Infoblad 2016-10-04

Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening i samarbete med
Erbjuder fastighetsägare inom föreningens område en ”Nyckelfärdig” lösning för anslutning av
fiber. Med nyckelfärdigt menas att grävning ingår fram till huset samt borrning genom vägg och
montering av medieomvandlare på insidan. Det har ingen betydelse om Du bor nära vägen eller
en bit från den, priset är lika för alla. I avtalet står att grävning på tomtmark ingår med 40m. Med
tomtmark avses planteringar, rabatter och iordninggjord markyta närmast huset. Tomtmark är
inte liktydigt med fastighetsgräns. Erbjudet pris är ett takpris men kan bli lägre beroende på hur
många som tecknar anslutningsavtal med Zitius.
För att delta i erbjudandet så ska Er/Din beställning var inkommen till Zitius senast den 31
oktober 2016. Medlemskap i Tynderö Byfiber Ekonomisk Förening blir du genom att betala
inträdes och medlemsavgift 300 kr till BG 300-9305 läs mer på hemsidan www.tynderofiber.se
Önskar Du/Ni läsa mer
På hemsidorna www.tynderofiber.se och www.fibertillalla.se. På fibertillalla kan Du/Ni följa
utvecklingen och intresset för att ansluta sig inom Tynderö.
Du/Ni som redan lämnat in intresseanmälan till föreningen
Behöver inte anmäla Er igen, Tynderö Byfiber hanterar Er intresseanmälan direkt mot Zitius.
Efter några veckor kommer Ni att få ett avtal via mail som Ni ska fylla i/skriva ut för att sedan
sändas med post. Tillsammans med avtalet bifogar Du/Ni fotokopia på körkort eller annan
legitimation via nätet eller post.
Du/Ni som inte har anmält Ert intresse
Ni har två möjligheter att anmäla Er -den normala vägen är via www.fibertillalla.se om inte detta
fungerar kontaktar Du någon av nedanstående personer för personlig guidning och hjälp. Efter
några veckor kommer Ni att få ett avtal via mail som Ni ska fylla i/skriva ut för att sedan sändas
med post. Tillsammans med avtalet bifogar Du/Ni fotokopia på körkort eller annan legitimation
via nätet eller post.
Föreningens kontaktpersoner
Tveka inte att kontakta någon av nedanstående personer om Ni har funderingar eller frågor som
rör intresseanmälan, avtal eller annat som rör fiberinstallationen.
Maria Österborg, e-post: [email protected]
tel: 070-992 57 63
Keijo Ojala, e-post:
[email protected]
tel: 070-327 11 51
Lars Karlsson, e-post:
[email protected]
tel: 070-514 27 72
Internet eller skrivare
Hör av Er till någon av våra kontaktpersoner så hjälper vi till med att fixa Er ansökan till Zitius
eller kom till Tynderö bygdegård torsdagar kl18-20 under september- oktober.