Vinnovas syn på Testbädd Sverige ”Verklighetslabbet”

Vinnovas syn på Testbädd Sverige
”Verklighetslabbet”
Företagens FoU-investeringar som andel
av BNP går ned
4,0
3,5
Procent av BNP
3,0
2,5
2,0
2015
2011
2001
2001
1,5
1,0
0,5
0,0
Källa: OECD, R&D database, 2015
Laboratorium
Testmiljöer
Verkligheten
Drive me – Göteborgs stad
Trianon
– bostadsområdet Vårsången i Malmö
Attract – Attraktiva och hållbara
livsmiljöer i kallt klimat - Kiruna
Innovationsupphandling Elvägar – Region Gävleborg, Sigtuna kommun
Electricity - Göteborg
Night Rider – Citylogistik – Stockholm stad
Mod
– politiskt
ledarskap
Innovativ
styrning
Ekonomisk
kompensation