Ladda ner kursplan här

Vård- och omsorgsprogrammet VO17 - startår 2017
Poäng
Kursnamn
Årskurs 1
17/18
Årskurs 2
18/19
Årskurs 3
19/20
Gymnasiegemensamma ämnen - 600 poäng
Engelska 5
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 1a
Naturkunskap 1a1
Religionskunskap 1
Samhällskunskap 1a1
Svenska 1 / SvA 1
SUMMA
100
50
100
100
50
50
50
100
600
100
50
50
100
50
0
0
100
450
0
0
50
0
0
0
50
0
100
0
0
0
0
0
50
0
0
50
200
0
100
100
100
0
0
100
100
150
100
100
50
50
100
100
200
150
1100
100
100
0
0
0
0
0
0
200
0
400
0
50
0
100
50
50
100
100
0
150
600
0
0
100
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
100
100
100
200
200
100
100
0
0
0
0
850
0
0
0
0
800
200
200
100
100
850
Individuellt val
Individuellt val
Gymnasiearbete
Gymnasiearbete
Programgemensamma karaktärsämnen - 1 100 poäng
Hälsopedagogik
Medicin 1
Etik och människans livsvillkor
Psykiatri 1
Psykologi 1
Samhällskunskap 1a2
Specialpedagogik 1
Svenska 2 / SvA 2
Vård- och omsorgsarbete 1
Vård- och omsorgsarbete 2
SUMMA
Programfördjupning - skolans val - 300 poäng
Barnhälsovård alt Svenska 3
Demens
Hemsjukvård
Programfördjupning - elevens val - 200 poäng
Akutsjukvård
Barn- och ungdomssjukvård
Socialpedagogik
Specialpedagogik 2
SUMMA LÄSÅR