Organisasjonskart - de nasjonale kirkelige rådenes felles sekretariat

Organisasjonskart for de nasjonale kirkelige rådenes fellessekretariat
Jens-Petter Johnsen
Direktør
Assisterende direktør
Gerd Karin Røsæg
Seniorsekretær
Tone Helene Welden
Seniorrådgiver
Øyvind Meling
Avdeling for administrasjon
Avdelingsdirektør Jan Rune Fagermoen
Avdeling for menighetsutvikling
Avdelingsdirektør Paul Erik Wirgenes
Rådgiver
Ragna Dahlen
Sekretær Kornelia Baas
Sekretær Marit Berget
Seniorrådgiver
Vidar Kristensen
Prosjektleder Kristine Ekeberg-Andersen
Seniorsekretær (Bispemøtet) Hege Flo Øfstaas
Rådgiver
Carl-Fredrik Bommen
Seniorrådgiver (Bispemøtet) Rolv Nøtvik
Jakobsen
Seniorrådgiver (Bispemøtet) Åste Dokka
Arkivleder
Dag Trygve
BaraldsnæsHenriksen
HR-seksjonen
HR-sjef
Sissel Vartdal
Førstekonsulent
Kristine Schjerpen
(perm.)
Rådgiver
Karen Marie
Engeseth
Førstekonsulent
Ruth Njambi (vik.)
Seniorrådgiver
Hanne M.S. Berg
Sekretær
Astrid Bjerke
Dirdal
Seniorrådgiver
Håvard Sporastøyl
Seksj. for diakoni
og samfunn
Fung. seksj.leder
Guro Hellgren
Seksjon for
gudstj.liv og kultur
Seksjonsleder
Hans Arne Akerø
Rådgiver
Sigrun Egeland
Rådgiver
Silke Pahlke
Rådgiver
Torill Edøy
Seniorrådgiver
Ove Morten Berge
Seniorrådgiver
Svein M. Køhn
Seniorrådgiver
Kristin Frydenlund
Seniorrådgiver
Turid S. Myrholt
Førstekonsulent
Liv Anita Stenberg
Seniorrådgiver
Kjersti
Kolbjørnsrud
Seniorrådgiver
Hans Jürgen
Schorre
Seniorrådgiver
Per Ivar Våje
Rådgiver
Hildegunn Opstad
Smørgrav
Seniorrådgiver
Hans Øyvind
Hvidsten
Seniorrådgiver
Lis-Ann Ødelien
Rådgiver
Randi Langkaas
Avd. for økum. og
internasj. relasjoner
Generalsekretær
Berit Hagen Agøy
Avdeling for
kirkeordning
Avd. dir. Ole Inge
Bekkelund
Seniorrådgiver
Siv Thompson
Seniorrådgiver
Anders B-G Eide
Seniorrådgiver
Brynjulf Jung
Lindland-Tjønn
Assisterende
generalsekretær
Einar Tjelle
Rådgiver
Britt Rajala
Førstekonsulent
Liv Janne Dehlin
Førstekonsulent
Maria Roysdatter
Steinsvik
Seniorrådgiver
Beate Fagerli
Rådgiver
Andreas Henriksen
Aarflot
Seniorrådgiver
Steinar Ims
Rådgiver
Hanna Vangen
Nordbø
Rådgiver/
daglig leder SMM
Knut Hallen
Rådgiver
Janne Dale Hauger
(perm.)
Rådgiver
Andreas Saaghus
(vik.)
Avdeling for
kommunikasjon
Avd. direktør
Ingeborg Dybvig
Seniorrådgiver
Ragnar Bredoch
Seniorrådgiver
Tove-Lill Labahå
Magga
Sekretær
Vidar Andersen
Seksj. for barn, unge
og trosopplæring
Seksjonsleder
Kristine Aksøy
Økonomiseksj.
Økonomisjef
Aud-Karin Hovi
Avd. for samisk
kirkeliv
Gen.sekr. Risten Turi
Aleksandersen
Leder brukerstøtte
Kjetil Kleven
Seniorrådgiver
Gunnar
Westermoen
Seniorrådgiver
Kjetil Bondevik
Rådgiver
Susanne Lende
Førstekonsulent
Lill-Ann Bakken
Seniorrådgiver
Jørund Østland
Midttun
Rådgiver
Ida Thorsrud
Førstekonsulent
Anne Jorunn
Midtkil
Seniorrådgiver
David Scott
Hamnes
oppdatert oktober 2016