BROEN - oktober2016 - Sct. Georgs Gilderne i Fredericia

Naturen I oktober.
SCT. GEORGS
GILDERNE
I FREDERICIA
Navnet oktober kommer af det latinske octo, der betyder otte. Tidligere var marts nemlig årets første
måned og dermed blev oktober den 8. måned. Det
gamle danske navn er sædemåned da det var tiden
hvor vintersæden skulle sås.
I oktober begynder træerne at skifter til efterårsfarver
et utal af gyldne farver. Jo koldere oktober, jo rødere
bliver skoven. Efterårs skoven er et rigtigt smukt syn,
godt nok er forårs skoven smuk med anemoner og de
ny udsprungne træer.
Det fleste marker er pløjede og tilsåede igen, i nogle
områder af landet ses store flokke af gæs, gående på
markerne, hvor de samler spildt korn efter såning.
Mange trækfugle ankommer fra nord for at tilbringe
vinteren i Danmark.
Den første nattefrost optræder som regel i oktober,
køligt om morgenen, hvor den første rimfrost kan ses
på græsset. Sommerfuglen: nældens takvinge finder
et redskabsskur eller en fuglekasse, hvor den kan
overvintre til det kommende forår.
OKTOBER
2016
Nr. 488
Kom ud og nyd naturen også i oktober, Husk, bare
påklædningen er i orden, er vejret ingen hindring.
1. Sct. Georgs Gilde
Referat fra kirkefrokost I Trinitatis sognegård
søndag den 25. September 2016.
Gruppe 2 havde fået til opgave at arrangere kirkefrokost I Trinitatis
Sognegård efter høstgudstjenesten I Trinitatis kirke.
Vi havde på forhånd fået oplyst, at man forventede ca. 100 deltagere til
kirkefrokosten, så der var rigeligt at forberede.
Vi mødtes 6 friske gildebrødre(Irma, Jens, Niels, Yrsa, Birgit og Erik) på
en solrig morgen kl. 9, hvor vi straks gik I gang med forberedelserne.
Sognegårdens personale havde sørget for borddækning og drikkevarer,
så vi skulle udelukkende sørge for maden og oprydning bagefter.
Menuen var arrangeret som buffet og bestod af skinke, kertoffelsalat
pastasalet, grøn salat, tærter, frikadeller og flutes og til kaffen kanelsnegle. Så ingen behøvede at gå sultne fra bordet. Vi fik mange positive
tilkendegivelser fra deltagerne, der var yderst tilfredse med menuen
formedels 40,- kr. pr. deltager. Der deltog I alt ca. 110 + det tjenende
personale
Efter spisningen var der auktion i salen med div. Håndarbejde/kurve med
frugt og grøntsager, og der var ligeledes lavet loppemarked, efterårets
frugt og grønt og håndbundne kranse på gårdspladsen udenfor.
Vi havde nu nok at gøre med oprydning og opvask, så det var hen på
eftermiddagen inden vi kunne sige tak for I dag. Ingen tvivl om at alle
havde haft en god oplevelse.
Ref. Erik
2
1. Sct. Georgs Gilde
Referat fra fælles gildehal I Kridshuset I Føns.
Tirsdag den 23.august blev der afholdt fælles gildehal I kridshuset i
Føns.
Vi mødtes en aften hvor solen stadig stod på himlen, dejligt da vi
spiste vores medbragte mad udendørs. Bålet var tændt så der var
mulighed for at grille.
Som stedet indbød til talte GM om at opholde sig udendørs, at banke
på hos naboen og nyde de udendørs glæder sammen.
Ilsa læste 5SG hvor hun talte om glæden ved at være spejderleder,
at færdes I naturen med udfordringer til de unge spejdere.
Gildehallen sluttede med meget appropos “Jeg elsker de grønne
lunde”.
Efter flaget var taget blev der serveret kaffe og kage, der var underholdning på harmonika med listige viser som vi kunne synge med
på.
Birthe Egelund.
3
1. Sct. Georgs Gilde
Gildenyt fra Sct. Georgs Gildet I Middelfart.
Referat af friluftsgildehallen ved Kridthuset den 23. august 2016
Vi havde besøg af gildebrødre fra 1. Fredericia gilde, så vi mødtes i alt 25 gildebrødre,
og vi var heldige, at det var en dejlig lun sommeraften, så alt kunne foregå udendørs .
Aftenen startede med, at vi kl. 18.00 spiste vores medbragte mad under åben himmel, inden vi kl. 19.00 gik ned til bålet, hvor gilde-hallen blev åbnet og fanen rullet ud,
efter en sang holdt Bitten som sædvanlig en både smuk og vedkommende gildemestertale.
Ilse gildemester for 1. Fredericia gilde holdt 5 minutters Sct. Georg . Helge Hansen
læste gildeloven.
Efter endnu en sang blev gildehallen lukket på den måde, at vi alle gik til flagstangen
og sang flaget ned
Eftergildehallen bød på kaffe og kage, mens snakken gik lystigt ved bordene, ind imellem underholdt Per og Marianne med musik og nogle sange.
Efter endnu en sang sluttede igen en dejlig aften i gode venners lag. Jeg kan ikke lade
være med en lille slutbemærkning, det er altid en dejlig oplevelse med en gildehal i
guds fri natur.
Anne Grethe, Middelfart
-----
Tak til gildebrødrene I 1. Gilde for gaven
til min 75 års fødselsdag.
Birthe Tirsbæk Lund.
4
2. Sct. Georgs Gilde
På det seneste gruppemøde tog vi fat på ’Samtalespillet’ fra Landsgildet.- ’Spejderidéen for voksne’ - - Hvad forstår vi ved ’spejderidéen’ i vore dages Danmark???
Hvordan lyder spejderløftet? og hvor mange punkter er der i spejderloven?
--Hvad med at spørge spejderne??
I dagene efter gruppemødet blev KFUM spejderne i Skærbæk kontaktet, og
et møde kom i stand.
Den 15. september mødtes vi med et hold seniorer (som i øvrigt fungerer
som juniorledere og assistenter) i deres hus, Vildengen, i Skærbæk.
Vi fik en rundvisning i deres dejlige spejderhus og på den meget store grund.
Seniorerne havde forberedt sig rigtig flot og fremlagde spejderloven punkt
for punkt, kom frimodigt med deres tolkning af paragrafferne og gav eksempler på hvordan, de arbejder med de unge mennesker.
Efter mange gode snakker og et par sange hyggede vi os med et kaffebord: Jørns dejlige hjemmebagte boller med smør og et par meter wienerbrød.
Vi sluttede af med KFUMs afslutningssang, hvor vi alle dannede kreds.
VI HAVDE EN MEGET FIN AFTEN, SOM GAV STOF TIL EFTERTANKE.
---
ooo
---
Oktober står i fælles-arrangementernes tegn:
Billøb og Fellowship-day: Se september-nummer af Broen.
Erik M.
5
3. Sct. Georgs Gilde
Referat af Gildehal i 3. Gilde torsdag den 15. september.
Gildemester Carry bød velkommen til gildehallen og omtalte midsommerens kolde vejr, hvor meget af tiden kunne tilbringes indenfor ved
TV i selskab med sommerens store og spændende sportsbegivenheder.
Hun ønskede alle gildebrødre god arbejdslyst til efterårets og vinterens
aktiviteter. For at illustrere den svigefulde sommer, sang vi 5 vers af
Thøger Larsens digt "Du danske sommer, jeg elsker dig."
I gildemestertalen startede Carry med en autentisk historie:
"Jeg var hos min lokale købmand og stod i køen bag tre drenge på ca.
12 år
De havde samlet slik, som skulle passe med de penge, de havde. Men
ak, der manglede en krone, så de skulle vælge noget fra. Køen ved
kassen var lang, og den unge pige ved kassen så stresset ud. Jeg gav
dem derfor den manglende krone, hvorpå den ene udbrød: -- Tak, du
har gjort dagens gode gerning. Jeg svarede, at så kunne jeg jo godt
blive spejder, og den anden dreng sagde: -- ja, du er velkommen i
min trop. Jeg betalte mine varer, og på vej til min bil hørte jeg den ene
sige: "Der kan I se, det er ikke alle gamle mennesker, der er sure."
Historien kan minde os om at møde andre med et smil og signalere, at
vi er glade, i hvert fald udadtil. Carry fortsatte med at fortælle om en
bog, hun havde læst i sommer: Erik Olaf-Hansen: Livet er jo dejligt. En
positiv og optimistisk bog, der viser, hvor mange muligheder man har
for et godt liv – blot man forstår at udnytte dem.
Herefter omtalte Carry et foredrag, hun havde hørt om demens. Foredragsholderen havde til slut fortalt en historie om Peter, der ville til fest i
kameluldstøfler. Det fik han langt om længe lov til for "hvad var
egentlig det værste, der kunne ske."
Carry sluttede med at opfordre os til at holde fast i vore drømme og
udføre dem og ønskede alle et godt gildeår.
5 minutter Sct. Georg blev holdt af Bent Rask Thomsen. Han forsøgte
at anskue nedenstående sætninger, som havde gjort et stort indtryk på
ham. Han gjorde det ud fra et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:
"Det er umuligt," sagde Tvivlen
"Det er farligt, " sagde Frygten
"Det er unødvendigt," sagde Fornuften
"Gør det alligevel," hviskede hjertet.
6
3. Sct. Georgs Gilde
Bent sluttede med at læse "På med vanten loven."
1. Du skal tro på dig selv.
2. Din viden om ting har betydning.
3. Dine idéer er vigtige for helheden.
4. Du skal være dig selv.
5. Du skal rose dine medmennesker for det gode, de gør.
6. Du skal glæde dig med andre over fremgang.
7. Du kan lære andre meget.
8. Du kan lære meget af andre.
9. Du skal være åben for andres mening.
10. Du skal vide, at nogen har brug for dig.
Kender man Bent, ved man, at de 10 læresætninger er noget han virkelig prøver at leve op til.
I eftergildehallen fik vi besøg af journalist ved Fredericia Dagblad,
Nanna Hanghøj. Nanna er datter af 2 tidligere gildebrødre i 3. Gilde:
Else og Mogens.
Nanna fortalte medrevet om sit liv som journalist, først ved Morsø
Folkeblad og nu ved Fredericia Dagblad. Hun berettede om mange af
sine sager. Det var spændende og interessant at komme bag ved
mange af de sager, vi tidligere havde læst om i FD. Der var ikke tvivl
om, at Nanna holdt meget af sit arbejde, specielt det at møde mange
forskellige mennesker. Hendes engagement slog gnister, da hun fortalte
om Susan mordet. Hun ville gøre hvad som helst for at være med til at
afsløre morderen.
Tak til ledelsen, til arrangerende gruppe, til køkkenchefen, Christian og
til Nanna Hanghøj. Det var en rigtig god aften.
Heine Schmidt
7
Fælles
Sct. Georgs Gilderne i Fredericia
Nu er datoerne for Stafet for Livet 2017 offentliggjort og det bliver:
Lørdag/søndag den 20-21 maj 2017 i Fredericia
Vi håber på stor opbakning fra gildebrødre, ægtefæller, venner, bekendte,
børn og børnebørn, som vil bruge 1-2 timer i løbet af det pågældende døgn,
hvor stafetten afvikles. Der deltog 60 på vores hold den 4-5 juni i år.
Også i 2017 har Birgit og Erik fra 1. Gilde lovet at stille deres campingvogn med
fortelt og varmeovn til rådighed for os, så vi har de bedste forhold.
Stafet for Livet er Kræftens Bekæmpelses største frivilligaktivitet.
Vi håber du/i har tid, lyst og kræfter til at være med næste år.
Der vil komme meget mere information i god tid i 2017.
Bent Rask Thomsen
Koordinator
8
Fælles
Donation
Mandag den 29. august modtog Natteravnene Fredericia en økonomisk håndsrækning fra Sct. Georgs Gilderne i Fredericia. Håndsrækningen blev på gildernes vegne overrakt af Niels Erik Uth-Andersen
til natteravnene, som var repræsenteret ved formand Dan Hansen
og bestyrelsesmedlem Malou Skelskov.
I begrundelsen for håndsrækningen nævnte Niels Erik Uth-Andersen
bl.a. det store arbejde, som natteravnene yder for at sikre, at vores
unge kan færdes trygt i nattelivet. Han opfordrede natteravnene til
at søge tilskud igen til næste år.
9
Fælles
Dan Hansen takkede for den økonomiske håndsrækning og sagde, at
den vil indgå i Natteravnene Fredericias daglige drift – bl.a. til en
hvervekampagne, for natteravnene kan godt bruge flere frivillige.
Hvis nogen skulle være interesseret i at yde en frivillig indsats, kan
man rette henvendelse til Dan Hansen på 4258 5533 eller
[email protected]
Dan Hansen fortalte endvidere, at natteravnenes formål er at skabe
tryghed og livsglæde – især blandt børn og unge i det offentlige rum.
Natteravnene Fredericia er en frivillig, social forening, der går ture i
hold på 3 m/k’ere efter lokalt behov – middag, aften eller nat – i de
karakteristiske gule jakker.
Gennem synlighed og tilbud om ansvarlig voksenkontakt, er natteravnene med til at skabe tryghed og støtte børn og unge, der måtte
have behov.
En af sideeffekterne ved denne indsats er, at hærværk, vold og anden
småkriminalitet i de områder, hvor natteravnene færdes, ofte falder
drastisk.
Natteravnene Fredericia er blevet til på lokalt initiativ og etableret i
samarbejde med Natteravnenes Landssekretariat og tilsluttet samme.
ooOoo
10
Distriktet
FELLOWSHIP DAY
Onsdag den 26. okt. 2016
Traditionen tro festligholder Trekantområdets Distrikt denne dag med fælles åben
gildehal.
Senest Kl. 19.00 Åben Gildehal i ungdomscenteret ved indkørsel til
Simon Peter kirke, Islandsvej 12, 6000 Kolding (Gode parkeringspladser). Døren er
åben fra kl 18.30
Derefter spisning og foredrag i kirkens konfirmandstue.
Gæster er meget velkomne.
Tilmelding: til [email protected]
Pris: 125 kr.
Betaling via netbank inden 8. okt. (husk at skrive navn på overførslen).
Reg. Nr. 7040 kontonr. 0007412165.
Har du ikke adgang til netbank /eller mail kan du tilmelde dig eller via din GIM i god
tid inden den 8. oktober. Efter 8 okt. er prisen 150 kr.
Efter spisning vil vi høre et foredrag af Anette Jacobsen fra Gammel RY:
"Elendighedens overdrev" ... blev et område syd for Gl. Rye kaldt i en avis fra 1950.
Området, der i dag henlægger som et smukt - privatejet – naturareal, viser ingen
umiddelbare tegn på, at der her fra 1945 til 1948 har været en af Danmarks største
flygtningelejre for flygtninge fra Tyskland. I mit foredrag "Hvis suk var luftballoner..."
vil jeg fortælle om de tyske flygtninges barske flugt fra hovedsagelig Østprøjsen til
Danmark, hvor manges skæbne blev et ophold i lejren i Gl. Rye; omgivet af pigtråd og
bevæbnede danske vagtposter levede de her i en barakby isoleret fra det danske
samfund.•
Menuen: Smørrebrød + kage plus et glas vin, øl eller vand. Kaffebord. Yderligere
drikkevarer kan købes.
Vi slutter senest kl 22
Gildehilsen GIM’erne i Kolding
11
3. Gilde
Fælles
Diverse
Distriktet
Onsdag den 26. Oktober: Fellowship Day,
Kolding
Heine Schmidt
[email protected]
Senest d. 20.10.2016
Website: www.sct-georg.dk/fredericia
2. Gilde
Stof til næste nr. sendes - helst pr. e-mail - til:
1. Gilde
HUSKEREN