Page 1 Till dig som har fått munhälsobedömning Folktandvårdens

Till dig som har fått
munhälsobedömning
Folktandvårdens tandhygienist har idag utfört en kostnadsfri
munhälsobedömning i vilken du och omvårdnadspersonalen fått
information och instruktion om hur din dagliga munvård ska skötas.
Munvårdsprodukter som du ska använda
Nödvändig tandvård
All tandvårdsbehandling sker till samma avgift som ett besök inom sjukvården
(200 kronor) och avgiften räknas in i högkostnadsskyddet.
Har du ingen tandläkare eller vill byta tar vi på Folktandvården gärna emot dig. För att
bli patient hos oss behöver du fylla i uppgifterna längst ner.
Om du undrar något är du välkommen att ringa oss på
jag önskar få min tandvård av Folktandvården
 Ja,
(kryssa i rutan, fyll i uppgifterna och spara uppgiften på vårdboendet)
Namn

Personnummer
jag önskar få min tandvård av Folktandvården
 Ja,
(kryssa i rutan, fyll i uppgifterna, klipp isär talongen och lämna till folktandvårdens personal)
Namn
Personnummer