Sodelavci in sodelavke Contributors - Teološka fakulteta

Sodelavci in sodelavke
Contributors
Leon DEBEVEC
doc. dr., za sakralno arhitekturo, katedra za teorijo arhitekture
PhD, Assist. Prof., Sacral Architecture
Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani
Faculty of Architecture, University of Ljubljana
Zoisova 12, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
Ervin BUDISELIĆ
dipl. evang. teol., doktorand biblijskih študijev
BA of Evangelical Theology, PhD Student
Biblijski Institut, Zagreb,
Biblical Institut Zagreb
Kušlanova 21, HR-1000 Zagreb
[email protected]
Geza ERNIŠA
mag. evang. teologije, častni škof
MSc. Evangelical Theology, Bischop Emeritus
Evangeličanska cerkvena občina Moravci
Evangelical Parish Moravci
Levstikova ulica 11, SI-9226 Moravske toplice
[email protected]
Jože KRAŠOVEC
akad. prof. dr. bibličnih ved Acad., PhD, Prof. Biblical Science
Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani
Faculty of Theology, University of Ljubljana
Poljanska c. 4, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
Franc KUZMIČ
mag. zgod., upokojeni muzejski svetovalec
MA of History, Emer. Museal Adviser
Pokrajinski muzej Murska Sobota
Regional Museum of Murska Sobota
Mala nova 12, SI-9000 Murska Sobota
[email protected]
Avguštin LAH
izr. prof. dr. za sistematično in dogmatično teologijo
PhD, Assoc. Prof., for Sistematic and Dogmatic Theology
Teološka fakulteta Enota v Mariboru, Univerza v Ljubljani
Faculty of Theology Department Maribor, University of Ljubljana
Slovenska 17, SI-Maribor
[email protected]
Franjo MLAKAR
ing. tekst. tehnol., ekumenski sodelavec
Ing. Text. Tehnolog., Ecumenical Associate
Koprivnikova 1, SI-2000 Maribor
[email protected]
Marija PEHAR
doc. dr. za dogmatično teologijo
PhD, Assist. Prof. for dogmatic Theology
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Catholic Faculty of Theology, University of Zagreb
Vlaška ulica 38, HR-11000 Zagreb
[email protected]
Marija STANONIK
zn. svet., prof. v pokoju dr., za slovensko narodopisje
PhD, Res. Adv. Emer., Slovenian Ethnology
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko etnologijo
SRC SASA Institut of Slovenian Ethnology
Novi trg 5/II, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
Tadej STEGU
doc. dr., za pastoralno teologijo
PhD, Assist. Prof., Pastoral Theology
Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani
Faculty of Theology, University of Ljubljana
Poljanska 4, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
Jani ŠUMAK
univ. dipl. teol.
BA in Theology
Ruška 1, SI-2000 Maribor
[email protected]
Terezija Snežna VEČKO
doc. dr. za biblične študije v pokoju
Assist. Prof. Emer. Biblical Science
Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani
Faculty of Theology, University of Ljubljana
Poljanska c. 4, SI-1000 Ljubljana
[email protected]
Vladimir VUKAŠINOVIĆ
prof. dr., za pravoslavno liturgiko
PhD, Prof., Orthodox Liturgy
Pravoslavni Bogoslovski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Faculty of Orthodox Theology, University of Belgrade
Mije Kovačevića 11b, SRB-1100 Beograd
[email protected]
Milan ŽUST
izr. prof. dr. za ekumensko teologijo
PhD, Assoc. Prof. for Ecumenical Theology
Fakulteta za misijologijo, Papeška univerza Gregoriana
Faculty of Missiology, Pontifical Gregorian University
Via Paolina, 25 I-00184 Roma
[email protected]
`