framtiden börjar - Ping-Pong

FRAMTIDEN BÖRJAR
18.11.16
Anmäl dig NU!
a
n
m
o
Välk ter!
n
e
d
u
t
s
Innovation Day | Fredag 18 November | Campus Solna
Särskild inbjudan till alla studenter på terminen innan examensarbete
Stöds av
Mer info:
http://conference.ki.se/innovationday/
Anmäl dig:
https://survey.ki.se/iDayEIT16