Satser for vederlag og boliggodtgørelse til

Satser for
vederlag og boliggodtgørelse til folketingsmedlemmer og
vederlag til statsrevisorer pr.
1. oktober 2016
Beløb pr. år
Kr.
Medlemmer valgt i
Danmark
Grønland/Færøerne
Vederlag:
Grundvederlag………………………………….………………
638.351
Omkostningstillæg (skattefrit)………………………………………
61.167
I alt………………………………………………….
699.518
Boliggodtgørelse (skattefri):
638.351
81.555
719.906
Egentlige boligudgifter (maks.)……………………………………..
75.924
Dobbelt husførelse………………………………………..
30.370
I alt………………………………………………….
106.294
75.924
30.370
106.294
Beløb pr. måned
Medlemmer valgt i
Kr.
Danmark
Grønland/Færøerne
Vederlag:
Grundvederlag………………………………….………………
53.195,88
Omkostningstillæg (skattefrit)………………………………………
5.097,25
I alt………………………………………………….
58.293,13
Boliggodtgørelse (skattefri):
Egentlige boligudgifter (maks.)……………………………………..
6.327,00
Dobbelt husførelse……………………………………….. 2.530,83
I alt………………………………………………….
8.857,83
53.195,88
6.796,25
59.992,13
6.327,00
2.530,83
8.857,83
Folketingets formand får samme vederlag som statsministeren pt. kr. 128.579,50 pr. måned.
Statsrevisorer får et særskilt vederlag på halvdelen af grundvederlaget for folketingsmedlemmer.
Grundvederlaget reguleres i takt med pensionsgivende tjenestemandslønninger. Pr. 1. april 2016
forhøjes grundvederlaget + reguleringstillægget derfor med 2,14% i forhold til satsen pr. 1. april 2015.
Omkostningstillægget og boliggodtgørelsen reguleres i takt med udviklingen i henholdsvis forbrugerprisindekset i alt og forbrugerprisindeksets boligpost. Pr. 1. oktober 2016 sker der på dette
grundlag en forhøjelse af omkostningstillægget med 1,11% og boliggodtgørelsen forhøjes med 0,90%
i forhold til satserne pr. 1. april 2016.
16-09-2016