪ .‬לפני הדבקת תווית הברקוד על האנדוסקופ‪ ,‬נקה את פני השטח של האנדוסקופ באלכוהול וייבש‪.‬‬
‫את תווית הברקוד של המפעיל אפשר להדביק על תג הזיהוי של המפעיל או על מדף סורק הברקוד המותקן בצד ימין של‬
‫‪.ADVANTAGE PLUS‬‬
‫קבוצת התוויות המסופקת ממוספרת מ‪ 100-‬עד ‪ 199‬וכוללת שתי תוויות ברקוד לכל מספר‪ .‬עותקים של תוויות ברקוד‬
‫אפשר להזמין עם מספר חלק ‪ .67199-157‬אפשר להזמין קבוצת תוויות ברקוד עם מספרים ‪ 200-299‬עם מספר חלק‬
‫‪.67199-158‬‬
‫רישום אנדוסקופים‬
‫סיווג אנדוסקופים‬
‫אזהרה‪ :‬סיווג שגוי של אנדוסקופ עשוי להביא לחיטוי לא מושלם‪ .‬אם יש לך שאלות לגבי אנדוסקופ‪ ,‬פנה לייעוץ‬
‫ליצרן האנדוסקופ או לשירות הטכני‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫למערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬תוכניות שונות עבור סוגים שונים של אנדוסקופים‪ .‬המטרה היא לנטר‬
‫רק את הצינורות המחוברים‪ ,‬מה שימנע את היצירה של הודעות כשל שגויות‪ .‬כל אנדוסקופ דורש יחידת מחברים‬
‫ספציפית וסט פרמטרים ספציפי‪ .‬עיין במדריך חיבור האנדוסקופ כדי לזהות את האנדוסקופ בו אתה משתמש ואת‬
‫יחידת המחברים וסט הפרמטרים הנכונים לשימוש‪ .‬אי שימוש ביחידת המחברים וסט הפרמטרים הנכונים עלול להביא‬
‫למצב של אנדוסקופ שלא עבר חיטוי נכון ולכן אינו ראוי לשימוש במטופלים‪ .‬אם אינך בטוח לגבי ארגון הצינורות הנכון‬
‫של אנדוסקופ‪ ,‬פנה לתמיכה הטכנית לסיוע‪.‬‬
‫הזנת נתונים‬
‫אזהרה‪ :‬קודי אנדוסקופים הם ייחודיים ואפשר להקצות אותם פעם אחת בלבד‪ .‬אם יש צורך לרשום אותו אנדוסקופ‬
‫בשתי תוכניות שונות‪ ,‬יש לבצע זאת באמצעות קודים שונים‪.‬‬
‫שדות נתונים‬
‫אנדוסקופים אפשר לרשום כיחידות בודדות או כקבוצות מוגדרות‪ .‬מזינים הנתונים הבאים‪:‬‬
‫‪146‬‬
‫•‬
‫קוד הוא מספר זיהוי קצר המשמש לזיהוי מהיר‪ .‬הוא מודבק על ראש הבקרה‪.‬‬
‫•‬
‫סוג אנדוסקופ מספק הפניה לסט פרמטרים מוגדר‪.‬‬
‫•‬
‫יחידת חיבור היא מספר החלק של יחידת החיבור‪.‬‬
‫•‬
‫מותג הוא שם יצרן האנדוסקופ‪.‬‬
‫•‬
‫ברקוד (אופציונלי) הוא המידע הניתן לקריאת אדם בברקוד האנדוסקופ‪.‬‬
‫•‬
‫מספר סוג הוא דגם האנדוסקופ‪.‬‬
‫•‬
‫מספר סדרתי הוא מספר הזיהוי שהיצרן הקצה לאנדוסקופ‪.‬‬
‫•‬
‫מס׳ זיהוי פנימי הוא מספר הזיהוי של האנדוסקופ בבית החולים‪ .‬מס׳ הזיהוי הפנימי מודפס ביומן המחזור‪.‬‬
‫•‬
‫תזכורת הוא שדה שבו אפשר להזין מידע נוסף כטקסט‪.‬‬
‫שדה תזכורת‬
‫‪ = A‬תזכורת‬
‫‪ = a‬אין תזכורת‬
‫רשימת אנדוסקופים‬
‫לחצן עריכה (לחץ‬
‫לעריכת הרשימה)‬
‫סמל אנדוסקופ‬
‫סטים של פרמטרים‬
‫סוגי אנדוסקופים‬
‫איור ‪ 6‬שדות אנדוסקופ‬
‫הוספת סוגי אנדוסקופים‬
‫לפני הזנת נתונים עבור אנדוסקופים ספציפיים יש להזין את סוגי האנדוסקופים‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סמל העריכה‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן חדש‬
‫שורת קלט ריקה‪.‬‬
‫כדי לאפשר עריכה‪.‬‬
‫בראש החלון ׳סוג אנדוסקופים׳ (‪ )Endoscopes Type‬בצד שמאל של תחתית המסך‪ .‬מופיעה‬
‫‪ .3‬הצב את הסמן בשדה סוג אנדוסקופ (‪ )Endoscope Type‬והזן את הנתונים המתאימים‪.‬‬
‫‪ .4‬הזז את הסמן לשדה הבא והמשך להזין נתונים בכל השדות המתאימים‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על סמל העריכה‬
‫כדי לחסום עריכה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬אין לחצן ׳שמירה׳‪ .‬נתונים נשמרים רק אם אתה לוחץ או מעביר את הסמן לשדה אחר ברשימה‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫הוספת סטים של פרמטרים‬
‫אפשר לקשר סוגים שונים של אנדוסקופים לסט פרמטרים בתוכנית החיטוי‪ .‬לאחר מבן מסופקת תוכנית חיטוי רגילה‪.‬‬
‫אלה הם הסוגים הנפוצים ביותר של אנדוסקופים‪:‬‬
‫•‬
‫ברונכוסקופ‬
‫•‬
‫קולונוסקופ‬
‫•‬
‫ציסטוסקופ‬
‫•‬
‫דואודנוסקופ‬
‫•‬
‫גסטרוסקופ‬
‫ראה את מדריך השימוש בחיבור לגבי מספר החלק של החיבור וסט הפרמטרים הישימים‪.‬‬
‫הרכישה של אנדוסקופים חדשים או נוספים עשויה לדרוש הגדרת סטים נוספים של פרמטרים‪.‬‬
‫להוספת סט פרמטרים חדש‪ ,‬העתק את סט הפרמטרים לתיקייה ‪ program Files/MDS/Import‬של התוכנית‪ .‬פתח את‬
‫תוכנית הניהול באמצעות קיצור הדרך בתיקיית מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬על שולחן העבודה‪ .‬בחר‬
‫את כרטיסיית התצורה (‪ )configuration‬ובחר תוכניות‪ .‬לחץ על סמל היבוא‬
‫‪ .‬בחר את סט הפרמטרים מתיבת‬
‫הדו‪-‬שיח ׳פתח׳ (‪.)Open‬‬
‫הוספת אנדוסקופ חדש‬
‫מידע על אנדוסקופ חדש מוזן בדרך הבאה‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סמל העריכה‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן חדש‬
‫כדי לאפשר עריכה‪.‬‬
‫בראש השדה ׳אנדוסקופ׳ (‪ .)Endoscope‬מופיעה שורת קלט ריקה‪.‬‬
‫‪ .3‬הצב את הסמן בשדה ׳קוד׳ (‪ )Code‬והזן את הנתונים‪.‬‬
‫‪ .4‬הזז את הסמן לשדה הבא‪ .‬לחץ על הסמל בצד שמאל כדי לבחור את סוג האנדוסקופ המתאים‪.‬‬
‫‪ .5‬המשך להזין נתונים בכל השדות הישימים‪.‬‬
‫‪ .6‬אם ברצונך להוסיף תזכורת‪ ,‬לחץ על מקש החץ כדי לפתוח פנקס קטן‪ .‬הקלד את התזכורת שלך ולחץ על לחצן ‪OK‬‬
‫(אישור) לשמירה‪.‬‬
‫‪ .7‬לחץ על סמל העריכה‬
‫‪148‬‬
‫כדי לחסום עריכה‪.‬‬
‫החלפת אנדוסקופ‬
‫אם מחליפים אנדוסקופ בחדש‪ ,‬ייתכן שתאבד אפשרות המעקב אחר נתונים‪ .‬קיימים שני פתרונות‪:‬‬
‫‪ .1‬מספר בצורה עוקבת את קודי האנדוסקופים‪ .‬הגם שהאנדוסקופ הישן אינו עוד בשימוש‪ ,‬הקוד והנתונים נשארים‬
‫מאוחסנים במערכת‪.‬‬
‫‪ .2‬צור דוח תזכורות‪ .‬המידע על האנדוסקופ שהוחלף נרשם בשדה התזכורת יחד עם תאריך ההחלפה‪.‬‬
‫נתוני האנדוסקופ החדש מוזנים דרך רישום האנדוסקופ‪.‬‬
‫עריכת נתונים‬
‫לשינוי מידע שכבר הוזן‪ ,‬פעל בדרך הבאה‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סמל העריכה‬
‫‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על השדה שיש לשנות והזן את המידע החדש‪.‬‬
‫‪ .3‬בחר שדה אחר לשמירת הנתונים‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על סמל העריכה‬
‫כדי לחסום עריכה‪.‬‬
‫מחיקת נתונים‬
‫כדי להסיר אנדוסקופ וכל המידע שהוזן לגביו באופן מוחלט‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סמל העריכה‬
‫כדי לאפשר עריכה‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על השורה שיש למחוק ברשימת הסקירה הכללית‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן מחק ‪.‬‬
‫‪ .4‬נפתח חלון המבקש אישור‪ .‬לחץ על ‪ OK‬כדי למחוק את המידע‪ .‬לחץ על ביטול כדי לחזור מבלי למחוק נתונים‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על סמל העריכה‬
‫כדי לחסום עריכה‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫רישום משתמש (מפעיל)‬
‫משתמשים‪/‬מפעילים‬
‫משתמשים הם אנשים בעלי גישה לנתוני המערכת המפעילים את מכונת ‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS‬משיקולי‬
‫בטיחות והגנה על הנתונים‪ ,‬גישת המפעילים מוגבלת לתוכניות ופונקציות ספציפיות‪.‬‬
‫עבור כל מפעיל אפשר להזין את הנתונים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫שם‬
‫•‬
‫קוד כניסה‬
‫•‬
‫קבוצה‬
‫•‬
‫ברקוד‬
‫•‬
‫תווית‬
‫•‬
‫קוד אישי או מספר עובד‬
‫•‬
‫סיסמה‬
‫הערה‪ :‬הסיסמאות יכללו ספרות בלבד‪.‬‬
‫קבוצות משתמשים‬
‫קבוצות משתמשים מוגדרות כדי לקבוע הרשאות גישה לסוגים שונים של מפעילים‪ .‬משתמש יכול להפעיל הלכה למעשה‬
‫את מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לחיטוי אנדוסקופים‪ ,‬או שיכול להשתמש בנתונים המאוחסנים בה‪.‬‬
‫הקבוצות הבאות הן סטנדרטיות‪:‬‬
‫•‬
‫מפעיל בית חולים = מפעיל יומי‬
‫•‬
‫תחזוקת בית חולים = טכנאי בית חולים ותחזוקה‬
‫•‬
‫מנהלן בית חולים = מנהל מערכת שמורשה לעדכן ולהוסיף לבסיס הנתונים של מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫‪PLUS‬‬
‫•‬
‫מו״פ ספק = ניהול מערכת הספק‬
‫•‬
‫תחזוקת ספק = טכנאי שטח‬
‫•‬
‫ייצור ספק = עובדי הייצור של היצרן‬
‫התוכנה מסופקת עם מספר הגדרות יסוד עבור קבוצות אלה‪ .‬מנהלן המערכת יכול לשנות אותן וגם להוסיף קבוצות‬
‫חדשות‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫הזנת נתונים‬
‫רשימת משתמשים‬
‫סמל התוכנית‬
‫פריטים‬
‫הרשאה‬
‫רשימת קבוצות‬
‫איור ‪ 7‬מסך משתמשים‬
‫הוספת משתמש חדש‬
‫להוספת משתמש חדש‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סמל העריכה‬
‫‪ .2‬לחץ על הלחצן הוסף‬
‫כדי לאפשר עריכה‪.‬‬
‫כדי להוסיף רשומה ריקה לראש הרשימה‪.‬‬
‫‪ .3‬הצב את הסמן בשדה הראשון והזן את המידע המתאים‪.‬‬
‫‪ .4‬שם‪ :‬שם משתמש מלא‪.‬‬
‫‪ .5‬קוד כניסה‪ :‬שם משתמש‬
‫‪ .6‬קבוצה‪ :‬בחר בקבוצה המתאימה עבור משתמש זה‪.‬‬
‫‪ .7‬תווית‪ :‬מספר ברקוד עבור מערכת הזיהוי‪.‬‬
‫‪ .8‬קוד אישי‪ :‬מספר עובד‪ ,‬מספר ברקוד או מספר זיהוי אחר‪.‬‬
‫‪ .9‬סיסמה‪ :‬קוד גישה אישי‪.‬‬
‫‪ .10‬לחץ על שורה אחרת כדי לשמור את הנתונים‪.‬‬
‫‪ .11‬לאחר שסיימת‪ ,‬לחץ על סמל העריכה‬
‫כדי לחסום עריכה‪.‬‬
‫‪151‬‬
‫שינוי נתוני משתמש‬
‫לשינוי נתוני משתמש‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סמל העריכה‬
‫כדי לאפשר עריכה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר את השדה שיש לשנות והזן את המידע החדש‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על שורה אחרת כדי לשמור את הנתונים‪.‬‬
‫‪ .4‬לחץ על סמל העריכה‬
‫כדי לחסום עריכה‪.‬‬
‫מחיקת נתוני משתמש‬
‫למחיקת פרופיל משתמש‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סמל העריכה‬
‫כדי לאפשר עריכה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר את השורה שיש למחוק ברשימת הסקירה הכללית‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן מחק ‪.‬‬
‫‪ .4‬כאשר נפתח חלון אישור‪ ,‬לחץ על ‪ OK‬כדי למחוק את המשתמש או על ביטול כדי לחזור מבלי למחוק את המידע‪.‬‬
‫‪ .5‬לחץ על סמל העריכה‬
‫‪152‬‬
‫כדי לחסום עריכה‪.‬‬
‫רישום רופא‪/‬אסיסטנטים‬
‫מידע כללי‬
‫תחת ׳רופאים׳ (‪ )Doctors‬רשומים האנשים שיש להם קשר למטופל ולאנדוסקופ אך אינם מעורבים באופן פעיל בתהליך‬
‫החיטוי‪ .‬מאחר שהם לא מפעילים את ‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS‬אין להם הרשאות משתמש במערכת‪.‬‬
‫עבור הרופא או האסיסטנט אפשר להזין את הנתונים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫מס׳ זיהוי פנימי כגון מספר עובד‬
‫•‬
‫שם‬
‫•‬
‫ברקוד‬
‫•‬
‫סוג (רופא או אסיסטנט)‬
‫הערה‪ :‬אם מפעיל של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬נוכח בבדיקת מטופל‪ ,‬את שם המפעיל צריך‬
‫לרשום הן כמפעיל והן כאסיסטנט‪.‬‬
‫סמל‬
‫התוכנית‬
‫איור ‪ 8‬חלון רופא ואסיסטנט‬
‫‪153‬‬
‫הוספת מידע על רופא‬
‫מידע על רופא ואסיסטנט מוזן בדרך הבאה‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סמל רופא‪/‬אסיסטנטים (‪ )Physician/Assistants‬בצד שמאל של המסך‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על סמל העריכה‬
‫בראש החלון אם עריכה כבויה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על הלחצן חדש (‪ )New‬בראש החלון‪ .‬מופיעה שורת קלט חדשה ריקה‪.‬‬
‫‪ .4‬הצב את הסמן בשדה מס׳ הזיהוי הפנימי (‪ )Internal ID‬והזן את המידע המתאים‪.‬‬
‫‪ .5‬המשך להזין נתונים בשדות‪.‬‬
‫‪ .6‬בשדה ׳סוג׳ (‪ ,)Type‬לחץ על סימן החץ ובחר מומחה (‪( )Specialist‬רופא) או אסיסטנט (‪( )Assistant‬איש צוות רפואי‬
‫אחר הנוכח בבדיקת המטופל)‪.‬‬
‫שינוי מידע על רופא‬
‫לשינוי מידע קיים‪ ,‬פעל בדרך הבאה‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על השדה שיש לשנות והזן את המידע החדש‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על ‪ Enter‬לשמירת הנתונים‪.‬‬
‫מחיקת מידע על רופא‬
‫למחיקה מלאה של מס׳ זיהוי הרופא‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬בחר בשורה למחיקה ולחץ על לחצן מחק (‪.)Delete‬‬
‫‪ .2‬כאשר נפתח חלון אישור‪ ,‬לחץ על ‪ OK‬כדי למחוק את המידע או על ביטול כדי לחזור מבלי למחוק‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫דוחות‬
‫מבוא‬
‫אפשר לקרוא לנתוני תוכניות על‪-‬ידי לחיצה על סמל ריצות (‪ )Runs‬בצד שמאל של החלון ׳ניהול – כללי׳‪ .‬המידע מבוסס‬
‫על המחזורים שהורצו ועל הנתונים שהוזנו‪.‬‬
‫אם בסיס הנתונים גדול‪ ,‬זמן החיפוש של פריטים ספציפיים עשוי להיות ארוך‪ .‬ניתן להחריג קריטריונים שאינם ישימים‪.‬‬
‫ניתן לבחור מבין‪:‬‬
‫•‬
‫תאריך או פרק זמן‬
‫•‬
‫מספר מכונה‬
‫•‬
‫מפעיל‬
‫•‬
‫מטופל‬
‫•‬
‫רמת התוכנית‬
‫מסנן‬
‫הרץ דוח‬
‫סמל ריצה‬
‫מחזורים‬
‫שנמצאו‬
‫איור ‪ 9‬מסך דוח‬
‫‪155‬‬
‫בחירת קריטריוני הדוח‬
‫בחירת פרק זמן‬
‫‪ .1‬צמצם את קריטריוני החיפוש על‪-‬ידי איסוף נתונים מפרק זמן ספציפי‪.‬‬
‫‪ .2‬השתמש בלחצן ׳מתאריך׳ (‪ )from date‬ובלחצן ׳עד תאריך׳ (‪ )to date‬לבחירת תאריכי הדוח‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על מקש החץ שמימין לכל חלון תאריך‪.‬‬
‫‪ .4‬בחר את תאריכי ההתחלה והסיום הרצויים מלוחות השנה שקופצים‪.‬‬
‫‪ .5‬להרצת הדוח‪ ,‬לחץ על לחצן הרץ (‪.)Run‬‬
‫צמצם קריטריונים‬
‫‪ .1‬קל יותר לקרוא את דוח הסקירה הכללית אם הוא קצר יותר ותמציתי יותר‪ .‬לצמצום או סינון קריטריוני החיפוש‪,‬‬
‫לחץ על מקש החץ שליד לחצן סנן (‪ )Filter‬ובחר את הבחירה הרצויה בתפריט‪.‬‬
‫איור ‪ 10‬צמצום קריטריונים‬
‫‪ .2‬בחר בחלון שנפתח את הבחירות שברצונך להציג‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫‪ .3‬לדוגמה‪ ,‬לבחירת הסטטוס אתה יכול לבחור את הפריטים הבאים‪.‬‬
‫איור ‪ 11‬בחירת סטטוס‬
‫‪ .4‬לחץ לחיצה כפולה על פריט כדי לבחור אותו או לבטל את הבחירה‪.‬‬
‫‪ .5‬להרצת הדוח‪ ,‬לחץ על ‪ OK‬ועל הרץ‬
‫‪ .6‬אם בחירה מסוימת פעילה‪ ,‬הסמל‬
‫(‪.)Run‬‬
‫משתנה לסמל‬
‫כדי לציין שבחירה מומשה‪.‬‬
‫‪ .7‬ניתן לבחור מבין‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫אסיסטנטים‬
‫•‬
‫מטופלים‬
‫•‬
‫קוד אנדוסקופ‬
‫•‬
‫רופאים‬
‫•‬
‫מפעילים‬
‫•‬
‫סטטוס ריצה‬
‫•‬
‫פרמטרים‬
‫•‬
‫מערכות‬
‫צד שמאל או ימין של מערכת ‪Medivators ADVANTAGE PLUS‬‬
‫‪157‬‬
‫הרץ דוח‬
‫לחיצה על לחצן הרץ דוח (‪ )Run Report‬מגדירה את הסקירה הכללית של הדוח ומציגה את הדוח במסך‪.‬‬
‫‪ .1‬לחץ על הפס הכחול העליון כדי למיין את הרשימה בעמודה המתאימה‪ .‬לחץ שוב להיפוך הבחירה‪.‬‬
‫‪ .2‬הנתונים של כל ריצה מוצגים אופקית לפי שורה‪.‬‬
‫‪ .3‬למידע נוסף‪ ,‬לחץ לחיצה כפולה על שורה‪ .‬מוצגים פרטי הריצה‪.‬‬
‫פרטי ריצה‬
‫בשדה ׳פרטי ריצה׳ (‪ )Run Details‬כלולות מספר עמודות עם נתוני ריצה ספציפיים‪.‬‬
‫איור ‪ 12‬פרטי ריצה‬
‫‪158‬‬
‫מציג את הפרטים לגבי כל הפעולות‪ .‎‬לעומת זאת‪ ,‬הלחצן‬
‫•‬
‫הלחצן‬
‫•‬
‫לחץ על סימן הפלוס‬
‫סקירת השלב‪.‬‬
‫•‬
‫הסמל‬
‫מציין שגיאות‪.‬‬
‫ממזער את כל הפרטים‪.‬‬
‫שמשמאל לכל שלב כדי להציג מידע נוסף או על סימן המינוס‬
‫כדי לסגור את‬
‫אירועים‬
‫הגישה לסקירה הכללית של ׳אירועים׳ היא מהסמל בצד שמאל של המסך ׳ניהול – כללי׳ (‪.)Management General‬‬
‫‪ .1‬פרק הזמן שנבחר מוגדר באמצעות הלחצנים ׳מתאריך׳ (‪ )from date‬ו׳עד תאריך׳ (‪.)to date‬‬
‫‪ .2‬לחיצה על לחצן בחירה (‪ )Selection‬מאחזרת את הסקירה הכללית‪.‬‬
‫‪ .3‬לפישוט הבחירה‪ ,‬לחץ על עמודה כלשהי למיון הנתונים‪.‬‬
‫סמל התוכנית‬
‫איור ‪ 13‬סקירת אירועים‬
‫‪159‬‬
‫סקירה כללית והגדרות‬
‫ח תוכניות‬
‫מפת ‏‬
‫כרטיסיית ׳תצורה׳‬
‫סמל‬
‫התוכנית‬
‫איור ‪ 14‬מסך תוכניות‬
‫חלון התוכניות מציג רשימה של תיקיות תוכניות‪ .‬התיקיות מסומנות בקודים הבאים‪:‬‬
‫‪160‬‬
‫‪PD‬‬
‫תוכניות לחיטוי מכשירים‬
‫‪PH‬‬
‫תוכנית התאוששות לאחר חיטוי שהופסק‬
‫‪P‬‬
‫‪C‬‬
‫סטים של פרמטרים לחיטוי צינור המים‬
‫לבחירת תוכנית ספציפית‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬לחץ על סימן הפלוס ליד תיקייה כדי להציג את התוכניות שבתוכה‪.‬‬
‫‪ .2‬בחר בתוכנית הרצויה על‪-‬ידי לחיצה על שמה‪.‬‬
‫‪ .3‬לחץ על לחצן פתח קובץ (‪.)Open File‬‬
‫‪ .4‬הסקירה הכללית על הפרמטרים והגדרות התוכנית מופיעים בחלון הבא מצד ימין‪.‬‬
‫מערכות‬
‫סקירת פרמטרים‬
‫בחירת מערכת‬
‫סמל התוכנית‬
‫איור ‪ 15‬חלון המערכת‬
‫הגדרות המערכת ניתנות לכוונון באמצעות יישום השרת‪ .‬הגדרות מסוימות דורשות כיול לפני השימוש‪.‬‬
‫הסקירה הכללית של המערכת מציגה מספר מכונה או מספרי מכונות המקושרים באמצעות יישום השרת לבסיס הנתונים‬
‫המרכזי של הניהול‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫מכונות ‪ Medivators ADVANTAGE PLUS‬נבחרות על‪-‬ידי המספר הסדרתי שלהן‪ .‬מספר זה מופיע על לוח השם בצד‬
‫הפנימי של הדלת הקדמית‪ .‬לבחירת מכונה והפרמטרים שלה‪ ,‬בצע את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫‪ .1‬בחר את המכונה על‪-‬ידי לחיצה על המספר הסדרתי בחלון הסקירה הכללית של המערכת‪.‬‬
‫‪ .2‬לחץ על לחצן ׳פתח׳ (‪ )Open‬בסרגל הסמלים‪.‬‬
‫‪ .3‬סקירת הפרמטרים מופיעה בחלון ׳סקירת פרמטרים׳‪.‬‬
‫‪ .4‬תיאור התפקיד של כל פרמטר מופיע בטבלאות להלן‪.‬‬
‫טבלה ‪ 1‬פרמטרים של המערכת‬
‫פרמטר‬
‫לקריאות של נתוני מטופל במהלך חיטוי‬
‫מומחה‪/‬אסיסטנט‬
‫מיין רשימה לפי שם‬
‫זמן מותר עבור הבחירה (שניות)‬
‫(חזור על התוכנית)‬
‫אות אודיו‬
‫הצגת האופציה של התחלה מושהית‬
‫טבלה ‪ 2‬פרמטרים שמאל‪/‬ימין‬
‫פרמטר‬
‫תוכנית המכונה (יום שני עד יום ראשון)‬
‫תוכנית מכונה (פרק זמן)‬
‫סט פרמטרים של תוכנית חיטוי צינור המים‬
‫‪162‬‬
‫פונקציה‬
‫אם ההגדרה היא ׳כן׳‪ ,‬הדרישה להזין נתוני מטופל מופעלת ומופיעה‬
‫במסך‪.‬‬
‫אם ההגדרה היא ׳כן׳‪ ,‬הדרישה להזין נתוני רופא או אסיסטנט מופעלת‬
‫ומופיעה במסך‪.‬‬
‫אם ההגדרה היא ׳כן׳‪ ,‬הסקירות הכלליות של רופאים ואסיסטנטים ממוינות‬
‫בסדר האלף‪-‬בית לפי שם במסך הבחירה‪ .‬אם ההגדרה היא ׳לא׳‪ ,‬סקירה‬
‫כללית ממוינת לפי מספר‪.‬‬
‫אם ריצה לא התבצעה נכון‪ ,‬אפשר להפעיל את התוכנית מחדש‪ .‬אם הדבר‬
‫קורה בפרק הזמן שהוזן‪ ,‬כל נתוני הקלט מוזנים מחדש באופן אוטומטי‬
‫מלבד שם המשתמש והסיסמה של המפעיל‪.‬‬
‫אם ההגדרה היא ׳כן׳‪ ,‬אות שמע מושמע במקרה של שגיאה‪ ,‬אזהרה‬
‫ובסיום התוכנית‪.‬‬
‫הגדר את הזמן שבו אופצית ההתחלה המושהית תוצג כאשר מגדירים‬
‫מחזור חיטוי לריצה‪.‬‬
‫פונקציה‬
‫בחר את היום לביצוע אוטומטי של תוכנית ניקוי המכונה‪.‬‬
‫זמן התחלה להפעלה האוטומטית‪ .‬לכל אגן יכולה להיות התחלה מושהית‬
‫של עד שעתיים‪.‬‬
‫סט פרמטרים לשימוש כאשר תוזמנה תוכנית חיטוי צינור מים‪.‬‬
‫יישום פעולת המומחה בתוכנית‬
‫ה‪LIO-‬‬
‫מבוא‬
‫פעולת מומחה‬
‫(‪)Expert Operation‬‬
‫איור ‪ 16‬חלון ה‪ LIO-‬של מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫יישום פעולת המומחה הוא יישום מיוחד של תוכנית ה‪ .LIO-‬היא משמשת לביצוע פעולות שאינן כלולות בשימוש הרגיל‬
‫במערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫יישום פעולת המומחה מופעל על‪-‬ידי לחיצה כפולה על הסמל שבפינה הימנית העליונה של החלון‪ .‬מופיע חלון כניסה‬
‫המציג את שמות המפעילים המחזיקים בהרשאות גישה לתוכנית‪.‬‬
‫‪163‬‬
‫מערכת‬
‫פלטים‬
‫קלטים‪‎‬‬
‫יחידה‬
‫שמאלית‬
‫שחרר‬
‫ביטול‬
‫הבא‬
‫עצור‬
‫התחל‬
‫איור ‪ 17‬היישום פעולת מומחה (‪ )Expert Operation‬ליחידה השמאלית‬
‫‪164‬‬
‫•‬
‫בחירה באחד הסמלים יחידה שמאל (‪ )Unit Left‬או יחידה ימין (‪ )Unit Right‬מאפשרת ניטור והפעלה ידנית של‬
‫אותו חצי של המערכת‪:‬‬
‫•‬
‫אם חיישן שולח אות לקלט מסוים‪ ,‬המחוון הופך לירוק‪.‬‬
‫•‬
‫לחיצה כפולה על פלט מאפשרת את הפעלתו הידנית‪ .‬המחוון הופך לאדום כאשר הפלט מופעל ודוח ‪ W-800‬מופיע‬
‫בשדה הסטטוס‪.‬‬
‫•‬
‫לחיצה על לחצן התחל (‪ )Start‬או עצור (‪ )Stop‬משפיעה על תוכנית שהיא כבר פעילה‪ .‬לחיצה על לחצן עצור מקפיצה‬
‫את התוכנית לשלב האחרון בתהליך‪.‬‬
‫•‬
‫לחיצה על לחצן השלב הבא מקפיצה את התוכנית לשלב הבא בתהליך‪ .‬הדבר שימושי כאשר מדמים דוח שגיאה או‬
‫בודקים רכיב לאחר תיקון‪.‬‬
‫•‬
‫לביטול כל הפעולות הידניות יש ללחוץ על שחרר הכול (איפוס) (‪ .)Release All) (Reset‬תצטרך גם ללחוץ לחיצה‬
‫כפולה על הפלט‪.‬‬
‫אזהרה יש ללחוץ על לחצן איפוס (‪ )Reset‬לפני שיהיה ניתן להתחיל תוכנית אחרת‪.‬‬
‫יחידת ה‪SCU-‬‬
‫סמל ‪ASC‬‬
‫איור ‪ 18‬חלון ‪ASC‬‬
‫לחיצה על הסמל ‪ ASC‬פותחת את סקירת הסטטוס עבור הבקר הראשי ובקר הבטיחות של יחידת ה‪.SCU-‬‬
‫בהסקירה הכללית‪ ,‬מצבי אב מסומנים באפור‪ ,‬ירוק או אדום‪ .‬אפור מציין מצב לא פעיל‪ ,‬ירוק מציין ריצה במצב ‪OK‬‬
‫ואדום מציין סטיות‪.‬‬
‫בשדה בקר הבטיחות מדווח מספר הגירסה או תוכנת בקר הבטיחות‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫קלטים‪/‬פלטים‬
‫סמל קלט‪/‬פלט‬
‫איור ‪ 19‬חלון קלט‪/‬פלט‬
‫אפשר להציג את סטטוס הקלט והפלט במסך על‪-‬ידי לחיצה על סמל ׳קלטים‪/‬פלטים׳ (‪ .)In/Outputs‬הנתונים מגיעים‬
‫מבקר ‪ IFM-ASi‬במערכת ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬והבקר הוא שמתקשר בין מערכת זו לבין המחשב‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫רישות‬
‫התקן מחדוש האנדוסקופים של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬יוכל להיות מרושת ברשת מקומית עם‬
‫יחידות אחרות של מערכת ה‪ .Medivators ADVANTAGE PLUS-‬מחשב אחד – של אחד מחלקי מערכת ה‪Medivators-‬‬
‫‪ ADVANTAGE PLUS‬או מחשב נפרד ועצמאי – יכול לשמש כשרת‪ .‬היחידות האחרות של מערכת ה‪Medivators-‬‬
‫‪ ADVANTAGE PLUS‬נחשבות כלקוחות של השרת‪ .‬השרת מריץ את יישומי השרת והניהול וכולל את בסיס הנתונים‬
‫של מערכת ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬שבו מאוחסנים כל הפרמטרים ותוצאות המחזורים‪ .‬הלקוחות יריצו‬
‫את יישומי תוכנית ה‪ LIO-‬ושירות ההדפסה (‪ .)Print Service‬בדרך זו‪ ,‬כל יחידה (לקוח) של מערכת ה‪Medivators-‬‬
‫‪ ADVANTAGE PLUS‬תוכל ליזום ולבצע באופן עצמאי את תוכניות החיטוי‪ ,‬ההתאוששות או חיטוי צינור המים‪ ,‬כולל‬
‫הדפסה של תוצאות המחזור במדפסת המרשמים הייעודית‪ ,‬ואילו הגישה לפונקציות הניהול והמנהלה (פרמטרים‪,‬‬
‫משתמשים‪ ,‬יומני מחזורים וכד׳) תהיה אפשרית רק דרך השרת‪.‬‬
‫כדי ליצור רשת של יחידות מערכת ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬כל יחידה (לקוח) של מערכת זו והשרת עצמו‬
‫צריכים להיות מחוברים לרכזת ולקבל הקצאה של כתובת ‪ IP‬ייחודית‪ .‬נוסף לכך‪ ,‬יש ליצור קבוצת עבודה ייחודית‬
‫ולאחר מכן להגדיר את כל הלקוחות ואת השרת כשייכים לקבוצת עבודה זו‪ .‬לאחר הקמת קבוצת העבודה ניתן לטעון‬
‫את היישומים המתאימים של תוכנת מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לכל יחידה – החל בשרת‪ .‬במהלך‬
‫ההתקנה‪ ,‬כשמופנית בקשה למסור ׳שם שרת או כתובת ‪ IP‬של השרת׳ (‪ ,)Server name or server IP-address‬כל יחידה‬
‫צריכה להזין את שם המחשב השרת‪ .‬לבסוף‪ ,‬כל לקוח צריך לאפשר שתיקיית מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫‪ ,PLUS‬שבה שוכנים היישומים הביצועיים של מערכת ה‪ ,Medivators ADVANTAGE PLUS-‬תהיה ׳משותפת׳‪ .‬את כל‬
‫השינויים האלה אפשר לבצע מלוח הבקרה של כל יחידה‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫להלן תיאור מפורט‪ ,‬צעד אחר צעד‪ ,‬של תהליך הגדרת הרשת‪:‬‬
‫הגדרת הרשת‬
‫קבוצת הוראות זו מתארת כיצד להגדיר רשת של התקני המחדוש של מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫כלקוחות המחוברים לשרת אחד‪ .‬ההנחה היא כי המחשבים מופעלים במערכת ‪ Windows XP‬וכי תוכנת מערכת‬
‫ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬לא הותקנה באף לא אחד מהמחשבים‪.‬‬
‫שרת (מחשב בסיס הנתונים)‬
‫‪ .1‬חבר את המחשב לרכזת‬
‫‪ .2‬עבור ללוח בקרה (‪ ← )Control Panel‬מערכת (‪ ← )System‬שם מחשב (‪)Computer Name‬‬
‫‪ .3‬לחץ על ׳שנה‪...‬׳ (…‪ )Change‬ושנה את השם אם נחוץ‪)MDS-Sever( .‬‬
‫‪ .4‬בחר ׳קבוצת עבודה׳ (‪ )Workgroup‬והזן ׳‪MDS‬׳‪ .‬לחץ על ׳‪OK‬׳‪.‬‬
‫‪ .5‬עבור ללוח הבקרה (‪ ← )Control Panel‬חיבורי רשת (‪.)Network Connections‬‬
‫‪ .6‬לחץ לחיצה ימנית על ׳חיבורי רשת מקומית׳ (‪ )Local Area Connections‬ובחר ׳תכונות׳ (‪.)Properties‬‬
‫‪ .7‬בחר ׳פרוטוקול אינטרנט‏(‪ )Internet Protocol‬‏(‪)TCP/IP‬׳ ולחץ על ׳תכונות׳ (‪.)Properties‬‬
‫‪ .8‬בחר ׳השתמש בכתובת ‪ IP‬הבאה׳ (‪ )Use the following IP address‬והזן כתובת ‪ ,IP‬כגון ‪254.169.0.1‬‬
‫(‪ .)MDS-Server‬אם מסכת תת‪-‬רשת ריקה‪ ,‬הזן משהו כמו ‪ 255.255.255.0‬ולאחר מכן לחץ על ׳‪OK‬׳‪.‬‬
‫‪168‬‬
‫‪ .9‬התקן את יישומי השרת‪ ,‬הניהול‪ ,‬שרת בסיס הנתונים ובסיס הנתונים של ההתקנה מקובץ ההתקנה של תוכנת ‪MDS‬‬
‫‪ .PC‬הזן את שם המחשב כשמוצגת השאלה ׳שם שרת או כתובת ‪ IP‬של השרת׳ (‪.)Server name or server IP-address‬‬
‫לקוח (מערכת ה‪)Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .10‬חבר את המחשב לרכזת‬
‫‪ .11‬עבור ללוח בקרה (‪ ← )Control Panel‬מערכת (‪ ← )System‬שם מחשב (‪)Computer Name‬‬
‫‪ .12‬לחץ על ׳שנה‪...‬׳ (…‪ )Change‬ושנה את השם אם נחוץ‪.‬‬
‫‪ .13‬בחר ׳קבוצת עבודה׳ (‪ )Workgroup‬והזן ׳‪MDS‬׳‪ .‬לחץ על ׳‪OK‬׳‪.‬‬
‫‪ .14‬עבור ללוח הבקרה (‪ ← )Control Panel‬חיבורי רשת (‪.)Network Connections‬‬
‫‪ .15‬לחץ לחיצה ימנית על ׳חיבורי רשת מקומית׳ (‪ )Local Area Connections‬ובחר ׳תכונות׳ (‪.)Properties‬‬
‫‪ .16‬בחר ׳פרוטוקול אינטרנט‏(‪ )Internet Protocol‬‏(‪)TCP/IP‬׳ ולחץ על ׳תכונות׳ (‪.)Properties‬‬
‫‪ .17‬בחר ׳השתמש בכתובת ‪ IP‬הבאה׳ (‪ )Use the following IP address‬והזן כתובת ‪ ,IP‬כגון ‪.)MDS 4010( 254.169.0.10‬‬
‫אם מסכת תת‪-‬רשת ריקה‪ ,‬הזן משהו כמו ‪ 255.255.255.0‬ולאחר מכן לחץ על ׳‪OK‬׳‪.‬‬
‫‪ .18‬התקן את יישומי תוכנית ה‪ LIO-‬ושירות ההדפסה (‪ )Print Service‬מקובץ ההתקנה של תוכנת ‪ .MDS PC‬כשמופנית‬
‫בקשה למסור ׳שם שרת או כתובת ‪ IP‬של השרת׳ (‪ ,)Server name or server IP-address‬הזן את שם המחשב השרת‬
‫(‪.)MDS-Server‬‬
‫‪ .19‬עבור לתיקיית מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬בקובצי תוכניות (‪ ,)Program Files‬לחץ לחיצה ימנית‬
‫ובחר ׳שיתוף ובטיחות‪...‬׳ (‪.)…Sharing and Security‬‬
‫‪ .20‬בחר ׳שתף קובץ זה׳ (‪ )Share this folder‬ולחץ על ׳‪OK‬׳‪.‬‬
‫שני המחשבים (שרת ולקוח)‬
‫‪ .21‬הפעל את מערכת ‪ Windows‬מחדש בשני המחשבים‪.‬‬
‫‪ .22‬פתח את ׳מיקומי הרשת שלי׳ (‪ )My Network Places‬משולחן העבודה ולחץ על ׳הרשת כולה (‪Entire‬‬
‫‪ >-- )Network‬רשת ‪ Microsoft Windows‬‏(‪)Microsoft Windows Network‬׳‪ .‬אתה‬
‫אמור לראות תיקיית ׳‪MDS‬׳ ובתוכה שני מחשבים (השרת המשותף ‪ MDS-Server‬ותיקיית ‪.)MDS-4010‬‬
‫שרת (מחשב בסיס הנתונים)‬
‫‪ .23‬הפעל את יישום השרת במחשב השרת‪.‬‬
‫לקוח (מערכת ה‪)Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .24‬הפעל את תוכנית ה‪ LIO-‬במחשב מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE-‬‬
‫אם תוכנת מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬הותקנה קודם לכן ביחידות התקן המחדוש של מערכת זו‪ ,‬יש‬
‫לפעול לפי ההוראות שלהלן במקום אלה שתוארו לעיל‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫שני המחשבים (לקוח ושרת)‬
‫‪ .1‬קח רכזת‬
‫‪ .2‬חבר כל אחד מהמחשבים לרכזת באמצעות כבל רשת‬
‫‪ .3‬ודא כי לשני המחשבים שם מחשב ייחודי (כגון ‪ MDS-Server‬ו‪)MDS-4010-‬‬
‫‪ .4‬עבור ללוח בקרה (‪ ← )Control Panel‬מערכת (‪ ← )System‬שם מחשב (‪)Computer Name‬‬
‫‪ .5‬לחץ על ׳שנה‪...‬׳ (…‪ )Change‬ושנה את השם אם נחוץ‪.‬‬
‫‪ .6‬בחר ׳קבוצת עבודה׳ (‪ )Workgroup‬והזן ׳‪MDS‬׳‪.‬‬
‫‪ .7‬עבור ללוח הבקרה (‪ ← )Control Panel‬חיבורי רשת (‪.)Network Connections‬‬
‫‪ .8‬לחץ לחיצה ימנית על ׳חיבורי רשת מקומית׳ (‪ )Local Area Connections‬ובחר ׳תכונות׳ (‪.)Properties‬‬
‫‪ .9‬בחר ׳פרוטוקול אינטרנט‏(‪ )Internet Protocol‬‏(‪)TCP/IP‬׳ ולחץ על ׳תכונות׳ (‪.)Properties‬‬
‫‪ .10‬בחר ׳השתמש בכתובת ‪ IP‬הבאה׳ (‪ )Use the following IP address‬והזן כתובת ‪ ,IP‬כגון ‪MDS( 254.169.0.10‬‬
‫‪ .)4010‬אם מסכת תת‪-‬רשת ריקה‪ ,‬הזן משהו כמו ‪ 255.255.255.0‬ולאחר מכן לחץ על ׳‪OK‬׳‪.‬‬
‫‪ .11‬בצע את אותן פעולות עבור המחשב השני (או השרת)‪ ,‬לדוגמה ‪ .)MDS-Server( 254.169.0.1‬אם מסכת תת‪-‬רשת‬
‫ריקה‪ ,‬הזן משהו כמו ‪ 255.255.255.0‬ולאחר מכן לחץ על ׳‪OK‬׳‪.‬‬
‫לקוח (מערכת ה‪)Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .12‬עבור אל ׳התחל׳ (‪ )Start‬בשורת המשימות ובחר ׳הרץ‪...‬׳ (‪ )Run‬ולאחר מכן הזן ׳‪regedit‬׳‬
‫‪ .13‬פתח בעורך הרישום (‪ )Registry‬את <‪>MDS<← >SOFTWARE< ← >HKEY_LOCAL_MACHINE‬‬
‫‪ .14‬בחר בתיקיית ׳‪LIO‬׳ ולחץ לחיצה כפולה על ׳‪ServerAddress‬׳‪ .‬שנה את ׳‪value data‬׳ לשם השרת (כגון‬
‫‪)MDS-Server‬‬
‫‪ .15‬בחר בתיקיית ׳ניהול׳ (‪ )Management‬ולחץ לחיצה כפולה על ׳‪ServerAddress‬׳‪ .‬שנה את ׳‪value data‬׳‬
‫לשם השרת (כגון ‪)MDS-Server‬‬
‫‪ .16‬עבור לתיקיית מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬בקובצי תוכניות (‪ ,)Program Files‬לחץ לחיצה ימנית‬
‫ובחר ׳שיתוף ובטיחות‪...‬׳ (‪.)…Sharing and Security‬‬
‫‪ .17‬בחר ׳שתף קובץ זה׳ (‪ )Share this folder‬ולחץ על ׳‪OK‬׳‪.‬‬
‫שני המחשבים (לקוח ושרת)‬
‫‪ .18‬הפעל את מערכת ‪ Windows‬מחדש בשני המחשבים‪.‬‬
‫‪ .19‬פתח את ׳מיקומי הרשת שלי׳ (‪ )My Network Places‬משולחן העבודה ולחץ על ׳הרשת כולה (‪Entire‬‬
‫‪ >-- )Network‬רשת ‪ Microsoft Windows‬‏(‪)Microsoft Windows Network‬׳‪.‬‬
‫‪ .20‬אתה אמור לראות תיקייה של מערכת ה‪ Medivators ADVANTAGE PLUS-‬ובתוכה שני מחשבים אישיים (השרת‬
‫המשותף ‪ MDS-Server‬ותיקיית ‪.)MDS-4010‬‬
‫שרת (מחשב בסיס הנתונים)‬
‫‪ .21‬הפעל את יישום השרת במחשב השרת‪.‬‬
‫לקוח (מערכת ה‪)Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪ .22‬הפעל את תוכנית ה‪ LIO-‬במחשב מערכת ה‪.Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫‪170‬‬
‫נספח א‬
‫טופסי רישום‬
‫טופסי רישום לדוגמה מסופקים עבור פונקציות מנהלה רגילות‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫הערות‬
‫‪172‬‬
‫מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫טופס רישום מכשירים‬
‫קוד אנדוסקופ‬
‫סוג מכשיר‬
‫מותג‬
‫ברקוד‬
‫קוד סוג‬
‫מספר סדרתי‬
‫מס׳ זיהוי פנימי‬
‫קוד תווית‬
‫תאריך‬
‫קוד אנדוסקופ‬
‫סוג מכשיר‬
‫מותג‬
‫ברקוד‬
‫קוד סוג‬
‫מספר סדרתי‬
‫מס׳ זיהוי פנימי‬
‫קוד תווית‬
‫תאריך‬
‫קוד אנדוסקופ‬
‫סוג מכשיר‬
‫מותג‬
‫ברקוד‬
‫קוד סוג‬
‫מספר סדרתי‬
‫מס׳ זיהוי פנימי‬
‫קוד תווית‬
‫תאריך‬
‫‪173‬‬
‫הערות‬
‫‪174‬‬
‫מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫טופס רישום מפעילים‬
‫שם‬
‫שם משתמש‬
‫קבוצה‬
‫ברקוד‬
‫קוד תווית‬
‫קוד צוות‬
‫סיסמה‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫שם משתמש‬
‫קבוצה‬
‫ברקוד‬
‫קוד תווית‬
‫קוד צוות‬
‫סיסמה‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫שם משתמש‬
‫קבוצה‬
‫ברקוד‬
‫קוד תווית‬
‫קוד צוות‬
‫סיסמה‬
‫תאריך‬
‫‪175‬‬
‫הערות‬
‫‪176‬‬
‫מערכת ה‪Medivators ADVANTAGE PLUS-‬‬
‫טופס רישום רופאים‬
‫שם‬
‫קוד צוות‬
‫ברקוד‬
‫מומחה או אסיסטנט‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫קוד צוות‬
‫ברקוד‬
‫מומחה או אסיסטנט‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫קוד צוות‬
‫ברקוד‬
‫מומחה או אסיסטנט‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫קוד צוות‬
‫ברקוד‬
‫מומחה או אסיסטנט‬
‫תאריך‬
‫שם‬
‫קוד צוות‬
‫ברקוד‬
‫מומחה או אסיסטנט‬
‫תאריך‬
‫‪177‬‬
‫הערות‬
‫‪178‬‬
‫נספח ב‬
‫מק״טים לחלקי חילוף‬
‫‪179‬‬
‫מק״טים לחלקי חילוף‬
‫‪180‬‬
‫תיאור‬
‫מס׳ הזמנה‬
‫שקיות אבזרים‬
‫‪CB12-0002‬‬
‫מסנן ניהול פעיל של אדים‬
‫‪MF01-0068‬‬
‫מסנן אוויר (אריזה של ‪)8‬‬
‫‪MF01-0028‬‬
‫ערכת מסנני מדחס אוויר‬
‫‪‎3-9-452‬‬
‫מסנן ניקוז אגן (‪ 12‬יחידות באריזה)‬
‫‪MF01-0059‬‬
‫מסנן ניקוז אגן (כל אחד)‬
‫‪‎5-6-170‬‬
‫תוויות ברקוד (‪)199–100‬‬
‫‪‎67199-157‬‬
‫תוויות ברקוד (‪)299–200‬‬
‫‪‎67199-158‬‬
‫תוויות ברקוד (‪)399–300‬‬
‫‪‎67199-541‬‬
‫תוויות ברקוד (‪)499–400‬‬
‫‪‎67199-660‬‬
‫יחידת חיטוי (כל אחת)‬
‫‪‎78399-902‬‬
‫קדם‪-‬מסנן אוויר ‪ 1‬מיקרון נקוב‬
‫‪MF01-0070‬‬
‫קדם‪-‬מסנן אוויר ‪ 0.4‬מיקרון נקוב‬
‫‪MF01-0071‬‬
‫מסנן אוויר ‪ 0.1‬עוצר חיידקים באופן מוחלט‬
‫‪MF01-0069‬‬
‫כוסות דגימה‬
‫‪ML02-0121‬‬
‫שמן סיליקון‬
‫‪‎17599-496‬‬
‫נספח ג‬
‫אחריות‬
‫‪181‬‬
‫אחריות למוצר חדש‬
‫אחריות מוגבלת‬
‫חברת ‪ ,Medivators Reprocessing Systems‬שהיא חטיבה של ‪ Minntech Corporation‬‏(׳‪Medivators‬׳)‪ ,‬ערבה לכך שהתקן‬
‫מחדוש האנדוסקופים שהיא מייצרת (׳המוצר׳) יעמוד במפרטים הכתובים של ‪ Medivators‬ויהיה נטול פגמים בחומרים‬
‫ובאיכות עבודה בתנאי שימוש ושירות רגילים למשך תקופה (׳תקופת האחריות׳) של חמישה‪-‬עשר (‪ )15‬חודשים מתאריך‬
‫המשלוח מ‪ Medivators-‬או שנה אחת (‪ )1‬מתאריך ההתקנה‪ ,‬המוקדם מבין השניים‪.‬‬
‫למרות כל דבר אחר שנאמר כאן‪ ,‬תקופת האחריות לחומרים מתכלים‪ ,‬אבזרים וחלקי שירות המסופקים על‪-‬ידי‬
‫‪ ,Medivators‬כולל‪ ,‬אך ללא הגבלה‪ ,‬חיבורי אנדוסקופים‪ ,‬מסננים‪ ,‬מדפסות‪ ,‬חומרי הדפסה‪ ,‬רצועות מבחן ושקיות עזר‪,‬‬
‫היא תשעים (‪ )90‬יום מתאריך ההתקנה או ‪ 120‬יום מתאריך המשלוח‪ ,‬המוקדם מביניהם‪.‬‬
‫האחריות אינה מכסה‪ ,‬וחברת ‪ Medivators‬אינה נושאת בחובת אחריות כלשהי בנוגע לכל נזק למוצר שייגרם בידי‬
‫הגורמים הבאים או כל הקשור להם‪ )1( :‬סיבות חיצוניות‪ ,‬כולל‪ ,‬אך ללא הגבלה‪ ,‬תאונה‪ ,‬השחתה במזיד‪ ,‬כוח עליון‪,‬‬
‫הפסקת חשמל או נחשולי מתח‪ )2( ,‬שימוש לרעה‪ ,‬שימוש לא נכון או הזנחה של המוצר על‪-‬ידי הלקוח או שימוש במסננים‬
‫שאינם מאושרים או בחומרים מתכלים ובאבזרים אחרים של צד שלישי‪ )3( ,‬שימוש שלא בהתאם להוראות המוצר‪,‬‬
‫(‪ )4‬אי ביצוע תחזוקה מונעת שנדרש מן הלקוח‪ ,‬או (‪ )5‬שירות או תיקון שאינם מאושרים בידי ‪.Medivators‬‬
‫הגבלת סעדים‬
‫חובת האחריות של ‪ Medivators‬להלן מוגבלת לתיקון או החלפה (לפי בחירתה) של המוצר או חלקים כלשהם שלדעתה‬
‫פגומים‪ .‬זה יהיה הסעד היחיד של הלקוח לגבי פגם מכוסה‪.‬‬
‫כדי לקבל טיפול במסגרת האחריות‪ ,‬על הלקוח להודיע ל‪ Medivators-‬אם הוא מתגורר בארה״ב או לארץ ההתקנה‬
‫על הפגם (תוך תיאור הבעיה בפירוט סביר) לפני פקיעת תקופת האחריות ותוך שלושים (‪ )30‬יום מגילוי הפגם‪ .‬עם‬
‫קבלת ׳אישור להחזרת טובין׳ (‪ )RGA‬הרשמי של ‪ ,Medivators‬על הלקוח להחזיר בהקדם את החלק או מוצר הפגום‬
‫ל‪( Medivators-‬או למרכז השירות המצוין ב‪ ,)RGA-‬עם דמי משלוח וביטוח משולמים מראש‪ .‬חברת ‪ Medivators‬לא‬
‫תהיה אחראית לכל נזק במהלך המשלוח‪.‬‬
‫‪182‬‬
‫מיאון אחריות‬
‫האחריות לעיל היא חובת האחריות כולה של ‪ Medivators‬לרוכשי המוצר‪ .‬היא באה במקום כל אחריות אחרת של‬
‫‪ ,Medivators‬מפורשת או משתמעת‪ ,‬כולל‪ ,‬ללא הגבלה‪ ,‬אחריות לגבי סחירות או התאמה למטרה מסוימת‪ ,‬וחברת‬
‫‪ Medivators‬אינה מציגה כל מצג באשר לעמידת המוצר בדרישות הלקוח ואינה אחראית לכך‪ .‬אחריות ‪Medivators‬‬
‫לפגמים במוצר מוגבלת אך ורק לתיקון והחלפה כפי שמוגדרים בהצהרת האחריות‪.‬‬
‫במידה שהדבר מותר על‪-‬פי דין‪ ,‬חברת ‪ Medivators‬לא תהיה אחראית כלפי הלקוח בנסיבות כלשהן בגין נזקים או‬
‫הפסדים תוצאתיים‪ ,‬מקריים‪ ,‬עקיפים או מיוחדים‪ ,‬כולל ללא הגבלה נזקים הנובעים מכל תקלה‪ ,‬עיכוב‪ ,‬אובדן רווח‪,‬‬
‫הפסקת שירות‪ ,‬או אובדן עסקים או רווחים צפויים או הקשורים באלה‪ ,‬גם אם נמסר לחברת ‪ Medivators‬על סבירות‬
‫התרחשותם של נזקים כאלה‪.‬‬
‫אחריות זו מקנה ללקוח של המוצר זכויות משפטיות ספציפיות‪ ,‬וללקוחות יכולות להיות גם זכויות אחרות המשתנות‬
‫בהתאם לחוקי המדינה‪.‬‬
‫בכל מקרה לא יעלה שווי האחריות של ‪ Medivators‬על מחיר הרכישה המקורי של המוצר המכוסה‪.‬‬
‫אין לנציג או סוכן כלשהו של ‪ Medivators‬סמכות כלשהי לחייב את ‪ Medivators‬לאחריות אחרת בנוגע למכשיר‪ ,‬והלקוח‬
‫מסכים לקבל את המוצר בכפוף לכל התנאים לעיל‪.‬‬
‫‪183‬‬
Manufactured in the USA by:
Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN 55447 USA
Toll Free: +1.800.444.4729
Medivators BV
Sourethweg 11
6422PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
www.medivators.com
Cantel Medical Asia/Pacific Pte. Ltd.
1A International Business Park
#05-01 Singapore 609933
Tel: +65.6227.9698
Cantel Medical Devices (China) Co. Ltd.
Unit 804-805, Innov Tower Block A,
Hongmei Road, Xuhui 200233 Shanghai
Tel: +86 21 60161380
Fax: +86 21 61210913