kakeltävlingen layout.indd

A
Förbindelsehallen har sedan länge varit en
del av matproduktionen i Slakthusområdet i
Enskede. En historik som känns viktig att bevara
på platsen och därför har inspirationen till
detta projekt varit matens ursprung. Därför
har jag valt att göra en helt vegetarisk saluhall
med tillhörande odlingar där arkitekturen är
inspirerad av växterna och den mark de odlas
från. Målet med projektet är att öka förståelse
för vart maten kommer ifrån samtidigt som
originalbyggnadens karaktär bevaras och
förstärks. Detta har resulterat i ett tillägg i form
av en längsgående spricka som löper i mitten
genom hela byggnaden. I denna spricka finns
alla butiker till saluhallen och även ingångar till
alla faciliteter och personalutrymme. Ovanför
sprickan återfinns det moderna odlingsområdet
som breder ut sig över hela lokalens spännvidd
på 100 meter. Runt om i det moderna
åkerfältet finns det gott om sittplatser så att
man kan avnjuta maten på den plats där den
har sitt ursprung.
ETT MODERNT ÅKERFÄLT MED PLATS FÖR
KONTEMPLATION, VILA OCH SÄLLSKAP
Odlingsområdet är inspirerat av flygfoton av
stora jordbruksområden som är ursprunget
för odling. Stora klinkerplattor blandas med
odlingar i ett avlångt rutnät som är anpassat för
att förstärka byggnadens längsgående riktning.
Odlingarna delar in byggnaden och skapar
små vrår i bygganden utan att försumma den
rymd som finns. Mellan odlingarna finns det
rikligt med sittplatsers som alla är anpassade
efter det rutnätssystem som finns. Att placera
en odling i ett gammalt slakthus är även en fin
symbol för en nystart då detta tidigare varit en
del av näringskedjan senare del.
LIV OCH RÖRELSE FRODAS I SPICKAN
Sprickan i mitten är inspirerad av den mark
som växterna står i. Odlingsmarker består till
stor del av åkerlera och det är den spruckna
lermarken som inspirerade till sprickan. Sprickan
anpassades sedan till kontexten, som är det
gamla slakthuset, genom att få samma mått
som den befintliga taklanterninen. I sprickan
återfinns alla butiker, måtten på dessa är alla
anpassade efter det mått som finns mellan
de befintliga takstolarna i byggnaden. Tack
vare att butikerna är placerade under mark
bibehålls originalbyggnadens rymd.
FLYGFOTO ÖVER ÅKERMARKER
Ett utzoomat perspektiv av
matens ursprung i form av
odlingar. Detta inspirerade till det
dominerande rutnätssystemet
i byggnaden och den stora
variationen av nyanser
inspirerade till valet av material
för det moderna åkerlandskapet.
SPRUCKEN LERMARK
En mycket inzoomad bild av den
jord där maten har sitt ursprung
ifrån. Den spruckna lermarken
inspirerade till den längsgående
sprickan i byggnaden och låg
även till grund för materialvalet i
sprickan.
MATENS URSPRUNG
MATENS URSPRUNG
sektion
sse
ekt
ktio
ion
LÄNGDSEKTION AA 1:200
B
A
B
PLAN 1:200
LA ROCHE BLANC, 60X120 CM, KAKELSPECIALISTEN
Rektangulära gråa, matta, klinkerplattor med stor
variation. De råa klinkerplattorna är valda för att
representera råvarorna, helt enkelt det naturliga.
Måttet på klinkerplattorna har helt fått bestämma
rutnätssystemet i byggnaden.
DESIGNEN FÖRSTÄRKER
BYGGANDENS
VERTIKALITET.
VÄXTLIGHET I KOMBINATION MED KLINKERPLATTOR
Växtligheten är placerade i långa rader, som ett
utdraget åkerfält. Växtlådorna är en del av rutnättsystemet vilket gör att växtligheten nästan blir
som en klinkerplatta.
1
2
2. DESIGNEN FÖRSTÄRKER
BYGGNADEN BEFINTLIGA
LJUSINSLÄPP.
SEKTION BB 1:200
MATENS URSPRUNG
MOSAIK VETRO LUX, KAKELSPECIALISTEN
Svart mosaik med skimmer och variation mellan
sig. Mosaiken är vald för att representera
lerpartiklarna, som är otroligt små. Färgen är vald
för att representera jorden under mark som är
fuktigare och mörkare än den ovan mark. Skimret
tillsammans med de mässingsskyltar som finns i
sprickan är tänkta att representera den förädling
av maten som sker.
1. DESIGNEN BEHÅLLER
RYMDEN I BYGGNADEN.
A
A
TOPPVY 1:20
Materialvalen i artefakten har gjorts
för att likna de material som är valda
i saluhallen. Exempelvis använda
samma mosaik som i saluhallen.
De grå klinkerblocken har byts ut
mot mindre kakelplattor men som
fortfarande är betydligt större än
mosaiken. Dessa kakelplattor är de
som har fått bestämma måttet på
artefakten. Mässingsdetaljerna som
finns i saluhallens spricka har även
tagits upp i artefakten.
FASAD SYD OCH NORR 1:20
Inspirationen till artefakten
form kom från saluhallens
sektion. Sektionen från
saluhallen manipulerades
enligt diagrammet till vänster
och slutligen inventerades. På
detta sätt skapades sektionen
till artefakten.
VÄGEN TILL ARTEFAKTENS SEKTION
TAKLANTERNINEN MED TAKSTOLAR
Något av de viktigaste i
saluhallen är sprickans relation
till originalbyggnaden, då
speciellt taklanterninen
med dess takstolar.
Mässingsromberna är en
tolkning av dessa takstolar och
ska, tillsammans med sprickan,
i artefakten representera
förhållandet mellan sprickan
och taklanterninen.
Artefakten innehåller därmed
de viktigaste elementen
som saluhallen har, sprickan,
den tydliga riktningen
och sprickans relation till
originalbyggnaden.
SEKTION AA 1:20
MÄSSINGPLATTSTÅNG, 10X2 MM,
SLÖJD-DETALJER
EPOCA TIMES SQUARES GRIS,
20X40 CM, KAKELDAXGRUPPEN
MOSAIK VETRO LUX,
KAKELSPECIALISTEN
MATENS URSPRUNG
FASAD ÖST OCH VÄST 1:20