Effektiv læring ved digitalisering - Mats Kristensen - HR

Velkommen til HR frokostmøte
Digital læring og utvikling
Partner Mats Kristensen,
Leadership Weekly
- om digital læring og utvikling:
• Digitale trender i HR-faget
• Ulike digitale læringsverktøy
• Muligheter og begrensninger
Partner Sebastian Lindqvist,
HRM Partners
- om «Career e-coach»:
• Muligheter i Digital karrierådgivning
• Erfaringer med Career e-coach- utviklet av HRM-partners i 2014.
• Lanseres i HR-huset høsten 2016
Refleksjonspanel: «Hvordan styrke og effektivisere digital læring i organisasjoner?»
Elkjøp v. Stein Riibe, EVRY v. Kirsti Christie v., Aker Solutions v. Bjarte Johannessen, Telenor group v. Joakim Slørstad, Wilhelm Wilhelmsen v.
Knut Simon Torbjørnsen og HR-huset v. Elina B. Bjørck
Mats Kristensen
Founding Partner – Leadership Weekly
Erfaring:
10 år med HR og lederutvikling i internasjonale organisasjoner
10 år ledererfaring fra Forsvaret
Utdanning:
Master of Management fra BI
Krigsskole, Befalsskole og Idrettshøyskole
Kjernebudskap
Læring og utvikling er en suksessfaktor
Forskjellig innhold og forskjellige metoder
Digitalisering effektiviserer læringsprosesser
Digitalisering treffer oss alle
Digitalisering – en revolusjon?
Digitaliseringen skjer på tvers
av bransjer og sektorer, og
det er en rask og omfattende
transformasjon.
Erna Solberg, Statsminister
Våre digitale liv skaper
grobunn for smartere
løsninger og nye
forretningsmuligheter.
Sigve Brekke, CEO Telenor
Global Human Capital Trends 2016
Digital teknologi er nå over alt, forstyrrer forretningsmodeller og
endrer arbeidsplassen og hvordan jobben gjøres radikalt.
Kilde: Global Human Capital Trends 2016, Deloitte University Press
Global importance vs readiness
100
Importance
90
80
78
Readiness
78
74
70
60
50
47
46
42
40
30
20
10
0
Culture &
engagement
Leadership
Learning &
development
Kilde: Global Human Capital Trends 2016, Deloitte University Press
7000 respondenter
130 land
Hovedsaklig HR
Læring i alle ledd
Knowledge Doubling Curve
Frem til 1900 ble
menneskelig
kunnskap doblet ca.
hvert århundre
1900
Ved midten av
1940 tallet ble
kunnskap doblet
hvert 25 år
1950
I 2013 ble
kunnskapen
doblet hver 13
måned
IBM spår at i 2020
vil kunnskap dobles
hvert 12 time
2000
120 “Chief Learning Officers”
Forventer at bedriftsakademiet endrer seg signifikant
Utnytter ikke på langt nær alle læringsverktøy, metoder og
tilnærminger som nå er tilgjengelig
65% planlegger å øke investeringer i L&D
60% læringsinitiativ er effektive
Kilde: McKinsey Quaterly, 2016
Nick van Dam, Global Head of L&D, McKinsey
Learning at the speed of business
Mobile platforms for learning at
your fingertips
In-person classroom experiences
that are high impact and
immersive
The corporate
Academy of the Future
Workplace learning that is core
to a company’s culture
Kilde: McKinsey Quaterly, 2016
Analytics for learning that
enhance performance and
measure impact
Kjennetegn på en lærende
organisasjon:
Ledelsen forsterker læring
Konkrete læringsprosesser er formalisert
Det er et støttende læringsmiljø
Kilde: Harward Business Review, David A. Garvin, 2016
Kilde: Mindset, Carol Dweck, 2006
Ansatte i føringen for egen læring
Ansatte må ses på som kunder som skal tilfredsstilles og ikke
studenter som skal presses gjennom tradisjonelle klasserom
Kilde: Global Human Capital Trends 2016
Digitalisering gir økt effekt
Investering i dollar per ansatt per
år
$1 240
$1 229
$1 230
$ 1,376
$1 220
$1 208
$1 210
$1 200
BEST award winning
organizations
$1 195
$1 190
$1 180
$ 1,229
$1 170
Average
2012
2013
Kilde: ATD research – State of the Industry report 2015
2014
Læringstimer per ansatt per år
33,0
32,5
32,0
31,5
31,0
30,5
30,0
29,5
29,0
32,4
43,9
31,5
BEST award winning
organizations
30,3
32,4
2012
2013
Kilde: ATD research – State of the Industry report 2015
2014
Average
Læringsinnhold
Læringsinnhold
Leadership
Profession or industry specific
Compliance
Processes and procedures
New employee orientation
Sales
Interpersonal skills
Executive development
IT and systems
Customer service
Product knowlede
Basic skills
Other
13,0 %
10,6 %
10,3 %
9,4 %
8,1 %
7,6 %
7,3 %
6,9 %
6,7 %
6,5 %
6,5 %
5,5 %
1,7 %
Kilde: ATD research – State of the Industry report 2015
Læringsmetoder
Det har skjedd en utvikling…
Læringsmetoder
2008
2010
2012
65%
2014
51%
18% 19%
0%
2% 2%
2% 2%
3% 3%
6% 5%
10%
Kilde: ATD research – State of the Industry report 2015
3%
4%
2%
4%
Muligheter innen digital læring
Mobile technology
Fremgangsmåte
Ta frem mobilen
Gå på websiden: www.kahoot.it
Mobile technology
Flere aktiviteter
Delta og si din
mening
Gruppefølelse
Gamification
Self paced Online – e-learning
JA
NEI
Er tilgjengelig hvor som helst
Er tilgjengelig når som helst
Kostnadseffektivt
Egnet for å formidle kunnskap
Egnet for å formidle praktiske ferdigheter
Egnet for å påvirke holdninger
Veldig engasjerende
Relasjonsbyggende
Veldig virkningsfullt
Instructor led Online – virtuelt
klasserom
Muligheter
Interaksjon og
relasjonsbygging
Dialog og erfaringsutveksling
Utviklingsløp fremfor event
Der den ansatte er – i jobben
Begrensninger
Ikke fysisk kontakt
“Uvandt og nytt”
Blended learning
Introduksjonstilbud
Introduksjonstilbud
Fire forskjellige gratismoduler på 60-90 min:
Inspirasjonsledelse – jakten på det ekstraordinære
Kommunisere med effekt – digital presentasjonsteknikk med
resultater
Trygghet til å lede – praktisk arbeidsrett for ledere
Drop-in coaching – et verktøy for kommunikasjon og utvikling
Praktisk:
Påmelding på liste eller på [email protected]
Se mer informasjon på hand-outs
Oppsummering
Kjernebudskap
Læring og utvikling er en suksessfaktor
Forskjellig innhold og forskjellige metoder
Digitalisering effektiviserer læringsprosesser
Effektiv læring gjennom
digitalisering